English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Przyroda i biologia > -- Program studiów  
 
Program studiów

 

PROGRAM STUDIÓW            
moduł nazwa przedmiotu liczba godzin zajęć teoretycznych (w-d)   liczba godzin zajeć praktycznych (ćw)   liczba punktów ECTS
moduł biologiczny Botanika 20 4x5h 5   9
Zoologia 20 4x5h 5  
moduł fizjologiczny Fizjologia zwierząt z elementami higieny człowieka 20 4x5h 5   9
Fizjologia roślin 20 5x4h 5  
moduł ekologiczno-genetyczny Genetyka 20 4x5h -   11
Edukacja ekologiczna 20 4x5h -  
Etologia i antropogeneza 15 3x5h -  
moduł chemiczno-fizyczny Chemia 10   10   6
Fizyka 10   10  
moduł środowiskowy Higiena człowieka 10 2x5h -   6
Ochrona powietrza atmosferycznego 6 6 h -  
Ochrona wód 6   -  
Ochrona gleb 6 6 h 10 2x5h
Moduł geograficzny Wybrane zagadnienia z geografii 15   5   3
Moduł metodyki nauczania Prezentacje komputerowe -   20 4x5h 12
Metodyka nauczania 30   30  
Ćwiczenia terenowe -   18   4
Praktyka zawodowa nauczyciela -   60   5
Praca dyplomowa -   -   5
  SUMA 228   183   70


 
Top! Top!
cookies