English English Polski Polski
Katedra Agronomii - Department of Agronomy
PTA Oddział Warszawski  
 
Polskie Towarzystwo Agronomiczne Oddział Warszawski

ZARZĄD ODDZIAŁU WARSZAWSKIEGO PTA:

Przewodniczący: Dr hab. Irena Suwara, prof. nadzw. SGGW; e-mail: irena_suwara@sggw.pl tel: (0 22) 59 32 692

Z-ca przewodniczącego: Dr Wojciech Nowacki ; e-mail: w.nowacki@ihar.edu.pl tel:(0 22) 782 6620, 782 7220, 782 7265

Sekretarz: Dr hab. Dariusz Gozdowski; e-mail: dariusz_gozdowski@sggw.pl tel: (0 22) 59 32 730

Skarbnik: Dr Beata Michalska-Klimczak; e-mail: beata_michalska_klimczak@sggw.pl tel: (0 22) 59 32 704

 

KOMISJA REWIZYJNA

Dr hab. Stanisław Lenart, prof. nadzw. SGGW

Dr hab. Maria Janicka

Dr hab. Stanisław Samborski

 

więcej na stronie internetowej: http://www.agrobiol.sggw.waw.pl/pta/ 
Top! Top!
cookies