Katedra Fizjologii Roślin
Strona główna > Pracownicy Katedry > dr hab. Stefan Pietkiewicz prof. nadzw. SGGW  
 
dr hab. Stefan Pietkiewicz prof. nadzw. SGGWI. Działalność dydaktyczna

W latach 1983-1987 w Zakładzie Statystyki Matematycznej Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej (obecnie Akademia Podlaska) w Siedlcach:

Stanowisko:

Starszy wykładowca

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

Wykłady i ćwiczenia ze statystyki matematycznej dla biologów (studia stacjonarne)

Ćwiczenia z doświadczalnictwa rolniczego (studia stacjonarne)

Wykłady i ćwiczenia z fizjologii roślin dla rolników (studia zaoczne).

W okresie 1979-2004 (1979-1983 jako doktorant, 1984-1987 umowa-zlecenie, ostatni rok- samodzielny biolog) prowadzenie ćwiczeń a następnie i wykładów z fizjologii roślin dla studentów wydziałów: Rolniczego, Ogrodniczego (z OAK), Ekonomiczno-Rolniczego, Leśnego.

W latach 1988-2004 w Katedrze Fizjologii Roślin Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego:

Stanowisko: adiunkt

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

II rok wykład Fizjologia roślin, studia zaoczne Widzew, Łowicz

II rok wykład Fizjologia roślin, Biotechnologia, Rolnictwo

II rok wykład Fizjologia roślin, Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska

III rok wykład Fizjologia roślin , Rolnictwo (po przeniesieniu przedmiotu z II na III r.)

II r. sudiów magisterskich Wybrane zagadnienia z fizjologii roślin, magisterskie studia uzupełniające, Widzew

III r. Fizjologia plonowania, Biologia

III r. Fizjologiczne podstawy modelowania, fakultet,

III r. Rolnictwo w warunkach efektu cieplarnianego, fakultet

IV-V r. Wykład Wskaźnikowa analiza wzrostu roślin

IV-Vr. Seminarium lub konwersatorium, Rolnictwo/Biologia

V r. Wybrane zagadnienia z fizjologii roślin drzewiastych, specj. Szkółkarstwo Wydz. Ogrodniczego

Studia doktoranckie wykład Fizjologia roślin pastewnych, doktoranci z wydz. Zootechniki

Wykładowca na międzynarodowym kursie organizowanym przez IAEA w Polsce

wydane skrypty i podręczniki akademickie:

Pietkiewicz S.1996 i 1998.XI.Wskaźnikowa analiza wzrostu. W: Przewodnik do ćwiczeń z Fizjologii Roślin. SGGW. Warszawa (red Z.Starck)

II Staże i zdobyte doświadczenia zawodowe

odbyte staże zawodowe w zakładach produkcyjnych, w tym gospodarstwach rolniczych oraz instytucjach naukowych:

Instytut Ziemniaka ONB Młochów 1973-1979 (4 lata pracy w instytucie rolniczym)
Szwajcaria - DMP - przedstaw. Li-Cor. kurs metodyczny 1990 (1 tydzień) Ukraina - Agroekol. Akademia misja ochrony środowiska 1993 (1 tydzień), 2001 (5 dni)
Szwajcaria - DMP - przedstaw. Li-Cor. konsultacje metodyczne 1995 (1 tydzień)
Francja - INRA staż naukowy 1996 (3 tygodnie)
Irlandia - Univ. Coll. Dublin misja modelarska 1997 (1 tydzień)
Portugalia - Inst. Techn. Agric. - Lizbona wykłady, konsultacje naukowe 1999 (10 dni)

 

III Działalność naukowa

projekty badawcze:

- Fotosyntetyczna produktywność łanu nowych morfotypów roślin uprawnych. Grant KBN 5 P06 B 036 08 (kierownik grantu).

