Katedra Fizjologii Roślin
Strona główna > Publikacje Katedry  
 
Publikacje Katedry

Wszystkie publikacje należy zgłaszać do Biblioteki SGGW na adres: bg_oin@sggw.pl

 

2018

Publikacje oryginalne z IF > 2:

Andrzejczak O., Krasuska U., Olechowicz J., Staszek P., Ciacka K., Bogatek R., Hebelstrup K., Gniazdowska A. (2018) Destabilization of ROS metabolism in tomato roots as a phytotoxic effect of meta-tyrosine. Plant Physiology and Biochemistry 123: 369-377 (IF 2017: 2,718).

Boguszewska-Mańkowska D., Pieczyński M., Wyrzykowska A., Kalaji H.M., Sieczko L., Szweykowska-Kulińska Z., Zagdańska B. (2018) Divergent strategies displayed by potato (Solanum tuberosum L.) cultivars to cope with soil drought. Journal of Agronomy and Crop Science (204):13–30 (IF 2017: 2.727)

 

Publikacje oryginalne z IF < 2:

Kuczerski K., Nawrocka K., Wiśniewska A. (2018) Mutanty w badaniach funkcji genów u roślin. Postępy Biologii Komórki 45(1): 45–62 (IF 2017: 0,147) (PDF)

Samborska I., Kalaji H.M., Sieczko L., Goltsev V. (2018) Structural and functional disorder in the photosynthetic apparatus. Functional Plant Biology 45(6) 668-679 (IF 2017: 2,121)

Saxena D.K., Kalaji H.M. (2018) Mosses as a complementary. The Bryological Times 146:15-20 (IF 2017: 0,63)

Stawska M., Zdzieszyńska J., Walczuk E., Oracz K. (2018) Biologiczne funkcje oksydaz NADPH w komórce roślinnej. Postępy Biologii Komórki 45(1): 25–44 (IF 2017: 0,147) (PDF)

 

Publikacje oryginalne i monografie bez IF:

 

Publikacje popularno-naukowe:

Andrzejczak O., Gniezdowska-Piekarska A. (2018) Glutation - niewielka cząsteczka o wielkim znaczeniu. agropolska.pl (link)

Banach M., Jędrzejewski J., Oracz K. (2018) Białka do zadań specjalnych w życiu człowieka, zwierząt i roślin. agropolska.pl (link)

Chomontowski C. (2018) Wigor nasion buraka cukrowego: metody oceny i wpływ na plonowanie roślin. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego nr 2/2018.

Ręgowska M., Mielecki J., Karpiński S., Oracz K. (2018) Ocalenie i formowanie przez eliminowanie. agropolska.pl (link)

Podlaski S, Chołuj D, Wiśniewska A. (2018) Plon buraka cukrowego a środowisko. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego nr 1/2018: 31-35.

Stawska M., Oracz K. (2018) Dobre i złe oblicza światła słonecznego. agropolska.pl (link)

 

2017

Publikacje oryginalne z IF > 2:

Cetner M., Kalaji H.M., Goltsev V., Aleksandrov V., Kowalczyk K., Borucki W., Jajoo A. (2017) Effects of nitrogen-deficiency on efficiency of light-harvesting apparatus in radish. Plant Physiology and Biochemistry 119, 81-92 (IF 2016: 2.724)

Dąbrowski P., Kalaji M.H., Baczewska A.H., Pawluśkiewicz B., Mastalerczuk G., Borawska-Jarmułowicz B., Paunov M., Goltsev V. (2017) Delayed chlorophyll a fluorescence, MR820 ,and gas exchange changes in perennial ryegrass under salt stress. Journal of Luminescence 183: 322–333 (IF 2016: 2.686)

Helaly M. H., El-Hoseiny H., El-Sheery N. I., Rastogi A., Kalaji H. M. (2017) Regulation and physiological role of silicon in alleviating drought stress of mango. Plant Physiology and Biochemistry 118, 31-44 (IF 2016: 2.724)

Kalaji H.M., Schansker G., Brestic M. et al. (2017) Frequently asked questions about chlorophyll fluorescence, the sequel. Photosynthesis Research 32(1) 13-66, (IF 2016: 3.864)

Kalaji H.M., Račková L., Paganová V., Swoczyna T., Rusinowski S., Sitko K. (2017) Can chlorophyll-a fluorescence parameters be used as bio-indicators to distinguish between drought and salinity stress in Tilia cordata Mill? Environmental and Experimental Botany (IF 2016: 4.369).

Kula M., Kalaji H.M. Skoczowski A. (2017) Culture density influence on the photosynthetic efficiency of microalgae growing under different spectral compositions of light. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology 167: 290–298 (IF 2016: 2.673)

Pogrzeba M., Rusinowski S., Sitko K., Krzyzak J., Skalska A., Małkowski E., Ciszek D., Werle S.,  McCalmont J.P., Mos M., Hazem M. Kalaji H.M. (2017) Relationship between soil parameters and physiological status of Miscanthus x giganteus cultivated on soil contaminated with trace elements under NPK fertilisation vs. microbial inoculation. Environmental Pollution 225: 163-174 (IF 2016: 5.099)

Rastogi A., Zivcak M., Sytar O., Kalaji H.M., He X., Mbarki S., Brestic M. (2017) Impact of Metal and Metal Oxide Nanoparticles on Plant: A Critical Review. Frontiers in Chemistry 5:78 (IF 2016: 3.994)

Sitko K, Rusinowski S, Kalaji HM, Szopiński M, Małkowski E (2017) Photosynthetic Efficiency as Bioindicator of Environmental Pressure in A. halleri. Plant Physiology 175: 290–302, (IF 2016: 6.456)

Staszek P., Weston L, Ciacka K., Krasuska U., Gniazdowska A. 2017. "L-Canavanine - how does a simple non-protein amino acid inhibit cellular function in adiverse living system?" Phytochemistry Reviews (IF 2016: 3.393)

 

Publikacje oryginalne z IF < 2:

Balaji M. Panchal, Hazem M. Kalaji (2017) Synthesis and Use of a Catalyst in the Production of Biodiesel from Pongamia Pinnata Seed Oil with Dimethyl Carbonate. International Journal of Green Energy, 14:7, 624-631 (IF 2016: 1.454)

Grzesik M., Romanowska-Duda Z., Kalaji H.M. (2017) Effectiveness of cyanobacteria and green algae in enhancing the photosynthetic performance and growth of willow (Salix viminalis L.) plants under limited synthetic fertilizers application. Photosynthetica 55 (3): 510-521 (IF 2016: 1.507)

Kalaji H.M., Rastogi A. (2017) Pharmaceutical Compounds: An Emerging Pollutant (A Review on Plant-pharmaceuticals Interaction). Chiang Mai Journal of Science 44(2): 287-297 (IF 2016: 0.437)

Kalaji H.M., Dąbrowski P., Cetner M.D., Samborska I.A., Łukasik I., Brestic M., Zivcak M., Horaczek T., Mojski J., Kociel H., Balaji P.M. (2017) A comparison between different chlorophyll content meters under nutrient deficiency conditions. Journal of Plant Nutrition 40:7, 1024-1034 (IF 2016: 0.618)

Mastalerczuk G, Borawska-Jarmułowicz B., Hazem M. Kalaji, Dąbrowski P., Gozdowski D. (2017) Biomass Distribution and Carbon Allocation in Roots of Forage Grasses Growing under Different Nitrogen Dosages. Chiang Mai Journal of Science 44(5) (IF 2016: 0.437)

Mastalerczuk G., Borawska-Jarmułowicz B., Kalaji H.M., Dąbrowski P., Paderewski J. (2017) Gas-exchange parameters and morphological features of festulolium (Festulolium braunii K. Richert A. Camus) in response to nitrogen dosage. Photosynthetica 55 (1): 20-30 (IF 2016: 1.507)

Mastalerczuk G., Borawska-Jarmułowicz B., Kalaji H.M., Dąbrowski P., Gozdowski D. (2017) Some Physiological Parameters, Biomass Distribution and Carbon Allocation in Roots of Forage. Grasses Growing under Different Nitrogen Dosages. Chiang Mai Journal of Science 44(4): 1295-1303 (IF 2016: 0.437)

Mastalerczuk G., Borawska-Jarmułowicz B., Kalaji H.M. (2017) Response of Kentucky Bluegrass Lawn plants to drought stress at early growth stages. Pakistan Journal of Agricultural Sciences Vol. 54(4), 811-817  (IF 2016: 0,690)

Olechowicz J., Chomontowski C., Olechowicz P., Pietkiewicz S., Jajoo A. Kalaji H.M. (2017) Impact of intraspecific competition on photosynthetic apparatus efficiency in potato (Solanum tuberosum) plants. Photosynthetica 56 (3): 971–975 (IF 2016: 1.507)

Podlaski S., Pietkiewicz S*., Chołuj D., Horaczek T., Wiśniewski G., Gozdowski D., Kalaji M.H.* (2017). The relationship between the soil water storage and water-use efficiency of seven energy crops. Photosynthetica 55(2): 210–218 (IF 2016: 1.507) (PDF)

Siddiqui M.H., Alamri S.A., Al-Khaishany M.Y., Al-Qutami M.A., Ali H.M., AL-Rabiah H., Kalaji H.M. (2017). Exogenous Application of Nitric Oxide and Spermidine Reduces the Negative Effects of Salt Stress on Tomato. Horticulture, Environment, and Biotechnology 58(6):537-547 (IF 2016: 0,812)

 

Publikacje oryginalne i monografie bez IF:

Ciąćka K., Staszek P., Andrzejczak O., Krasuska U., Duranowska K., Gniazdowska A. 2017. Katabolizm poliamin jako odpowiedź roślin na warunki stresowe. W: Łaska G. (red.)  „Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Interdyscyplinarne i aplikacyjne znaczenie badań biologicznych” Polskie Towarzystwo Botaniczne, Białystok 2017. str. 175-187.

