Katedra Fizjologii Roślin
Strona główna > Pracownicy Katedry > dr inż. Anita Wiśniewska  
 
Dr inż. Anita Wiśniewska

pok. 0/129, tel. 59 325 33

e-mail: anita_wisniewska@sggw.pl

http://anita_wisniewska.users.sggw.pl/

 

Projekty naukowe

 

Zainteresowania naukowe:

- molekularne interakcje roślina-nicień,

- molekularne podłoże tolerancji buraka cukrowego na suszę

 

Dydaktyka:

- genetyka

- hodowla roślin

- ewolucjonizm molekularny

 

Realizowane obecnie projekty badawcze:

1. Projekt finansowany w ramach projektu NCN OPUS 5 nr 2013/09/B/NZ9/02381 (2014-2017)

„Rola genów kodujących czynniki transkrypcyjne MYB oraz MYB-like w interakcji pomiędzy Arabidopsis thaliana a mątwikiem burakowym (Heterodera schachtii)”

Kierownik projektu: dr inż. Anita Wiśniewska

2. Projekt finansowany w ramach projektu NCN OPUS 9 nr 2015/17/B/NZ9/01767 (2016-2019)

„Identyfikacja mechanizmów molekularnych warunkujących podatność Arabidopsis thaliana na mątwika burakowego (Heterodera schachtii).

Kierownik projektu: dr inż. Anita Wiśniewska

3. Projekt finansowany przez Ministerstwo rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach dotacji na badania podstawowe na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej (2014-2018).

Identyfikacja i zastosowanie fenotypowych i molekularnych markerów tolerancji na stres suszy u buraka cukrowego”

Kierownik projektu: dr Danuta Chołuj

Link: http://agrobiol.sggw.pl/fizjologia/pages/dotacja-mrirw.php

 

Oryginalne prace naukowe:

Dąbrowska-Bronk J, Czarny M, Wiśniewska A, Fudali S, Baranowski Ł, Sobczak M, Święcicka M, Matuszkiewicz M, Brzyżek G, Wroblewski T, Dobosz R, Bartoszewski G and Filipecki M (2015) Suppression of NGB and NAB/ERabp1 in tomato modifies root responses to potato cyst nematode infestation. Mol Plant Pathol. 16: 334–348.

Chołuj D, Wiśniewska A, Szafrański KM, Cebula J, Gozdowski D, Podlaski S (2014) Assessment of the physiological responses to drought in different sugar beet genotypes in connection with their genetic distance. J Plant Physiol 171: 1221-1230.

Długosz M, Wiktorowska E, Wiśniewska A, Pączkowski C (2013) Production of oleanolic acid glycosides by hairy root established cultures of Calendula officinalis L. Acta Bioch Pol 60: 467-473.

Wiśniewska A, Dąbrowska-Bronk J, Szafrański K, Fudali S, Swięcicka M, Czarny M, Wilkowska A, Morgiewicz K, Matusiak J, Sobczak M, Filipecki M (2013). Analysis of tomato gene promoters activated in syncytia induced in tomato and potato hairy roots by Globodera rostochiensis. Transgenic Research 22(3): 557-569.

Wiśniewska A, Pietraszewska-Bogiel A, Zuzga S, Tagashira N, Łotocka B, Malepszy S, Filipecki M (2013). Molecular characterization of SCARECROW (CsSCR) gene expressed during somatic embryo development and in root of cucumber (Cucumis sativus L.). Acta Physiologiae Plantarum 35 (5): 1483-1495.

Wiśniewska A, Grabowska A, Pietraszewska-Bogiel A, Tagashira N, Zuzga S, Wóycicki R, Przybecki Z, Malepszy S, Filipecki M (2012). Identification of genes up-regulated during somatic embryogenesis of cucumber. Plant Physiol Biochem 50: 54-64.