- Przydatność pnączy z rodzaju Vitis, Hedera i Polygonum do nasadzeń w dużych aglomeracjach miejskich. Grant KBN 6 P046 001 (główny wykonawca)

- Efektywność wykorzystania PAR w produkcji biomasy jęczmienia jarego browarnego o zróżnicowanej zawartości chlorofilu. Grant KBN 5 P06 A 002 16(główny wykonawca).

- Wykonawca w grancie NFOŚ "Emisja gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie i możliwości jej redukcji".

- Główny wykonawca w grancie KBN w zakresie współpracy z zagranicą POLONIUM (z INRA) "Modelowanie wzrostu i rozwoju amarantusa - ponownie odkrytego pseudozboża i charakterystyka jego przystosowania do zmian klimatu"

- Główny wykonawca w grancie wewnętrznym SGGW "Badanie aktywności fotosystemu II roślin uprawnych w niesprzyjających warunkach środowiska"

- Kierownik grantu KBN w zakresie współpracy z Ukrainą 

- Fizjologia plonowania pszenżyta i buraka cukrowego w różnych warunkach uprawy. Grant KBN 5 07 43/P3 (główny wykonawca)

- Fotosynteza i plonowanie roślin zbożowych w warunkach krótkotrwałych zmian oświetlenia. Grant KBN 5 50409 102 (główny wykonawca)

udział w kongresach:

Szwajcaria - EAPR konferencja 1984 (1 tydzień)
Holandia - ESA, EAPR konferencje 1996 (2 tygodnie)
Hiszpania - ESA konferencja 2002

Promotor zakończonych prac doktorskich i mgr:

1 doktoratu i 15 prac magisterskich.

recenzje:

prac do druku: 20

prac promocyjnych: 4 prac doktorskich i 30 magisterskich

wykaz publikacji naukowych za ostatnie 5 lat:

książki i rozdziały:

Pala J., Pietkiewicz S. 2002. Komputerowe prognozowanie wzrostu, rozwoju i plonowania roślin uprawnych. W: Grzesiuk S. (wyd). Fizjologia plonowania roślin. UWM Olsztyn: 221-252.

prace recenzowane:

Nalborczyk E., Pietkiewicz S., Łoboda T., Sieczko L. 1999. The emission, absorption and retention of greenhouse gases (GHG) in Polish agriculture. Geographia Polonica. 72 (2), 89-98.

Łoboda T., Lewandowski M., Pietkiewicz S., Ostrowska D., 2000. Wymiana gazowa i plonowanie rzepaku ozimego w okresie żerowania słodyszka (Meligethes aeneus F.). Rośl. Oleiste 21: 293-300.

Łęgowiak Z., Łoboda T., Pietkiewicz S., Wysmułek A. 2000. Reakcja niektórych gatunków chwastów na herbicydy fotodynamiczne na podstawie wybranych parametrów fizjololgicznych. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin. 40: 792-794.
 

Łoboda T., Pietkiewicz S., Czembor H., Wiewióra J. 2000. Określenie potencjału plonowania wybranych odmian jęczmienia jarego browarnego. Biul. IHAR. 215: 141-152.

Zawadzki J., Roszak W., Lęgowiak Z., Pietkiewicz S. 2000. Wpływ regulatora wzrostu triapentholu (Baronet) i herbicydów na wzrost i plonowanie rzepaku ozimego. RNR.114:53-65.

Łoboda T., Lewandowski M., Markus J., Pietkiewicz S. 2000. Wymiana gazowa rzepaku ozimego w okresie żerowania słodyszka (Melighetes aeneus F.). Rośliny Oleiste 21, 691-698.

Zinczenko W.O., Lukianczuk O.W., Pietkiewicz S., Łoboda T., Gworek B., Synwieski J., Wiśniewski G. 2001. Wpliw granulowanych synteticznych ceolitiew na wmiest stroncju w generatiwnych ta wegetatiwnych organach pomidorow ta kartopli. Wisnik Dierżawnoj Agroekologicznoj Akademii Ukrainy. Żytomierz. 1, 157-160.

