English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Plany zajęć > --- Edycja 35 A  
 
Edycja 35 A

Dziekanat

b.37 p.0/09

mgr inż. Beata Borek

mail: beata_borek@sggw.edu.pl, tel. 22 59 325 01

Osobiste zgłoszenie się do dziekanatu - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.


 Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych 

Edycja 35A Harmonogram zjazdów  

Numer zjazdu

Data

I

zjazd Inauguracyjny

03 X  2020

II

 zjazd

17-18 X 2020

III

zjazd

07-08 XI  2020

IV

zjazd

21-22 XI  2020

V

zjazd

05-06 XII 2020

VI

zjazd

19-20 XII 2020

VII

zjazd

16-17 I 2021

VIII

zjazd

30-31 I 2021

IX

zjazd

27-28 II 2021

X

zjazd

13-14 III 2021

XI

zjazd

27-28 III 2021

XII

zjazd

17-18 IV 2021

XIII

 zjazd – ćwiczenia terenowe

22-23 V 2021

XIV

zjazd – ćwiczenia terenowe

29-30 V 2021

Egzamin

19 czerwca 2021

Uwaga: Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie zastrzega sobie,

w sytuacjach losowych, możliwość przesunięcia zjazdów i opóźnienie zakończenia studiów.


 

"Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych" edycja 35A

Zjazd

zdalny

Data

Sobota

Niedziela

 

 

 

 

II

17-18 X  2020

Platforma Moodle (wykład nr 2)

8.30 – 13.25

Uprawa roli i roślin cz. I
dr hab. I. Suwara, prof. Uczelni

 

13.55 – 17.10

Podstawy gleboznawstwa rolniczego cz. I
dr W. Kwasowski 

 

Platforma Moodle (wykład nr 2)

8.30 – 13.25

 Uprawa roli i roślin cz. II
dr hab. I. Suwara, prof. Uczelni

 

13.55 – 17.10

Podstawy gleboznawstwa rolniczego cz. II
dr W. Kwasowski 

 

 

 

 

 

III

07-08 XI  2020

Platforma Moodle (wykład nr 2)

8.30 – 12.35

Podstawy prawa i prawo rolne cz. I
radca prawny, mgr J. Owczarek

 

13.05 – 16.20

Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich cz. I
dr hab. A. Łozicki 

 

Platforma Moodle (wykład nr 2)

8.30 – 11.45

Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich cz. II
dr hab. A. Łozicki

 

12.15 – 15.30

Nawożenie roślin cz. I
dr hab. T. Sosulski

 

 

 

 

 

IV

21-22 XI  2020

Platforma Moodle (wykład nr 2)

8.30 – 12.35

Podstawy prawa i prawo rolne cz. II
radca prawny, mgr J. Owczarek

 

13.05 – 17.10

Podstawy produkcji i obrotu materiałem siewnym
dr A. Orzeszko-Rywka 

 

Platforma Moodle (wykład nr 2)

8.30 – 11.45

Nawożenie roślin cz. II
dr hab. T. Sosulski

 

12.15 – 14.40

Ćwiczenia - Podstawy gleboznawstwa rolniczego
dr W. Kwasowski 

 

15.45 – 17.10

Ćwiczenia - Podstawy fizjologii  i żywienia zwierząt gospodarskich
dr hab. A. Łozicki 

 

 

 

 

 

V

05-06 XII  2020

Platforma Moodle (wykład nr 2)

8.30 – 12.35

Podstawy kontroli weterynaryjnej
prof. dr hab. J. Szczawiński

 

13.05 – 17.10

Organizacja gospodarstw rolnych
dr hab. A. Parzonko, prof. Uczelni

Platforma Moodle (wykład nr 2)

8.30 – 11.45

Agroturystyka
dr inż. M. Kacprzak

 

12.15 – 16.20

Ochrona roślin cz. I
dr inż. A. Wysmułek

 

 

 

 

 

VI

19-20 XII  2020

Platforma Moodle (wykład nr 2)

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Technologia produkcji roślin energetycznych

prof. dr hab. Z. Wyszyński

 

13.05 – 16.20

Technologia produkcji roślin rolniczych – rolnictwo ekologiczne

dr inż. K. Kucińska

 

