Dla pracownikow
Start (English version) > Publications  
 
Publications
2015

Chojnacka A, Szczęsny P, Błaszczyk MK, Zielenkiewicz U, Detman A, Salamon A, Sikora A. 2015. Noteworthy Facts about a Methane-Producing Microbial Community Processing  Acidic  Effluent from Sugar Beet Molasses Fermentation. PLoS ONE 10 (5): e0128008. doi:10.1371/journal.pone.0128008   (IF=3,534)

Kubiak K., Błaszczyk M., Sierota Z., Tkaczyk M., Oszako T. 2015. Slow sand filtration for elimination of phytopatogens in water used in forest nurseries. Scand. J.  Forest Res.  30: 5, 1-27 (IF=1,12) 

Woźnica W., Bigos J., Łobocka M.B. 2015. Liza komórek bakteryjnych w procesie uwalniania bakteriofagów - kanoniczne i nowo poznane mechanizmy. Postępy Hig. Med. Dośw. 69: 114-126 (IF=0,633)

 

Books authored, co-authored or co-edited by the Faculty Members

Genet_i_Biotech_Mol_Bakt_skrypt_strona_tyt_301px_wys.jpeg 

                  Laboratory course,
authors: M. Łobocka, U. Szkop, K. Giermasińska

AVR_volume82_cover_small_1.jpg                AVR_volume83_cover_small.jpg              Phage_therapy_current_Res_and_appl_cover_201x301px.jpeg

  co-editor and co-author: Małgorzata Łobocka,  >>>>more                                                           co-authors: M. Łobocka, U. Gągała;
                                                                                                                                                                                      >>>> more 

MB_ksiazka_Ok__adka_201x284.jpg                  MB_ksiazka2_Ok__adka_201x284.jpg         Okladka_o_Biskupinie_192x284.jpg              

author: Mieczysław Błaszczyk,                               author: Mieczysław Błaszczyk,                                co-author: Julita Gajewska

                    >>>more                                                                       >>>more
 

2014

Rekosz-Burlaga H., Borys M., Goryluk-Salmonowicz A. 2014. Cultivable microorganisms inhabitating the aerial parts of Hypericum perforatum.  Acta Scientarium Polonorum-Hortorum Cultus. 13 (5): 117-129 (IF=0,522)

Górska E. B., Granieczna A. M., Jankiewicz U., Kowalczyk P. 2014. Rola mikroorganizmów patogennych w przewodzie pokarmowym człowieka. Nowa Medycyna 1, 42-43.

Górska E.B., Jankiewicz U., Dobrzyński J., Gałązka A., Sitarek M., Gozdowski D., Russel S., Kowalczyk P. 2014. Production of ligninolytic enzymes by cultures of white rot fungi. Polish J. Microbiol. 63 (4): 461-465 (IF=0,871)

Wolińska M., Szafranek-Nakonieczna A., Banach A., Rekosz-Burlaga H., Goryluk-Salmonowicz A., Błaszczyk M., Stępniewska Z., Górski A. 2014. Biological degradation of agricultural soils from Lublin region (SE Poland). Int. J. Curr. Microbiol. Appl. Sci. 3 (11), 558-571.

Łobocka M., Hejnowicz M. S., Gągała U., Weber-Dąbrowska B.,  Węgrzyn G., Dadlez M. 2014. The first step to bacteriophage therapy - how to choose the correct phage. In.: Phage Therapy. Current Research and Applications. Borysowski J., Międzybrodzki R., Górski, A. (ed.). Caister Academic Press. pp. 23-69.


2013

Sikora A., Błaszczyk M., Jurkowski M., Zielenkiewicz U. 2013. Chapter 20: Lactic Acid Bacteria in Hydrogen Producing Consortia: On Purpose or by Coincidence? Lactic Acid Bacteria - R & D for Food. Health and Liverstock Purposes, Dr. J. Marcelino Kongo (Ed.). ISBN: 978-953-51-0955-6, InTech, DOI: 10.5772/50364.

Borkowski A., Parafiniuk J., Wolicka D., Kowalczyk P. 2013. Geomicrobiology of acid mine drainage in the weathering zone of pyrite-bearing schists in the Rudawy Janowickie Mountains (Poland). Geological Quarterly, 57: 601–612.

Brzozowski M., Rekiel A., Więcek J., Gajewska J. 2013. Ocena programu profilaktycznego opartego o efektywne mikroorganizmy, stosowanego w tuczu świń. Med. Wet. 69: 248-251.

