Katedra Fizjologii Roślin
Strona główna > Pracownicy Katedry  
 
Pracownicy Katedry

Rząd górny od lewej: Klaudia Kamińska, Kamila Nawrocka, Anita Wiśniewska, Marlena Stawska, Krystyna Oracz, Olga Andrzejczak

Rząd środkowy od lewej: Urszula Krasuska, Chrystian Chomontowski, Anna Dzierżyńska, Małgorzata Dzięcioł, Hanna Wzorek, Zofia Chrobak, Danuta Chołuj, Helena Kalinowska, Grzegorz Wiśniewski,

Renata Bogatek-Leszczyńska, Aleksandra Orzeszko-Rywka, Marta Darlewska, Stefan Pietkiewicz, Magdalena Cetner, Hazem Kalaji

Rząd dolny od lewej: Agnieszka Gniazdowska-Piekarska, Zofia Starck, Sławomir Podlaski, Joanna Olechowicz, Katarzyna Ciąćka, Paulina Andryka-Dudek, Izabela Samborska


Kierownik Katedry

Dr inż. Anita Wiśniewska
pok. 0/129, tel. 59 325 33
e-mail:
anita_wisniewska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: molekularne interakcje roślina-nicień, molekularne podłoże tolerancji buraka cukrowego na suszę
Więcej informacji


Pracownicy Naukowo-Dydaktyczni

Prof. dr hab. Renata Bogatek-Leszczyńska
pok. 0/132, tel. 59 325 35
e-mail:
renata_bogatek@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: fizjologia i biochemia nasion, allelopatia
Więcej informacji

Dr Chrystian Chomontowski
pok. 0/133, tel. 59 325 36
e-mail:
chrystian_chomontowski@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: nasiennictwo, pobudzanie nasion, fizjologia nasion
Więcej informacji

Dr Katarzyna Ciąćka
pok. 0/118, tel. 59 325 27
e-mail: katarzyna_budnicka@sggw.pl
Więcej informacji

Dr inż. Anna Dzierżyńska
pok. 0/122, tel. 59 325 29
e-mail:
anna_dzierzynska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: ekofizjologia roślin, rośliny mięsożerne
Więcej informacji

Dr Domenica Farci
pok. 0/131, tel. 59 325 34
e-mail: domenica_farci@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: struktura i funkcjonowanie PS II u roślin wyższych, mechanizm fotoprotekcji u roślin wyższych
Więcej informacji

Prof. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska
pok. 0/123, tel. 59 325 30
e-mail:
agnieszka_gniazdowska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: rola tlenku azotu w regulacji procesów fizjologicznych u roślin, ustępowanie spoczynku i kiełkowanie nasion, allelopatia
Więcej informacji

Dr hab. Mohamed Hazem Kalaji prof. nadzw. SGGW
pok. 0/129, tel. 59 325 32, 608079998
e-mail:
mohamed_kalaji@sggw.pl, hazem@kalaji.pl
Zainteresowania naukowe: funkcjonowanie aparatu fotosyntetycznego, fluorescencja chlorofilu, wymiana gazowa roślin oraz reakcja roślin na stresy abiotyczne
Więcej informacji

Dr Urszula Krasuska
pok. 0/122, tel. 59 325 29,
e-mail:
urszula_krasuska@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: rola drobnocząsteczkowych substancji sygnałowych w regulacji ustępowania spoczynku i kiełkowania nasion, allelopatia, sygnał świetlny

Więcej informacji

Dr inż. Tomasz Krępski
pok. 0/133, tel. 59 325 36,
e-mail:
tomasz_krepski@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: molekularne mechanizmy odporności roślin, analiza ekspresji genów, fizjologia roślin

Więcej informacji

Dr Agata Kućko
pok. 0/128, tel. 59 325 35
e-mail: agata_kucko@sggw.pl
Zainteresowania naukowe:
Więcej informacji

