English English Polski Polski
Katedra Agronomii - Department of Agronomy
Menu > Tematy prac dyplomowych  
 
Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych - rok akademicki 2017/2018 (wg Promotorów) 

 

Lp. Promotor Temat Kierunek studiów Rodzaj pracy dyplomowej Numer kontaktowy e-mail
1 Dr Barbara Borawska-Jarmułowicz Struktura biomasy nadziemnej i podziemnej mieszanek bobowato-trawiastych stosowanych na krótkotrwałe użytki zielone w zależności od odżywienia roślin krzemem. ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. 32 710 barbara_borawska_jarmulowicz@sggw.pl
2 Dr Barbara Borawska-Jarmułowicz Wpływ stosowania nawożenia krzemem na plonowanie i strukturę biomasy roślin w mieszankach bobowato-trawiastych na krótkotrwałe użytki zielone. ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. 32 710 barbara_borawska_jarmulowicz@sggw.pl
3 Dr Barbara Borawska-Jarmułowicz Wartość paszowa mieszanek bobowato-trawiastych w warunkach stosowania nawozów zawierających krzem. ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. 32 710 barbara_borawska_jarmulowicz@sggw.pl
4 Dr hab. Maria Janicka Wzrost i rozwój wybranych gatunków ziół łąkowych w drugim roku po podsiewie ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
5 Dr hab. Maria Janicka Zmiany składu gatunkowego runi łąkowej po dwóch latach od przywrócenia użytkowania ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
6 Dr hab. Maria Janicka Bioróżnorodność trwałych użytków zielonych w wybranych gospodarstwach rolnych województwa mazowieckiego (badania ankietowe, badania terenowe) ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
7 Dr hab. Maria Janicka Zagrożenia, ochrona i próby restytucji przyrodniczej zbiorowisk łąkowych na obszarach prawnie chronionych (badania ankietowe) ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
8 Dr hab. Maria Janicka Ocena wartości pokarmowej mieszanek trawiasto – bobowatych w zależności od nawożenia krzemem (badania laboratoryjne) ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
9 Dr hab. Maria Janicka Początkowy wzrost i rozwój wysianych gatunków w początkowym okresie po renowacji łąki metodą podsiewu ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
10 Dr hab. Maria Janicka Ocena rozwoju i plonowania odmian wybranych gatunków traw wysokich w pierwszym roku użytkowania ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
11 Dr hab. Maria Janicka Ocena rozwoju i plonowania odmian wybranych gatunków traw niskich w pierwszym roku użytkowania ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
12 Dr Grażyna Mastalerczuk Cechy morfologiczno-biometryczne roślin festulolium i kostrzewy trzcinowej w warunkach niedoboru wody w glebie (doświadczenie wazonowe na Kolekcji Roślin Uprawnych).  ROLNICTWO inż. / mgr 32 709 grazyna_mastalerczuk@sggw.pl
13 Dr Grażyna Mastalerczuk Cechy morfologiczno-biometryczne roślin życicy trwałej i kostrzewy trzcinowej w warunkach niedoboru wody w glebie (doświadczenie wazonowe na Kolekcji Roślin Uprawnych). ROLNICTWO inż. / mgr 32 709 grazyna_mastalerczuk@sggw.pl
