English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Plany zajęć > --- Edycja 35 E  
 
Edycja 35 E

Dziekanat

b. 37, p.0/109

mgr Bogumiła Szymańska, mail: bogumila_szymanska@sggw.edu.pl, te. 022 59325 08


Harmonogram zjazdów edycja 35 E

Zgodnie z organizacją roku akademickiego 2020/2021

 

Numer zjazdu

Data

I

zjazd

24.10.2020

II

 zjazd

14-15.11.2020

III

zjazd

28-29.11.2020

IV

zjazd

12-13.12.2020

V

zjazd

23-24.01.2021

VI

zjazd

06-07.02.2021

VII

zjazd

20-21.02.2021

VIII

zjazd

06-07.03.2021

IX

zjazd

20-21.03.2021

X

zjazd

10-11.04.2021

XI

zjazd

24-25.04.2021

XII

zjazd

15-16.05.2021

XIII

zjazd – ćwiczenia terenowe

 

12-13.06.2021

 

XIV

zjazd – ćwiczenia terenowe

 

19-20.06.2021

 

Egzamin

03.07.2021 r.

Uwaga: Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie zastrzega sobie, w sytuacjach losowych, możliwość przesunięcia zjazdów i opóźnienie zakończenia studiów.


Plan zajęć edycja 35 E

 

Zjazd

Data


1

7.11.2020 r.

sobota

 

MS Teams

9.00 – 11.30 Inauguracja wprowadzenie w program studiów. Rolnictwo polskie XX i XXI wieku  prof. dr hab. Z. Wyszyński

 
12.00 – 16.15 Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolniczym i uprawa roślin energetycznych prof. dr hab. Z Wyszyński

 

Zjazd

Data


2

14.11.2020

sobota

 MS Teams

8.30 – 11.45  Nawożenie roślin, cz. I  dr hab. Tomasz Sosulski

 
12.15 – 15.30
Podstawy gleboznawstwa cz. I dr Wojciech Kwasowski

aktualizacja 13.11.2020

 

15.11.2020

niedziela

MS Teams

8.30 – 13.25  Uprawa roli i roślin cz. I dr hab. Irena Suwara, prof. uczelni

 
13.55 – 17.10 Nawożenie roślin cz. II,   dr hab. Tomasz Sosulski

 

 

Zjazd

Data

Sobota

3

28.11.2020

 

MS Teams

8.30 – 12. 35 Podstawy kontroli weterynaryjnej, prof. dr hab. Jacek Szczawiński  (aktualizacja planu 04.11.2020)

13.55 – 17.10  Podstawy żywienia i fizjologii zwierząt cz I, dr hab. Andrzej Łozicki

29.11.2020

MS Teams

8.30 – 13.25  Łąkarstwo  dr Grażyna Mastalerczuk

 
13.55 – 17.10Podstawy gleboznawstwa  cz. II,  dr Wojciech Kwasowski


 

Zjazd

Data

 

4

12.12.2020

sobota

 

MS Teams

8.30 – 11.45 Agroturystyka  Dr Marzena Kacprzak


12.15 – 17.10 Uprawa roli i roślin Dr hab. Irena Suwara, prof. uczelni

13.12.2020

niedziela

MS Teams

8.30 – 11.45  Podstawy żywienia i fizjologii zwierząt, II cz. wykład                                 dr hab. Andrzej Łozicki

 
12.15 – 14.40 Podstawy glebznawstwa (ćwiczenia)                                                          
dr Wojciech Kwasowski

14.45-17.10 Podstawy żywienia i fizjologii zwierząt, (ćwiczenia)                                     dr hab. Andrzej Łozicki

 

 

Zjazd

Data

 

5

23.01.2021

sobota

 

MS Teams

8.30 – 11.45 Technologia produkcji roślin rolniczych- Rolnictwo ekologiczne  Dr Katarzyna Kucińska


12.15 – 14.40 Zasady chowu zwierząt gospodarskich - trzoda chlewna prof. dr hab. Anna Rekiel

 

24.01.2021

niedziela

MS Teams

8.30 – 12.35  Podstawy prawa rolnego, mgr Jerzy Owczarek

 
13.05 – 17.10 Organizacja gospodarstw rolnych dr hab. Andrzej Parzonko, prof. SGGW

 

 

 

Zjazd

Data

 

6

06.02.2021

sobota

 