Dąbrowski P., Kalaji H.M., Keča N., Horaczek T., Oszako T. (2017) The influence of phosphite treatments on oak leaves and damage caused by powdery mildew Erysiphe alphitoides. Folia Forestalia Polonica, series A – Forestry, Vol. 59 (3), 239–245.

Panchal B.M, Kalaji H.M. (2017). Production of Jatropha curcas L. Seed Oil DMC-Js-BioDs by Optimized Dimethyl Carbonate Using Potassium Hydroxide as Catalyst. Journal of Alternate Energy Sources and Technologies 8(2): 56–63

Ingle AP, Rathod D, Brestic M, Kalaji HM, Rai M (2017). Biophysical phenotyping as an essential tool for understanding host-microbe interaction. In: Modern Tools and Techniques to Understand Microbes (Eds. Varma A and Sharma AK), Springer International Publishing AG, Cham, Switzerland. pp. 65-80

Kalaji H.M., Goltsev V.N., Żuk-Gołaszewska K., Zivcak M., Brestic M. (2017) Chlorophyll Fluorescence: Understanding Crop Performance — Basics and Applications. CRC Press, ISBN 978-14-9876-449-0 (link)

Podlaski S., Chołuj D., Wiśniewska A. (2017) Kształtowanie się plonu buraka cukrowego w zależności od wybranych czynników środowiskowych. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych nr 590, 59–71 (link)

Szymański N., Dąbrowski P., Zabochnicka-Świątek M., Panchal B., Lohse D., Kalaji H.M. (2017) Taxonomic classification of algae by the use of chlorophyll a fluorescence. Scientific Review – Engineering and Environmental Sciences, 26 (4), 470–480.

 

Publikacje popularno-naukowe:

Andrzejczak O., Gniazdowska-Piekarska A. (2017) Co łączy trawnik do gry w golfa z chorobą Alzheimera i cukrzycą? agropolska.pl (link)

Chomontowski C. (2017) Dlaczego nasiona noszą kolorowe kubraczki? agropolska.pl (link)

Ciąćka K., Krasuska U., Gniazdowska-Piekarska A. (2017) Poliaminy - konieczne do życia toksyczne związki o wielu możliwościach. agropolska.pl (link)

Krasuska U. (2017) Dlaczego nasiona śpią? agropolska.pl (link)

Oracz K. (2017) Rośliny są sprytniejsze niż można sobie wyobrazić. agropolska.pl (link)

Kuczerski K., Nawrocka K., Wiśniewska A. (2017) Mały sprzymierzeniec w walce z niewidzialnym wrogiem. agropolska.pl (link)

Podlaski S. (2017) Jak przetrwała wojnę największa polska uczelnia rolnicza? PASSA Tygodnik Sąsiadów 27(766) (link)

Podlaski S. (2017) Heroiczny okres puławski 1862-1863. PASSA Tygodnik Sąsiadów 7(848) (link)

Podlaski S. (2017) Siedziba SGGW i jej protoplastów. PASSA Tygodnik Sąsiadów 5(846) (link)

Podlaski S. (2017) Studenci SGGW w Powstaniach Śląskich. PASSA Tygodnik Sąsiadów 46(887) (link)

Staszek P., Krasuska U., Gniazdowska-Piekarska A. (2017) Ku przestrodze. Myśl co jesz, czyli parę słów o L-kanawaninie. agropolska.pl (link)

Zdzieszyńska J., Stawska M., Walczuk E., Oracz K. (2017) "Zmiatacze" ROS dobre dla wszystkich. agropolska.pl (link)

 

2016

Araniti F, Grańa E, Krasuska U, Bogatek R, Reigosa MJ, Abenavoli MR, et al. (2016) Loss of Gravitropism in Farnesene-Treated Arabidopsis Is Due to Microtubule Malformations Related to Hormonal and ROS Unbalance. PLoS ONE 11(8): e0160202. doi:10.1371/journal.pone.0160202

Bąba W., Kalaji H.M., Kompała-Bąba A., Goltsev V. (2016) Acclimatization of photosynthetic apparatus of tor grass (Brachypodium pinnatum) during expansion. PLOS ONE, doi: 10.1371/journal.pone.0156201

Bosa K., Jadczuk-Tobjasz E., Kalaji H.M. (2016) Photosynthetic Productivity of Pear trees grown on different rootstocks. Ann. Bot. (Roma), 2016, 6: 1–7

Cetner M.D., Dąbrowski P., Samborska I.A., Łukasik I, Swoczyna T., Pietkiewicz S., Bąba W. Kalaji M.H. (2016) Zastosowanie pomiarów fluorescencji chlorofilu w badaniach środowiskowych. Kosmos 2 (311): 197–205

Chomontowski C., Pietkiewicz S. 2016 Sport w historii Wydziału i Uczelni. W “Wydział Rolnictwa i Biologii w 200-lecie utworzenia Instytutu Agronomicznego w Marymoncie” (Red. Jan Kiryjow), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, str. 68-75 (Monografia) ISBN 978-83-7583-668-4

Ciąćka K., Krasuska U., Gniazdowska A. 2016. Modyfikacje endogennego stężenia tlenku azotu w regulacji spoczynku nasion. W: Bajguz A., Ciereszko I. (red.), Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu Rośliny i grzyby – badania środowiskowe i laboratoryjne. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Białystok 2016. str. 61-72. ISBN 978-83-62069-72-9

Dąbrowski P., Baczewska A.H., Pawluśkiewicz B., Paunovc M., Alexantrov V., Goltsev V., Kalaji M.H. (2016) Prompt chlorophyll a fluorescence as a rapid tool for diagnostic changes in PSII structure inhibited by salt stress in Perennial ryegrass. Journal of Photochemistry & Photobiology, B: Biology 157 (2016) 22–31

Goltsev V., Kalaji M.H.,  Paunov M., Baba V., Horachek T., Mojski J., Kociel H., Allahverdieve S.I. (2016) Using a variable chlorophyll fluorescence for evaluation of physiological state photosynthetic apparatus plants. Russian Journal of Plant Physiology, 63 (5): 1–28

Górska E., Stępień W., Olejniczak I., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., Kowalczyk P. (2016) Microbial properties of soil fertilized by sewage sludge and cultivated with energy crops. Studia Ecologiae et Bioethicae 14(2), s. 127-138

Helaly M.N., El-Hosieny H., Elsheery N.I., Kalaji H.M. (2016) Effect of biofertilizers and putrescine amine on the physiological features and productivity of date palm (*Phoenix dactylifera*, L.) grown on reclaimed-salinized soil. Trees, Pp 1-13. DOI: 10.1007/s00468-016-1353-1

Janeczko A., Gruszka D., Pociecha E., Dziurka M., Filek M., Jurczyk B., Kalaji H.M., Kocurek M., Waligórski P. (2016) Physiological and biochemical characterisation of watered and drought-stressed barley mutants in the *HvDWARF* gene encoding C6-oxidase involved in brassinosteroid biosynthesis. Plant Physiology and Biochemistry 99 (2016) 126e141

Janus M., Więcek J., Pietkiewicz S. 2016 Pig housing system versus greenhouse gas emissions. Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW Animal Science 55(1), 31-37

Kalaji M.H., Cetner M.D., Samborska I.A., Łukasik I., Oukarroum A., Rusinowski S., Pietkiewicz S., Świątek M., Dąbrowski D. (2016) Effective microorganisms impact on photosynthetic activity of Arabidopsis plant grown under salinity stress conditions.  Annals of Warsaw University of Life Sciences – SGGW, Land Reclamation 48 (2): 153–163

Kalaji H.M., Sytar O., Brestic M., Samborska I.A., Cetner M.D., Carpentier C. (2016) Risk Assessment of Urban Lake Water Quality Based on in-situ Cyanobacterial and Total Chlorophyll-a Monitoring. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 25, No. 2 (2016), 1-7. DOI: 10.15244/pages/60895

Kalaji H.M., Jajoo A., Oukarroum A., Brestic M., Zivcak M., Samborska A., Cetner M.D., Łukasik I., Goltsev V., Ladle R.J. (2016) Chlorophyll *a* fluorescence as a tool to monitor physiological status of plants under abiotic stress conditions. Acta Physiol Plant (2016) 38:102. DOI 10.1007/s11738-016-2113-y

Kowalczyk K., Gajc-Wolska J., Marcinkowska M., Cetner M.D., Kalaji H.M. (2016) Response of growth, quality parameters and photosynthetic apparatus of endive plant to different culture media. Folia Hort. 28/1(2016): 25-30. DOI: 10.1515/fhort-2016-0004

Krasuska U., Andrzejczak O., Staszek P., Borucki W., Gniazdowska A. 2016. *meta-*Tyrosine induces modification of reactive nitrogen species level, protein nitration and nitrosoglutathione reductase in tomato roots. Nitric Oxide - Biology and Chemistry DOI: 10.1016/j.niox.2016.10.008

Krasuska U., Ciacka K., Gniazdowska A. 2016. Nitric oxide-polyamines cross talk during dormancy release and germination of apple embryos. Nitric oxide - Biology and Chemistry DOI: 10.1016/j.niox.2016.11.003.