Soltys D, Rudzińska-Langwald A, Gniazdowska A, Wiśniewska A, Bogatek R (2012). Inhibition of tomato (Solanum lycopersicum L.) root growth by cyanamide is due to altered cell division, phytohormone balance and expansin gene expression. Planta 236(5): 1629-1638.

Grabowska A, Wiśniewska A, Tagashira N, Malepszy S, Filipecki M (2009). Characterization of CsSEF1 gene encoding putative CCCH-type zinc finger transcription factor expressed during cucumber somatic embryogenesis. J Plant Physiol 166: 310-323.

Szwacka M, Tykarska T, Wiśniewska A, Kuraś M, Bilski H, Malepszy S (2009). Leaf morphology and anatomy of transgenic cucumber lines tolerant to downy mildew. Biologia Plantarum 53 (4): 697-701.

Filipecki M, Yin Z, Wiśniewska A, Śmiech M, Malinowski R, Malepszy S (2006). Tissue-culture-responsive and autotetraploidy-responsive changes in metabolic profiles of cucumber (Cucumis sativus L.). J. Appl Genet 47(1): 17-21.

Tagashira N, Pląder W, Filipecki M, Yin Z, Wiśniewska A, Gaj P, Szwacka M, Fiehn O, Hoshi Y, Kondo K, Malepszy S (2005). The metabolic profiles of transgenic cucumber lines vary with different chromosomal locations of the transgene. Cell. Mol. Biol. Lett. 10(4): 697–710.

Filipecki M, Wiśniewska A, Yin Z, Malepszy S (2005). The heritable changes in metabolic profiles of plants regenerated in different types of in vitro culture. Plant Cell, Tissue and Organ Culture 82(3): 349-356.

Malinowski R, Filipecki M, Tagashira N, Wiśniewska A, Gaj P, Pląder W, Malepszy S (2004). Xyloglucan endotransglucosylase/hydrolase genes in cucumber (Cucumis sativus) - differential expression during somatic embryogenesis. Physiol Plant. 120(4): 678-685.

 

Prace przeglądowe:

Nawrocka K, Kamińska K, Wiśniewska A (2016). Rola ekspansyn w interakcji roślina-nicień. W „Rośliny – przegląd wybranych zagadnień” (Red. Kropiwiec K, Szala M), Wydawnictwo Naukowe TYGIEL sp. z o. o., Lublin 2016, str. 130-140 (PDF).

Wiśniewska A, Kamińska K, Nawrocka K, Sobczak M (2015). Rola kwasu salicylowego i jasmonowego w odpowiedzi roślin na mątwiki i guzaki. Postępy Biologii Komórki 42(4): 743:764. (PDF)

Yin Z, Pląder W, Wiśniewska A, Szwacka M, Malepszy S (2005). Transgenic cucumber – a current state. Folia Horticulturae 17/1: 73-90.

Wiśniewska A, Filipecki M (2003). Wyciszanie genów jako strategia badania ich funkcji w roślinach. Postępy Biologii Komórki 30(2): 339-358.

 

Podręczniki, skrypty:

Rybka K, Rybka Z, Wiśniewska A (2009). Chapter 7. Nucleic acids. In Plant Biochemistry. Eds. Narwal SS, Bogatek R, Zagdańska BM, Sampietro DA, Vattuone MA. Studium Press, LLC, USA, pp: 161-216.

 

Nagrody i wyróżnienia:

Nagroda zespołowa III stopnia Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za osiągnięcia naukowe (2015)

Nagroda indywidualna III stopnia Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za osiągnięcia naukowe (2014)

Nagroda zespołowa II stopnia Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za osiągnięcia naukowe (2011)

Nagroda zespołowa I stopnia Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za osiągnięcia naukowe (2010)

Nagroda indywidualna II stopnia Rektora Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie za osiągnięcia naukowe (2009)

Dyplom uznania w konkursie na najlepszą prezentację Młodego Genetyka podczas Polskiego Kongresu Genetyki, Gdańsk, 6-9 września 2004 r. w sesji Genetyka Roślin

 

Powrót 
Top! Top!
cookies