Dla pracownikow
start > Pracownicy  
 
Pracownicy

Kierownik Zakładu

T_Stepkowski_zdjecie_na_strone_SZBM_207x155px.jpg

 

      dr hab. Tomasz Stępkowski (adiunkt)

      pokój 3/46, tel.: 22-59-32-635

      e-mail: tomasz_stepkowski@sggw.pl

      zainteresowania: ewolucja bakterii brodawkowych

     

 

 

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 

E_Gorska_zdjecie_small.jpg        dr hab. inż. Ewa Górska (prof. nadzw. SGGW)

       pokój P/142, tel.: 22-59-32-637

       e-mail: e.b.gorska@wp.pl

       zainteresowania: bioróznorodność mikroorganizmów w glebach uprawnych i leśnych;

       występowanie, różnorodność i aktywność względnie beztlenowychbakterii celulolitycznych;

       biosynteza enzymów lignolitycznych i hydrolitycznych w hodowlach grzybów  Basidiomycota;

       wpływ kompostów na aktywność biologiczną gleb; biologia gleby

 

foto_000076_ML_maly_kadr.JPG      dr hab. Małgorzata Łobocka (prof. nadzw. SGGW) 

      pokój P/143, tel.: 22-59-32-578

      e-mail: malgorzata_lobocka@sggw.pl

      zainteresowania: biologia molekularna bakterii, bakteriofagów i plazmidów,

      genomika i metagenomika mikroorganizmów  >>> więcej

      konsultacje: czw. 15.00 - 16.00, pt. 10.00 - 11.00

   


Nauczyciele akademiccy (w porządku alfabetycznym) 

 

      Joanna_Olszewska_zdjecie_na_strone_SZBM_127_x_155pc.jpg  mgr Joanna Banasiewicz (asystent)

        pokój 3/46, tel.: 022-59-326-35

        e-mail: joanna_olszewska@wp.pl

        zainteresowania naukowe:  biologia

        molekularna mikroorganizmów,,

        ewolucja bakterii brodawkowych

 

 

foto_000050_A_Goryluk_maly_kadr.JPG

        dr Agata Goryluk-Salmonowicz (adiunkt)

        pokój 3/45, tel.: 22-59-326-33

        e-mail: agata_goryluk_salmonowicz@sggw.pl

        zainteresowania naukowe: diagnostyka molekularna mikroorganizmów,

        mikroorganizmy endofityczne, metalofile, toksyny krystaliczne Bt

        konsultacje: śr. 12.00-14.00

 

 

IMG_0193_HRB_maly_kadr.JPG                                                                   

       dr Hanna Rekosz-Burlaga (adiunkt)

       pokój 3/45, tel.: 22-59-32-633

       e-mail: h.rekosz@interia.pl

       zainteresowania: mikroorganizmy ryzosfery i fyllosfery, bakterie i grzyby  

       endofityczne
       

 

 

Ula_Szkop_zdjecie_na_strone_SZBM_120x155px.jpg        dr Urszula Szkop (asystent)  

         pokój P/142, tel.: 22-59-327-63

         e-mail: urszula_szkop@sggw.pl

         zainteresowania naukowe:  biologia

         bakteriogfagów, endoproteazy fagowe

         konsultacje: wt. 10.00 - 11.00, czw. 14.00 - 15.00

 

 

Sekretariat  Zakładu

 

IMG_0237_BD_maly_kadr_1.JPG


        mgr inż. Beata Borek

        pokój 3/42, tel.: 22-59-32-762

 

 

 
 

Pracownicy techniczni (w porządku alfabetycznym) 

 

    IMG_0242_IW_sredni_155px.JPG    


         mgr inż. Izabela Oktaba                                              

         pokój 3/44, tel.: 22-59-32-643                                       


 

 

 

mgr Monika Skawińska

pokój 3/44, tel. 22-59-32-643

   

Byli pracownicy 

 

foto_000047_maly_kadr.JPG

 

      dr hab. Mieczysław Błaszczyk, prof. nadzw. SGGW

      (pracownik Zakładu w latach 2005-2017, obecnie na emeryturze) 

      e-mail: mieczyslaw_blaszczyk@sggw.pl

      zainteresowania: mikrobiologia środowisk, biotechnologia środowiskowa

 

 


prof. dr hab. Stefan Russel (wieloletni pracownik Zakładu, obecnie na emeryturze)

e-mail: stefan_russel@sggw.pl

zainteresowania: mikrobiologia gleby

 

  foto_000036_bardzo_maly_kadr.jpg         

           dr Julita Gajewska   (adiunkt, wieloletni  pracownik SZBM, obecnie na emeryturze)                         
           e-mail: gajewska3@wp.pl

           zainteresowania: substytuty antybiotyków (probiotyki, prebiotyki, synbiotyki) w żywieniu

           zwierząt; rozkład ligninocelulozowych biopolimerów przez mikroorganizmy;

           ocena stanu sanitarno-mikrobiologicznego obiektów mieszkalnych i użytkowych

 

 
IMG_0248_DK_maly_155px.JPG

          Danuta Kędzior (starszy technik mikrobiolog - dyplomowany analityk, obecnie na emeryturze)

          Pracownik SGGW od 1967 roku, od 1970 roku zatrudniona w Katedrze Mikrobiologii, a od   

          2008 roku w Samodzielnym Zakładzie Biologii Mikroorganizmów WRiB SGGW; pracownik z

          45-letnim stażem pracy w SGGW.     

 

 

 

 

IMG_0273_RL_maly_kadr_155pix.JPG
 

        Rozalia Łokietek (technik, długoletni niezastąpiony pracownik SGGW do 2014    

        roku, obecnie na emeryturze)

       

 

 

 
 


Monika_Sitarek_zdjecie_155px_wys.JPG 

 

       mgr Monika Sitarek                                              

             (2012 - 2014)


 

 

 

dr Paweł Kowalczyk
(10. 2012 - 09. 2013)

dr Katarzyna Kubiak
          (2010 - 2011)

dr Marta Sochacka-Piętal
          (2008 - 2010)

dr Adam Wawrzyński
          (2008 - 2009)

 

  foto_000070_E_Skibinska_maly_kadr.JPG

 

             Elżbieta Skibińska

 

 

     

        

 

Jarek_zdjecie_na_strone_SZBM_191x155px.jpeg 

 

         mgr Jarosław Szczepaniak                                             

          

 

 

  
Top! Top!
cookies