Dla pracownikow
start > Publikacje  
 
Publikacje

2019  

Detman A. Mielecki D., Chojnacka A., Salamon A., Błaszczyk M.K., Sikora A. 2019. Cell factories converting lactate and acetate to butyrate: Clostridium butyricum and microbial communities from dark fermentation bioreactors. Microbial Cell Factories, 18: 36 (IF=3,831)

Głowacka-Rutkowska A, Gozdek A, Empel J, Gawor J, Żuchniewicz K, Kozińska A, Dębski J, Gromadka J, Łobocka M. 2019. The ability of lytic staphylococcal podovirus vB_SauP_phiAGO1.3 to coexist in an equilibrium with its host facilitates the selection of host mutants of attenuated virulence but does not preclude the phage antistaphylococcal activity in a nematode infection model. Frontiers Microbiol. 9: 3227,  doi: 10.3389/fmicb.2018.03227 (IF=4.079)   

Książki i skrypty autorstwa, współautorstwa lub edytowane przez naszych pracowników 

Genet_i_Biotech_Mol_Bakt_skrypt_strona_tyt_301px_wys.jpeg    Blaszczyk_okladka_2018a_464_306px.jpg

Autorzy: dr hab. M. Łobocka, prof. nadzw.                                    Autor: dr hab. M. Błaszczyk, prof. nadzw. SGGW
SGGW,  dr U. Szkop, mgr K. Giermasińska

AVR_volume82_cover_small_1.jpg                AVR_volume83_cover_small.jpg              Phage_therapy_current_Res_and_appl_cover_201x301px.jpeg

  koedytor i współautor: dr hab. Małgorzata Łobocka, prof nadzw. SGGW  >>>>więcej             współautorzy: dr hab. M. Łobocka,
                                                                                                                                                                      prof. nadzw. SGGW; dr U. Gągała;  >>>> więcej     

MB_ksiazka_Ok__adka_201x284.jpg                  MB_ksiazka2_Ok__adka_201x284.jpg             Okladka_o_Biskupinie_192x284.jpg                                                                                    

autor: dr hab. Mieczysław Błaszczyk,                   autor: dr hab. Mieczysław Błaszczyk,                    współautor: dr Julita Gajewska
prof. nadzw. SGGW  >>>>więcej                           prof. nadzw. SGGW  >>>>więcej
 

2018  

Goryluk-Salmonowicz A, Orzeszko-Rywka A, Piórek M, Rekosz-Burlaga H, Otłowska A, Gozdowski D, Błaszczyk M. 2018. Plant growth-promoting endophytes isolated from Polish herbal plants. Acta. Sci. Pol. Hortorum Cultus. 17: 101-110. (IF=0,448)

Sikora A, Detman A, Mielecki D, Chojnacka A, Błaszczyk M. 2018. Searching for metabolic pathways of anaerobic digestion: a useful list of key enzymes.  ISBN 978-953-51-6315Sikora A, Detman A, Mielecki D, Chojnacka A, -2.  DOI: 10.5772/intechopen.81256

Bucha M., Kufka D., Pleśniak Ł., Krajniak J., Kubiak K., Marynowski L., Błaszczyk M. Jędrysek M.O. 2018. Decomposition of carbon-bearing compounds and their influence on methane formation in a lignite incubation experiment. Geomicrobiology Journal, https://doi.org/10.1080/01490451.2018.1506528 (IF=1,433)

Sreelatha A, Yee SS, Lopez VA, Park BC, Kinch LN, Pilch S, Servage KA, Zhang J, Jiou J, Karasiewicz-Urbańska M, Łobocka M,  Grishin NV, Orth K, Kucharczyk R, Pawłowski K, Tomchick DR, Tagliabracci VS. 2018. Protein AMPylation by an Evolutionarily Conserved Pseudokinase. Cell. 175: 809-821, DOI: 10.1016/j.cell.2018.08.046 (IF=31,398)

Hewelke E , Oktaba L, Gozdowski D , Kondras M, Olejniczak I, Górska EB. 2018, Intensity and Persistence of Soil Water Repellency in Pine Forest Soil in a Temperate Continental Climate under Drought Conditions, Water, 10, 0-17; doi:10.3390/w10090000,  (IF2017=2,069, 30 pkt MNiSW)

