English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska  
 
Biologia z higieną człowieka i ochroną środowiska

 


 

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: cały rok

 

Osoby zainteresowane, w celu zarezerwowania miejsca na studiach powinny przesłać na adres e-mail (anna_zawadzka@sggw.edu.pl), przesłać pocztą lub złożyć osobiście


do pobrania na stronie


 Wymagane przy rekrutacji dokumenty:

  1. Odpis lub poświadczona przez uczelnię wyższą kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  2. Kserokopia dowodu osobistego
  3. Karta zgłoszenia podpisana własnoręcznie
  4. Jedno zdjęcie w formacie legitymacyjnym

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

Poświadczenia wszystkich wymaganych przy rekrutacji dokumentów za zgodność z oryginałem należy dokonać najpóźniej na I zjeździe w Dziekanacie Studiów Podyplomowych Wydziału Rolnictwa i Biologii.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Studia Podyplomowe
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
 

Kontakt telefoniczny: 22 59 32 513

e-mail:anna_zawadzka@sggw.edu.pl 
Top! Top!
cookies