English English Polski Polski
Katedra Agronomii - Department of Agronomy
Menu > Dydaktyka  
 
Dydaktyka

            Działalność dydaktyczna Katedry Agronomii jest bardzo rozległa, aktualnie pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne na 17 kierunkach studiów spośród 35 w SGGW. Działalność ta obejmuje przede wszystkim tematykę: uprawy roli i roślin, produkcji roślinnej, agroekologii, ochrony środowiska, wpływu rolnictwa na środowisko, systemów rolnictwa, herbologii, gospodarowania wodą w rolnictwie, łąkarstwa, typologii i waloryzacji siedlisk, ochrony zasobów naturalnych, roślin energetycznych, standaryzacji płodów rolnych, rolnictwa ekologicznego, precyzyjnego. W ostatnich rozpoczęto realizację takich przedmiotów jak np.: ekotoksykologia, ekologia, woda w ekosystemach, wpływ zmian klimatu na środowisko. Łącznie realizowanych jest 56 przedmiotów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz seminarium doktorskie, siedem przedmiotów prowadzonych w języku angielskim w ramach programu Erasmus i przedmiot Agronomy dla Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

W latach 2009-2013 pracownicy Katedry Agronomii prowadzili zajęcia dydaktyczne w ramach pilotażowych studiów e-Rolnictwo, których celem było wdrożenie w SGGW kształcenia zdalnego (e-learningu) w ramach „Programu unowocześnienia kształcenia w SGGW…”. Ponadto w ostatnich latach (2010-2013) pracownicy Katedry byli koordynatorami projektu I.S.L.E Erasmus Academic Networks “Innovation in the teaching of Sustainable development In Life Sciences In Europe” w ramach programu LLP współfinansowanego ze środków UE (2011-2013).

 

  
Top! Top!
cookies