English English Polski Polski
Katedra Agronomii - Department of Agronomy
Stacja Doświadczalna  
 
Stacja Doświadczalna

Na Wydziale Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie funkcjonuje Wydziałowa Stacja Doświadczalna w Skierniewicach im. Prof. Mariana Górskiego www.station-skierniewice.sggw.pl/index.php   W skład Stacji wchodzą trzy pola:

Na pierwszym, o powierzchni 27,83 ha, w tym gruntów ornych około 24 ha, są zlokalizowane doświadczenia Zakładu Chemii Rolnej i Katedry Fizjologii Roślin. Pole to połączone jest także z zapleczem gospodarczym Stacji.  

Na drugim polu o powierzchni 35 ha położonym w Miedniewicach obok Skierniewic w roku 2011/12 zostało założone pole doświadczalne Katedry Agronomii.

Trzecie pole należące do Katedry Agronomii o powierzchni 2 ha położone jest w miejscowości Chylice koło Jaktorowa.  Najcenniejszym obiektem pola w Skierniewicach  jest 5 ha trwałych doświadczeń nawozowych prowadzonych w układzie statycznym od 1921 r. przez Zakład Chemii Rolniczej. Prowadzone są tu między innymi doświadczenia z ponad 90-letnią monokulturą żyta i ziemniaków. Jest to najstarszy rolniczy obiekt doświadczalny w Polsce.

Na polu doświadczalnym Katedry  Agronomii  w Miedniewicach założone jest trwałe ścisłe doświadczenie polowe z trzema systemami gospodarowania: konwencjonalnym, integrowanym i ekologicznym. W uprawie występujących roślin w płodozmianach poszczególnych systemów gospodarowania porównywane są trzy systemy uprawy roli: tradycyjny, bezpłużny i zerowy (siew bezpośredni). Gatunki występujące w poszczególnych systemach to: rzepak ozimy - pszenica ozima - jęczmień jary w systemie konwencjonalnym; burak cukrowy - pszenica jara - strączkowe na nasiona - pszenżyto ozime w systemie integrowanym;  burak cukrowy - pszenica jara + wsiewka koniczyny z trawami - koniczyna z trawami – pszenica ozima w systemie ekologicznym.

Na polu tym wydzielona jest powierzchnia około 4 ha, która posiada certyfikat pola uprawniający do prowadzenia badań w zakresie rolnictwa ekologicznego.

Na polu w Chylicach są prowadzone trzy długotrwałe doświadczenia: jedno 40-letnie z systemami uprawy roli i dwa 60-letnie z systemami nawożenia organicznego i mineralnego  różniące się zmianowaniem.

  
Top! Top!
cookies