English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych > -- Plany zajęć > --- Edycja 35 F  
 
Edycja 35 F

 

Terminy zjazdów grupa 35 F – zajęcia zdalne

·        07.11.2020 r.

·        21-22.11.2020 r

·        5-6.12.2020 r

·        19-20.12.2020 r

·        16-17.01.2021 r

·        30-31.01.2021 r

·        27-28.02.2021 r

·        13-14.03.2021 r

·        27-28.03.2021 r

·       17-18.04.2021 r

·        8-9.05.2021 r

·        22-23.05.2021 r

·        12.06.2021 r. Stacja Doświadczalna Skierniewice, 13.06.2021 r Rolniczy Zakład Doświadczalny Żelazna

·        19.06.2021 r. Rolniczy Zakład Doświadczalny Obory, 20.06.2021 r. Instytut Ogrodnictwa Wilanów

·        Egzamin (wstępna data) 04.07.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

I

 

 

 

 

 

 

 

07.11.2020 r.

sobota

 

 MS Teams

9.00 – 11.30 Inauguracja wprowadzenie w program studiów. Rolnictwo polskie XX i XXI wieku  prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński

 
12.00 – 16.15 Odnawialne źródła energii w gospodarstwie rolniczym i uprawa roślin energetycznych prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd

Data

MS Teams

 

 

 

 


 

21.11.2020 r.

 

 

8.30-11.45  Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich dr hab. Andrzej Łozicki

 

12.15-15.30 Podstawy gleboznawstwa i nawożenia roślin z zastosowaniem odpadów dr hab. Tomasz Sosulski

 

 

22.11.2020 r.

 

 

8.30-11.45 Podstawy gleboznawstwa dr Wojciech Kwasowski

 

12.15-17.10 Uprawa roli i roślin dr hab. Irena Suwara, prof. uczelni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd

Data

MS Teams

 

 

 

 


 

 

 

05.12.2020 r.

 

 

8.30 -13.25  Środowiskowe i agrotechniczne podstawy uprawy roli i roślin dr hab. Irena Suwara, prof. uczelni

 

13.55 -17.10 Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich dr hab. Andrzej Łozicki

 

06.12.2020 r.

 

8.30-11.45 Podstawy gleboznawstwa rolniczego dr Wojciech Kwasowski

 

12.15-15.30  Podstawy gleboznawstwa i nawożenia roślin z zastosowaniem odpadów dr hab. Tomasz Sosulski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd

Data

MS Teams

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12.2020 r.

 

 

8.30 -13.25  Łąkarstwo Dr Grażyna Mastalerczuk

 

13.55 -16.20 Hodowla, chów drobiu i innych zwierząt gospodarskich prof. dr hab. Jan Niemiec

 

 

 

20.12.2020 r.

 

 

8.30-12.35  Podstawy kontroli weterynaryjnej prof. dr hab. Jacek Szczawiński

 

 

 

13.05-17.10  Organizacja gospodarstw wiejskich Dr hab. Andrzej Parzonko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd

Data

MS Teams

 

 

 

 


 

 

 

16.01.2021 r.

 

 

8.30-10.55 Podstawy gleboznawstwa rolniczego dr Wojciech Kwasowski – ćwiczenia

 

11.00-13.25 Zasady chowu zwierząt gospodarskich – chów bydła dr hab. Marcin Gołebiewski

 

13.55-17.05 Agroturystyka Dr Marzena Kacprzak

 

17.01.2021 r.

 

8.30-12.35  Podstawy produkcji i obrotu materiałem siewnym dr Aleksandra Orzeszko-Rywka

 

13.05-17.10 Podstawy prawa i prawo rolne mgr Jerzy Owczarek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.01.2021 r.

 

8.30-12.35 Uprawa roślin energetycznych prof. dr hab. Zdzisław  Wyszyński

13.05-17.10 Podstawy prawa i prawo rolne mgr Jerzy Owczarek

 

 

31.01.2021 r.

 

8.30-10.55  Podstawy fizjologii i żywienia zwierząt gospodarskich ćwiczenia prof. dr hab. Andrzej Łozicki

11.25- 14.40 Rachunkowość rolna dr Tomasz Kondraszuk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd

Data

MS Teams

 

 

 

 

 

 

 

 

27.02.2021 r.

 

 

8.30-11.45 Podstawy kontroli fitosanitarnej mgr Teresa Krasuska

 

12.15-16.20 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich mgr Bogdan Pomianek

 

 

28.02.2021 r.

 

8.30-11.45  Rynek rolny prof. dr hab. Jarosław Gołębiewski

 

12.15-15.30 Technologia produkcji roślin rolniczych – bobowate dr Beata Michalska-Klimczak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd

Data

MS Teams

 

 

 

 

 

 

 

 

13.03.2021 r.

 

 

8.30-12.35  Program Rozwoju Obszarów Wiejskich mgr Bogdan Pomianek

13.05-17.10 Kierunki rozwoju techniki rolniczej dr hab Jarosław Chlebowski


 

 

14.03.2021 r.

 

8.30-12.35 Ochrona roślin  dr Agnieszka Ciesielska

13.05-16.20 Rolnictwo ekologiczne  dr Katarzyna Kucińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd

Data

MS Teams

 

 

 

 

 

 

 

27.03.2021 r.

 

 

8.30-12.25  Technologia produkcji roślinnej - zboża, prof. dr hab. Jan Rozbicki

13.05-15.30 Zasady chwou zwierząt gospodarskich - trzoda chlewna, prof. dr hab. Anna Rekiel

 

 

28.03.2021 r.

 

8.30-13.25 Technologia produkcji roślinnej - ziemniak, dr hab. Stanisław Samborski, prof. uczelni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd

Data

MS Teams

 

 

 

 

 

 

 

17.04.2021 r.

 

 

8.30-11.45  Rachunkowość rolna dr Tomasz Kondraszuk

12.15- 16.20 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich mgr Marek Krysztoforski

 

18.04.2021 r.

 

8.30-12.35 Ochrona roślin dr inż. Agnieszka Ciesielska

13.05-17.10 Technologia produkcji roślinnej - burak i rzepak prof. dr hab. Zdzisław Wyszyński

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd

Data

MS Teams

 

 

 

 

 

 

 

08.05.2021 r.

 

 

8.30-12.35  Program Rozowju Obszarów Wiejskich mgr Marek Krysztoforski

13.05- 17.10 Kierunki rozowju techniki rolniczej dr hab. Jarosław Chlebowski

 

09.05.2021 r.

 

8.30-13.50  Ogrodnictwo dr Tomasz Krupa


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zjazd

Data

MS Teams

 

 

 

 

 

 

 

22.05.2021 r.

 

 

8.30-10.55 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich ćw. mgr Marek Krysztoforski

11.25-13.55 Kierunki rozowju techniki rolniczej ćw. dr hab. Jarosław Chlebowski 

 

23.05.2021 r.

 

WOLNE


  
Top! Top!
cookies