Dr Krystyna Oracz
pok. 0/128, tel. 59 325 35
e-mail: oracz.krystyna@op.pl, oraczkrystyna@tlen.pl
seedexplorer.eu
Zainteresowania naukowe: kiełkowanie i spoczynek nasion, ze szczególnym uwzględnieniem roli reaktywnych form tlenu (ROS) i hormonów roślinnych
Więcej informacji

Dr inż. Aleksandra Orzeszko-Rywka
pok. 0/118, tel. 59 325 27
e-mail: aleksandra_orzeszko_rywka@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: nasiennictwo ekologiczne, metody poprawy jakości nasion, metody określania wigoru nasion
Więcej informacji

Dr hab. Dario Piano
pok. 0/131, tel. 59 325 34
e-mail: dario_piano@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: struktura i funkcjonowanie PS II u roślin wyższych, mechanizm fotoprotekcji u roślin wyższych
Więcej informacji


Pracownicy techniczni i naukowo-techniczni

Dr Olga Andrzejczak
pok. 0/98A, tel. 59 325 25
e-mail:
olga_andrzejczak@sggw.pl
Więcej informacji

Małgorzata Dzięcioł
pok. 0/90, tel. 59 325 24
e-mail:
malgorzata_dzieciol@sggw.pl

Mgr inż. Grzegorz Wiśniewski
pok. 0/90, tel. 59 325 24
e-mail: grzegorz_wisniewski@sggw.pl


Doktoranci

Mgr Paulina Andryka-Dudek
pok. 0/98A, tel. 59 325 25
e-mail:
paulina_andryka@sggw.pl
Więcej informacji

Mgr inż. Magdalena Cetner
pok. 0/98A, tel. 59 325 25
e-mail:
magdalena_cetner@sggw.pl
Więcej informacji

Mgr inż. Karol Kuczerski
pok. 0/98A, tel. 59 325 25
e-mail:
karol_kuczerski@sggw.pl
Więcej informacji

Mgr Kamila Nawrocka
pok. 0/98A, tel. 59 325 25
e-mail:
kamila_nawrocka@sggw.pl
Więcej informacji

Mgr inż. Joanna Olechowicz
pok. 0/98A, tel. 59 325 25
e-mail:
olechowiczjoanna@wp.pl
Więcej informacji

Mgr Paweł Staszek
pok. 0/98A, tel. 59 325 25
e-mail:
pawel_staszek@sggw.pl
Więcej informacji

Mgr Damian Wagner
pok. 0/98A, tel. 59 325 25
e-mail:
damian_wagner@sggw.pl
Więcej informacji


Pracownicy emerytowani

Dr Danuta Chołuj
pok. 0/6, tel. 59 325 23
e-mail:
danuta_choluj@sggw.pl
Więcej informacji 

Dr Marta Darlewska
pok. 0/119, tel. 59 325 28

Dr Grzegorz Marszałkowski
pok. 0/6, tel. 59 325 23

grzegorz_marszalkowski@sggw.pl

Dr hab. Stefan Pietkiewicz, prof. nadzw. SGGW
pok. 0/113, tel. 59 325 31
e-mail:
stefan_pietkiewicz@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: produktywność fotosyntetyczna roślin, matematyczne modelowanie wzrostu i rozwoju roślin, historia fizjologii roślin.
Więcej informacji

Prof. dr hab. Sławomir Podlaski
pok. 0/130, tel. 59 325 22
e-mail: slawomir_podlaski@sggw.pl
Zainteresowania naukowe: poprawa jakości nasion

Więcej informacji

Dr Małgorzata Rochalska
pok. 0/118, tel. 59 325 27
e-mail: malgorzata_rochalska@sggw.pl
Więcej informacji

Prof. dr hab. Zofia Starck
pok. 0/119, tel. 59 325 28
e-mail: zstarck@gmail.com
Więcej informacji

Dr Alicja Wosińska
pok. 0/119, tel. 59 325 28

Mgr inż. Hanna Wzorek
pok. 0/6, tel. 59 325 23 
Top! Top!
cookies