Rożek A., Kowalczyk P., Wolicka D. 2013. Revealing sulfate-reducing microorganisms in oilfield waters (Flysch Carpathians, south-eastern Poland). Geomicrobiol. J. 30: 268-277 (IF=1,608) 

Jankiewicz U., Swiontek Brzezinska M, Górska E.B, Kowalczyk P. 2013 Characterization and mass spectrometry analysis of aminopeptidase N from Pseudomonas putida Lup. Polish Journal of Microbiology, 62: 337-343 (IF=0,76)

Gajewska J., Cywińska J., Babiński L. 2013. Sensitivity of bacteria and fungi colonising sheets of unbleached cellulose to biocides assined for protection of archaeological wood in Biskupin. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych/Environmental Protection in Natural Resources, 24: 69-73.

Kowalczyk P, Krzyczkowska J, Jankiewicz U. 2013. Mechanisms of the DNA repair in bacterial and yeasts cells. New Medicine, issue 1: 15-20.

Krawczyk KA, Górska EB, Jankiewicz U, Kowalczyk P. 2013. Helicobacter pylori jako jeden z czynników wywołujących chorobę wrzodową żołądka i dwunastnicy. Medycyna Rodzinna, zeszyt 1: 27-31.

Michalczuk M., Łukasiewicz M., Niemiec J., Gajewska J., Bartosik J., Pietrzak D., Sikorska K. 2013. Influence of feed additives used in prevention of coccidiosis on the quality of enteric mikroflora of fast-growing and slow-growing chickens, Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych/Environmental Protection in Natural Resources, 24: 33–37

Zych MA, Górska EB, Jankiewicz U, Kowalczyk P. 2013. Środki dezynfekcyjne oraz skuteczność ich działania na drobnoustroje skóry. Nowa Medycyna, zeszyt 1: 31-34

 

2012  

Jurkowski M., Błaszczyk M. 2012. Charakterystyka fizjologiczno-biochemiczna bakterii fermentacji mlekowej. Kosmos  61: 493-504.

Kubiak K., Oszako T, Jabłoński T. 2012. Detekcja fitopatogenów z rodzaju Phytophthora w glebach leśnych za pomocą analiz DNA. (Detection of Phytopthora in forest soils using DNA analysis.) Sylwan 156:437-443. (IF=0,159)

Łobocka M., Hejnowicz M. S., Dąbrowski K., Gozdek A., Kosakowski J., Witkowska M., Ulatowska M. I., Weber-Dąbrowska, B., Kwiatek M., Parasion S., Gawor J., Kosowska H., Głowacka A. 2012. Genomics of staphylococcal Twort-like phages - potential therapeutics of the post-antibiotic era. Adv. Virus. Res. 83: 143-216. (IF=3,971)

Gajewska J., Błaszczyk M. K. 2012. Probiotyczne bakterie fermentacji mlekowej (LAB). Postępy Mikrobiologii 51: 55-67. (IF=0,145)

Królikowska – Pataraja K., Zborowska M., Waliszewska B., Tekień P., Gajewska J., Kisiel, I. 2012. Condition of preservation and causes of degradation of bridge recovered from the bottom of Gągnowskie Lake. Physico-chemical Analysis of Lignocellulosic Materials, Part II, WULS-SGGW, ed. Zawadzki J., Waliszewska B., str. 64 – 73.

Gajewska J., Riedel J., Żabik A., Bucka J., Riedel J., M. Michalczuk, 2012. Influence of prebiotics and butyric acid on the composition of intestinal mikroflora of chicken broilers. Annals of Warsaw Univ. of Life Sci., - SGGW, Animal Sci., 51, 47 – 53.

Gajewska J., Wyżewski Z., Rekosz-Burlaga H., Babiński L., Pladys, W., P. Sysa, 2012. Wrażliwość wybranych pleśni i drożdży kolonizujących drewno dębu i sosny po 8 latach zalegania w glebie w Biskupinie na elektrochemicznie przetworzoną wodę. Ochrona przed Korozją, 9s/A, 64 – 68.

Gajewska J., Szewczyk K., Pladys W., P. Sysa, 2012. Rola drapieżnych bakterii z rodzaju Bdellovibrio w biologicznym oczyszczaniu ścieku komunalnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Inżynieria Środowiska, 145(25), 76 – 83.

Gajewska J., Wycech M., Pladys W., P. Sysa., 2012. Mikrobiologiczne wskaźniki skażenia sanitarnego gleby w okolicy przeciekającego zbiornika bezodpływowego na nieczystości. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, Inżynieria Środowiska,146(26), 81 - 89.