Górska EB, Olejniczak I, Gozdowski D, Panek E, Kondras M, Oktaba L, Prędecka A, Biedugnis S, Boniecki P, Tyburski Ł, Oktaba I, Skawińska M, Dobrzyński J, Jankiewicz U, Hawelke E, Kaliszkiewicz A,  2018, Długoterminowa reakcja mikroorganizmów i mezofauny na pożary pochodzenia antropogenicznego, Rocznik Ochrona Środowiska - Annual Set The Environment Protection, 20,  (IF2017=0,705, 15 pkt MNiSW) - w druku

Gworek B, Baczewska-Dąbrowska AH, Kalinowski R, Górska EB, Rekosz-Burlaga H, Gozdowski D, Olejniczak I, Graniewska M,  Dmuchowski W. 2018. Ecological risk assessment  for land contaminated by petrochemical industry.  PLOS One, 13 (10), e0204852 (IF= 2,766)

Prędecka A, Górska EB, Augustynowicz J, Russel S, 2018 Bezpieczeństwo mieszkańców dzielnicy Nowodwory w aspekcie zagrożeń bakteriologicznych  związanych z powodzią, Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie,- w druku

Szafranek-Nakonieczna A, Wolińska A, Zielenkiewicz U, Kowalczyk A, Stępniewska Z, Błaszczyk M. 2018.  Activity and Identification of Methanotrophic Bacteria in Arable and No-Tillage Soils from Lublin Region (Poland). Microbial Ecology,  doi.org/10.1007/s00248-018-1248-3 (IF2017=3,614)

Mitchell Andrews, Sofie De Meyer, Euan K James, Tomasz Stępkowski, Simon Hodge, Marcelo F. Simon, J. Peter W. Young. Horizontal Transfer of Symbiosis Genes within and Between Rhizobial Genera: Occurrence and Importance. Genes, (2018) 9, 321; doi:10.3390/genes9070321 (IF2017=3,191)

Stępkowski T, Banasiewicz J, Granada CE, Andrews M, Passaglia LMP. 2018.  Phylogeny and phylogeography of rhizobial symbionts nodulating legumes of the tribe Genisteae. Genes, (2018) 9(3), 163; doi:10.3390/genes9030163 (IF=3,191)

Detman A., Bucha M., Simoneit B.R.T., Mielecki D., Piwowarczyk C., Chojnacka A., Błaszczyk M.K., Jędrysek M.O., Marynowski M., Sikora A.2018. Lignite biodegradation under conditions of acidic molasses fermentation. International Journal of Coal Geology, 196: 274-287(IF=4,130)

Górski A, Międzybrodzki R, Łobocka M, Głowacka-Rutkowska A, Bednarek A, Borysowski J, Jończyk-Matysiak E, Łusiak-Szelachowska M, Weber-Dąbrowska B, Bagińska N, Letkiewicz S, Dąbrowska K, Scheres J. 2018. Phage therapy:What have we learned? Viruses, ;10(6). pii: E288. doi: 10.3390/v10060288 (IF=3,465)

Detman A., Chojnacka A., Mielecki D., Błaszczyk M.K., Sikora A. 2018. Inhibition of hydrogen-yielding dark fermentation by ascomycetous yeasts. Int. J. Hydrogen Energy, https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.05.004 (IF=3,582)

Górski A, Jończyk-Matysiak E, Międzybrodzki R, Weber-Dąbrowska B, Łusiak-Szelachowska M, Bagińska N, Borysowski J, Łobocka MB, Węgrzyn A,  Węgrzyn G. 2018. Phage therapy: Beyond antibacterial action. Frontiers in Medicine,  https://doi.org/10.3389/fmed.2018.00146

Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Banach A., Błaszczyk M. 2018. Indicators arable soils fatigue – Bacterial Families and genera: A metagenomic approach. Ecological indicators, 99: 490-500. (IF=3,898)

Gozdek A, Głowacka-Rutkowska A, Gawor J, Empel J, Gromadka R, Łobocka MB. 2018. Complete Genome Sequences of Two Novel Staphylococcus aureus Podoviruses of Potential Therapeutic Use, vB_SauP_phiAGO1.3 and vB_SauP_phiAGO1.9 Genome Announc. 6(17) pii:00048-18.