Krasuska U.,  Andrzejczak O., Staszek P., Borucki W., Gniazdowska A. 2016. Toxicity of canavanine in tomato (*Solanum lycopersicum *L.) roots is due to alterations in RNS, ROS and auxin levels. Plant Physiology and Biochemistry 103:84-95,  doi:10.1016/j.plaphy.2016.03.005

Krasuska U., Andrzejczak O., Staszek P., Bogatek R., Gniazdowska A. 2016. Canavanine alters ROS/RNS level and leads to posttranslational modification of proteins in roots of tomato seedlings. Frontiers in Plant Science 7 article 840 doi 10.3389/fpls.2016.00840, http://dx.doi.org/10.3389/fpls.2016.00840

Krasuska U., Ciacka K., Orzechowski S., Fettke J., Bogatek R., Gniazdowska A. (2016) Modification of the endogenous NO level influences apple embryos dormancy by alterations of nitrated and biotinylated protein patterns. Planta doi: 10.1007/s00425-016-2553-z

Maciejewski R.S., Pietkiewicz S. 2016 Epidemiology of judo injuries in senior and junior judoka. Scientific Review of Physical Culture 6(3), 27-36

Mathur S., Kalaji H.M., Jajoo A. (2016) Investigation of deleterious effects of chromium phytotoxicity and photosynthesis in wheat plant. Photosynthetica 54 (2): 185-192, 2016. DOI: 10.1007/s11099-016-0198-6

Mazur R., Sadowska M., Kowalewska Ł., Abratowska A, Kalaji H.M., Mostowska A., Garstka M., Krasnodębska-Ostręga B. (2016) Overlapping toxic effect of long term thallium exposure on white mustard (Sinapis alba L.) photosynthetic activity. BMC Plant Biol. 16:191, DOI: 10.1186/s12870-016-0883-4

Nawrocka K, Kamińska K, Wiśniewska A (2016). Rola ekspansyn w interakcji roślina-nicień. W "Rośliny - przegląd wybranych zagadnień" (Red. Kropiwiec K, Szala M), Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., Lublin 2016, str. 130-140 (Monografia) ISBN 978-83-65598-13-4

Oracz K and Stawska M (2016). Cellular recycling of proteins in seed dormancy alleviation and germination. Front. Plant Sci. 7:1128. doi: 10.3389/fpls.2016.01128 (PDF)

Oracz K. and Karpiński S. (2016). Phytohormones signaling pathways and ROS involvement in seed germination. Front. Plant Sci. 7:864. doi: 10.3389/fpls.2016.00864 (PDF)

Orzeszko-Rywka A., Rochalska M. (2016) Possibilities of seed quality improvement in /Miscanthus sinensis/ (Andersson). Journal of Research and Application in Agricultural Engineering 61(4), 84-88

Pacholczak A., Nowakowska K., Pietkiewicz S. 2016 The Effects of Synthetic Auxin and a Seaweed-based Biostimulator on Physiological Aspects of Rhizogenesis in Ninebark Stem Cuttings. Notulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca 44(1), 85-91

Podlaski S. 2016 Okres okupacji. W “200 lat tradycji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie” (Red. Jan Kiryjow), Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2016, str. 177-209 (Monografia) ISBN 978-83-7583-668-4 ISBN 978-83-7583-674-5

Stawska M. and Oracz K. (2016) Proteasomalna degradacja specyficznych białek jako kluczowy mechanizm regulacji procesów życiowych w nasionach. Postępy Biologii Komórki 43(3): 353–374 (PDF)

Zdzieszyńska J, Stawska M, Oracz K. (2016) Rola białek modyfikujących strukturę ściany komórkowej w regulacji kiełkowania nasion. Postępy Biologii Komórki 43(4)

 

2015

Bourdais G, Burdiak P, Gauthier A, Nitsch L, Salojärvi J, Rayapuram C, Idänheimo C,  Hunter K, Kimura S, Merilo E, Vaattovaara A, Oracz K, Kaufholdt D, Pallon A, Anggoro DT, Glów D, Lowe J, Zhou J, Mohammadi  O, Puukko T, Albert A, Lang H, Ernst D, Kollist H, Brosché M, Durner J, Borst JW, Collinge DB, Karpiński S, Lyngkjær MF, Robatzek S, Wrzaczek M, Kangasjärvi J (2015) Large-Scale Phenomics Identifies Primary and Fine-Tuning Roles for CRKs in Responses Related to Oxidative Stress. PLoS Genet 11(7): e1005373. doi:10.1371/journal.pgen.1005373 (PDF)

Brestic M., Zivcak M., Kunderlikova K., Sytar O., Shao H., Kalaji M.H., Allakhverdiev S.I. (2015) Low PSI content limits the photoprotection of PSI and PSII in early growth stages of chlorophyll *b*-deficient wheat mutant lines. Photosynth Res. DOI 10.1007/s11120-015-0093-1

Ciąćka K.,  Andrzejczak O., Krasuska U., Gniazdowska A. 2015. Nitrowane białka i kwasy tłuszczowe w komórkach roślin i zwierząt. Postępy Biologii Komórki 42: 539-558.

Dąbrowski P., Cetner M.D., Samborska I.A., Kalaji M.H. Measuring light spectrum as a main indicator of artificial sources quality. Journal of Coastal Life Medicine 2015; 3(5): 400-406

Dąbrowski P., Pawluśkiewicz B., Baczewska A.H., Łukasik I., Goltsev V., Kalaji H.M. (2015) Evaluation the vigour of urban green lawn grown under long-term shade conditions by the use of chlorophyll fluorescence technique. Ann. Warsaw Univ. of Life Sci. – SGGW, Land Reclam. 47 (3)

Dąbrowski P., Pawluśkiewicz B., Baczewska A.H., Oglęcki P., Kalaji H.M. (2015) Chlorophyll a fluorescence of perennial ryegrass (*Lolium perenne* L.) varieties under long term exposure to shade. Zemdirbyste-Agriculture, vol. 102, No. 3 (2015), p. 305–312; ISSN 1392-3196 / e-ISSN 2335-8947; DOI 10.13080/z-a.2015.102.039

Dimitrova S., Dankov K., Paunov M., Pavlova B., Goltsev V., Velikova V., Tsonev T., Kalaji H.M., Strasser R. (2015) Dark drops of prompt chlorophyll fluorescence as a novel approach for evaluation of the photosynthetic machinery state. J. BioSci. Biotechnol. 2015, SE/ONLINE: 103-113; ISSN: 1314-6246

Gniazdowska A, Krasuska U, Andrzejczak O, Soltys D. 2015. Allelopathic compounds as oxidative stress agents: Yes or NO. W: Reactive Oxygen and Nitrogen Species Signaling and Communication in Plants, Seria: Signaling and Communication in Plants 23, red: Gupta KJ, Igamberdiev AU, Springer International Publishing Switzerland 2015, str. 155-176. DOI 10.1007/978-3-319-10079-1_8.

Górska EB, Jankiewicz U, Dobrzyński J, Russel S, Pietkiewicz S, Kalaji H, Gozdowski D, Kowalczyk P (2015) Degradation and colonization of cellulose by diazotrophic strains of *Paenibacillus polymyxa* Isolated from Soil. J Bioremed Biodeg 6: 271. doi:10.4172/2155-6199.1000271

Koprowski M., Robertson I., Wils T.H.G., Kalaji H.M. (2015) The application of potato starch effluent causes a reduction in the photosynthetic efficiency and growth of Scots pine (*Pinus* *sylvestris* L.) Trees- Structure and Function 29:1471-1481

Krasuska U, Gniazdowska A. 2015. ROS - RNS - phytohormones network in root response strategy.  W: Reactive Oxygen Species and Oxidative Damage in Plants Under Stress, red. Gupta DK, Corpas FJ, Palma JM. Springer. ISBN 978-3-319-20420-8,  DOI 10.1007/978-3-319-20421-5_13

Krasuska U, Dębska K, Otulak K, Bogatek R., Gniazdowska A. 2015. Switch from heterotrophy to autotrophy of apple cotyledons depends on NO signal. Planta DOI: 10.1007/s00425-015-2361-x

Krasuska U, Ciacka K, Andryka P, Bogatek R., Gniazdowska A. 2015. „Nitrosative door" in seed dormancy alleviation and germination. W: Reactive Oxygen and Nitrogen Species Signaling and Communication in Plants, Seria: Signaling and Communication in Plants, red: Gupta KJ, Igamberdiev AU, Springer International Publishing Switzerland 2015, str. 215-237. DOI 10.1007/978-3-319-10079-1_11