MS Teams

8.30 – 12.35 Kierunki rozwoju techniki rolniczej  dr hab. J.Chlebowski

13.05 – 15.30  Zasady chowu zwierząt gospodarskich – bydło

 dr hab. Marcin  Gołębiewski

 

07.02.2021

niedziela

 

MS Teams

8.30 – 12.35  Podstawy prawa rolnego cz. II, mgr Jerzy Owczarek

 

 

 

 

Zjazd

Data

 

7

20.02.2021

sobota

 

MS Teams

8.30 – 11.45 Podstawy kontroli fitosanitarnej  mgr Teresa Krasuska

12.05 – 16.20 Produkcja technologii roślin-zboża prof. dr hab. Jan Rozbicki

 

21.02.2021

niedziela

 

MS Teams

8.30 – 12.35 Podstawy produkcji i obrotu materiałem siewnym dr Aleksandra Orzeszko Rywka

 
13.05 – 15.30
Zasady chowu zwierząt gospodarskich prof. dr hab. Jan Niemiec

 

 

 

Zjazd

Data

 

8

06.03.2021

sobota

 

MS Teams

8.30 – 13.25 Technologia produkcji roślinnej, ziemniak, rolnictwo precyzjyne  dr hab. Stanisław Samborski, prof. SGGW

07.03.2021

niedziela

 

MS Teams

8.30-11.45  Rynki rolne prof. dr hab. Jarosław Gołebiewski

12.15-16.20 PROW cz. I mgr Marek Krysztoforski

 

 

 

 

Zjazd

Data

 

9

20.03.2021

sobota

 

MS Teams

8.30 – 13.25 Ogrodnictwo  dr Tomasz Krupa

21.03.2021

niedziela

 

MS Teams

8.30 – 12.35  PROW cz. II mgr Marek Krysztoforski

 
13.05 – 17.10
Technologia produkcji roślinnej, rośliny energetyczne

prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński

 

 

 

Zjazd

Data

 

10

10.04.2021

sobota

 

MS Teams

8.30 – 12.35 Kierunki rozwoju techniki rolniczej

 dr hab. Jarosław Chlebowski

13.05-17.10 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Mgr Bogdan Pomianek

11.04.2021

niedziela

 

MS Teams

8.30-12.35  Technologia produkcji roślinnej - burak i rzepak

prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński

13.05-17.10 Ochrona roślin

 Dr Agnieszka Ciesielska

 

 

 

 

Zjazd

Data

 

11

24.04.2021

sobota

 

MS Teams

8.30 – 12.25 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich cz. II

Mgr Bogdan Pomianek

13.05-17.10 Ochrona roślin cz. II

 Dr Agnieszka Ciesielska

 

 

25.04.2021

niedziela

 

MS Teams

8.30 – 11.45  Rachunkowość rolna dr Tomasz Kondraszuk

 
12.15 – 15.30
Technologia produkcji roślinnej, rośliny strączkowe

Dr Beata Michalska-Klimczak

 

Zjazd

Data

 

11

15.05.2021

sobota

 

MS Teams

12.15-14.40 PROW ćwiczenia mgr Marek Krysztoforski

14.45-17.10 Kierunki rozwoju techniki rolniczej ćwiczenia dr hab. Jarosław Chlebowski

16.05.2021

niedziela

 

MS Teams

8.30-11.45 Rachunkowość rolna cz. II, dr  Tomasz Kondraszuk

 

 

 

 

 

 ĆWICZENIA TERENOWE

12. 06. 2021 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelazna

13. 06. 2021 r. Stacja Doświadczalna Skierniewice

20. 06. 2021 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny Obory

19. 06. 2021 r. Instytut Ogrodnictwa Wilanów

 


Harmonogram wpłat:

200,00 zł wpłata wpisowego (w dniu składania dokumentów) 

600,00 zł do dnia 24.10.2020 r.

800,00 zł do dnia 12.12.2020 r.

800,00 zł do dnia 06.03.2021 r.

800,00 zł do dnia 22.05.2021 r.

 

Wpłacając opłatę należy podać dane umożliwiające prawidłowe zaksięgowanie należności, w tym: imię i nazwisko wpłacającego i słuchacza, którego wpłata dotyczy, adres wpłacającego
i słuchacza, którego wpłata dotyczy, a w tytule wpłaty kod księgowy studiów podyplomowych
(507-10-010100-S00240-99)nazwę studiów podyplomowych 
Top! Top!
cookies