Detman A., Mielecki D., Pleśniak Ł., Bucha M., Janiga M., Matyasik I., Chojnacka A., Jędrysek M.O., Błaszczyk M.K., Sikora A. 2018. Methane-yielding microbial communities processing lactate-rich substrates: a piece of the anaerobic digestion puzzle.  Biotechnol.  Biofuels, 11:116 https://doi.org/ 10.1186/s13068-018-1106  (IF=5,203)

Rohde C, Resch G, Pirnay JP, Blasdel BG, Debarbieux L, Gelman D, Górski A, Hazan R, Huys I, Kakabadze E, Łobocka M, Maestri A, Almeida GMF, Makalatia K, Malik DJ, Mašlaňová I, Merabishvili M, Pantucek R, Rose T, Štveráková D, Van Raemdonck H, Verbeken G, Chanishvili N. 2018. Expert Opinion on Three Phage Therapy Related Topics: Bacterial Phage Resistance, Phage Training and Prophages in Bacterial Production Strains. Viruses: 10 (4):178, doi: 10.3390/v10040178 (IF=3,465)

Wolińska A., Banach A., Szafranek-Nakonieczna A., Stępniewska Z., Błaszczyk M. 2018. Easily degradable carbon - an indicator of microbial hotspot and soil degradation. Int. Agrophys. 32: 123-131.(IF=0,967)

Łobocka M., Głowacka A., Golec P. 2018. Methods for bacteriophage preservation. In: Methods in Molecular Biology. vol. 1693. Bacteriophage Therapy: From Lab to Clinical Practice. Springer Protocols, ISBN: 978-1-4939-7394-1, pp. 219-230

Kalaji H., Pathom-aree W., Lofti W., Balaji P., Elshery N., Górska E.B., Świątek M., Horaczek T., Mojski J., Kociel H., Rytel M.M., Yoosathaporn S. 2018. Effect of microbial consortia on photosynthetic activity of Arabidopsis thaliana under drough stress. Chiang Mai J. Sci.  45: 1-10. (IF=0,437; 20 pkt. MNiSW) 

Bucha M, Jędrysek M.-O., Kufka D., Pleśniak Ł., Marynowski L., Kubiak K., Błaszczyk M. 2018. Methanogenic fermentation of lignite with carbon-bearing additives, inferred from stable carbon and hydrogen isotopes. International Journal of Coal Geology, 186: 65–79. (IF=4,773)

 

2017

Jankiewicz U., Miros E., Górska E.B., Prędecka A., Russel S. 2017. Aktywność proteolityczna keratynolitycznych bakterii Stenotrophomonas rhisophila. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie, 17, 2 (58):103-110 (10 pkt MNiSW) 

Dobrzyński J., Sitarek M., Słodowik P., Jankiewicz U., Gozdowski D., Górska E.B. 2017. Synteza celulaz w hodowlach bakterii Paenibacillus sp. wyizolowanych z ryzosfery. Studia Ecologiae et Bioethicae. (w druku) (11 pkt MNiSW) 

Dobrzyński J., Stępień W., Sitarek M., Sas-Paszt L., Słodowik P., Górska E.B. 2017. Liczebność względnie beztlenowych, mezofilnych, przetrwalnikujących bakterii celulolitycznych w glebie spod uprawy drzew owocowych nawożonej kompostem na bazie miału z węgla brunatnego.  Studia Ecologiae et Bioethicae. (w druku) (11 pkt MNiSW)

Olejniczak I., Górska E.B., Kondras M., Oktaba L., Gozdowski D., Jankiewicz U., Prędecka A., Dobrzyński J., Otręba A., Tyburski Ł., Mickiewicz M., Hewelke E. 2017.  Pożar - czynnik kształtujący liczebność mikroorganizmów i mezofauny w glebach leśnych. Rocznik Ochrony Środowiska, ISSN 1506-218X, 19:511-526 (IF=0,705)

Ajchler M., Łobocka M., Oszako T. 2017. Patogenne lęgniowce z rodzaju Phytopthora - nowe zagrożenie lasów w Europie. SYLWAN, 161: 870-880 (IF=0,481) 

Jankiewicz U., Miros E., Górska E.B., Prędecka A., Russel S.  2017. Aktywność proteolityczna keratynolitycznych bakterii Stenotrophomonas rhizophila. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie, 17, 2 (58) 103-110

Oliveira H, Pinto G, Hendrix H, Noben J.-P., Gawor J, Kropinski A, Łobocka M, Lavigne R, Azeredo J. 2017. A lytic Providencia rettgeri virus of potential therapeutic value is a deep-branching member of the T5virus genus. J. Appl. Environ. Microbiol., pii: AEM.01567-17 (IF=3,668)

Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Izak D., Szafranek-Nakonieczna A., Banach A., Błaszczyk M. 2017. Bacteroidetes as a sensitive biological indicator of agricultural soil usage revealed by a culture-independent approach. Applied Soil Ecology, 119: 128-137 (IF=2,786)

Wolińska A., Kuźniar A., Zielenkiewicz U., Banach A., Izak D., Stępniewska Z., Błaszczyk M. 2017. Metagenomic analysis of some potential nitrogen-fixing bacteria in arable soils at different formation processes. Microbial Ecology, 73: 162-166 (IF=3,730)

Karasiewicz-Urbańska M, Szkop U. 2017. Znaczenie wybranych lizyn fagowych w leczeniu zakażeń bakteryjnych. W: Doniesienia naukowe z zakresu medycyny i nauk pokrewnych. Red. Nowak BA, Maciąg K. Wydawnictwo Naukowe Tygiel, Lublin 2017 (ISBN 978-83-65598-48-6, str. 60-73.

Wolińska A., Górniak D., Zielenkiewicz U., Goryluk-Salmonowicz A., Kuźniar A., Stępniewska Z., Błaszczyk M., 2017. Microbial biodiversity in arable soils is affected by agricultural practices. International Agrophysics, 31, doi: 10.1515/Intg-2016-0040 (IF=1,067)

Detman A., Chojnacka A., Błaszczyk M., Każmierczak W., Piotrowski J., Sikora A.  2017. Biohydrogen and biomethane (Biogas) production on the consecutive stages of anaerobic digestion of molasses. Polish Journal of Environmental Studies, 26 (3); 1-7. Doi: 10.15244/pjoes/68149 (IF=0,790)

Oliveira H, Pinto G, Oliveira A, Noben JP, Hendrix H, Lavigne R, Łobocka M, Kropinski AM, Azeredo J. 2017. Characterization and genomic analyses of two newly isolated Morganella phages define distant members among Tevenvirinae and Autographivirinae subfamilies. Sci Rep. 2017 Apr 7;7:46157. doi:
10.1038/srep46157 (IF=4,259)

Międzybrodzki R, Kłak M, Jończyk-Matysiak E, Bubak B, Wójcik A, Kaszowska M, Weber-Dąbrowska B, Łobocka M, Górski A. 2017. Means to facilitate the overcoming gastrointestinal juice barrier by a therapeutic staphylococcal bacteriophage A5/80. Front. Microbiol., 8: 467; doi: 10.3389/fmicb.2017.00467 (IF=4,165)  

Kwiatek M., Parasion S., Rutyna P., Mizak L., Gryko R., Niemcewicz M., Olender A., Łobocka M.B. 2017. Isolation of bacteriophages and their application to control Pseudomonas aeruginosa in planctonic and biofilm models. Res. Microbiol. 168: 194-207 (IF= 2,154) 

Sikora A, Detman A, Chojnacka A,  Błaszczyk M. 2017. A common process ensuring energy flow and the circulation of matter in ecosystems. II. A tool for the production of gaseous biofuels. pp. 271-301. In: Fermentation processes. Angela Faustino Jozala (Ed.]. ISBN 978-953-51-2928-8, Print ISBN 978-953-51-2927-1, DOI: 10.5772/64645 

2016

Rekosz-Burlaga H., Tokarczyk E., Szczepaniak J., Goryluk-Salmonowicz A. 2016. Antagonistic activity of plant-associated microorganisms against Phytopthora infestans. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 15: 3-18.

Górska E.B. Stępień W., Olejniczask I., Pietkiewicz S., Kalaji H., Kowalczyk P. 2016. Microbial properties of soil fertilized by sewage sludge and cultivated with energy crops. Studia Ecologiae et Bioethicae, 14 (2):127-138 (11 pkt. MNiSW)

Dobrzyński J., Sitarek M., Słodownik P., Górska E.B.  2016. Właściwości celulolityczne bakterii z rodzaju Bacillus i Paenibacillus. Zagadnienia aktualne poruszane przez młodych naukowców, 7: 76-8

Gabrysiak K.A., Górska E.B., Kwasowski W., Dobrzyński J., Kowalczyk P. 2016. Chorobotwórczość pałeczki ropy błękitnej Pseudomonas aeruginosa w chorobach układu pokarmowego. Med. Rodz. 1 (19): 37-40.

