Dla pracownikow
start > Bazy danych i oprogramowanie  
 
Bazy Danych i Oprogramowanie

Odnośniki do stron sieciowych z bazami danych, oprogramowaniem do analizy DNA, RNA i białek, oraz innych użytecznych w mikrobiologii i biologii molekularnej narzędzi 


BAZY DANYCH

Baza wektorów plazmidowych Vector Database (zawiera sekwencje i mapy restrykcyjne) 

Baza danych częstości kodonów u różnych organizmów Codon Usage Database 

OPROGRAMOWANIE 

Strona zbiorcza z oprogramowaniem do analizy DNA, RNA i białek (Online Analysis Tools, Queens University)

Biblioteka opropgramowania do analizy sekwencji DNA, RNA i białek EMBOSS  explorer

Program do rysowania plazmidów PlasmaDNA (rysowanie plazmidów, strategie klonowania) 

Program do analizy danych genomowych Circos  
Top! Top!
cookies