Markus J., Ostrowska D., Łoboda T., Pietkiewicz S., Lewandowski M. 2002. Reakcja rzepaku jarego odmiany Star na gestość siewu i nawożenie mineralne. Rosliny Oleiste, XXIII (1): 129-139.

Łoboda T., Pietkiewicz S., Gawrońska-Kulesza A., Kaczmarska M. 2002. Growth and gas exchange of winter wheat depending on forecrop and nitrogen fertilization. Annals WAU.-SGGW, Agriculture 43. 25-32.

Pietkiewicz S., Wyszyński Z., Łoboda T., Gozdowski D.2002. Time course of growth analytical indices of brewer's barley grown under different nitrogen fertilization. Annals WAU.-SGGW, Agriculture 43. 25-32.

Wyszyński Z., Gozdowski D., Łoboda T., Pietkiewicz S., Wołejko E. 2002. Reakcja jęczmienia jarego browarnego w latach o zróżnicowanych opadach przy różnym nawożeniu azotem. Zesz. Probl. PNR. 481:349-355.

Recenzowane komunikaty i doniesienia

Olszewski T., Skonecka M., Kołpak R., Pietkiewicz S., Drosio A.1999.Strategies of dry matter accumulation by potato plants grown from minitubers.14th Trienn.EAPR Conf.Sorrento,2-7.05.1999, Italy:716-717

Łoboda T., Pietkiewicz S., Karwowska R., Wołejko E., Wyszyński Z., Gozdowski D., Chołuj D. 2002. Gas exchange of spring brewer"s barley leaves depending on PAR instensity and nitrogen level. VII Congress ESA.Cordoba 15-18.07.2002.: 689-690. 

Pietkiewicz S., Łoboda T., Wyszyński Z., Gozdowski D., Wołejko E. 2002. Growth analysis and PAR interception in spring brewer's barley canopies under different nitrogen fertilization. VII Congress ESA. Cordoba 15-18.07.2002.: 703-704.

prace nierecenzowane:

Kołpak R., Pietkiewicz S.1999. Vliv agrotechnickych opatreni na dynamiku rustu a vynosy mikrohliz bramboru.9 Konf.Zamysleni nad rostlinnou vyrobou Kat.Rostl.Vyr. Ceske Zemed. Univ.Praha, 9.12.1999.:379-380

Borowski J., Łoboda T.. Pietkiewicz S., Wałęza W. 1999. Some aspects of climbers physiology grown under urban conditions. Ann.Phys.Plant. 21(3 suppl):35.

Chołuj D., Kołpak R., Pietkiewicz S., Stankowski S.1999.Wzrost i plonowanie ziemniaka traktowanego produktem z oczyszczania spalin z SO2 i NOx metodą radiacyjną.
Symp.Nauk.Wykorzystanie w rolnictwie produktów odpadowych zawierających azot i siarkę. Międzyzdroje, 26-28.08.1999.:8

Gawrońska-Kulesza A., Kaczmarska M., Łoboda T., Pietkiewicz S. 1999. Physiological and agricultural factors determining growth of winter wheat. Acta fytotechnica et zootechnica.. 2: 149.

Kaczmarska M., Gawrońska-Kulesza A., Łoboda T., Pietkiewicz S. 2001. The role of pea as a forecrop in forming canopy structure and yield of winter wheat. Crop Science on the verge of the 21st century-opportunities and challenges. Proc 50th Anniversary Conf., 11-13.09.2001 Praha.:98-101 (artykuł zamawiany)

Gozdowski D., Wyszyński Z., Łoboda T., Kalinowska-Zdun M., Pietkiewicz S., Wołejko E.2001. Yielding of hulless spring barley (cv. Rastik) depending on sowing date and rate of nitrogen fertilization. 3rd Int. Conf PhD students, Univ of Miskolc, Hungar, 13-19.08.2001:117-122.

