English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Plany zajęć > --- Edycja 36 A  
 
Edycja 36 A

Dziekanat

b.37 p.0/09

mgr inż. Beata Borek

mail: beata_borek@sggw.edu.pl, tel. 22 59 325 01

Osobiste zgłoszenie się do dziekanatu - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.


 

Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych 

Edycja 36A Harmonogram zjazdów - semestr I 

Numer zjazdu

Data

I

zjazd Inauguracyjny

21 II  2021

II

 zjazd

06-07 III  2021

III

zjazd

20-21 III  2021

IV

zjazd

10-11 IV 2021

V

zjazd

24-25 IV 2021

VI

 zjazd – ćwiczenia terenowe

22-23 V 2021

VII

zjazd – ćwiczenia terenowe

19-20 VI 2021

Uwaga: Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie zastrzega sobie, w sytuacjach losowych,

możliwość przesunięcia zjazdów i opóźnienie zakończenia studiów.


 

 

,,Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych" edycja 36A

SEMESTR I

Data

Sobota

Niedziela

06-07 III  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 13.25

Uprawa roli i roślin cz. I
dr hab. I. Suwara, prof. Uczelni

 

13.55 – 17.10

Podstawy gleboznawstwa rolniczego cz. I
dr W. Kwasowski 

 

Platforma MS Teams

8.30 – 13.25

 Uprawa roli i roślin cz. II
dr hab. I. Suwara, prof. Uczelni

 

13.55 – 17.10

Podstawy gleboznawstwa rolniczego cz. II
dr W. Kwasowski 

 

 

 


 Harmonogram wpłat:

200,00 zł wpłata wpisowego (potwierdzenie uczestnictwa)

600,00 zł do dnia 28.02.2021 r.

800,00 zł do dnia 30.04.2021 r.

800,00 zł do dnia 01.10.2021 r.

800,00 zł do dnia 01.12.2021 r.

Wpłacając opłatę należy podać dane umożliwiające prawidłowe zaksięgowanie należności, w tym: imię i nazwisko oraz adres słuchacza, którego wpłata dotyczy, a w tytule wpłaty kod księgowy studiów podyplomowych (507-10-010100-T00005-99), nazwę studiów podyplomowych. 
Top! Top!
cookies