Kwasowski W., Kozanecka T., Górska E.B., Gozdowski D., Kowalczyk P. 2016. Application of heavy metals in streets dust in the monitoring of changes in environment. Fresenius Environ. Bull. 25: 103-111. ( IF=0,378)

Słodownik P., Dobrzyński J., Sitarek M. 2016. Potencjał biomasy jako surowca do produkcji biogazu. Zagadnienia aktualne poruszane przez młodych naukowców. zeszyt 7, 2016, 152-156.

Dobrzyński J., Sitarek M., Słodownik P., Górska E.B. 2016. Właściwości celulolityczne bakterii z rodzaju Bacillus i Paenibacillus, Zagadnienia aktualne poruszane przez młodych naukowców zeszyt 7,2016, 76-81.

Sitarek M., Dobrzyński J., Słodownik P. 2016. Ocena mikrobiologiczna liści dwóch odmian pietruszki naciowej (Petroselium sativum hoffm. Spp. Neapolitanum i spp. Crispum) w zależności od sposobu przechowywania, Zagadnienia aktualne poruszane przez młodych naukowców 2016, zeszyt 7, 90-93

Sitarek M., Dobrzyński J., Orliński P. 2016. Ekstrakcja chlorofili i karotenoidów; przegląd metod z uwzględnieniem przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikowej. Zagadnienia aktualne poruszane przez młodych naukowców, 2016, zeszyt 7, 84-89.

Giermasińska K, Łobocka M. 2016. Interakcje bakteriofaga P1 z komórkami wybranych patogenów roślin z rodzaju Erwinia i rodzajów pokrewnych. W: Wybrane zagadnienia z zakresu chemii, biologii i fizyki. Red. Zdunek B, Olszówka M. Wydawnictwo Naukowe Tygiel (ISBN 978-83-65598-37-0) str. 48-67.

Goryluk-Salmonowicz A, Piórek M, Rekosz-Burlaga H, Studnicki M, Błaszczyk M. 2016. Endophytic detection in selected european herbal plants. Polish J. Microbiol., 65: 369-375 (IF=0,697)

Weber-Dąbrowska B, Jończyk-Matysiak E, Żaczek M, Łobocka M, Łusiak-Szelachowska M, Górski A. 2016. Bacteriophage procurement for therapeutic purposes. Front. Microbiol. 12;7:1177. doi: 10.3389/fmicb.2016.01177. (IF=4,165) 

Wolińska A, Kuźniar A, Zielenkiewicz U, Banach A, Izak D, Stępniewska Z, Błaszczyk M. 2016. Metagenomic analysis of some potential nitrogen-fixing bacteria in arable soils at different formation processes. Micob. Ecol., DOI:10.1007/s00248-016-0837-2 (IF 3,232)

Szkop M, Szkop U. Kęszycka P, Gajewska D. 2016. A simple and robust protocol for fast RP-HPLC determination of salicylates in foods. Food Anal. Methods. DOI: 10.1007/s12161-016-0621-4 (IF=2,167)

Wolińska A, Szafranek-Nakonieczna A., Zielenkiewicz U., Tomczyk-Żak K., Banach A., Błaszczyk M., Stępniewska Z. 2016. Quantified characterization of soil biological activity under crop type. Journal of Advances in Biology. 8 (3): 1655-1665.

Wolińska A, Szafranek-Nakonieczna A., Banach A., Błaszczyk M., Stępniewska Z. 2016. The impact of agricultural soil usage on activity and abundance of ammonifying bacteria in selected soils from Poland. SpringerPlus 5: 565. DOI 10.1186/s40064-016-2264-8

Chrizelle W. Beukes, Tomasz Stępkowski, Stephanus N. Venter, Tomasz C. Cłapa, Francina L. Phalane, Marianne M. le Roux, Emma T. Steenkamp. 2016. Crotalarieae and Genisteae of the Great Escarpment in Mpumalanga are nodulated by novel Bradyrhizobium species with unique and diverse symbiotic loci. Molecular Phylogenetics and Evolution. (2016) 100: 206-218. doi.org/10.1016/j.ympev.2016.04.011  

2015 

Łobocka M., Ackermann H-.W., Kropinski A.M., Kuhn J.H., Adriaenssens E.M. 2015.  To create (1) new genus, Kayvirus, including six (6) new species within the family Myoviridae. ICTV Files and Discussions. http://talk.ictvonline.org/files/proposals/taxonomy_proposals_prokaryote1/m/bact04/5716.aspx

Banach A, Wolińska A, Błaszczyk M, Stępniewska Z. 2015. The influence of soil properties and land use on the phosphate level in soils from Lubelskie region. Polish J. Agronomy, 22: 3-9.