Krasuska U., Dzierżyńska A., Ciąćka K., Andrzejczak O., Staszek P., Gniazdowska A. 2015. Rośliny mięsożerne jako przykład adaptacji do niesprzyjających warunków środowiska naturalnego. W: Ciereszko I., Bajguz A. (red.), Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko-eksperyment-edukacja. Polskie Towarzystwo Botaniczne, Białystok 2015. str. 77-88

Oracz K. (2015) Rodnik hydroksylowy – mała cząsteczka o dużym znaczeniu w biologii komórki roślinnej. Postępy Biologii Komórki 42 (4): 707-726. (PDF)

Osman G.H., Assem S.K., Alreedy R.M., El-Ghareeb D.K., Basry M.A., Rastogi A., Kalaji H.M. (2015) Development of insect resistant maize plants expressing a chitinase gene from the cotton leaf worm, Spodoptera littoralis. Scientific Reports (Nature Group) 5:18067, DOI: 10.1038/srep18067

Oukarroum A, Bussotti F, Goltsev V, Kalaji MH (2015) Correlation between reactive oxygen species production and photochemistry of photosystems I and II in *Lemna gibba* L. plants under salt stress. Environ. Exp. Bot. 109: 80–88

Paunov M., Dankov K., Dimitrova S., Velikova V., Tsonev T., Strasser R., Kalaji H.M., Goltsev V. (2015) Effect of water stress on photosynthetic light phase in leaves of two ecotypes of *Platanus orientalis* L. plants. Journal of Bioscience and Biotechnology SE/ONLINE: 15-23; ISSN: 1314-6246

Rapacz M., Sasal M., Kalaji H.M., Kościelniak J. (2015) Is the OJIP Test a Reliable Indicator of Winter Hardiness and Freezing Tolerance of Common Wheat and Triticale under Variable Winter Environments? PLOS ONE, DOI:10.1371/journal.pone.0134820

Swoczyna T., Kalaji H.M., Pietkiewicz S., Borowski J. (2015) Ability of various tree species to acclimation in urban environments probed with the JIP-test. Urban Forestry & Urban Greening, Volume 14, Issue 3, 2015, Pages 544–553

Starck Z., Rabiza-Świder J. (2015) Biologia Roślin Ozdobnych Wybrane Zagadnienia. Wydawnictwo SGGW Warszawa, ISBN 978-83-7583-656-1

Stawska M., Oracz K. (2015) Sieć powiązań szlaków fitochromowych, kryptochromowych oraz indukowanych przez regulatory wzrostu i rozwoju w biologii nasion. Postępy Biologii Komórki 42 (4): 687–706. (PDF)

Wiśniewska A, Kamińska K, Nawrocka K, Sobczak M (2015) Rola kwasów salicylowego i jasmonowego w odpowiedzi roślin na mątwiki i guzaki. Postępy Biologii Komórki 42 (4): 743-764. (PDF)

 

2014

Aleksandrov V., Krasteva V., Paunov M., Chepisheva M., Kousmanova M., Kalaji M.H., Goltsev V. 2014. Deficiency of some nutrient elements in bean and maize plants analyzed by luminescent method. Bulgarian Journal of Agricultural Science, 20: 24–30

Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G., Kalaji M. H.*, Carpentier R., Pietkiewicz S., Allakhverdiev S. I. (2014). Photosynthetic efficiency and survival of Dactylis glomerata and Lolium perenne following low temperature stress. Russian Journal of Plant Physiology. DOI: 10.7868/S001533031403002

Borawska-Jarmujłowicz B., Mastalerczuk G., Pietkiewicz S., Kalaji M.H. 2014. Low temperature and hardening effects on photosynthetic apparatus efficiency and survival of forage grass varieties. Plant Soil Environment, 60, 177-183.

Bosa K., Jadczuk-Tobjasz E., Kalaji M. H.*, Majewska M, Allakhverdiev S. I. (2014). Evaluating the effect of rootstocks and potassium level on  photosynthetic productivity and yield of pear trees. Russian Journal of Plant Physiology, Vol. 61, No. 2, pp. 231;237. 

Brestic M., Zivcak M., Olsovska K., Hong-Bo S., Kalaji, M. H., Suleyman I. (2014). "Reduced glutamine synthetase activity plays a role in control of photosynthetic responses to high light in barley leaves" in: Plant physiology and biochemistry 2014, 1-10

Cetner Magdalena D., Stefan Pietkiewicz, Sławomir Podlaski, Grzegorz Wiśniewski, Danuta Chołuj, Izabela Łukasik, Hazem M. Kalaji. 2014. Photosynthetic Efficiency of Virginia Mallow (*Sida Hermaphrodita *(L.) Rusby) under Differentiated Soil Moisture Conditions. Int. J. of Sustainable Water and Environmental Systems: 6 (2), 89-95

Chołuj D, Wiśniewska A, Szafrański KM, Cebula J, Gozdowski D, Podlaski S (2014) Assessment of the physiological responses to drought in different sugar beet genotypes in connection with their genetic distance. J Plant Physiol 171: 1221-1230. DOI: 10.1016/j.jplph.2014.04.016.

Ciąćka K., Krasuska U. 2014. Poliaminy - być albo nie być dla rośliny. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2014/2: 3-10.

Dąbrowska-Bronk J, Czarny M, Wiśniewska A, Fudali S, Baranowski Ł, Sobczak M, Święcicka M, Matuszkiewicz M, Brzyżek G, Wroblewski T, Dobosz R, Bartoszewski G and Filipecki M (2014) Suppression of NGB and NAB/ERabp1 in tomato modifies root responses to potato cyst nematode infestation. Mol Plant Pathol. DOI: 10.1111/mpp.12183

Goltsev V. N., Kalaji M. H., Kouzmanova M. A., Allakhverdiev S.I. 2014. Variable and Delayed Chlorophyll a Fluorescence – Basics and Application in Plant Sciences. Moscow–Izshevsk: Institute of Computer Sciences, Moscow, Russia, 220 p. ISBN 978-5-4344-0180-7.

Kalaji M. H. *, Goltsev G., Brestic M., Bosa K., Allakhverdiev S. I., Strasser R. J., Govindjee (2014). "In Vivo Measurements of Light Emission in  Plants" in: Photosynthesis: Open Questions and What We Know Today (Allakhverdiev S.I., Rubin A.B., Shuvalov V.A. (eds.); Publisher:  Institute of Computer Science, Izhevsk; Moscow, 2014, pp. 1-40.

Kalaji M.H., Oukarroum A., Alexandrov V., Kouzmanova M., Brestic M., Zivcak M., Samborska I.A., Cetner M.D., Allakhverdiev S.I., Goltsev V., 2014. Identification of nutrient deficiency in maize and tomato plants by in vivo chlorophyll a fluorescence measurements, Plant Physiology and Biochemistry. http://dx.doi.org/10.1016/j.plaphy.2014.03.029.

Kalaji M.H., Gert Schansker, Richard J. Ladle, Vasilij Goltsev, Karolina Bosa, Suleyman I. Allakhverdiev, Marian Brestic, Filippo Bussotti, Angeles Calatayud, Piotr Dąbrowski, Nabil I. Elsheery, Lorenzo Ferroni, Lucia Guidi, Sander W. Hogewoning, Anjana Jajoo, Amarendra N. Misra, Sergio G. Nebauer, Simonetta Pancaldi, Consuelo Penella, DorothyBelle Poli, Martina Pollastrini, Zdzislawa B. Romanowska-Duda, Beata Rutkowska, João Serôdi, Kancherla Suresh, Wiesław Szulc, Eduardo Tambussi, Marcos Yanniccari, Marek Zivcak. 2014. Frequently Asked Questions about in vivo chlorophyll fluorescence: practical issues. Photosynthesis Research (DOI: 10.1007/s11120-014-0024-6)

Kalaji M.H., Anjana Jajoo, Abdallah Oukarroum, Marian Brestic, Marek Zivcak, Izabela A. Samborska, Magdalena D. Cetner, Izabela Łukasik, Vasilij Goltsev, Richard J. Ladle, Piotr Dąbrowski and Parvaiz Ahmad. The Use of Chlorophyll Fluorescence Kinetics Analysis to Study the Performance of Photosynthetic Machinery in Plants. In: Emerging Technologies and Management of Crop Stress Tolerance, Volume 2. P. Ahmad (Ed): DOI: http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-800875-1.00015-6 © 2014 Elsevier Inc.

Krasuska U., Ciacka K., Bogatek R., Gniazdowska A. 2014.  Polyamines and nitric oxide link in regulation of dormancy removal and germination of apple (*Malus domestica* Borkh.) embryos. Journal of Plant Growth  Regulation 33:590–601.

Krasuska U, Ciacka K, Dębska K, Bogatek R, Gniazdowska A. 2014. Dormancy alleviation by NO or HCN leading to decline of protein carbonylation levels in apple (*Malus domestica* Borkh.) embryos. Journal of Plant Physiology 171: 1132-1141.

Krasuska U., Staszek P., Antosik A., Gniazdowska A. 2014. Reaktywne form tlenu w oddziaływaniach allelopatycznych. Kosmos:63 95-106.