Łoboda T., Pietkiewicz S., Karwowska R., Wołejko E., Wyszyński Z., Gozdowski D., Chołuj D. 2002. Gas exchange of spring brewer"s barley leaves depending on PAR instensity and nitrogen level. VII Congress ESA.Cordoba 15-18.07.2002.: 689-690. 

Pietkiewicz S., Łoboda T., Wyszyński Z., Gozdowski D., Wołejko E. 2002. Growth analysis and PAR interception in spring brewer's barley canopies under different nitrogen fertilization. VII Congress ESA. Cordoba 15-18.07.2002.: 703-704.

Chołuj D., Karwowska R., Jasińska M., Haber G., Podlaski S., Pietkiewicz S., Kalaji H. 2001. Drought effects on dry matter partitioning and growth of sugar beet. 37th Croatian Symp. On Agriculture, opatija 19-23.02.2001:237.

Wyszyński Z., Gozdowski D., Łoboda T., Pietkiewicz S., Wołejko E. 2001. Reaction of spring brewer's barley to drought conditions grown under different nitrogen fertilization. Acta Physiol. Plant. 23, 3 Suppl. 106.

Gawrońska-Kulesza A., Kaczmarska M., Łoboda T., Pietkiewicz S. 2000. Physiological and agricultural factors determining growth of winter wheat. Acta fytotechnica et zootechnica.

Markus J., Ostrowska D., Łoboda T., Pietkiewicz S.2001. Reakcja rzepaku jarego odmiany Star na gęstość siewu i nawożenie mineralne. XXIII Konf Nauk "Rośliny Oleiste", 27-28.03.2001:48

inne ważne publikacje ze względu na prowadzone zajęcia:

Pietkiewicz S.1990. Recenzja książki Simulation of Ecophysiological Processes of Growth in Several Annual Crops (eds FWT Penning de Vries, D.M.Jansen, H.F.M. ten Berge & A.Bakema.PUDOC 1989.Acta Phys.Plant. 12: 274-275

Pietkiewicz S.1991.Recenzja książki E.D.Ungar.Management of Agropastoral Systems in a Semiarid Region.PUDOC 1990.Acta Phys.Plant. 13:69-70

Pietkiewicz S.1991.Recenzja książki Theoretical Production Ecology:Reflections and Prospects (eds R.Rabbinge, J.Goudriaan, H.van Keulen, F.W.T.Penning de Vries & H.H.van Laar).PUDOC 1990.Acta Phys.Plant.13:71

Pietkiewicz S.1991.Recenzja książki M.S.Swaminathan & S.L.Kochhar Plants and Society.MacMillan Publs.1989.Acta Phys.Plant 13:218

Pietkiewicz S.1992. Recenzja książki From Peasant to Entrepreneur: gGroup and Change in Rural China.(ed E.B.Vermeer).PUDOC 1991.Acta Phys.Plant.14:107-108

Pietkiewicz S.1992.Simulation and Systems Analysis for Rice Production (SARP) (eds F.W.T.Penning de Vries, H.H.van Laar & M.J.Kropf.PUDOC 1991.Acta Phys.Plant.14:108

Pietkiewicz S.1992.Recenzja książki B.Segerstahl.Chernobyl.A Policy Response Study.Springer Verl.1991.Acta Phys.Plant.14:109

Pietkiewicz S., Marszałkowski G.1993.Recenzja książki D.J.Rawlins Light Microscopy.BIOS Sci Pbls.Ltd.1992.Acta Phys.Plant. 15:57

Pietkiewicz S., Marszałkowski G.1993.Recenzja książki J.Sauerborn Parasitic Flowering Plants-Ecology and Management.Verl Josef Margraf 1991.Acta Phys.Plant 15:60

Pietkiewicz S.1993.Recenzja książki L.Nadel & D.L.Stein.1991 Lectures in Complex Systems.Addison Wesley Publ.Comp.Inc.1992.Acta Phys.Plant.15:135-136