Platforma Moodle (wykład nr 2)

Platforma MS Teams

8.30 – 13.25

Łąkarstwo

dr hab. inż. B. Borawska-Jarmułowicz

 

13.55 – 16.20

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- drób
prof. dr hab. J. Niemiec

 

 

 

 

 

VII

16-17 I  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Technologia produkcji roślin rolniczych – zboża

prof. dr hab. J. Rozbicki

 

13.05 – 15.30

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- trzoda chlewna
prof. dr hab. A. Rekiel

 

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich cz. I
mgr M. Krysztoforski

 

13.05 – 16.20

Technologia produkcji roślin rolniczych – rośliny strączkowe

dr B. Michalska-Klimczak

 

VIII

30-31 I 2021

Platforma MS Teams

8.30 – 11.45

Rachunkowość gospodarstw rolnych cz. I

dr inż. T. Kondraszuk

 

12.15 – 14.40

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- chów bydła
dr hab. M. Gołębiewski

 

Platforma MS Teams

8.30 – 10.55

Ogrodnictwo                                                        

dr inż. T. Krupa

 

11.25 – 13.50

Ogrodnictwo                                                          

dr inż. T. Krupa

 

 

 

 

 

IX

27-28 II  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Kierunki rozwoju techniki rolniczej cz. I

dr hab. J. Chlebowski

 

13.05 – 17.10

Ochrona roślin cz. II
dr inż. A. Wysmułek

 

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich cz. II
mgr B. Pomianek

 

13.05 – 16.20

Rachunkowość gospodarstw rolnych cz. II

dr inż. T. Kondraszuk

 

 

 

 

 

X

13-14 III  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Uprawa roślin energetycznych

prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński

9.20 – 12.35

Rynki rolne 

prof. dr hab. J. Gołębiewski

 

13.05 – 17.10

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich cz. III
mgr M. Krysztoforski

 

Platforma MS Teams

8.30 – 10.55

Technologia produkcji roślin rolniczych: rolnictwo precyzyjne –ziemniak                                              

dr hab. Stanisław Samborski (prof. SGGW)

 

11.25 – 13.50

Technologia produkcji roślin rolniczych: rolnictwo precyzyjne –ziemniak                                              

dr hab. Stanisław Samborski (prof. SGGW)

 

 

 

 

 

XI

27-28 III  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 11.45

Podstawy kontroli fitosanitarnej    

mgr T. Krasuska

 

12.15 – 16.20

Kierunki rozwoju techniki rolniczej cz. II

dr hab. J. Chlebowski

 

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich cz. IV
mgr B. Pomianek

 

13.05 – 17.10

Uprawa roślin energetycznych                    

prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński

 

 

 

 

 

 

XII

17 IV  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 11.45

Rynki rolne 

prof. dr hab. J. Gołębiewski

 

12.15 – 14.40

8.30 – 10.55

Ćwiczenia - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
mgr M. Krysztoforski

 

14.55 – 17.20

11.25 – 13.50

Ćwiczenia - Kierunki rozwoju techniki rolniczej

dr hab. J. Chlebowski

 

 

 UWAGA !!! Zmiany w planie zajęć zaznaczono kolorem czerwonym (kolor czcionki)

 


 

ĆWICZENIA TERENOWE

22. 05. 2021 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelazna

23. 05. 2021 r. Stacja Doświadczalna Skierniewice

29. 05. 2021 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny Obory

30. 05. 2021 r. Instytut Ogrodnictwa Wilanów

 


Harmonogram wpłat:

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy nr: 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

200,00 zł wpłata wpisowego (w dniu składania dokumentów)

600,00 zł do dnia 02.10.2020 r.

800,00 zł do dnia 10.12.2020 r.

800,00 zł do dnia 10.03.2021 r.

800,00 zł do dnia 10.05.2021 r.

Wpłacając opłatę należy podać dane umożliwiające prawidłowe zaksięgowanie należności, w tym: imię i nazwisko oraz adres słuchacza, którego wpłata dotyczy, a w tytule wpłaty kod księgowy studiów podyplomowych (507-10-010100-S00199-99), nazwę studiów podyplomowych. 
Top! Top!
cookies