Wolińska A, Rekosz-Burlaga H., Goryluk-Salmonowicz A., Błaszczyk M., Stępniewska Z. 2015. Bacterial abundance and dehydrogenase activity in selected agricultural soils from Lublin region. http://agrobiol.sggw.pl/szbm/media/Pol.J.Environ.Stud.Vol24_No6_2677-2682.pdf Pol.J.Environ.Stud.Vol24_No6_2677-2682.pdf  545.54 KB  16.11.2015 01:04  Pol. J. Environ. Stud. 24 (6): 2677-2682 

Chojnacka A, Szczęsny P, Błaszczyk MK, Zielenkiewicz U, Detman A, Salamon A, Sikora A. 2015. Noteworthy Facts about a Methane-Producing Microbial Community Processing  Acidic  Effluent from Sugar Beet Molasses Fermentation. PLoS ONE 10 (5): e0128008. doi:10.1371/journal.pone.0128008   (IF=3,534)

Kubiak K., Błaszczyk M., Sierota Z., Tkaczyk M., Oszako T. 2015. Slow sand filtration for elimination of phytopatogens in water used in forest nurseries. Scand. J.  Forest Res.  30: 5, 1-27 (IF=1,12) 

Woźnica W., Bigos J., Łobocka M.B. 2015. Liza komórek bakteryjnych w procesie uwalniania bakteriofagów - kanoniczne i nowo poznane mechanizmy. Postępy Hig. Med. Dośw. 69: 114-126 (IF=0,633)

Kowalczyk P., Głowacka K., Górska E.B. 2015. Mikroorganizmy zasiedlające organizm ludzki. Borgis - Medycyna Rodzinna, 2: 67-69 (7 pkt MNiSW)

Górska E.B. Jankiewicz U., Dobrzyński J., Russel S., Pietkiewicz S., Kalaji H., Gozdowski D., Kowalczyk P. 2015. Degradation and colonization of cellulose by diazotrophic strains of Paenibacillus polymyxa isolated from soil. J. Bioremed. Biodeg., 6:271 doi:10.4172/2155-6199.10000271.

2014

Górska E.B., Jankiewicz U., Dobrzyński J., Gałązka A., Sitarek M., Gozdowski D., Russel S., Kowalczyk P. 2014. Production of ligninolytic enzymes by cultures of white fungi. Polish J. Microbiol. 63: 461-465 (IF=0871, 15 pkt MNiSW)

Stępień W., Górska E.B. Pietkiewicz S., Kalaji M.H. 2014. Long-term mineral fertilization impact on chemical and microbiological properties of soil and Miscantus giganteus yield. Plant Soil Environment, 60: 117-122 (IF=3,5; 35 pkt MNiSW)

Rekosz-Burlaga H., Borys M., Goryluk-Salmonowicz A. 2014. Cultivable microorganisms inhabitating the aerial parts of Hypericum perforatum.  Acta Scientarium Polonorum-Hortorum Cultus. 13 (5): 117-129 (IF=0,522)

Górska E. B., Granieczna A. M., Jankiewicz U., Kowalczyk P. 2014 Rola mikroorganizmów patogennych w przewodzie pokarmowym człowieka. Nowa Medycyna 1, 42-43.

Górska E.B., Jankiewicz U., Dobrzyński J., Gałązka A., Sitarek M., Gozdowski D., Russel S., Kowalczyk P. 2014. Production of ligninolytic enzymes by cultures of white rot fungi. Polish J. Microbiol. 63 (4): 461-465 (IF=0,871)

Wolińska M., Szafranek-Nakonieczna A., Banach A., Rekosz-Burlaga H., Goryluk-Salmonowicz A., Błaszczyk M., Stępniewska Z., Górski A. 2014. Biological degradation of agricultural soils from Lublin region (SE Poland). Int. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci. 3 (11), 558-571.

Łobocka M., Hejnowicz M. S., Gągała U., Weber-Dąbrowska B.,  Węgrzyn G., Dadlez M. 2014. The first step to bacteriophage therapy - how to choose the correct phage. In.: Phage Therapy. Current Research and Applications. Borysowski J., Międzybrodzki R., Górski, A. (ed.). Caister Academic Press. pp. 23-69.

 

2013

Sikora A., Błaszczyk M., Jurkowski M., Zielenkiewicz U. 2013. Chapter 20: Lactic Acid Bacteria in Hydrogen Producing Consortia: On Purpose or by Coincidence? Lactic Acid Bacteria - R & D for Food. Health and Liverstock Purposes, Dr. J. Marcelino Kongo (Ed.). ISBN: 978-953-51-0955-6, InTech, DOI: 10.5772/50364.

