Katedra Fizjologii Roślin
Strona główna > Pracownicy Katedry > dr Katarzyna Ciąćka  
 
dr Katarzyna Ciąćka

 

Pokój: 0/98A

Tel: 22 593 25 25

E-mail: katarzyna_ciacka@sggw.pl

Główne zainteresowania: wpływ cząsteczek sygnałowych oraz regulatorów wzrostu na ustępowanie spoczynku i kiełkowanie nasion

 

Oryginalne pracy naukowe:

Krasuska U., Ciacka K., Gniazdowska A. 2016. Nitric oxide-polyamines cross-talk during dormancy release and germination of apple embryos. Nitric oxide, doi: 10.1016/j.niox.2016.11.003.

Krasuska U., Ciacka K., Orzechowski S., Fettke J., Bogatek R., Gniazdowska A. 2016. Modification of the endogenous NO level influences apple embryos dormancy by alterations of nitrated and biotinylated protein patterns. Planta 244:877-891.

Krasuska U., Ciacka K.,* Bogatek R., Gniazdowska A. 2014. Polyamines and nitric oxide link in regulation of dormancy removal and germination of apple (Malus domestica Borkh.) embryos. Journal of Plant Growth Regulation 33:590–601.

Krasuska U., Ciacka K.,* Dębska K., Bogatek R., Gniazdowska A. 2014. Dormancy alleviation by NO or HCN leading to decline of protein carbonylation levels in apple (Malus domestica Borkh.) embryos. Journal of Plant Physiology 171:1132–1141.

Dębska K., Krasuska U., Budnicka K.,* Bogatek R., Gniazdowska A. 2013. Dormancy removal of apple seeds by cold stratification is associated with fluctuation in H2O2, NO production and protein carbonylation level. Journal of Plant Physiology 170: 480-488.

 

Prace przeglądowe:

Ciąćka K.,* Andrzejczak O., Krasuska U., Gniazdowska A. 2015. Nitrowane białka i kwasy tłuszczowe w komórkach roślin i zwierząt. Postępy Biologii Komórki 42:539-558.

Ciąćka K.,* Krasuska U. 2014. Poliaminy – być albo nie być dla rośliny. Edukacja Biologiczna i Środowiskowa 2/2014.

Krasuska U., Budnicka K.,* Bogatek R., Gniazdowska A. 2012. Poliaminy w regulacji spoczynku i kiełkowania nasion. Postępy Biologii Komórki 39: 395-414.

 

Książki (rozdziały w monografiach):

Gniazdowska A., Budnicka K.,* Krasuska U. Regulacja spoczynku i kiełkowania nasion – czynniki endogenne i oddziaływania środowiskowe. [W:] „Różnorodność biologiczna- od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby w zmieniających się warunkach środowiska”, [Red.] Ciereszko I., Bajguz A., Polskie Towarzystwo Botaniczne, Białystok 2013, str. 25-39.

Krasuska U., Ciacka K.,* Andryka-Dudek P., Bogatek R., Gniazdowska A. “Nitrosative door" in seed dormancy alleviation and germination. [W:] Reactive Oxygen and Nitrogen Species Signaling and Communication in Plants, Signaling and Communication in Plants 23[Red.] Gupta K. J., Igamberdiev A. U., Springer International Publishing Switzerland 2015, str. 215-237.

Ciąćka K.,* Andryka-Dudek P., Krasuska U., Bogatek R., Gniazdowska A. Modyfikacje strukturalne białek związane z oddziaływaniem tlenku azotu w sygnalizacji komórkowej podczas rozwoju ontogenetycznego i odpowiedzi roślin na warunki stresowe. [W:] „Różnorodność biologiczna- od komórki do ekosystemu. Zagrożenia środowiska a ochrona gatunkowa roślin i grzybów“, [Red.] Łaska G., Białystok 2014, str. 35-46.

Krasuska U., Dzierżyńska A., Ciąćka K.*, Andrzejczak O., Staszek P., Gniazdowska A. Rośliny mięsożerne jako przykład adaptacji do niesprzyjających warunków środowiska naturalnego. Bioróżnorodność – od komórki do ekosystemu. [W:] Funkcjonowanie roślin i grzybów. Środowisko - eksperyment - edukacja, [Red.] Bajguz A., Ciereszko I., Polskie Towarzystwo Botaniczne oddział w Białymstoku 2015, str. 77-88.

Ciacka K.*, Krasuska U., Gniazdowska A. Modyfikacja endogennego stężenia tlenku azotu w regulacji spoczynku nasion. [W:] „Różnorodność biologiczna – od komórki do ekosystemu. Rośliny i grzyby – badania środowiskowe i laboratoryjne”, [Red.] Bajguz A., Ciereszko I.,  Polskie Towarzystwo Botaniczne Oddział w Białymstoku 2016, str. 61-72.

 

Nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienie prezentacji ustnej: Ciąćka K.*, Andryka-Dudek P., Krasuska U., Bogatek R., Gniazdowska A. Modyfikacje strukturalne białek związane z oddziaływaniem tlenku azotu w sygnalizacji komórkowej podczas rozwoju ontogenetycznego i odpowiedzi roślin na warunki stresowe. III Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Białystok 12-13 września 2014.

 

  
Top! Top!
cookies