English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Plany zajęć > --- Edycja 35 E  
 
Edycja 35 E

Dziekanat

b. 37, p.0/109

mgr Bogumiła Szymańska, mail: bogumila_szymanska@sggw.edu.pl, te. 022 59325 08


Plan zajęć edycja 35 E

 

Zjazd

Data


1

7.11.2020 r.

sobota

 

MS Teams

9.00 – 11.30 Inauguracja wprowadzenie w program studiów. Rolnictwo polskie XX i XXI wieku  prof. dr hab. Z. Wyszyński

 
12.00 – 16.15 Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolniczym i uprawa roślin energetycznych prof. dr hab. Z Wyszyński

 

Zjazd

Data


2

14.11.2020

sobota

 MS Teams

8.30 – 11.45  Nawożenie roślin, cz. I  dr hab. Tomasz Sosulski

 
12.15 – 15.30
Podstawy gleboznawstwa cz. I dr Wojciech Kwasowski

aktualizacja 13.11.2020

 

15.11.2020

niedziela

MS Teams

8.30 – 13.25  Uprawa roli i roślin cz. I dr hab. Irena Suwara, prof. uczelni

 
13.55 – 17.10 Nawożenie roślin cz. II,   dr hab. Tomasz Sosulski

 

 

Zjazd

Data

Sobota

3

28.11.2020

 

MS Teams

8.30 – 12. 35 Podstawy kontroli weterynaryjnej, prof. dr hab. Jacek Szczawiński  (aktualizacja planu 04.11.2020)

13.55 – 17.10  Podstawy żywienia i fizjologii zwierząt cz I, dr hab. Andrzej Łozicki

29.11.2020

MS Teams

8.30 – 13.25  Łąkarstwo  dr Grażyna Mastalerczuk

 
13.55 – 17.10Podstawy gleboznawstwa  cz. II,  dr Wojciech Kwasowski


 

Zjazd

Data

 

4

12.12.2020

sobota

 

MS Teams

8.30 – 11.45 Agroturystyka  Dr Marzena Kacprzak


12.15 – 17.10 Uprawa roli i roślin Dr hab. Irena Suwara, prof. uczelni

13.12.2020

niedziela

MS Teams

8.30 – 11.45  Podstawy żywienia i fizjologii zwierząt, II cz. wykład                                 dr hab. Andrzej Łozicki

 
12.15 – 14.40 Podstawy glebznawstwa (ćwiczenia)                                                          
dr Wojciech Kwasowski

14.45-17.10 Podstawy żywienia i fizjologii zwierząt, (ćwiczenia)                                     dr hab. Andrzej Łozicki

 

 

Zjazd

Data

 

5

23.01.2021

sobota

 

MS Teams

8.30 – 11.45 Technologia produkcji roślin rolniczych- Rolnictwo ekologiczne  Dr Katarzyna Kucińska


12.15 – 14.40 Zasady chowu zwierząt gospodarskich - trzoda chlewna prof. dr hab. Anna Rekiel

 

24.01.2021

niedziela

MS Teams

8.30 – 12.35  Podstawy prawa rolnego, mgr Jerzy Owczarek

 
13.05 – 17.10 Organizacja gospodarstw rolnych dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW

 

 


Harmonogram zjazdów edycja 35 E

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2020/2021

 

Numer zjazdu

Data

I

zjazd

24.10.2020

II

 zjazd

14-15.11.2020

III

zjazd

28-29.11.2020

IV

zjazd

12-13.12.2020

V

zjazd

23-24.01.2021

VI

zjazd

06-07.02.2021

VII

zjazd

20-21.02.2021

VIII

zjazd

06-07.03.2021

IX

zjazd

20-21.03.2021

X

zjazd

10-11.04.2021

XI

zjazd

24-25.04.2021

XII

zjazd

15-16.05.2021

XIII

zjazd – ćwiczenia terenowe

 

12-13.06.2021

 

XIV

zjazd – ćwiczenia terenowe

 

19-20.06.2021

 

Egzamin

03.07.2021 r.

Uwaga: Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie zastrzega sobie, w sytuacjach losowych, możliwość przesunięcia zjazdów i opóźnienie zakończenia studiów.


Harmonogram wpłat:

 

 

200,00 zł wpłata wpisowego (w dniu składania dokumentów)

 

 

600,00 zł do dnia 24.10.2020 r.

 

 

800,00 zł do dnia 12.12.2020 r.

 

 

800,00 zł do dnia 06.03.2021 r.

 

 

800,00 zł do dnia 22.05.2021 r.

 

Wpłacając opłatę należy podać dane umożliwiające prawidłowe zaksięgowanie należności, w tym: imię i nazwisko wpłacającego i słuchacza, którego wpłata dotyczy, adres wpłacającego
i słuchacza, którego wpłata dotyczy, a w tytule wpłaty kod księgowy studiów podyplomowych (
507-10-010100-S00240-99)nazwę studiów podyplomowych 
Top! Top!
cookies