 

2011

Kubiak K. A., Oszako T. 2011. Filtry Biologiczne jako metoda ochrony siewek przed patogenami w szkółkach leśnych. (Slow sand filters as a method of  protection of forest plants against phytopathogens in forest nurseries). Sylwan, 155: 228-235.  (IF=0,155)

Borysowski J., Łobocka M., Międzybrodzki R., Weber-Dąbrowska B., Górski A. 2011.  Potential of bacteriophages and their lysins in the treatment of MRSA. BioDrugs. 25: 347-355. (IF=4,192)

Zdanowska-Sąsiadek Ż., Słowikowska O., Michalczuk M., Gajewska J., Korczyński M. 2011. Effect of a herbal preparation Prisma Jet on intestinal microflora composition and meat quality of broiler chickens. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. SGGW, Anim. Sci., 49: 189-197.

Gajewska J., Jacak P., Babiński L., 2011. Influence of anoxic condition on the composition of microorganisms colonized a contemporary wood samples in archaeological site in Biskupin. Ecological Chemistry and Engineering A., 18: 183 - 190. 

Sierota Z., Błaszczyk M.K., Zachara T. 2011. Wpływ przebudowy drzewostanu na gruncie porolnym na wybrane elementy środowiska leśnego. W: Zmiany w środowisku drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych w warunkach przebudowy częściowej oraz obecności grzyba Phlebiopsis gigantea (Z. Sierota, red.) Prace Inst. Bad. Leśn. Rozprawy i Monografie 17: Rozdz. 13: 257-269. ISBN: 978-83-62830-00-8

Rekosz-Burlaga H., Gajewska J., Błaszczyk M.K. 2011. Ocena aktywności mikrobiologicznej gleb. W: Zmiany w środowisku drzewostanów sosnowych na gruntach porolnych w warunkach przebudowy częściowej oraz obecności grzyba Phlebiopsis gigantea (Z. Sierota, red.) Prace Inst. Bad. Leśn. Rozprawy i Monografie 17: Rozdz. 7: 96-128. ISBN: 978-83-62830-00-8

Bucha M., Pleśniak Ł., Kubiak K., Błaszczyk M., Jędrysek M.O. 2011.Delta 2H and delta13C of methane in lignite fermentation. Central European Geology, 54: 95-96.

Chojnacka, A., Błaszczyk, M.K., Szczęsny, P., Nowak, K., Sumińska, M., Tomczyk-Żak, K., Zielenkiewicz, U., Sikora, A., 2011. Comparative analysis of hydrogen-producing bacterial biofilms and granular sludge formed in continuous cultures of fermentative bacteria. Bioresour. Technol. doi:10.1016/j.biortech.2011.08.063 (IF=4,365)

Sikora A., Wójtowicz-Sieńko J., Piela P., Zielenkiewicz U., Tomczyk- Zak K., Chojnacka A., Sikora R., Kowalczyk P., Grzesiuk E., Błaszczyk M. 2011. Selection of bacteria capable of dissimilatory reduction of Fe(III) from a long-term continuous culture on molasses and their use in a microbial fuel cell. J. Microbiol. Biotechnol., 21: 305-316. (IF=2,06)

Golec P., Dąbrowski K., Hejnowicz M.S., Gozdek A., Łoś J. M., Węgrzyn G., Łobocka M. B., Łoś M. 2011. A reliable method for storage of tailed phages. J. Microbiol. Methods, 84: 458-461.  (IF=2,427)

Szanser M., Ilieva-Makulec K., Kajak A., Górska E., Kusińska A., Kisiel M., Olejniczak I., Russel S., Sieminiak D,  Wojewoda D. 2011. Impact of litter species diversity on decomposition processes and communities of soil organisms. Soil Biology & Biochemistry, 43: 9-19. (IF=3,242)
 

2010

Szanser, M., Górska, E., Kisiel, M., Kusińnska, A., Russel, S., Sieminiak, D., Wojewoda, D, 2010. Meadow plant litter species  
diversity and impact on organic matter accumulation. Plant Breeding and Seed Science, 61: 47e54.

Kubiak K., Oszako T., 2010. Filtry piaskowe w ochronie roślin przed chorobami w szkółkach. Leśne Prace Badawcze 71, 4: 343-349.

Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., Russel S., 2010: „Wpływ nawożenia osadem ściekowym na wybrane parametry aktywności biologicznej gleby oraz wydajność aparatu fotosyntetycznego słonecznika bulwiastego (Helianthus tuberosus L.)”. Woda Środowisko Obszary Wiejskie 10, 2: 7-18.

