English English Polski Polski
Katedra Biochemii
   
 
Historia

W roku akademickim 1949/50 został utworzony na Wydziale Rolniczym Zakład Biochemii Roślin, przekształcony następnie (w 1955r.) w Katedrę Biochemii. Była to wówczas pierwsza placówka biochemiczna w Polsce na uczelni rolniczej. Organizatorem i pierwszym kierownikiem Zakładu był doc. dr hab. I. Reifer, profesor zwyczajny od 1957 roku.

Do 1954 r Zakład mieścił się w trzech pokojach w paw. I przy ul. Rakowieckiej 26/30. W związku ze wzrostem liczby pracowników dydaktycznych, przyjmowaniem studentów do wykonywania prac magisterskich oraz prowadzeniem studiów aspiranckich (doktoranckich), Katedra otrzymała dodatkowe pomieszczenia i w 1955 r. dysponowała już pięcioma pracowniami chemicznymi, salą ćwiczeń, gabinetem kierownika z biblioteką i pokojem przygotowawczym. W latach 1950-53 na terenie Zakładu mieściło się też laboratorium biochemiczne Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, a od 1953 do 1963r. Zakład Biochemii Roślin Polskiej Akademii Nauk.

W 1963 r. z SGGW odszedł prof. I. Reifer wraz z pracownikami Zakładu Biochemii Roślin Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN, a kierownikiem Katedry Biochemii został doc. dr hab. W. Brzeski.

W 1970 r. w ramach organizacji instytutowej Uczelni, na Wydziale Rolniczym został utworzony Instytut Biologii Roślin, w skład którego weszły trzy dotychczasowe Katedry przekształcone w Zakłady: Biochemii, Botaniki i Fizjologii Roślin. Dyrektorem Instytutu został prof. T. Gorczyński, a kierownikiem Zakładu Biochemii prof. W. Brzeski i pełnił tę funkcję do śmierci w 1975 r.

W 1976 r. Instytut Biologii Roślin przekształcono w jednostkę międzywydziałową. Dyrektorem Instytutu do 1982r, był prof. T. Wodzicki, a kierownikiem Zakładu Biochemii prof. J. Kączkowski. W 1979 r. Zakład Biochemii został przeniesiony do pomieszczeń na I piętrze I pawilonu przy ul. Rakowieckiej 26/30, co znacznie poprawiło warunki pracy dydaktycznej (dwie duże sale ćwiczeniowe), a tylko w nieznacznym stopniu warunki pracy naukowej.

W 1982 r. Instytut Biologii Roślin powrócił na Wydział Rolniczy, a jego dyrektorem został prof. E. Nalborczyk. W 1992r. po likwidacji Instytutu Biologii Roślin, ponownie powstała Katedra Biochemii przy Wydziale Rolniczym, a jej kierownikiem został prof. J. Kączkowski. W 1994r. kierownikiem Katedry Biochemii został dr hab. W. Bielawski.

W 2003 r. Wydział Rolniczy i w tym również Katedra Biochemii przeniesione zostały z ulicy Rakowieckiej do Ursynowa. Katedra Biochemii umieszczona została na parterze budynku 37 przy ul. Nowoursynowskiej 159 i posiada 5 dużych sal ćwiczeń oraz 10 nowoczesnych laboratoriów służących badaniom naukowym.

Zobacz także :  http://agrobiol.sggw.waw.pl/biochemia/media/Historia Katedry Biochemii.pdf Historia Katedry Biochemii.pdf 
 
Top! Top!
cookies