English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Plany zajęć > --- Edycja 35 D  
 
Edycja 35 D

Dziekanat

b.37 p.0/09

mgr inż. Beata Borek

mail: beata_borek@sggw.edu.pl, tel. 22 59 325 01

Osobiste zgłoszenie się do dziekanatu - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym lub mailowym.


Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych 

Edycja 35D Harmonogram zjazdów  

Numer zjazdu

Data

I

zjazd Inauguracyjny

11 X  2020

II

 zjazd

07-08 XI  2020

III

zjazd

21-22 XI  2020

IV

zjazd

05-06 XII 2020

V

zjazd

19-20 XII 2020

VI

zjazd

16-17 I 2021

VII

zjazd

30-31 I 2021

VIII

zjazd

27-28 II 2021

IX

zjazd

13-14 III 2021

X

zjazd

27-28 III 2021

XI

zjazd

17-18 IV 2021

XII

zjazd

08-09 V 2021

XIII

 zjazd – ćwiczenia terenowe

29-30 V 2021

XIV

zjazd – ćwiczenia terenowe

12-13 VI 2021

Egzamin

27 czerwca 2021

Uwaga: Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie zastrzega sobie, w sytuacjach losowych,

możliwość przesunięcia zjazdów i opóźnienie zakończenia studiów.


 

„Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych" edycja 35D

Zjazd

zdalny

Data

Sobota

Niedziela

 

 

 

 

II

07-08 XI  2020

Platforma MS Teams

8.30 – 11.45

Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich cz. I
dr hab. A. Łozicki

 

12.15 – 15.30

Nawożenie roślin cz. I
dr hab. T. Sosulski

 

Platforma MS Teams

8.30 – 13.25

Uprawa roli i roślin cz. I
dr hab. I. Suwara, prof. Uczelni

 

13.55 – 17.10

Podstawy gleboznawstwa rolniczego cz. I
dr W. Kwasowski 

 

 

 

 

 

III

21-22 XI  2020

Platforma MS Teams

8.30 – 13.25

Uprawa roli i roślin cz. II
dr hab. I. Suwara, prof. Uczelni

 

13.55 – 17.10

Podstawy gleboznawstwa rolniczego cz. II
dr W. Kwasowski 

 

Platforma MS Teams

8.30 – 11.45

Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich cz. II
dr hab. A. Łozicki

 

12.15 – 15.30

Nawożenie roślin cz. II
dr hab. T. Sosulski

 

 

 

 

 

 

 

IV

05-06 XII  2020

Platforma MS Teams

8.30 – 10.55

Ćwiczenia - Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich
dr hab. A. Łozicki 

 

11.00 – 13.25

Ćwiczenia - Podstawy gleboznawstwa rolniczego
dr W. Kwasowski 

 

13.55 – 16.20

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- drób
prof. dr hab. J. Niemiec

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Podstawy kontroli weterynaryjnej
prof. dr hab. J. Szczawiński

 

13.05 – 17.10

Organizacja gospodarstw rolnych
dr hab. A. Parzonko, prof. Uczelni

 

 

 

 

V

19-20 XII  2020

Platforma MS Teams

8.30 – 10.55

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- trzoda chlewna
prof. dr hab. A. Rekiel

 

11.25 – 15.30

Podstawy produkcji i obrotu materiałem siewnym

dr A. Orzeszko-Rywka

 

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Ochrona roślin
dr inż. A. Ciesielska

 

13.05 – 16.20

Agroturystyka

dr inż. M. Kacprzak

 

 

 

 

VI

16-17 I  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Podstawy prawa i prawo rolne cz. I

radca prawny J. Owczarek

 

13.05 – 17.10

Ochrona roślin
dr inż. A. Ciesielska

 

Platforma MS Teams

8.30 – 13.25

Łąkarstwo

dr hab. B. Borawska-Jarmułowicz

 

 

 

 

VII

30-31 I  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
mgr M. Krysztoforski cz. I

 

13.05 – 17.10

Technologia produkcji roślin energetycznych

prof. dr hab. Z. Wyszyński

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Podstawy prawa i prawo rolne

cz. II

radca prawny J. Owczarek

 