Borkowski A., Parafiniuk J., Wolicka D., Kowalczyk P. 2013. Geomicrobiology of acid mine drainage in the weathering zone of pyrite-bearing schists in the Rudawy Janowickie Mountains (Poland). Geological Quarterly, 57: 601–612.

Brzozowski M., Rekiel A., Więcek J., Gajewska J. 2013. Ocena programu profilaktycznego opartego o efektywne mikroorganizmy, stosowanego w tuczu świń. Med. Wet. 69: 248-251.

Rożek A., Kowalczyk P., Wolicka D. 2013. Revealing sulfate-reducing microorganisms in oilfield waters (Flysch Carpathians, south-eastern Poland). Geomicrobiol. J. 30: 268-277 (IF=1,608) 

Jankiewicz U., Swiontek Brzezinska M, Górska E.B, Kowalczyk P. 2013 Characterization and mass spectrometry analysis of aminopeptidase N from Pseudomonas putida Lup. Polish J. Microbiol., 62: 337-343 (IF=0,76)

Gajewska J., Cywińska J., Babiński L. 2013. Sensitivity of bacteria and fungi colonising sheets of unbleached cellulose to biocides assined for protection of archaeological wood in Biskupin. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych/Environmental Protection in Natural Resources, 24: 69-73.

Kowalczyk P, Krzyczkowska J, Jankiewicz U. 2013. Mechanisms of the DNA repair in bacterial and yeasts cells. New Medicine, issue 1: 15-20.

Krawczyk KA, Górska EB, Jankiewicz U, Kowalczyk P. 2013. Helicobacter pylori jako jeden z czynników wywołujących chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Medycyna Rodzinna, zeszyt 1: 27-31.

Michalczuk M., Łukasiewicz M., Niemiec J., Gajewska J., Bartosik J., Pietrzak D., Sikorska K. 2013. Influence of feed additives used in prevention of coccidiosis on the quality of enteric mikroflora of fast-growing and slow-growing chickens, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych/Environmental Protection in Natural Resources, 24: 33–37

Zych MA, Górska EB, Jankiewicz U, Kowalczyk P. 2013. Środki dezynfekcyjne oraz skuteczność ich działania na drobnoustroje skóry. Nowa Medycyna, zeszyt 1: 31-34

 

2012  

Jurkowski M., Błaszczyk M. 2012. Charakterystyka fizjologiczno-biochemiczna bakterii fermentacji mlekowej. Kosmos  61: 493-504.

Kubiak K., Oszako T, Jabłoński T. 2012. Detekcja fitopatogenów z rodzaju Phytophthora w glebach leśnych za pomocą analiz DNA. (Detection of Phytopthora in forest soils using DNA analysis.) Sylwan 156:437-443. (IF=0,159)

Łobocka M., Hejnowicz M. S., Dąbrowski K., Gozdek A., Kosakowski J., Witkowska M., Ulatowska M. I., Weber-Dąbrowska, B., Kwiatek M., Parasion S., Gawor J., Kosowska H., Głowacka A. 2012. Genomics of staphylococcal Twort-like phages - potential therapeutics of the post-antibiotic era. Adv. Virus. Res. 83: 143-216. (IF=3,971)

Gajewska J., Błaszczyk M. K. 2012. Probiotyczne bakterie fermentacji mlekowej (LAB). Postępy Mikrobiologii 51: 55-67. (IF=0,145)

Królikowska – Pataraja K., Zborowska M., Waliszewska B., Tekień P., Gajewska J., Kisiel, I. 2012. Condition of preservation and causes of degradation of bridge recovered from the bottom of Gągnowskie Lake. Physico-chemical Analysis of Lignocellulosic Materials, Part II, WULS-SGGW, ed. Zawadzki J., Waliszewska B., str. 64 – 73.

Gajewska J., Riedel J., Żabik A., Bucka J., Riedel J., M. Michalczuk, 2012. Influence of prebiotics and butyric acid on the composition of intestinal mikroflora of chicken broilers. Annals of Warsaw Univ. of Life Sci., - SGGW, Animal Sci., 51, 47 – 53.

