English English Polski Polski
Katedra Biochemii
   
 
Menu
Historia
Pracownicy i Doktoranci
Dydaktyka
Publikacje
Badania
BHP
Ćwiczenia z biochemii
Właściwości aminokwasów i białek
Reakcje charakterystyczne węglowodanów
Badanie składników kwasów nukleinowych.
Rozdział i identyfikacja aminokwasów techniką bibułowej chromatografii podziałowej
Rozdział barwników roślinnych techniką cienkowarstwowej chromatografii adsorpcyjnej
Odsalanie roztworu białka metodą chromatografii sita molekularnego
Fotometryczne oznaczanie zawartości białka
Ilościowe oznaczenie glikogenu oraz badanie niektórych jego właściwości
Oznaczanie zawartości witaminy C w materiale roślinnym metodą miareczkową
Spektrofotometryczna metoda oznaczania grup karbonylowych
Spektrofotometryczna metoda oznaczania zawartości polifenolu w materiale roślinnym
Oznaczanie azotanów w siewkach rośin
Czynniki warunkujące aktywność enzymów na przykładzie fosfatazy kwaśnej
Wyznaczanie stałej Michaelisa (Km), Vmax oraz określanie typu inhibicji aktywności fosfatazy kwaśnej
Oznaczanie aktywności enzymów amylolitycznych
Oznaczanie aktywności proteolitycznej trypsyny
Oznaczanie aktywności aminotransferazy alaninowej
Badanie szybkości hydrolizy lipidów mleka i oznaczanie aktywności lipazy trzustkowej
Spektrofotometryczna metoda oznaczania aktywności peroksydazy
Oznaczanie aktywności dysmutazy ponadtlenowej i katalazy na żelu poliakrylamidowym
Oznaczanie aktywności reduktazy azotanowej w siewkach roślin
Ćwiczenia z enzymologii
Ćwiczenia z biologii molekularnej
 
Top! Top!
cookies