14 Dr Grażyna Mastalerczuk Zmiany stanu fizjologicznego roślin festulolium i kostrzewy trzcinowej w warunkach stresu suszy. ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 grazyna_mastalerczuk@sggw.pl
15 Dr Grażyna Mastalerczuk Zmiany stanu fizjologicznego roślin życicy trwałej i kostrzewy trzcinowej w warunkach stresu suszy. ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. 32 710 grazyna_mastalerczuk@sggw.pl
16 Dr Beata Michalska-Klimczak Zmienność kształtu korzeni a plonowanie buraka cukrowego.  ROLNICTWO inż. 32 704 beata_michalska@sggw.pl
17 Dr Beata Michalska-Klimczak Ocena technologii produkcji wybranego gatunku rośliny uprawnej w powiecie X / gminie X. ROLNICTWO inż. 32 704 beata_michalska@sggw.pl
18 Dr Beata Michalska-Klimczak Organizacja przestrzenna i plonowanie łanu buraka cukrowego. ROLNICTWO mgr 32 704 beata_michalska@sggw.pl
19 Dr Beata Michalska-Klimczak Wewnątrzłanowa zmienność warunków glebowych i plonowania wybranego gatunku zboża w łanie produkcyjnym. ROLNICTWO mgr 32 704 beata_michalska@sggw.pl
20 Dr Katarzyna Kucińska Uprawa cukinii w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. ROLNICTWO inż. / mgr   katarzyna_kucinska@sggw.pl
21 Dr Katarzyna Kucińska Uprawa cebuli w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. ROLNICTWO inż. / mgr   katarzyna_kucinska@sggw.pl
22 Dr Katarzyna Kucińska Uprawa ekologiczna pszenicy orkisz i pszenicy samopszy. ROLNICTWO inż. / mgr   katarzyna_kucinska@sggw.pl
23 Dr Arkadiusz Artyszak Wpływ terminu dokarmiania dolistnego wybranym nawozem dolistnym zawierającym krzem na plonowanie buraka cukrowego (5 prac) ROLNICTWO inż.   arkadiusz_artyszak@sggw.pl
24 Dr Arkadiusz Artyszak Plonowanie i jakość technologiczna korzeni buraka cukrowego w zależności od terminu dokarmiania dolistnego wybranym nawozem dolistnym zawierającym krzem (5 prac) ROLNICTWO mgr   arkadiusz_artyszak@sggw.pl
25 Dr hab. Irena Suwara, prof. nadzw. SGGW Ocena zrównoważonej produkcji roślinnej w wybranym województwie i Polsce na podstawie współczynnika pokrycia gleby roślinnością. ROLNICTWO inż. 32 692 irena_suwara@sggw.pl
26 Dr hab. Irena Suwara, prof. nadzw. SGGW Ocena zrównoważonej produkcji roślinnej w wybranej gminie na podstawie bilansu substancji organicznej (praca ankietowa). ROLNICTWO inż. 32 692 irena_suwara@sggw.pl
27 Dr hab. Irena Suwara, prof. nadzw. SGGW Stosowanie kwalifikowanego materiału siewnego i biostymulatorów w wybranych gospodarstwach rolnych danej gminy. ROLNICTWO inż. 32 692 irena_suwara@sggw.pl
28 Dr hab. Irena Suwara, prof. nadzw. SGGW Analiza zachwaszczenia plantacji produkcyjnych buraków cukrowych w gminie Grodzisk Mazowiecki. ROLNICTWO inż. 32 692 irena_suwara@sggw.pl
29 Dr hab. Irena Suwara, prof. nadzw. SGGW Plenność chwastnicy jednostronnej i innych wybranych chwastów w burakach cukrowych w zależności od nawożenia. ROLNICTWO mgr 32 692 irena_suwara@sggw.pl
30 Dr hab. Irena Suwara, prof. nadzw. SGGW Wpływ stosowania różnych systemów nawożenia na zachwaszczenie buraków cukrowych uprawianych w różnych zmianowaniach. ROLNICTWO mgr 32 692 irena_suwara@sggw.pl
31 Dr hab. Irena Suwara, prof. nadzw. SGGW Ocena stosowania różnych biostymulatorów w kształtowaniu  jakości i wielkości plonów pszenicy ozimej. ROLNICTWO mgr 32 692 irena_suwara@sggw.pl