Pietkiewicz S.1993.Recenzja książki A.Wuensche & M.Lesser.The Global Dynamics of Cellullar Automata. Addison Wesley Publ.Comp.Inc.1992.Acta Phys.Plant.15:137-138

Pietkiewicz S.1993.Recenzja książki Livestock in the Mediterranean Cereal Production Systems (eds F.Guessous, A.Kaballi & H.Narijsse).PUDOC 1992.Acta Phys.Plant.15:142-143

Pietkiewicz S., Łoboda T.1993.Recenzja książki A.A.Kadir & H.S.Barlow.Pest Management and the Environment in 2000.CAB Int.1992.Acta Phys.Plant: 15:203-204

Marszałkowski G., Pietkiewicz S.1993.Recenzja książki L.Taiz & E.Zeiger Plant Physiology Benjamin/Cummings Publ.Co.Inc.1991.Acta Phys.Plant. 15:204-205

Pietkiewicz S., Łoboda T. 1994. Recenzja książki " Biological Control and Integrated Crop Protection: Towards Environmentally Safer Agriculture. (eds. J.C. van Lenteren, A.K. Minks, O.M.B. de Ponti)PUDOC 1992. Acta Phys. Plant. 16:147-149

Pietkiewicz S.1994.Recenzja książki G.Richter Metabolisme des Vegetaux.Presses polytechniques et universitaires romandes.1993.Acta Phys.Plant 16:154-155

Pietkiewicz S.1994.Recenzja książki J.Bignon (ed) Agrometeorologie et Physiologie du Mais Grain dans la Communaute Europeenne.Centre Commun de Recherche, Commission des Communautes Europeennes 1990.Acta Phys.Plant.16:155

Pietkiewicz S.1995.Recenzja książki C.E.W.Steinberg & R.F.Wright.Acidification of Freshwater Ecosystems.John Wiley & Sons. Ltd.1994.Acta Phys.Plant 17:387-388

Pietkiewicz S., Łoboda T.1998. Recenzja książki R.Bijlsma & W.Loeschcke.Environmental Stress, Adaptation and Evolution. Birkhauser Verl. 1997.Acta Phys.Plant.20:476-477

Pietkiewicz S., Łoboda T. 2001.Recenzja książki : Carbon Dioxide and Environmental Stress (Luo Y. Mooney H.A.eds). Acta Physiol. Plant. 23:131.

Ekspertyzy (publikowane i nie-)

Nalborczyk E., Łoboda T., Pietkiewicz S., Siudek T., Machnacki M., Sieczko L. 1997. Emisja gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie i możliwości jej redukcji. Cz. III. Bilans gazów cieplarnianych w różnych typach gospodarstw specjalizujących się w produkcji zwierzęcej. SGGW. Warszawa. Ekspertyza.

Nalborczyk E., Barej W., Łoboda T., Pietkiewicz S. 1991. Bilans absorpcji i emisji gazów szklarniowych. G. Rolnictwo i leśnictwo. Rolnictwo. Warszawa. Ekspertyza.

Nalborczyk E., Łoboda T., Pietkiewicz S., Czembor P. 1991. Absorpcja, emisja i retencja gazów szklarniowych przez polskie rolnictwo w latach 1970- 1989. Warszawa. Ekspertyza.

Łoboda T., Pietkiewicz S., Nalborczyk E. 1993. Perspektywy redukcji gazów cieplarnianych przez polskie rolnictwo w latach 2000-2030. Warszawa. Ekspertyza.

Łoboda T., Pietkiewicz S. 1994. Oszacowanie ilości metanu, tlenku węgla, podtlenku azotu i tlenków azotu uwolnionych do atmosfery w 1992 r. w wyniku spalania resztek pożniwnych. Ekspertyza. FEWE, 1-13, Warszawa.

