Katedra Fizjologii Roślin
Strona główna > Dydaktyka  
 
Dydaktyka

Dydaktyka jest prowadzona przez pracowników dydaktycznych KFR dla następujących kierunków studiów:

 • Biologia
 • Rolnictwo
 • Inżynieria ekologiczna
 • Ogrodnictwo
 • Architektura Krajobrazu
 • Biotechnologia
 • Ochrona Środowiska

Zajęcia realizowane są w różnych formach:

 • Studia stacjonarne
 • Studia zaoczne w Warszawie i Zamiejscowych Ośrodkach Dydaktycznych (Zamiejscowe Ośrodki Dydaktyczne kończą swą działalność w związku z wejściem w życie nowej ustawy o szkolnictwie wyższym)
 • Studia wieczorowe
 • Studia doktoranckie (w zależności od profilu studiów)
 • Studia e-rolnictwo na studiach I i II stopnia (w ramach projektu z Europejskiego Funduszu Społecznego UE)
 • Zajęcia dla Studium podyplomowego dla nauczycieli (z zakresu Biologii i Przyrody)

Przedmioty realizowane w KFR przez zespół fizjologii i produktywności roślin:

 • Fizjologia roślin
 • Fizjologia plonowania
 • Podstawy fizjologii roślin
 • Biologia roślin
 • Fizjologia roślin ogrodniczych
 • Regulacja metabolizmu
 • Biochemia ekologiczna

Przedmioty realizowane w KFR przez zespół genetyki, hodowli roślin i nasiennictwa:

 • Genetyka
 • Hodowla roślin i nasiennictwo
 • Hodowla roślin
 • Ewolucjonizm
 • Organizmy transgeniczne
 • Genetyka eksperymentalna i stosowana
 • Genetyka ekologiczna
 • Podstawy genetyki
 • Różne efekty oddziaływania GMO na ekosystemy naturalne
 • Organizmy modelowe
 • Organizmy transgeniczne
 • Technologie OZE

Przedmioty realizowane w KFR wspólnie przez oba zespoły:

 • Biologia plonowania i postęp biologiczny

Przedmioty fakultatywne realizowane przez KFR:

 • Transdukcja sygnału w komórkach roślinnych
 • Alternatywy w rolnictwie: agroleśnictwo i rośliny alternatywne
 • Wykorzystanie systemów agroleśnych w ochronie środowiska
 • Technologia nasienna
 • Nicienie - pasożyty roślin
 • Mutageneza środowiskowa
 • Nowe trendy w fizjologii roślin
 • Popularyzacja osiągnięć nauk biologicznych
 • Techniki pomiaru procesów życiowych roślin
 • Ekstremofity - rośliny środowisk ekstremalnych

 

Uwagi ogólne o realizowanym procesie dydaktycznym w Katedrze Fizjologii Roślin

  
Top! Top!
cookies