32 Dr hab. Irena Suwara, prof. nadzw. SGGW Kształtowanie wybranych właściwości fizycznych  gleby  w zależności od wieloletniego nawożenia i zmianowania. ( 2 prace ). ROLNICTWO mgr 32 692 irena_suwara@sggw.pl
33 Dr hab. Irena Suwara, prof. nadzw. SGGW Wpływ stosowania różnych międzyplonów na wybrane właściwości fizyczne gleby. ROLNICTWO mgr 32 692 irena_suwara@sggw.pl
34 Dr hab. Irena Suwara, prof. nadzw. SGGW Ocena zrównoważonej produkcji roślinnej w wybranym województwie i Polsce na podstawie współczynnika pokrycia gleby roślinnością. (4 prace) INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. 32 692 irena_suwara@sggw.pl
35 Dr hab. Irena Suwara, prof. nadzw. SGGW Wpływ różnego użytkowania gruntów na strukturę gleby. INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. 32 692 irena_suwara@sggw.pl
36 Dr hab. Stanisław Lenart, prof. nadzw. SGGW Ocena technologii uprawy wybranych roślin pod względem agrotechnicznym, energetycznym i środowiskowym (w gospodarstwie rodzinnym lub innym). ROLNICTWO inż. 32 691 stanislaw_lenart@sggw.pl
37 Dr hab. Stanisław Lenart, prof. nadzw. SGGW Wpływ różnych systemów uprawy roli i roślin na wilgotność gleby. ROLNICTWO inż. 32 691 stanislaw_lenart@sggw.pl
38 Dr hab. Stanisław Lenart, prof. nadzw. SGGW Upraszczanie uprawy roli na przykładzie wybranych gospodarstw w gminie… (w miejscu zamieszkania) - badania ankietowe. ROLNICTWO inż. 32 691 stanislaw_lenart@sggw.pl
39 Dr hab. Stanisław Lenart, prof. nadzw. SGGW Wpływ różnych sposobów uprawy roli na zawartość wody w glebie ROLNICTWO mgr 32 691 stanislaw_lenart@sggw.pl
40 Dr hab. Stanisław Lenart, prof. nadzw. SGGW Wpływ różnych sposobów uprawy roli i gatunku rośliny na strukturę gleby ROLNICTWO mgr 32 691 stanislaw_lenart@sggw.pl
41 Dr hab. Stanisław Lenart, prof. nadzw. SGGW Wpływ różnych sposobów uprawy roli i gatunku rośliny na zagęszczenie gleby ROLNICTWO mgr 32 691 stanislaw_lenart@sggw.pl
42 Dr hab. Stanisław Lenart, prof. nadzw. SGGW Wpływ różnych sposobów uprawy roli na zachwaszczenie i plonowanie roślin ROLNICTWO mgr 32 691 stanislaw_lenart@sggw.pl
43 prof. Jan Rozbicki Produkcja roślinna na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego i jego otuliny, badania terenowe ROLNICTWO mgr 32 697 jan_rozbicki@sggw.pl
44 prof. Jan Rozbicki Ocena skutecznosci działania nawozu UnifosCa przy zróżnicowanym pH gleby ROLNICTWO mgr 32 697 jan_rozbicki@sggw.pl
45 prof. Jan Rozbicki Wpływ intensywności technologii uprawy  pszenicy ozimej lub jarej w doświadczeniach PDO na plon ziarna i jego składowe. ROLNICTWO mgr 32 697 jan_rozbicki@sggw.pl
46 prof. Jan Rozbicki Ocena poprawności technologii uprawy zbóż na plantacjach produkcyjnych w gospodarstwach towarowych, badania terenowe ROLNICTWO mgr 32 697 jan_rozbicki@sggw.pl
47 prof. Jan Rozbicki Analiza czynników kształtujących zawartość  białka i błonnika w ziarnie zbóż (nie owsa). ROLNICTWO inż. 32 697 jan_rozbicki@sggw.pl
48 prof. Jan Rozbicki Uwarunkowanie plonu ziarna owsa i żyta przez składowe plonu ROLNICTWO inż. 32 697 jan_rozbicki@sggw.pl

  
Top! Top!
cookies