Pietkiewicz S., Dratkiewicz P., Horaczek T., Stępień W., Wyszyński Z., Gozdowski D., Łukasik I., Cetner M. D., Kalaji M. H. 2014. Evaluation of Post Hydrothermal Stress Activity on Photosynthetic Apparatus and Yield in Miscanthus Cultivated Under Static Fertilizer Experimental Conditions. Int. J. of Sustainable Water and Environmental Systems, 6 (2): 73-79

Samborska IA, Alexandrov V, Sieczko L, Kornatowska B, Goltsev V, Cetner MD, Kalaji MH (2014) Artificial neural networks and their application in biological and agricultural research. Signpost Open Access J. NanoPhotoBioSciences Vol 2: 14-30

Scheler C, Weitbrecht K, Pearce SP, Hampstead A, Büttner-Mainik A, Lee KJD, Voegele A, Oracz K, Dekkers BJW, Wang X, Wood ATA, Bentsink L, King JR, Knox JP, Holdsworth MJ, Müller K and Leubner-Metzger G (2014) Promotion of Testa Rupture during Lepidium sativum Germination Involves Seed Compartment-Specific Expression and Activity of Pectin Methylesterases. Plant Physiol. DOI: 10.1104/pp.114.247429.

Shaw Arun Kumar,  Supriya Ghosh, Kalaji M.H., Karolina Bosa, Marian Brestic, Marek Zivcak, Zahed Hossaina, 2014. Nano-CuO Stress Induced Modulation of Antioxidative Defense and Photosynthetic Performance of Syrian Barley (Hordeum vulgare L.). Environmental and Experimental Botany 102 (2014) 37-47.

Soltys D., Rudzińska-Langwald A., Kurek W., Szajko K., Sliwinska E., Bogatek R., Gniazdowska A. 2014. Phytotoxic cyanamide affects maize (*Zea mays*) root growth and root tip function: from structure to gene expression. Journal of Plant Physiology 171: 565–575.

Staszek P., Antosik A., Krasuska U., Gniazdowska A. 2014. L-kanawanina-niebiałkowy aminokwas toksyczny dla zwierząt i roślin” Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2014/3: 9-17.

Stępień W., E.B. Górska, S. Pietkiewicz, Kalaji M.H., „Long-term mineral fertilization impact on chemical and microbiological properties of soil and Miscanthus × giganteus yield” Plant Soil Environment Vol. 60, 2014, No. 3: 117–122

Swoczyna T., Borowski J., Pietkiewicz S., Kalaji H.M. 2014. Growth and physiological performance of young urban trees of eight taxa in Warsaw. In: Plants in Urban Areas and Landscape. Publisher:  Slovak University of Agriculture in Nitra, p. 15-19.

Zivcak M, Brestic M, Kalaji MH, Govindjee (2014) Photosynthetic responses of sun and shade grown barley leaves to high light: Is the lower PSII connectivity in shade leaves associated with protection against excess of light? Photosynth. Res. 119: 339–354 DOI: 10.1007/s11120-014-9969-8

Zivčák M., Olšovská K. , Slamka P., Galambošová J., Rataj1 V., Shao H-B., Kalaji M. H., Brestič M. Measurements of chlorophyll fluorescence in different leaf positions may detect nitrogen deficiency in wheat. Zemdirbyste-Agriculture, vol. 101, No. 4 (2014), p. 437−444

Zivcak Marek, Kalaji M.H., Hongbo Shao, Katarina Olsovska, Marian Brestic "Photosynthetic proton and electron transport in wheat leaves under prolonged moderate drought stress" Journal of Photochemistry and Photobiology B Biology. 01/2014.

 

2013

Akhkha A., Boutraa T., Kalaji M.H.*, Parvaiz A., Dąbrowski P. (2013). Chlorophyll fluorescence: A potential selection criterion for drought  tolerance in selected durum wheat (Triticum durum Desf.) cultivars. SOAJ NanoPhotoBioSciences, (1): 147&ndash;156. 

Bosa K, Jadczuk-Tobjasz E., Kalaji M.H., 2013. Zastosowanie fluorescencji chlorofilu jako bezinwazyjnej metody do oceny stanu odżywienia drzew gruszy. W: Tomala K. (red.), Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych 17, Wyd. Hortpress, 57-65.

Brestic M., Zivcak M., Olsovska K., Kalaji M.H., Shao H., Hakeem K.R. 2013. Heat Signaling and Stress responses in phytosynthesis. In: Plant signaling: Understanding the molecular cross-talk (Khalid Rehman Hakeem, Reiazul Rehman, Inayatullah Tahir, eds), Springer Verlag, ISBN: 978-81-322-1541

Długosz M, Wiktorowska E, Wiśniewska A, Pączkowski C (2013) Production of oleanolic acid glycosides by hairy root established cultures of Calendula officinalis L. Acta Bioch Pol 60: 467-473.

Zivcak M. , Brestic M., Kalaji M. H.*, Govindjee (2013). Photosynthetic responses of sun and shade grown barley leaves to high light: Is the lower  PSII connectivity in shade leaves associated with protection against excess of light? Photosynthesis Research. DOI: 10.1007/s11120-014-9969-

Dąbrowski P., Pawluśkiewicz B., Kalaji M.H., Baczewska A.H. 2013. The effect of light availability on leaf area index, biomass production and plant species composition of park grasslands in Warsaw. Plant Soil Environ. 59 (12): 543-548 

Dębska K., Krasuska U.,  Budnicka K.,  Bogatek R., Gniazdowska A. 2013.  Dormancy removal of apple seeds by cold stratification is associated with fluctuation in H2O2, NO production and protein carbonylation level. J. Plant Physiol. 170: 480-488.

Dinesh K. Saxena, Peter S. Hooda, Shivom Singh, Kajal Srivastava, Hazem M. Kalaji and Dheeraj Gahtori 2013. An Assessment of Atmospheric metal deposition in Garhwal Hills, India by moss Rhodobryum giganteum (Schwaegr.) Par. ISSN 0376-5561 Geophytology 43(1): 17-28 May 2013

Graña E., Sotelo T., Díaz-Tielas C., Krasuska U., Bogatek  R., Reigosa M. J., Sánchez-Moreiras A. M., 2013. Citral induces auxin and ethylene-mediated malformations and arrests cell division in Arabidopsis thaliana roots. J. Chem. Ecol. 39: 271-282.

Omar S.A., Elsheery N.I., Kalaji M.H., Ebrahim M.K.H., Pietkiewicz S., Lee C.H., Allakhverdiev S.I., ZengFu Xu. 2013. Identification and differential expression of two dehydrin cDNAs during maturation of Jatropha curcas seeds. Biochemistry (Moscow) 78 (5): 485-495.

Soltys D., Gniazdowska A., Bogatek R. 2013. Inhibition of tomato (Solanum lycopersicum L.) root growth by cyanamide is not always accompanied with enhancement of ROS production. Plant Signal. Behav. 8 eLocation ID: e23994

Soltys D., Krasuska U., Bogatek R.,  Gniazdowska A.  2013. Allelochemicals as bioherbicides – present and perspectives w Herbicides ed. Prince A.  InTech - Open Access Publisher.

Wiśniewska A, Dąbrowska-Bronk J, Szafrański K, Fudali S, Swięcicka M, Czarny M, Wilkowska A, Morgiewicz K, Matusiak J, Sobczak M, Filipecki M (2013). Analysis of tomato gene promoters activated in syncytia induced in tomato and potato hairy roots by Globodera rostochiensis. Transgenic Research 22(3): 557-569.

Zivcak M., Brestic M., Balatova Z., Drevenakova P., Olsovska K., Kalaji M.H., Yang X., Alakhverdiev S. 2013. Photosynthetic electron transport and specific photoprotective responses in wheat leaves under drought stress. Photosynth Res. DOI 10.1007/s11120-013-9885-3

 

2012

Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., Sadowiec K., Russel S. (2012). Wpływ nawożenia osadem ściekowym na og&oacute;lną liczbę bakterii i grzyb&oacute;w w glebie oraz wydajności aparatu fotosyntetycznego Sida hermaphrodita (L.) Rusby. Ekologia I Technika, Vol. XX, nr 3/1: 27&ndash;33

Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M. H., Kiliszczyk A., Russel S. (2012). Wpływ nawożenia osadem ściekowym na wskaźniki maksymalnej wydajności  kwantowej i funkcjonowania fotoukładu II słonecznika bulwiastego Helianthus tuberosus L. Ekologia I Technika, Vol. XX, nr 3/1: 40&ndash;46. 

Bogatek R., Gniazdowska A. 2012. Ethylene in seed development, dormancy and germination. Annual Plant Reviews 44: 189-218.

Bosa K, Jadczuk-Tobjasz E., Kalaji M.H., Majewska M., 2012. Wydajność aparatu fotosyntetycznego oraz produktywność gruszy odmiany Konferencja w zróżnicowanych warunkach nawadniania i zaopatrzenia w potas. W: Tomala K. (red.), Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych 15, Wyd. Hortpress, 35-46.

Brestic M, Zivcak M., Kalaji M.H., Carpentier R., Allakverdiev S.I., 2012. Photosystem II thermostability in situ: environmentally induced acclimation and genotype-specific reactions in Triticum aestivum L. Plant Physiol. Biochem. 57: 93-105. 

