English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Plany zajęć > --- Edycja 35 D  
 
Edycja 35 D

Dziekanat

b.37 p.0/09

mgr inż. Beata Borek

mail: beata_borek@sggw.edu.pl, tel. 22 59 325 01

Osobiste zgłoszenie się do dziekanatu - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.


 

Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych 

Edycja 35D Harmonogram zjazdów  

Numer zjazdu

Data

I

zjazd Inauguracyjny

11 X  2020

II

 zjazd

07-08 XI  2020

III

zjazd

21-22 XI  2020

IV

zjazd

05-06 XII 2020

V

zjazd

19-20 XII 2020

VI

zjazd

16-17 I 2021

VII

zjazd

30-31 I 2021

VIII

zjazd

27-28 II 2021

IX

zjazd

13-14 III 2021

X

zjazd

27-28 III 2021

XI

zjazd

17-18 IV 2021

XII

zjazd

08-09 V 2021

XIII

 zjazd – ćwiczenia terenowe

29-30 V 2021

XIV

zjazd – ćwiczenia terenowe

12-13 VI 2021

Egzamin

27 czerwca 2021

Uwaga: Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie zastrzega sobie, w sytuacjach losowych,

możliwość przesunięcia zjazdów i opóźnienie zakończenia studiów.


 

,,Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych" edycja 35D

SEMESTR I

Zjazd

zdalny

Data

Sobota

Niedziela

 

 

 

 

II

07-08 XI  2020

Platforma MS Teams

8.30 – 11.45

Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich cz. I
dr hab. A. Łozicki

 

12.15 – 15.30

Nawożenie roślin cz. I
dr hab. T. Sosulski

 

Platforma MS Teams

8.30 – 13.25

Uprawa roli i roślin cz. I
dr hab. I. Suwara, prof. Uczelni

 

13.55 – 17.10

Podstawy gleboznawstwa rolniczego cz. I
dr W. Kwasowski 

 

 

 

 

 

III

21-22 XI  2020

Platforma MS Teams

8.30 – 13.25

Uprawa roli i roślin cz. II
dr hab. I. Suwara, prof. Uczelni

 

13.55 – 17.10

Podstawy gleboznawstwa rolniczego cz. II
dr W. Kwasowski 

 

Platforma MS Teams

8.30 – 11.45

Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich cz. II
dr hab. A. Łozicki

 

12.15 – 15.30

Nawożenie roślin cz. II
dr hab. T. Sosulski

 

 

 

 

 

 

 

IV

05-06 XII  2020

Platforma MS Teams

8.30 – 10.55

Ćwiczenia - Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich
dr hab. A. Łozicki 

 

11.00 – 13.25

Ćwiczenia - Podstawy gleboznawstwa rolniczego
dr W. Kwasowski 

 

13.55 – 16.20

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- drób
prof. dr hab. J. Niemiec

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Podstawy kontroli weterynaryjnej
prof. dr hab. J. Szczawiński

 

13.05 – 17.10

Organizacja gospodarstw rolnych
dr hab. A. Parzonko, prof. Uczelni

 

 

 

 

V

19-20 XII  2020

Platforma MS Teams

8.30 – 10.55

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- trzoda chlewna
prof. dr hab. A. Rekiel

 

11.25 – 15.30

Podstawy produkcji i obrotu materiałem siewnym

dr A. Orzeszko-Rywka

 

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Ochrona roślin
dr inż. A. Ciesielska

 

13.05 – 16.20

Agroturystyka

dr inż. M. Kacprzak

 

 

 

 

VI

16-17 I  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Podstawy prawa i prawo rolne

cz. I

radca prawny J. Owczarek

 

13.05 – 17.10

Ochrona roślin
dr inż. A. Ciesielska

 

Platforma MS Teams

8.30 – 13.25

Łąkarstwo

dr hab. B. Borawska-Jarmułowicz

 


 Harmonogram wpłat:

200,00 zł wpłata wpisowego (w dniu składania dokumentów)

600,00 zł do dnia 11.10.2020 r.

800,00 zł do dnia 10.12.2020 r.

800,00 zł do dnia 10.03.2021 r.

800,00 zł do dnia 10.05.2021 r.

Wpłacając opłatę należy podać dane umożliwiające prawidłowe zaksięgowanie należności, w tym: imię i nazwisko oraz adres słuchacza, którego wpłata dotyczy, a w tytule wpłaty kod księgowy studiów podyplomowych (507-10-010100-S00239-99), nazwę studiów podyplomowych. 
Top! Top!
cookies