Nalborczyk E., Łoboda T., Pietkiewicz S., 1995. Opcje redukcji gazów przez polskie rolnictwo. SGGW. Warszawa, Ekspertyza.

Nalborczyk E., Łoboda T., Pietkiewicz S., 1995. Scenariusze rozwoju polskiego rolnictwa do 2030 roku oraz emisja gazów cieplarnianych przez polskie rolnictwo w tym okresie. SGGW. Warszawa, Ekspertyza.

Nalborczyk E., Pietkiewicz S., Łoboda T. 1995. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych i adaptacja polskiej gospodarki do zmian klimatu. Studium krajowe w sprawie zmian klimatu. Raport końcowy. Warszawa. 81-82, 194-204, 319-320.

Nalborczyk E., Pietkiewicz S., Łoboda T. 1995. Warianty rozwoju polskiego rolnictwa z uwzględnieniem redukcji gazów cieplarnianych oraz możliwości adaptacji do zmian klimatu. SGGW. Warszawa, Ekspertyza.

Nalborczyk E., Łoboda T., Pietkiewicz S., 1996. Adaptation of agriculture to climate change. Strategies of the GHG emission, reduction and adaptation of the Polish economy to the changed climate. 23-24, Warsaw.

Nalborczyk E., Łoboda T., Pietkiewicz S. 1996. Adaptacja rolnictwa do zmian klimatu. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych i adaptacja polskiej gospodarki do zmian klimatu. Synteza. Studium Krajowe w Sprawie Zmian Klimatu. 26-28, Warszawa 1996.

Nalborczyk E., Łoboda T., Pietkiewicz S., 1996. Agriculture sector. Strategies of the GHG emission, reduction and adaptation of the Polish economy to the changed climate. 45-47, Warsaw.

Nalborczyk E., Łoboda T., Pietkiewicz S. 1996. Sektor rolniczy. Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych i adaptacja polskiej gospodarki do zmian klimatu. Synteza. Studium Krajowe w Sprawie Zmian Klimatu. 53-56, Warszawa

Nalborczyk E., Łoboda T., Pietkiewicz S., Siudek T., Machnacki M., Sieczko L. 1996. Emisja gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie i strategie jej redukcji. Cz. I. Określenie czynnikow wpływających na wielkość emisji, retencji i absorpcji gazów cieplarnianych w gospodarstwach rolnych (o roślinnym profilu produkcji). SGGW, Warszawa, Ekspertyza.

Nalborczyk E., Łoboda T., Pietkiewicz S., Siudek T., Machnacki M., Sieczko L. 1996. Emisja gazów cieplarnianych w polskim rolnictwie i strategie jej redukcji. Cz. II. Bilans gazów cieplarnianych w różnych typach gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej. SGGW. Warszawa, Ekspertyza 

prace promocyjne

praca magisterska:

Pietkiewicz S. 1971. Badania nad kiełkowaniem niestratyfikowanych zarodków odmiany Antonówka przy jednocześnie podanych inhibitorach i stymulatorach wzrostu. UW. (promotor doc. dr hab. Stanisław Lewak)

praca doktorska:

Pietkiewicz S.1983.Wskaźnikowa analiza wzrostu jako podstawa modelowania wzrostu i gromadzenia masy przez rośliny ziemniaka (Solanum tuberosum L) (promotor prof. dr hab. Włodzimierz Żelawski)

rozprawa habilitacyjna:

Pietkiewicz S.2000. Strategia gromadzenia suchej masy przez rośliny ziemniaka Solanum tuberosum L. w ujęciu analizy wzrostu. SGGW (WAU) 

inne 

Pietkiewicz S. Autorstwo 36 haseł w: Słownik Agro-Bio-Techniczny red. W. Niewiadomski i L. Malicki. Lublin 1992-1997

udział w towarzystwach naukowych: 

PTB

Powrót 
Top! Top!
cookies