Bussotti F., Desotgiu R., Pollastrini M., Kalaji M.H., Łoboda T., Bosa K., 2012. Misurare la vitalita delle piante per mezzo della fluorescenza della clorofilla. Universita di Firenze. I edizione italiana. Wydawnictwo Uniwersytetu we Florencji, ISBN 978-88-6655-215-4.

Chołuj D., Moliszewska E.B. 2012. The influence of Aphanomyces cochlioides on selected physiological processes in sugar beet leaves and yield parameters. Eur J. Plant Pathol. 132: 59-70

Dębska K., Bogatek R., Gniazdowska A. 2012. Karbonylacja białek i jej znaczenie dla procesów fizjologicznych u roślin. Postępy Biochemii 58 (1): 34-43.

Dzierzyńska A. 2011. Agroleśnictwo w Europie - zacofanie czy postęp? Postępy Nauk Rolniczych 4/2011: 129-141.

Gniazdowska A. Babańczyk T., Krasuska U.  (2012) Nitric oxide as germination controlling factor in seeds of various plant species.  Phyton Annales Rei Botanicae 52:193-200.

Goltsev V., Zaharieva I., Chernev P., Kouzmanova M., Kalaji M.H., Yordanov I., Krasteva V., Alexandrov V., Stefanov D., Allakverdiev S., Strasser R.J., 2012. Drought-induced modifications of photosynthetic electron transport in intact leaves: Analysis and use of neural networks as a tool for a rapid non-invasive estimation. Biochim. Biophys. Acta – Bioenergetics 1817: 1490-1498

Gozdowski D., Wyszyński Z., Kalinowska-Zdun M., Pągowski K., Pietkiewicz S. 2012. Zmienność budowy przestrzennej łanu jęczmienia jarego w zróżnicowanych warunkach środowiskowo-agrotechnicznych. Cz. 1. Struktura łanu. Fragmenta Agronomica 29: 7-19

Gozdowski D., Wyszyński Z., Kalinowska-Zdun M., Pągowski K., Pietkiewicz S. 2012. Zmienność budowy przestrzennej łanu jęczmienia jarego w zróżnicowanych warunkach środowiskowo-agrotechnicznych. Cz. 2. Architektura łanu. Fragmenta Agronomica 29: 20-30.

Kalaji M.H., Carpentier R. Allakhverdiev S.I., Bosa K. 2012. Fluorescence parameters as an early indicator of light stress in barley. J. Photochem. Photobiol. B: Biol. 112: 1-6.

Kalaji M.H., Goltsev V., Bosa K., Allakverdiev S.I., Strasser R.J., Govindjee. Experimental in vivo measurements of light emission in plants: a perspective dedicated to David Walker. Photosynthesis Research  114:69–96.

Kalaji M.H., Govindjee, Bosa K., Kościelniak J., Żuk-Gołaszewska 2012. Photosystem II efficiency and CO2 assimilation of two Syrian barley landraces under salt stress. In: C.Lu (Ed.) Photosynthesis: Research for Food, Fuel and Future—15th International Conference on Photosynthesis, 22-27.08. 2010, Beijing. Zhejiang University Press, Springer-Verlag GmbH, s. 774-778. ISBN-13: 9783642320330

Krasuska U.,  Gniazdowska A. (2012). Nitric oxide and hydrogen cyanide as regulating factors of enzymatic  antioxidant system in germinating apple embryos. Acta Physiologiae Plantarum 34:683–692.  

Krasuska U., Glinka A., Gniazdowska A. 2012. Menu roślin mięsożernych. Kosmos  61: 635-646.

Krasuska U., Budnicka K., Bogatek R., Gniazdowska A. 2012. Poliaminy w regulacji spoczynku i kiełkowania nasion. Postępy Biologii Komórki 39 (3):395–414.

Omar S.A., Elsheery N.I., Kalaji H.M., Xu Z-F., Song-Quan S., Carpentier R., Lee C-H., Allakhverdiev S.I. 2012. Dehydroascorbate reductase and glutathione reductase play an important role in scavenging hydrogen peroxide during natural and artificial dehydration of Jatropha curcas seeds J. Plant Biol.  55:469-480.

Orzeszko-Rywka A. 2012 Szybkie wschody wpływają na plon buraka cukrowego. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego 1 (55) 2012 s.18-20

Saxena D.K., Kalaji M.H., Gathori D. 2012. Chlorophyll fluorescence measurements for validating metal tolerance moss to be used for atmospheric elemental monitoring. The Bryological Times 136, p. 21-23.

Soltys D., Rudzinska-Lagwald A., Wiśniewska A., Gniazdowska A., Bogatek R. (2012) Inhibition of tomato (Solanum lycopersicum L.) root growth by cyanamide is due to altered cell division, phytohormone balance and expansin gene expression. Planta 236:1629–1638.

Soltys D., Bogatek R., Gniazdowska A. (2012) Phytotoxic effects of cyanamide on seed germination and seedling growth of weed and crop species. Acta Biologica Cracoviensia series Botanica 54/2:1-6

Starck Z. 2012. Transport floemowy i dystrybucja substancji pokarmowych. W: Fizjologia Roślin. Nowe Wydanie, Kopcewicz J. Lewak S (red) PWN 2012, str. 445-473.

Starck Z. 2012. Fizjologiczne podstawy produktywności roślin. W: Fizjologia Roślin. Nowe Wydanie,  Kopcewicz J. Lewak S (red) PWN 2012, str. 729-761

Wiśniewska A., Grabowska A., Pietraszewska-Bogiel A., Tagashira N., Zuzga S., Wóycicki R., Przybecki Z., Malepszy S., Filipecki M. 2012. Identification of genes up-regulated during somatic embryogenesis of cucumber. Plant Physiology and Biochemistry 50: 54-64.

Voegele A, Graeber K, Oracz K, Tarkowská D, Jacquemoud D, Turečková V, Urbanová T, Strnad M, Leubner-Metzger G (2012). Embryo growth, testa permeability, and endosperm weakening are major targets for the environmentally regulated inhibition of Lepidium sativum seed germination by myrigalone A. J Exp Bot 63, (2):695–709.

Orzeszko-Rywka A., Rochalska M., Lewicka J. 2012. Wpływ zaprawiania nasion olejkiem cynamonowym i olejkiem z drzewa herbacianego na wschody polowe i plonowanie pietruszki i sałaty. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Poznań 2012, Vol.57(4) s.52-58     

Żakowska-Biemans S., Orzeszko-Rywka A., Jankowski P., Lipińska E. 2012 Czynniki warunkujące popyt na żywność ekologiczną w kontekście przeobrażeń rynku żywności ekologicznej w Polsce i innych krajach Europy. Wyniki badań z zakresu rolnictwa ekologicznego w 2011 roku, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Falenty 2012 s.295-306.

 

2011

Bosa K., Kalaji M.H., 2011. Fluorescencja chlorofilu – metoda przewidywania stresu oraz oceny wielkości i jakości plonu. Czynniki wpływające na plonowanie i jakość owoców roślin sadowniczych 13: 81-95.

Kalaji M.H., 2011. Oddziaływanie abiotycznych czynników stresowych na fluorescencję chlorofilu w roślinach wybranych odmian jęczmienia Hordeum vulgare L. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kalaji M.H.,  Bosa K., Kościelniak J., Hossain Z. 2011. Chlorophyll a fluorescence - A useful tool for the early detection of temperature stress in spring barley (Hordeum vulgare L.). OMICS: A Journal of Integrative Biology 15: 925-934

Kalaji M.H., Govindjee, Bosa K., Kościelniak J., Żuk-Gołaszewska K., 2011. Effects of salt stress on Photosystem II efficiency and CO2 assimilation of two Syrian barley landraces. Environmental and Experimental Botany 73: 64-72.

Kościelniak J., Ostrowska A., Biesaga-Kościelniak J., Filek W., Janeczko A., Kalaji M.H., Stalmach K. 2011. The effect of zearalenone on PSII photochemical activity and growth in wheat and soybean under salt (NaCl) stress. Acta Physiologia Plantarum 33:2329–2338.

Krasuska U. Gniazdowska A., Bogatek R. 2011. Rola ROS w fizjologii nasion. Kosmos 60: 113-128.  

Lewak S., Bogatek R., Gniazdowska A. 2011. Hormonalne i metaboliczne uwarunkowania spoczynku i kiełkowania nasion. W: Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej. Tom II. Plonowanie i udział różnych czynników w tym procesie. (red.) Jankiewicz L.S., Filek M., Lech W. PWN Warszawa  str. 319-341.

Soltys D., Rudzińska-Langwald A., Kurek W.,  Gniazdowska A., Sliwinska E., Bogatek R. 2011. Cyanamide mode of action during inhibition of onion (Allium cepa L.) root growth involves disturbances in cell division and cytoskeleton formation. Planta. 234: 609-621.  

Orzeszko-Rywka A., Rochalska M. Balcer E. 2011. Przydatność czosnku, rumianku i nagietka do zaprawiania nasion warzyw. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Poznań 2011, Vol.56(4): 52-57.

Rochalska M., Orzeszko-Rywka A., Czapla K. 2011. Zawartość substancji odżywczych w truskawkach w zależności od systemu uprawy. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 56(4): 84-86.

