English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol > Studia podyplomowe > - Przyroda i biologia > -- Plany zajęć  
 
Plany zajęć

Plan zajęć na studiach podyplomowych
"Przyroda i Biologia"
edycja II

 

20% zajęć stanowi 82h godziny lekcyjne

I zjazd 20.10 10:00-12:00 Inauguracja
s. 0/106 bud 37

12:00- 15:15
Fizjologia roślin w-d 1 (4h) 
dr Anna Dzierżyńska s. 3/7A bud. 37 (III piętro)

 

21.10 8:30-12:35 (5h)
 Fizjologia zwierząt w-d 1;
mgr Beata Wanago-Wojtczak
s. 3/7A bud. 37
(III piętro)

13:00-17.05 (5h)
Botanika w-d 1
dr hab. Wojciech Borucki, prof. SGGW
s. 3/7A bud. 37 (III piętro)

 

II zjazd 17.11

8:30- 12:35
Fizjologia roślin (ćw- 5h)
w dwóch grupach równolegle
dr A.Dzierżyńska
Katedra Fizjologii Roślin
(poziom -1)

13:00-17:05
(5h wykład)
Botanika w-d 2
dr hab. Wojciech Borucki, prof. SGGW 
bud. 37 s. 3/19
 

18.11

8:30-11:45
Fizjologia roślin (4h- w-d)
dr Anna Dzierżyńska

 bud. 37 s. 3/7

12:15-16:20

Genetyka (5h w-d)
dr Małgorzata Rochalska

bud. 37 s. 3/7

III zjazd 1.12

8:30-12:35
Wybrane zagadnienia z geografii (5h- w-d)
Tomasz Grabowski

 

13:00- 16:15
Fizjologia roślin w-d 2 (4h) 
prof. dr hab. Renata Bogatek-Leszczyńska
s. 3/7A bud. 37
(III piętro)
2.12

8:30-12:35 (5h)
 Fizjologia zwierząt w-d 2;
mgr Beata Wanago-Wojtczak
s. 3/7A bud. 37
(III piętro)

 

13:00-18:15 (6h wykład)
Ochrona powietrza atmosferycznego
prof. Rozbicki Tomasz
s. 3/7A bud. 37

 

  19.01

8:30 - 13:25
Ochrona gleb (wykład 6h)
dr Wojciech Kwasowski 

bud. 37 s. 1/9 (Katedra Nauk o Środowisku Glebowym)


14:00-18:05 (5h)
Wybrane zagadnienia z geografii
Tomasz Grabowski

 bud. 37 s. 1/9 
(Katedra Nauk o Środowisku Glebowym)

 

 
 


13:00 - 18:15
(6h)
Ochrona wód
prof. dr hab. Jan Łabętowicz

bud. 37 s. 1/9 (Katedra Nauk o Środowisku Glebowym)

V zjazd 16-17.02.2019.docx

 

VI zjazd 02-03.03.2019.docx

 

VII zjazd 16-17.03.2019.docx


VIII zjazd 30-31.03.2019.docx

 

IX Zjazd 13-14.04.2019.docx

X zjazd 11-12.05-2019.docx

 

XII zjazd 15-16.06.2019.docx

XIII zjazd 29-30.06.2019.docx


XIV zjazd 13-14.07_2019.docx

26.10-24.11.2019.docx

 


Prosimy o sprawdzenie planu bezpośrednio przed zjazdem, gdyż z przyczyn niezależnych mogą być wprowadzane zmiany 
Top! Top!
cookies