English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Przyroda i biologia > -- Rekrutacja  
 
Rekrutacja


Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: cały rok

 

Osoby zainteresowane, w celu zarezerwowania miejsca na studiach powinny przesłać na adres e-mail (anna_zawadzka@sggw.edu.pl), przesłać pocztą lub złożyć osobiście kwestionariusz osoby i podanie.



 Wymagane przy rekrutacji dokumenty:

  1. Odpis lub poświadczona przez uczelnię wyższą kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  2. Kserokopia dowodu osobistego
  3. Karta zgłoszenia podpisana własnoręcznie
  4. Jedno zdjęcie w formacie legitymacyjnym

Dokumenty należy dostarczyć osobiście lub przesłać pocztą.

Poświadczenia wszystkich wymaganych przy rekrutacji dokumentów za zgodność z oryginałem należy dokonać najpóźniej na I zjeździe w Dziekanacie Studiów Podyplomowych Wydziału Rolnictwa i Biologii.

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Studia Podyplomowe
02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159
 

Kontakt telefoniczny: 22 59 32 513

e-mail:anna_zawadzka@sggw.edu.pl



 
Top! Top!
cookies