Rochalska M., Grabowska-Topczewska K., Mackiewicz A. 2011. Influence of alternating low frequency magnetic field on improvement of seed quality. International Agrophysics 25: 265-269.

Starck Z. 2011. Roślina in vivo – kunszt funkcjonalności wzorowanej na procesach zachodzących u zwierząt. Wiadomości Botaniczne 55 (1/2): 5-21.

Starck Z. 2011. Rozdz. 8. Funkcja tkanek przewodzących: transport substancji pokarmowych i  ich udział w koordynacji procesów życiowych,   w: Fizjologia roślin sadowniczych strefy umiarkowanej. Tom 1. Zagadnienia podstawowe, wzrost i kwitnienie ( red.)  L. S. Jankiewicz,  J. Lipecki. PWN Warszawa str. 277-306.

 

2010

Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., Russel S. 2010. Wpływ nawożenia osadem ściekowym na wybrane parametry aktywności biologicznej gleby oraz wydajności aparatu fotosyntetycznego słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.). Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie 10 (2), s. 7-18.

Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., Russel S. 2010. Wpływ nawożenia osadem ściekowym na wybrane parametry biologii gleby oraz wydajności aparatu fotosyntetycznego ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita (L.) Rusby). Nauka Przyr. Technol. 4 (6): #99.

Chołuj D., Podlaski S., Pietkiewicz S., Wiśniewski G., 2010. Parametry fizjologiczne determinujące plon biomasy roślin energetycznych. W; Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystania biomasy. Instytut Energetyki, Warszawa. Str: 69-89.

Chołuj D., Podlaski S., Pietkiewicz S., Wiśniewski G. 2010. Parametry fizjologiczne determinujące plon biomasy roślin energetycznych. W: Nowoczesne technologie pozyskiwania i energetycznego wykorzystywania biomasy. (ed.) Bocian P., Golec T., Rakowski J. Instytut Energetyki, Warszawa, str. 69 -88.

Chołuj D., Wiśniewska A., Krasuska U., Olewińska E., Chomontowski Ch., Podlaski S. 2010. Estimation of physiological traits associated with sugar beet genotypes performance under drought. Proceedings of Papers 72 nd IIRB Congress 22-24. 06.2010 Copenhagen, www.iirb.org

Darlewska M. 2010.  Hodowla roślin i nasiennictwo. W: Produkcja roślinna cz. 3. Podręcznik do nauki zawodu technik rolnik w technikum i szkole policealnej. (ed.) Darlewska M., Gawrońska-Kulesza A., Rutkowska B., Stypiński P., Wysmułek A. Wydawnictwo REA, Warszawa, pp. 9-74.

Gniazdowska A., Krasuska U., Bogatek R. 2010. Dormancy removal in apple embryos by nitric oxide or cyanide involves modifications in ethylene biosynthetic pathway. Planta 232: 1397-1407.

Gniazdowska A., Krasuska U., Czajkowska K., Bogatek R. 2010. Nitric oxide, hydrogen cyanide and ethylene are required in the control of germination and undisturbed development of young apple seedlings. Plant Growth Regulation 61: 75- 84.

Gniazdowska A., Krasuska U., Czajkowska K., Andryka P., Bogatek R. 2010. The beneficial effect of small toxic molecules on dormancy alleviation and germination of apple embryos is due to NO formation. Planta 232: 999-1005.

Kalaji M.H., Bosa K., Grochowska A. 2010. Full bloom amaranth. Полное цветение амаранта. Grain – Зерно 6, 14-21

Kalaji M.H., Bosa K., Oszako T. 2010. Drzewa leśne – aklimatyzacja do stresów środowiskowych. Głos Lasu 04: 19-20

Kalaji M.H., Łoboda T. 2010. Fluorescencja chlorofilu w badaniach stanu fizjologicznego roślin. Wydawnictwo SGGW, Warszawa. Wydanie II

Kalaji M.H., Rutkowska A. 2010. How to determine salt stress effects using fluorimeters. как определить эту проблему с помощью флуориметра. Grain – Зерно 1, s. 76-82.

Orzeszko-Rywka A., Podlaski S. 2010. Effect of sugar beet seed treatements on the course of field emergencje, field and variability. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. 13 (3) http://www.ejpau.media.pl/volume13/issue3/art-09.html

Orzeszko-Rywka A., Rochalska M., Chamczyńska M. 2010. Ocena przydatności olejków roślinnych do zaprawiania nasion wybranych roślin uprawnych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55: 36-41.

Podlaski S., Chołuj D., Wiśniewski G. 2010. Produkcja biomasy z roślin energetycznych. Postępy Nauk Rolniczych 2/2010: 163-174.

Podlaski S., Chrobak Z., Wzorek H. 2010. Effects of sugar beet seeds priming. Proceedings of Papers 72 nd IIRB Congress 22-24. 06.2010 Copenhagen, www.iirb.org

Podlaski S., Chołuj D., Wiśniewski G., 2010. Produkcja biomasy z roślin energetycznych. Postępy Nauk Rolniczych nr 2: 163-174.

Rochalska M., Pyrzyna P. 2010. Konopie włókniste. Hodowla Roślin i Nasiennictwo 4/2010:

Rochalska M., Orzeszko-Rywka A., Tracz M. 2010. Ocena skuteczności sproszkowanych ziół do zaprawiania nasion zbóż. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering 55: 67-72.

Romanowska-Duda Z. B., Grzesik M., Kalaji M.H. 2010. Physiological activity of energy plants fertilized with sevage sludge and usefulness of the Phytotoxkit test in practice. Environment Protection Engineering 36 (1): 73-81.

Sołtys D. 2010. Fitoremediacja w usuwaniu zanieczyszczeń organicznych środowiska. Ekonatura 2: 20-23.

Sołtys D., Gniazdowska A., Bogatek R. 2010. Sorgoleon – główny związek warunkujący potencjał allelopatyczny sorga (Sorghum sp.) Kosmos 59: 567-579.

Sołtys D., Dębska K., Gniazdowska A., Bogatek R. 2010. Autotoksyczność roślin jako przykład oddziaływań allelopatycznych. Kosmos 59: 551-565.

Starck Z. 2010. Wpływ warunków stresowych na koordynację wytwarzania i dystrybucji fotoasymilatów. Postępy Nauk Rolniczych 1/2010: 9-26.

Starck Z. 2010. 100-lecie urodzin Zofii Janiszewskiej. Agricola 77: 36-37

Swoczyna T., Kalaji M.H., Pietkiewicz S., Borowski J., Zaraś-Januszkiewicz E. 2010. Monitoring young urban trees tolerance to roadside conditions by application of chlorophyll  fluorescence technique. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 545, s. 303-309

Swoczyna T., Kalaji M.H., Pietkiewicz S., Borowski J., Zaraś-Januszkiewicz E. 2010. Photosynthetic apparatus efficiency of eight tree taxa as an indicator of their tolerance to urban environments. Dendrobiology 63, s. 65-75

Tuba Z., Saxena D.K., Srivastava K., Singh S., Czebol Sz., Kalaji M.H. 2010. Chlorophyll a fluorescence measurements for validating the tolerant bryophytes for heavy metal (Pb) biomapping. Current Science 98 (11): 1505-1508.

 

2009

Abukhovich A., Pietkiewicz S., Karwowska R., Kobryń J., Kalaji H.M. 2009. Canopy architecture and yielding of different tomato morphotypes under glasshouse conditions. Vegetable Crops Research Bulletin 70: 49-58.

Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., Chojnicki J., Bluszcz K., Russel S. 2009. Wpływ preparatów EM na wybrane parametry fizjologiczne roślin energetycznych nawożonych osadem ściekowym na przykładzie Polygonum sachalinense. Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie, Monografia 2009. Tom 1. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, s. 167-174.

Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., Russel S. 2009. The effect of sludge fertilization on choosen parameters of chlorophyll fluorescence and biomass yield of jerusalem artichoke (Helianthus tuberosus L.). In: Sewages and waste materials in environment, Monography, W. Sądej (Ed), Department of Land Reclamation and Environmental Management, University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Polska, s. 129–139

Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., Russel S. 2009. Wpływ preparatów EM na wybrane parametry fizjologiczne i produkcję biomasy przez rośliny energetyczne na przykładzie słonecznika bulwiastego (topinambura). W: Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. Tom 2. Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Kraków 2009. Str. 9-23.

Bajda A., Konopka-Postupolska D., Krzymowska M., Hennig J., Skorupinska-Tutek K., Surmacz L., Wójcik J., Matysiak Z., Chojnacki T., Skorzynska-Polit E., Drążkiewicz M., Patrzyłaś P., Tomaszewska M., Kania M., Swist M., Danilkiewicz W., Piotrowska W., Swiezewska E. 2009. Role of polyisoprenoids in tobacco resistance against biotic stresses. Physiologia Plantarum 135: 351-364.

Bogatek R., Gniazdowska A., Sampietro D.A., Soberon JR. 2009. Plant hormones. W: Plant Biochemistry red. Narwal S.S., Bogatek R., Zagdańska B.M., Sampetro D.A., Vattuone M.A. Studium Press LLC, Houston, USA,  str.445-475.

