English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia I i II stopień > - Praca dyplomowa > - Egzamin dyplomowy  
 
- Egzamin dyplomowy

Egzamin dyplomowy

Regulamin egzaminu dyplomowego

 

 

Zagadnienia na egzamin dyplomowy studiów I stopnia

Kierunek Rolnictwo
 1. Systemy rolnictwa (produkcji roślinnej)
 2. Charakterystyka systemu i poziomu produkcji rolniczej w Polsce
 3. Kierunki zmian zachodzące w rolnictwie w UE
 4. Systemy uprawy roli, typy uproszczeń stosowanych w uprawie roli
 5. Wady i zalety płodozmiennego systemu uprawy roślin
 6. Perspektywy i zagrożenia monokulturowego systemu uprawy roślin
 7. Nawożenie azotem roślin uprawy polowej- aspekty produkcyjne i ekologiczne
 8. Funkcje kompleksu sorpcyjnego gleb i jego znaczenie w nawożeniu roślin
 9. Zasady zrównoważonego nawożenia roślin uprawnych
 10. Rolnicza przestrzeń produkcyjna w Polsce, ograniczenia produkcji roślinnej
 11. Znaczenie jakości materiału siewnego w polowej produkcji roślinnej
 12. Pośrednia i bezpośrednia metoda genetycznej transformacji roślin
 13. Konsekwencje zmian klimatycznych na ziemi i możliwości im przeciwdziałania
 14. Rośliny alternatywne
 15. Pszenica konsumpcyjna. Rola czynników agrotechnicznych w kształtowaniu plonu ziarna i jego jakości.
 16. Rolnictwo organiczne - niebezpieczeństwa i szanse rozwoju w Polsce
 17. Konsekwencje dla polskiego rolnictwa wynikające z akcesji w Unii
 18. Rola międzyplonów we współczesnym rolnictwie
 19. Poziom oraz znaczenie ochrony roślin w rolnictwie w krajach UE
 20. Ekologiczna i gospodarcza funkcja roślin motylkowatych
 21. Intensywność produkcji rolniczej w Polsce i krajach UE (aspekty agronomiczne i ekonomiczne)
 22. Struktura agrarna gospodarstw i użytkowanie gruntów w Polsce
 23. Standard handlowy oraz specyfika technologiczna produkcji ziarna pszenicy konsumpcyjnej i jęczmienia browarnego
 24. Interwencjonizm na rynku rolnym UE
 25. Czynniki wpływające na opłacalność produkcji wybranych grup roślin w Polsce.
 26. Przyczyny i skutki nadmiernego udziału zbóż w zasiewach w Polsce, zabiegi regenerujące stanowisko
 27. Wpływ czynników produkcji na przezimowanie plantacji rzepaku
 28. Postęp technologiczny w uprawie buraka cukrowego i obecny stan cukrownictwa w Polsce
 29. Funkcje użytków zielonych, charakterystyka
 30. Krajowy rynek ziemniaka, kierunki użytkowania i wymagania jakościowe


 
Top! Top!
cookies