Katedra Fizjologii Roślin
Strona główna > Tematyka badawcza  
 
Tematyka badawcza
 1. Fizjologiczne i biochemiczne reakcje roślin uprawnych na różne czynniki środowiskowe

  1. Mechanizmy aklimatyzacji roślin do warunków suszy.
  2. Mechanizmy działania związków allelopatycznych.
  3. Reakcje roślin na działanie pola magnetycznego.     szczegóły
   
 2. Fotosyntetyczna produktywność podstawowych i alternatywnych roślin uprawnych
   
 3. Fluorescencja chlorofilu oraz bioenergetyka i funkcjonowanie fotoukładu drugiego (PSII) roślin pod wpływem abiotycznych stresów     szczegóły
   
 4. Fizjologia, biochemia i biologia molekularna nasion oraz metody poprawiania ich wartości siewnej

  1. Cyjanowodór i tlenek azotu jako cząsteczki sygnałowe w regulacji kiełkowania nasion
  2. Metody poprawy jakosci nasion różnych roslin i ich wpływ na plony
   
 5. Produkcja energii odnawialnej z roślin energetycznych i konsekwencje ich uprawy dla środowiska.

  1. Sekwestracja węgla w roślinach energetycznych i w glebie.
  2. Ocena oddziaływania uprawy roślin energetycznych na środowisko w tym zasoby wody glebowe.
  3. Maksymalizacja produkcji biogazu w zależności od surowca i sposobu jego przygotowania.
   
 6.  Kierunki hodowli roślin dostosowane do zrównoważonej produkcji rolniczej

  1. Fizjologiczne, biochemiczne i molekularne markery uprawnych i dzikich form buraka cukrowego i możliwości ich wykorzystania w hodowli tej rośliny. Współpraca z Kutnowską Hodowlą Buraka Cukrowego.
  2. Molekularne aspekty interakcji roślina-nicień. Analiza funkcji genów biorących udział w odpowiedzi roślin na atak pasożytniczych nicieni cystowych (Arabidopsis thaliana - Heterodera schachtii; pomidor, ziemniak - Globodera rostochiensis)     szczegóły

  
Top! Top!
cookies