Prędecka A., Russel S., Chojnicki J., Gozdowski D., Dmochowski D., 2010: „Wpływ kontrolowanych pożarów lasów na potencjał mineralizacyjny azotu w glebie”. Woda Środowisko Obszary Wiejskie 10, 2: 143-151.

Prędecka A., Russel S., Chojnicki J., Charmuszko M., 2010: „Wpływ kontrolowanego wypalania traw na liczebność grzybów glebowych”. Woda Środowisko Obszary Wiejskie 10, 2: 133 – 141.

Gajewska J., Michalczuk M., Łukasiewicz M., Wilczyńska – Czyż K., Niemiec J., 2010: „Influence of Aminocarnifarm preparate on composition of intestinal mikroflora of chicken broilers”. Ann. Warsaw Univ. Life Sci. 47: 25-30. (pkt. MNiSW = 6)

Cieniek K., Kubiak K., Gajewska J., 2010: „Zastosowanie ziemi okrzemkowej w procesie filtracji wody basenowej”. Technologia wody 5: 26-29.

Kubiak K., Babiński L., Cywińska J., Sadowska A., Cieniek K., Gajewska J., 2010: „Identyfikacja molekularna bakterii wyizolowanych z wody Jeziora Biskupińskiego oraz współczesnego drewna dębu i sosny, zalegającego w glebie na stanowisku archeologicznym w Biskupinie”. Nauka Przyroda Technologie 4, 6: pdf. 102.

Cieniek K., Kubiak K., Gajewska J., 2010: „Zastosowanie metod optoelektronicznych do mikrobiologicznej oceny jakości wody pitnej”. Nauka Przyroda Technologie 4, 6: pdf. 73.

Rekosz-Burlaga H., Waszewska M., 2010: „Wpływ różnorodności gatunkowej traw i dżdżownic Aporrectodea caliginosa na liczebność Azospirillum spp. w glebie”. Nauka Przyroda Technologie 4, 6: pdf. 105.

Gajewska J., Babiński L., Cywińska J., 2010: „Charakterystyka mikroflory zasiedlającej celuloze nasączoną biocydami przeznaczonymi do konserwacji drewna archeologicznego w Biskupinie”. Nauka Przyroda Technologie 4, 6: pdf. 101.

Bucha M., Bieniek O., Kubiak K., Błaszczyk M., Jędrysek M., 2010: „Methanogenic fermentation of lignite: preliminary results”. Mineralogia. Special Papers 36: 33.

 

2009

Gajewska J., Borkowski A., Babiński L., 2009. ,,Mikroorganizmy zasiedlające wykopaliskowe drewno dębu z Biskupina" W: Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego, red. Babiński L., Biskupińskie Prace Archeologiczne, 7, 209-218.

Gajewska J., Jacak P., Babiński L., 2009. ,,Badania mikrobiologiczne współczesnego drewna dębu i sosny po czterech latach zalegania w glebie na stanowisku nr 4 w Biskupinie." W: Stan i perspektywy zachowania drewna biskupińskiego, red. Babiński L., Biskupińskie Prace Archeologiczne, 7, 331-343.

Gajewska J., Kubiak K., 2009. ,,Rola bakterii chorobotwórczych występujących w osadzie czynnym w usuwaniu fenoli ze ścieków 
rafineryjno - petrochemicznych". Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, 41: 322 - 331.

Gajewska J., Bucka J., Żabik A., Riedel J., Michalczuk M. 2009. ,,Wpływ naturalnychpreparatów roślinnych na stan mikroflory jelitowej brojlerów kurzych. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych". 41: 302-309.

Gajewska J., Cieniek K. 2009. ,,Identyfikacja mikroorganizmów tworzących biofilmy na filtrach basenowych". Ochrona Środowiska i Zasob ów Naturalnych. 41: 310-321.

Górski A., Międzybrodzki R, Borysowski J, Weber-Dąbrowska B, Łobocka M, Fortuna W, Letkiewicz S, Zimecki M, Filby G. 2009. "Bacteriophage therapy for the treatment of infections". Curr. Opin. Investig. Drugs 10: 766-774. (IF=3,549)

Goryluk A., Rekosz-Burlaga H., Błaszczyk M. 2009: "Isolation and characterization of bacterial endophytes of Chelidonium majus L". Polish J. Microbiol. 58: 355-361.

Górska E.B., Stępień W., Gozdowski D., Marek Gabara, Trzciński P. 2009: ,,Wpływ rodzaju kompostowanych odpadów organicznych na jakość kompostów". Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych,  40: 584-589,

Łukasiewicz M., Michalczuk M., Gajewska J., Wilczyńska - Czyż K., Niemiec J. 2009. "Wheat distilled driad grains with solubles (DDGS) as a replacer of extraction soil meal in nutrition of broiler". Annales of Warsaw Agricultural University - SGGW. Animal Sci. 46: 315-322. 

