English English Polski Polski
Katedra Biochemii
   
 
Dydaktyka

 

Pracownicy Katedry Biochemii w ramach przedmiotów: biochemia, biochemia ogólna żywności, biochemia z elementami biofizyki prowadzą zajęcia ze studentami studiów stacjonarnych, niestacjonarnych oraz wieczorowych następujących Wydziałów: Rolnictwa i Biologii, Nauk o Zwierzętach, Ogrodnictwa Biotechnologii i Architektury Krajobrazu, Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Nauk o Żywności oraz i Budownictwa i  Inżynierii Środowiska. Poza realizacją podstawowego kursu biochemii prowadzone są zajęcia z enzymologii, biochemii ekologicznej, oraz biochemii klinicznej.

Ponadto w Katedrze prowadzone są zajęcia z biologii molekularnej, które mają na celu dostarczenie studentom praktycznej wiedzy z zakresu możliwości manipulacji genetycznych zgodnie z najnowszym stanem wiedzy w tej dziedzinie. Tematy ćwiczeń są dobrane tak, aby obejmowały logiczny ciąg tematyczny i eksperymentalny od sklonowania genu z organizmu źródłowego do otrzymania organizmu transgenicznego. Uczestnicy ćwiczeń mają szansę zdobyć umiejętności laboratoryjne oraz całościowe spojrzenie na zagadnienia biotechnologii, ze szczególnym uwzględnieniem ich wykorzystania w biotechnologii roślin.

  
Top! Top!
cookies