Dla pracownikow
start > Patenty i zgłoszenia pat.  
 
Patenty i zgłoszenia pat.

Łobocka M., Gągała U., Jadacka P., Dębski J., Dadlez M.: Use of highly specific endopeptidasesi. Wniosek patentowy nr PCT/PL2014/000134  zgłoszony w Europejskim Biurze Patentowym (European Patent Office, grudzień 2014). (Wniosek zgłoszony przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego

Łobocka M., Gągała U., Jadacka P., Dębski J., Dadlez M.: Zastosowanie endopeptydaz o wysokiej specyficzności. Zgłoszenie patentowe nr P.406377 w Urzędzie Patentowym RP (grudzień 2013). (Wniosek zgłoszony przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN oraz Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego)

Łobocka M., Głowacka A., Dąbrowski K., Hejnowicz M.S., Gozdek A., Weber-Dąbrowska B., Górski A., Empel J., Hryniewicz W., Kwiatek M., Parasion S., Gryko R.: A method of evaluating the therapeutic efficacy of bacteriophages. Wniosek patentowy nr PCT/EP2013/064870  zgłoszony w Europejskim Biurze Patentowym (European Patent Office, lipiec 2013). (Wniosek zgłoszony przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda, Narodowy Instytut Leków, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii). Data publikacji 23. 01. 2014, Nr publikacji WO/2014/012872

Łobocka M., Głowacka A., Dąbrowski K., Hejnowicz M.S., Gozdek A., Weber-Dąbrowska B., Górski A., Empel J., Hryniewicz W., Kwiatek M., Parasion S., Gryko R.: Sposób badania skuteczności terapeutycznej bakteriofagów. Wniosek patentowy nr PL399961 zgłoszony w Urzędzie Patentowym RP (lipiec 2012). (Wniosek zgłoszony przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN im. L. Hirszfelda, Narodowy Instytut Leków, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego oraz Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii)

Sikora A, Chojnacka A, Błaszczyk MK: Sposób wytwarzania gazu bogatego w wodór. Wniosek patentowy P-388303 złożony w Urzędzie Patentowym RP (czerwiec 2009). Data publikacji, grudzień 2010. (Wniosek zgłoszony przez Instytut Biochemii i Biofizyki PAN) 
Top! Top!
cookies