English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Plany zajęć > --- Edycja 35 A  
 
Edycja 35 A

Dziekanat

b.37 p.0/09

mgr inż. Beata Borek

mail: beata_borek@sggw.edu.pl, tel. 22 59 325 01

Osobiste zgłoszenie się do dziekanatu - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.


 

Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych 

Edycja 35A Harmonogram zjazdów  

Numer zjazdu

Data

I

zjazd Inauguracyjny

03 X  2020

II

 zjazd

17-18 X 2020

III

zjazd

07-08 XI  2020

IV

zjazd

21-22 XI  2020

V

zjazd

05-06 XII 2020

VI

zjazd

19-20 XII 2020

VII

zjazd

16-17 I 2021

VIII

zjazd

30-31 I 2021

IX

zjazd

27-28 II 2021

X

zjazd

13-14 III 2021

XI

zjazd

27-28 III 2021

XII

zjazd

17-18 IV 2021

XIII

 zjazd – ćwiczenia terenowe

22-23 V 2021

XIV

zjazd – ćwiczenia terenowe

29-30 V 2021

Egzamin

19 czerwca 2021

Uwaga: Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie zastrzega sobie,

w sytuacjach losowych, możliwość przesunięcia zjazdów i opóźnienie zakończenia studiów.


 

,,Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych" edycja 35A

SEMESTR I

Zjazd

zdalny

Data

Sobota

Niedziela

 

 

 

 

II

17-18 X  2020

Platforma Moodle (wykład nr 2)

8.30 – 13.25

Uprawa roli i roślin cz. I
dr hab. I. Suwara, prof. Uczelni

 

13.55 – 17.10

Podstawy gleboznawstwa rolniczego cz. I
dr W. Kwasowski 

 

Platforma Moodle (wykład nr 2)

8.30 – 13.25

 Uprawa roli i roślin cz. II
dr hab. I. Suwara, prof. Uczelni

 

13.55 – 17.10

Podstawy gleboznawstwa rolniczego cz. II
dr W. Kwasowski 

 

 

 

 

 

III

07-08 XI  2020

Platforma Moodle (wykład nr 2)

8.30 – 12.35

Podstawy prawa i prawo rolne cz. I
radca prawny, mgr J. Owczarek

 

13.05 – 16.20

Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich cz. I
dr hab. A. Łozicki 

 

Platforma Moodle (wykład nr 2)

8.30 – 11.45

Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich cz. II
dr hab. A. Łozicki

 

12.15 – 15.30

Nawożenie roślin cz. I
dr hab. T. Sosulski

 

 

 

 

 

IV

21-22 XI  2020

Platforma Moodle (wykład nr 2)

8.30 – 12.35

Podstawy prawa i prawo rolne cz. II
radca prawny, mgr J. Owczarek

 

13.05 – 17.10

Podstawy produkcji i obrotu materiałem siewnym
dr A. Orzeszko-Rywka 

 

Platforma Moodle (wykład nr 2)

8.30 – 11.45

Nawożenie roślin cz. II
dr hab. T. Sosulski

 

12.15 – 14.40

Ćwiczenia - Podstawy gleboznawstwa rolniczego
dr W. Kwasowski 

 

15.45 – 17.10

Ćwiczenia - Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich
dr hab. A. Łozicki 

 

 

 

 

 

V

05-06 XII  2020

Platforma Moodle (wykład nr 2)

8.30 – 12.35

Podstawy kontroli weterynaryjnej
prof. dr hab. J. Szczawiński

 

13.05 – 17.10

Organizacja gospodarstw rolnych
dr hab. A. Parzonko, prof. Uczelni

Platforma Moodle (wykład nr 2)

8.30 – 11.45

Agroturystyka
dr inż. M. Kacprzak

 

12.15 – 16.20

Ochrona roślin
dr inż. A. Wysmułek

 

 

 

 

 

VI

19-20 XII  2020

Platforma Moodle (wykład nr 2)

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Technologia produkcji roślin energetycznych

prof. dr hab. Z. Wyszyński

 

13.05 – 16.20

Technologia produkcji roślin rolniczych – rolnictwo ekologiczne

dr inż. K. Kucińska

 

Platforma Moodle (wykład nr 2)

Platforma MS Teams

8.30 – 13.25

Łąkarstwo

dr hab. inż. B. Borawska-Jarmułowicz

 

13.55 – 16.20

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- drób
prof. dr hab. J. Niemiec

 

 

 

 

 

VII

16-17 I  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Technologia produkcji roślin rolniczych – zboża

prof. dr hab. J. Rozbicki

 

13.05 – 15.30

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- trzoda chlewna
prof. dr hab. A. Rekiel

 

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
mgr M. Krysztoforski

 

13.05 – 16.20

Technologia produkcji roślin rolniczych – rośliny strączkowe

dr B. Michalska-Klimczak

 

 


Harmonogram wpłat:

200,00 zł wpłata wpisowego (w dniu składania dokumentów)

600,00 zł do dnia 02.10.2020 r.

800,00 zł do dnia 10.12.2020 r.

800,00 zł do dnia 10.03.2021 r.

800,00 zł do dnia 10.05.2021 r.

Wpłacając opłatę należy podać dane umożliwiające prawidłowe zaksięgowanie należności, w tym: imię i nazwisko oraz adres słuchacza, którego wpłata dotyczy, a w tytule wpłaty kod księgowy studiów podyplomowych (507-10-010100-S00199-99), nazwę studiów podyplomowych. 
Top! Top!
cookies