13.05 – 15.30

Zasady chowu zwierząt gospodarskich- chów bydła

dr hab. M. Gołębiewski

VIII

27-28 II 2021

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Technologia produkcji roślin rolniczych – zboża

prof. dr hab. J. Rozbicki

 

13.05 – 16.20

Technologia produkcji roślin rolniczych – rośliny strączkowe

dr B. Michalska-Klimczak

 

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
mgr M. Krysztoforski cz. II

 

13.05 – 17.10

Kierunki rozwoju techniki rolniczej cz. I

dr hab. J. Chlebowski

 

 

 

 

 

IX

13-14 III  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Kierunki rozwoju techniki rolniczej cz. II

dr hab. J. Chlebowski

 

13.05 – 16.20

Rachunkowość gospodarstw rolnych cz. I

dr inż. T. Kondraszuk

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Uprawa roślin energetycznych

prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński

 

13.05 – 16.20

Technologia produkcji roślin rolniczych – rolnictwo ekologiczne

dr inż. K. Kucińska

8.30 – 10.55

Ogrodnictwo 

dr inż. T. Krupa

 

11.25 – 13.50

Ogrodnictwo

dr inż. T. Krupa

 

 

 

 

X

27-28 III  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
mgr B. Pomianek cz. III

 

13.05 – 16.20

Rachunkowość gospodarstw rolnych cz. II

dr inż. T. Kondraszuk

Platforma MS Teams

8.30 – 10.55

Technologia produkcji roślin rolniczych: rolnictwo precyzyjne –ziemniak

dr hab. Stanisław Samborski (prof. SGGW)

 

11.25 – 13.50

Technologia produkcji roślin rolniczych: rolnictwo precyzyjne –ziemniak 

dr hab. Stanisław Samborski (prof. SGGW)

8.30 – 12.35

Uprawa roślin energetycznych     

prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński

 

13.05 – 16.20

Technologia produkcji roślin rolniczych – rolnictwo ekologiczne

dr inż. K. Kucińska

 XI

17-18 IV  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 12.35

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
mgr B. Pomianek cz. IV

 

13.05 – 16.20

Podstawy kontroli fitosanitarnej   

mgr T. Krasuska

 

Platforma MS Teams

8.30 – 10.55

 

Ogrodnictwo 

dr inż. T. Krupa

 

11.25 – 13.50

Ogrodnictwo

dr inż. T. Krupa

8.30 – 10.55

Technologia produkcji roślin rolniczych: rolnictwo precyzyjne –ziemniak           

dr hab. Stanisław Samborski (prof. SGGW)

 

11.25 – 13.50

Technologia produkcji roślin rolniczych: rolnictwo precyzyjne –ziemniak          

dr hab. Stanisław Samborski (prof. SGGW)

 

 

 

 

 

XII

8-9 V  2021

Platforma MS Teams

8.30 – 10.55

Ćwiczenia - Kierunki rozwoju techniki rolniczej

dr hab. J. Chlebowski

 

11.00 – 14.15

Rynki rolne                                              

prof. dr hab. J. Gołębiewski

 

14.45 – 17.10

Ćwiczenia - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
mgr M. Krysztoforski

 

 

 UWAGA !!! Zmiany w planie zajęć zaznaczono kolorem czerwonym (kolor czcionki)

 


 

ĆWICZENIA TERENOWE

29. 05. 2021 r. Stacja Doświadczalna Skierniewice

30. 05. 2021 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelazna

12. 06. 2021 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny Obory

13. 06. 2021 r. Instytut Ogrodnictwa Wilanów

 


 Harmonogram wpłat:

Opłaty należy wnosić na rachunek bankowy nr: 71 1240 6003 1111 0000 4943 8060

200,00 zł wpłata wpisowego (w dniu składania dokumentów)

600,00 zł do dnia 11.10.2020 r.

800,00 zł do dnia 10.12.2020 r.

800,00 zł do dnia 10.03.2021 r.

800,00 zł do dnia 10.05.2021 r.

Wpłacając opłatę należy podać dane umożliwiające prawidłowe zaksięgowanie należności, w tym: imię i nazwisko oraz adres słuchacza, którego wpłata dotyczy, a w tytule wpłaty kod księgowy studiów podyplomowych (507-10-010100-S00239-99), nazwę studiów podyplomowych. 
Top! Top!
cookies