Borowski J., Łoboda T., Pietkiewicz S. 2009. Photosynthetic rates and water use efficiencies In Tyree climber species grown in different exposures at urban and suburban sites. Dendrobiology 62: 55-61.

Gutman W., Bogatek R.2009. Extraction and processing of plant material for biochemical assays laboratory bioassaya In allelopathy. W: Plant Biochemistry red. Narwal S.S., Bogatek R., Zagdańska B.M., Sampetro D.A., Vattuone M.A. Studium Press LLC, Houston, USA,  str.3-23.

Gniazdowska A., Krasuska U., Czajkowska K., Wierzbicki M., Bogatek R. 2009. Tlenek azotu i hemoglobiny roślinne. Postępy Biologii Komórki 36: 233-250.

Kalaji. M.H. 2009. Unpredictable stress against agronomic stability. Непрогнозируемый стресс против агрономической стабильности. Зерно 10, s. 74-78.

Kalaji M.H. 2009. Two types of devices for instant analysis of the status of plants Chlorophyll fluorescence: Useful (practical) tool. Два типа приборов для мгновенного анализа состояния растения флуоресценция хлорофилла: полезный (практичный) инструмент. Grain – Зерно 11, s. 66-70.

Kalaji M.H. 2009. Fluorescencja chlorofilu - Nowa niezawodna metoda oceny wpływu nawożenia azotem na odporność jęczmienia browarnego na suszę. Флуоресценция хлорофилла – новый надежный способ оценить влияние азотных удобрений на продуктивность пивоваренного ячменя в условиях засухи. Grain - Зерно 12, s. 62-66.

Kalaji M.H., Łoboda T. 2009. Fluorescencja chlorofilu w badaniach stanu fizjologicznego roślin. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009.

Kościelniak J., Biesaga-Kościelniak J., Janeczko A., Filek W., Kalaji M.H. 2009. Can the Giberella zeae toxin zearalenone affect the photosynthetic productivity and increase yield formation in spring wheat and soybean plants? Photosynthetica 4 (47), s. 586-594.

Oracz K., El-Maarouf-Bouteau H., Kranner I., Bogatek R., Corbineau F., Bailly C. 2009. The mechanisms involved in seed dormancy alleviation by hydrogen cyanide unravel the role of reactive oxygen species as key factors of cellular signaling during germination. Plant Physiology 150: 494-505.

Orzeszko-Rywka A., Kalwas-Żeberkiewicz A. 2009. Charakterystyka i pochodzenie materiału siewnego w gospodarstwach ekologicznych województwa mazowieckiego. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 54 (4): 36-40.

Oszako T., Kalaji M.H., Gąszczyk K., Kubiak K. 2009. Alternatywne metody ochrony sadzonek w szkółkach. Notatnik naukowy Instytutu Badawczego Leśnictwa 7(87)/2009(XVII).

Podlaski S., Chołuj D., Wiśniewski G., 2009. Kryteria wyboru roślin energetycznych do uprawy w określonych warunkach przyrodniczych. Wieś Jutra, 8-9 (133-134):15-17.

Podlaski S. Przyszłość kształcenia na kierunkach rolniczych w Polsce. Postępy Nauk Rolniczych 5-6/2009: 19-33.

Podlaski S. 2009. Tendencje w europejskim i polskim wyższym szkolnictwie rolniczym. Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1/33/2009: 113-134

Rochalska M., Grabowska K., Ziarnik A. 2008. Impact of low frequency magnetic fields on field and quality of sugar beet. International Agrophysics 23: 163-174.

Rochalska M. 2009. Wpływ pól magnetycznych na florę i faunę. Medycyna pracy 60: 43-50.

Rochalska M., Orzeszko-Rywka A. 2009. Zastosowanie naturalnych substancji roślinnych jako zapraw ekologicznych. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. 54(4); 74-79

Rybka K., Rybka Z., Wiśniewska A. 2009. Nucleic acids. W: Plant Biochemistry red. Narwal S.S., Bogatek R., Zagdańska B.M., Sampetro D.A., Vattuone M.A. Studium Press LLC, Houston, USA,   str.161-216.

Sadowski M., Wyszyński Z., Górski T., Liszewska M., Olecka A., Łoboda T., Pietkiewicz S. 2009. Adaptacja produkcji rolnej w województwie podlaskim do oczekiwanych zmian klimatu. Monografia Instytutu Ochrony Środowiska. Warszawa 2009. Dział Wydawnictw IOŚ ( liczba stron 92)

Szwacka M, Tykarska T, Wiśniewska A, Kuraś M, Bilski H, Malepszy S (2009). Leaf morphology and anatomy of transgenic cucumber lines tolerant to downy mildew. Biologia Plantarum 53 (4): 697-701.

Starck Z. 2009. Dystrybucja fotoasymilatów kluczowym procesem determinującym plon. Postępy Nauk Rolniczych 2/2009: 51-69.

Wojno J., Bogatek R., Sampietro D.A., Sgariglia M.A.2009. Alkaloids. W: Plant Biochemistry red. Narwal S.S., Bogatek R., Zagdańska B.M., Sampetro D.A., Vattuone M.A. Studium Press LLC, Houston, USA,   str.315-335.

 

2008

Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., Russel S. 2008. Wpływ preparatów EM na wybrane parametry fizjologiczne Roślin energetycznych nawożonych osadem ściekowym na przykładzie ślazowca pensylwańskiego (Sida hermaphrodita (L.) Rusby). Ekologia i Technika XVI: 11-19.

Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., Russel S. 2008. Wpływ preparatów EM na wybrane parametry fizjologiczne roślin topinambura nawożonych osadem ściekowym. Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie. Monografia Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Tom II: s. 9-24.

Chołuj D., Karwowska R., Ciszewska A., Jasińska M. 2008. Influence of long-term drought stress on osmolyte accumulation in sugar beet (Beta vulgaris L.) plants. Acta Physiologiae Plantarum30: 679-687

Chołuj D., Podlaski S., Wiśniewski G., Szmalec J. 2008. Kompleksowa ocena biologicznej przydatności 7 gatunków roślin wykorzystywanych na cele energetyczne. Studia i raporty IUNG-PIB. Zeszyt 11: 81-99.

Gniazdowska A. 2008. Czy oddziaływania allelopatyczne to „nowa broń” roślin inwazyjnych? Kontrowersje wokół badań dotyczących decydującej roli katechiny w inwazji Centaurea maculosa. Kosmos 57: 39-41.

Grabowska A., Wiśniewska A, Tagashira N,  Malepszy S,  Filipecki M. Characterization of CsSEF1 gene encoding putative CCCH-type zinc finger protein expressed during cucumber somatic embryogenesis doi:10.1016/j.jplph 2008.06.005

Kalaji M.H., Guo P. 2008. Chlorophyll fluorescence: A useful tool in barley plant breeding programs. In: Photochemistry Research Progress (Eds. A. Sanchez, S. J. Gutierrez). Nova Publishers, NY, USA, 439-463.

Oracz K., El-Maarouf-Bouteau H., Bogatek R, Corbineau F., Bailly C. 2008.Release of sunflower seed dormancy by cyanide : cross-talk with ethylene signalling pathway. Journal of Experimental Botany 59:2241-2251. DOI: 10.1093/jxb/ern089.

Ostrowska D., Pietkiewicz S., Ciesiński M., Kucińska K., Gozdowski D. 2008. Biomass accumulation and absorption of photosynthetic active radiation by rapeseed plants depending on sulphur fertilization. World Journal of Agricultural Sciences 4: 133-136.

Piotrowska W., Pietkiewicz S., Wyszyński Z., Michalska B. 2008. Photosyntetic radiation use efficiency of different oat cultivars under differentiated nitrogen fertilization. Agronomijas Vestis (Latvian Journal of Agronomy) No 10, LLU 2008: 161-167

Rochalska M. 2008. The influence of low frequency magnetic field upon cultivable plant physiology. Nucleonika 53 (Supp.) S17-S20.

Rykaczewska K., Pietkiewicz S., Kalaji H.M. 2008. The effect of weather conditions during the growing period on potato plant development and chlorophyll a fluorescence activity. Italian Journal of Agronomy 3 Suppl. 815-816.

Siegień I., Trocka A., Bosa K., Bogatek R., Gniazdowska A. 2008. Allelopatia słonecznika. Postępy Nauk Rolniczych 6/2008, 55-71

Starck Z. 2008. Funkcja tkanek przewodzących: zaopatrzenie w substancje pokarmowe i udział w koordynacji procesów w roślinach. Kosmos 57: 67-83.

Starck Z. 2008. Stresy wynikające z nieprawidłowego odżywiania roślin azotem. Postępy Nauk Rolniczych. 1/2008: 27-42.

Wyszyński Z., Pietkiewicz S., Łoboda T., Sadowski M. 2008. Opracowanie metodycznych podstaw adaptacji produkcji roślinnej w gospodarstwach rolniczych o róznych typach gospodarowania i skali produkcji do oczekiwanych zmian klimatycznych. W: Zmiany Klimatu, a rolnictwo i obszary wiejskie, red. Sadowski M, Wilkin J., Kołomyjska I., Karaczun Z., Witeska K. Wydawnictwo FDPA, str. 51-62.

 

 

 

  
Top! Top!
cookies