Michałowska M., Chojnicki J., Russel S., 2009: "Influence of some abiotic factors on the occurance of myxobacteria in selected forest soils of Puszcza Biała". Ecolog. Chem. Eng. 16: 23 – 33.

Russel S., Olejniczak I., Prędecka A., Chojnicki J., Barszczewski J., 2009: "Effect of autumn fire on microbial biomass content and dehydrogenase activity in two grassland soils". Grassland Sci. in Europe. 14: .230 - 233.

Sikora A., Błaszczyk M. K. 2009. ,,Prokarioty redukujące Fe(III): klasyfikacja, występowanie, mechanizmy redukcji Fe(III), rola ekologiczna i znaczenie biotechnologiczne". Postępy Mikrobiologii, 48: 105–124.2008

1. Gajewska J., MaszniczM., Rekiel A., Batorska M., Pawlicka E., Więcek J., 2008: "Skład mikroflory prosiąt i tuczników otrzymujących dodatek preparatu probiotycznego i/lub kwasu benzoesowego". Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 4,3: 165-174.

2. Michalczuk M., Gajewska J., Górska A., Niemiec J., Rekosz-Burlaga H., 2008: "Efektywność preparatu roślinnego i kwasu 3-hydroksy-3-metylomasłowego w żywieniu kurcząt brojlerów". Roczniki Naukowe Polskiego Towarzystwa Zootechnicznego 4,2: 65-72.

3. Gajewska J., Twardowska A., Woszczyk M., Rekiel A., Batorska M., 2008: "Wpływ różnych dodatków paszowych w programach żywienia na skład mikroflory kałowej rosnących świń". Ekologia i Technika 16(96A) 5A: 33-37.

4. Gajewska J., Dąbrowski K., 2008: "Izolacja oraz identyfikacja drapieżnych bakterii z rodzaju Bdellovibrio w ściekach komunalnych". Ekologia i Technika 16(96A) 5A: 38-41.

5. Gajewska J., Kubiak K., 2008: "Efektywność osadu czynnego w usuwaniu fenolu ze ścieków petrochemicznych".  Ekologia i Technika 16(96A) 5: 215-218.

6. Rekosz-Burlaga H., Garbolińska M., Naprawska A., Makulec G., Gajewska J., 2008: "Wpływ dżdżownic Aporrectodea caliginosa na wybrane wskaźniki mikrobiologiczne w glebie". Ekologia i Technika 16(96A) 5: 146-149.

7. Błaszczyk M., 2008: "Gdzie występują psychrofile?". Postępy Mikrobiologii 47, 3: 207-213.

8. Górska E.B., Stępień W., 2008: "Wpływ kompostu z osadu ściekowego na wybrane właściwości gleby". Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 533: 139-146.

9. Górska E.B., Kubasik R., Korc M., 2008: "Microorganism, abundance in selected soils from the Huta Katowice steel mill area". Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 533: 131-137.

10. Augustynowicz J., Pietkiewicz S., Kalaji M.H., Russel S., 2008: "Wpływ preparatów EM na wybrane parametry fizjologiczne roślin energetycznych nawożonych osadem ściekowym na przykładzie śluzowca pensywańskiego (Sida hermaphrodita)". Ekologia i Technika 16(96A) 5A: 11-19.

11. Michałowska M.A., Russel S., 2008: "Charakterystyka myksobakterii występujących w glebach leśnych Puszczy Białej". Ekologia i Technika 16(96A) 5A: 102-106.

12. Russel S., Paluchowska-Święcka O., 2008: "Wpływ temperatury na zawartość grzybów w powietrzu pomieszczeń użytkowania rolniczego". Ekologia i Technika 16(96A) 5A: 150-155.

13. Michałowska M.A., Russel S., 2008: "Występowanie i rola myksobakterii w środowisku naturalnym". Postępy Mikrobiologii 47,3: 215-225.

14. Rekiel A., Gajewska J., Pawlicka E., Masznicz M., Tokarska G., Kulisiewicz J., 2008; "Charakterystyka enterokoków kałowych izolowanych od prosiąt otrzymujących preparaty Lacitiferm lub/i Biogen". Medycyna Weterynaryjna 64,9: 1141-1145.

 15. Gajewska J., Rekiel A., Pawlicka E., 2008: "Enterokoki - właściwości funkcjonalne i wykorzystanie". Przegląd Hodowlany 76, 8: 17-19.

  
Top! Top!
cookies