Gajewska J., Wyżewski Z., Rekosz-Burlaga H., Babiński L., Pladys, W., P. Sysa, 2012. Wrażliwość wybranych pleśni i drożdży kolonizujących drewno dębu i sosny po 8 latach zalegania w glebie w Biskupinie na elektrochemicznie przetworzoną wodę. Ochrona przed Korozją, 9s/A, 64 – 68.

Gajewska J., Szewczyk K., Pladys W., P. Sysa, 2012. Rola drapieżnych bakterii z rodzaju Bdellovibrio w biologicznym oczyszczaniu ścieku komunalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Inżynieria Środowiska, 145(25), 76 – 83.

Gajewska J., Wycech M., Pladys W., P. Sysa., 2012. Mikrobiologiczne wskaźniki skażenia sanitarnego gleby w okolicy przeciekającego zbiornika bezodpływowego na nieczystości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Inżynieria Środowiska,146(26), 81 - 89.

 

2011

Kubiak K. A., Oszako T. 2011. Filtry Biologiczne jako metoda ochrony siewek przed patogenami w szkółkach leśnych. (Slow sand filters as a method of  protection of forest plants against phytopathogens in forest nurseries). Sylwan, 155: 228-235.  (IF=0,155)

Borysowski J., Łobocka M., Międzybrodzki R., Weber-Dąbrowska B., Górski A. 2011.  Potential of bacteriophages and their lysins in the treatment of MRSA. BioDrugs. 25: 347-355. (IF=4,192)

Zdanowska-Sąsiadek Ż., Słowikowska O., Michalczuk M., Gajewska J., Korczyński M. 2011. Effect of a herbal preparation Prisma Jet on intestinal microflora composition and meat quality of broiler chickens. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. SGGW, Anim. Sci., 49: 189-197.

Gajewska J., Jacak P., Babiński L., 2011. Influence of anoxic condition on the composition of microorganisms colonized a contemporary wood samples in archaeological site in Biskupin. Ecological Chemistry and Engineering A., 18: 183 - 190. 

Sierota Z., Błaszczyk M.K., Zachara T. 2011. Wpływ przebudowy drzewostanu na gruncie porolnym na wybrane elementy środowiska leśnego. W: Zmiany w środowisku drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych w warunkach przebudowy częściowej oraz obecności grzyba Phlebiopsis gigantea (Z. Sierota, red.) Prace Inst. Bad. Leśn. Rozprawy i Monografie 17: Rozdz. 13: 257-269. ISBN: 978-83-62830-00-8

Rekosz-Burlaga H., Gajewska J., Błaszczyk M.K. 2011. Ocena aktywności mikrobiologicznej gleb. W: Zmiany w środowisku drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych w warunkach przebudowy częściowej oraz obecności grzyba Phlebiopsis gigantea (Z. Sierota, red.) Prace Inst. Bad. Leśn. Rozprawy i Monografie 17: Rozdz. 7: 96-128. ISBN: 978-83-62830-00-8

Chojnacka, A., Błaszczyk, M.K., Szczęsny, P., Nowak, K., Sumińska, M., Tomczyk-Żak, K., Zielenkiewicz, U., Sikora, A., 2011. Comparative analysis of hydrogen-producing bacterial biofilms and granular sludge formed in continuous cultures of fermentative bacteria. Bioresour. Technol. doi:10.1016/j.biortech.2011.08.063 (IF=4,365)

Sikora A., Wójtowicz-Sieńko J., Piela P., Zielenkiewicz U., Tomczyk- Zak K., Chojnacka A., Sikora R., Kowalczyk P., Grzesiuk E., Błaszczyk M. 2011. Selection of bacteria capable of dissimilatory reduction of Fe(III) from a long-term continuous culture on molasses and their use in a microbial fuel cell. J. Microbiol. Biotechnol., 21: 305-316. (IF=2,06)

Golec P., Dąbrowski K., Hejnowicz M.S., Gozdek A., Łoś J. M., Węgrzyn G., Łobocka M. B., Łoś M. 2011. A reliable method for storage of tailed phages. J. Microbiol. Methods, 84: 458-461.  (IF=2,427)

Szanser M., Ilieva-Makulec K., Kajak A., Górska E., Kusińska A., Kisiel M., Olejniczak I., Russel S., Sieminiak D,  Wojewoda D. 2011. Impact of litter species diversity on decomposition processes and communities of soil organisms. Soil Biology & Biochemistry, 43: 9-19. (IF=3,242)

Rossa L., Russel S., Augustynowicz, J.  2011. Wpływ 
Top! Top!
cookies