English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Main page > Staff > Łukasz Uzarowicz  
 
Dr Łukasz Uzarowicz


Position: Assistant Professor

Contact:
telphone: (22) 5932612
e-mail: lukasz_uzarowicz@sggw.pl
Warsaw University of Life Sciences - SGGW
Faculty of Agriculture and Biology
Department of Soil Environment Sciences
ul. Nowoursynowska 159, building no. 37, room no. 1/118
02-776 Warszawa

 

Research interests: 

 • soil-forming and weathering processes in technogenic soils (Technosols) developed from mine and industrial wastes
 • phyllosilicate transformations and formation of clay minerals in soils
 • sulphide transformations in soil environment

 

Research projects:

 • 2012-2015 The director of the research project funded by the Polish National Science Centre, project no. 2011/03/D/ST10/04599 ( Identification of dynamics and mechanisms of mineral and chemical transformations in soils (Technosols) developed on coal combustion waste landfills ); Faculty of Agriculture and Biology, Warsaw University of Life Sciences - SGGW.

 • 2007-2009 - The director of the research project funded by the Polish Ministry of Science and Higher Education, project no. N N305 3251 33 (“The influence of sulfide minerals on properties and mineral composition of soils on mine spoils”); Faculty of Biology and Earth Sciences, Jagiellonian University, Krakow.

 

Employment:

 • 2012-   Assistant Professor, Department of Soil Environment Sciences, Warsaw University of Life Sciences - SGGW
 • 2009-2012 - Assistant Professor, Department of Spatial Management and Environmental Sciences, Warsaw University of Technology.

 

Education:

 • 2009 - Ph.D., Earth sciences (area of Geography, specialization: Soil Science), Faculty of Biology and Earth Sciences, Jagiellonian University in Krakow
 • 2007 - M.Sc., Geology, Institute of Geological Sciences, Faculty of Biology and Earth Sciences, Jagiellonian University in Krakow
 • 2005 - M.Sc., Geography, Institute of Geography and Spatial Management, Faculty of Biology and Earth Sciences, Jagiellonian University in Krakow

 

List of publications:

 • Uzarowicz Ł., Skiba M., Leue M., Zagórski Z., Gąsiński A., Trzciński J., 2018. Technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from thermal power stations combusting bituminous coal and lignite. Part II. Mineral transformations and soil evolution. Catena 162C: 255-269. DOI: 10.1016/j.catena.2017.11.005
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Mendak E., Bartmiński P., Szara E., Kondras M., Oktaba L., Turek A., Rogoziński R., 2017. Technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from thermal power stations combusting bituminous coal and lignite. Part I. Properties, classification, and indicators of early pedogenesis. Catena, 157C: 75-89. DOI: 10.1016/j.catena.2017.05.010
 • Czępińska-Kamińska D., Chojnicki J., Stępień W., Kwasowski W., Gworek B., Kondras M., Kozanecka T., Okołowicz M., Oktaba L., Uzarowicz Ł., Zagórski Z., 2017. Kształcenie w zakresie gleboznawstwa na kierunkach przyrodniczych i rolniczych w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. [In:] Gleboznawstwo – doświadczenia i wyzwania w procesie kształcenia (red. A. Maciejewska).Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej: p. 44-63.
 • Chojnicki J., Stępień W., Kwasowski W., Uzarowicz Ł., Piotrowski M., 2016. Gleby obiektu doświadczalnego Wydziału Rolnictwa i Biologii SGGW w Miedniewicach. Wydawnictwo SGGW, Warszawa: pp. 69.
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., 2015. Mineralogy and chemical composition of technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from selected thermal power stations in Poland. Soil Science Annual, 66(2): 82-91. DOI: 10.1515/ssa-2015-0023
 • Greinert A. (red.), Bazan-Krzywoszańska A., Drab M., Fiszer J., Gontaszewska A., Jachimko B., Jędrczak A., Kraiński A., Krzaklewski W., Maciantowicz M., Naworyta W., Pietrzykowski M., Skiba M., Uzarowicz Ł., 2015. Wydobycie węgla brunatnego i rekultywacja terenów pokopalnianych w regionie lubuskim. Instytut Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra: pp. 350.
 • Uzarowicz Ł., Szafranek A., Kurbiel M., 2014. Problemy gleboznawczej klasyfikacji bonitacyjnej gruntów rolnych w zasięgu oddziaływania leja depresyjnego KWB „Bełchatów” (Problems with the soil classification and quality assessment of agricultural lands in the range of cone of depression around the “Bełchatów” open pit lignite mine (Poland)). Soil Science Annual, 65(4): 170-179. DOI: 10.1515/ssa-2015-0011
 • Stachnik Ł., Wałach P., Uzarowicz Ł., Yde J.,  Tosheva Z., Wrońska-Wałach D., 2014. Water chemistry and hydrometeorology in a glacierized catchment in the Polar Urals, Russia. Journal of Mountain Science, 11(5): 1097-1111. DOI: 10.1007/s11629-014-3034-0
 • Charzyński P., Bednarek R., Greinert A., Hulisz P., Uzarowicz Ł., 2013. Classification of technogenic soils according to WRB system in the light of Polish experiences. Soil Science Annual, 64(4): 145-150. DOI: 10.2478/ssa-2013-0023
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., 2013. Technogenic soils developed from mine wastes containing iron sulphides in southern Poland. [In:] Technogenic soils of Poland (Ed. P. Charzyński, P. Hulisz, R. Bednarek), Polish Society of Soil Science, Toruń: 275-299.
 • Wołowski K., Uzarowicz Ł., Łukaszek M., Pawlik-Skowrońska B., 2013. Diversity of algal communities in acid mine drainages of different physico-chemical properties. Nova Hedwigia, 97(1-2): 117-137.
 • Uzarowicz Ł., 2013. Microscopic and microchemical study of iron sulphide weathering in a chronosequence of technogenic and natural soils. Geoderma, 197-198C, 137-150.
 • Uzarowicz Ł., Maciejewska A., 2012. Ocena właściwości technogenicznych utworów glebowych Technosols zawierających siarczki żelaza (Assessment of properties of technogenic soils Technosols containing iron sulfides). Roczniki Gleboznawcze - Soil Science Annual, 63(3), 37-42.
 • Uzarowicz Ł., Šegvić B., Michalik M., Bylina P., 2012. The effect of hydrochemical conditions and pH of the environment on phyllosilicate transformations in the weathering zone of pyrite-bearing schists in Wieściszowice (SW Poland). Clay Minerals, 47(4), 401-417.
 • Kurbiel M., Uzarowicz Ł., Maciejewska A., 2011. Wpływ kopalnictwa odkrywkowego na gospodarowanie przestrzenią rolniczą w rejonie KWB „Bełchatów” (The influence of open-pit mining on agricultural space in the area of “Bełchatów” lignite mine). Studia KPZK PAN, tom 142, 351-355.
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., Skiba M., Šegvić B., 2011. Clay-mineral formation in soils developed in the weathering zone of pyrite-bearing schists: A case study from the abandoned pyrite mine in Wieściszowice, Lower Silesia, Poland. Clays and Clay Minerals, 59(6), 581-594.
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., 2011. Technogenic soils developed on mine spoils containing iron sulphides: Mineral transformations as an indicator of pedogenesis. Geoderma, 163(1-2), 95-108.
 • Uzarowicz Ł., 2011. Technogenic soils developed on mine spoils containing iron sulfides in select abandoned industrial sites: Environmental hazards and reclamation possibilities. Polish Journal of Environmental Studies, 20(3), 771-782.
 • Stachnik Ł., Uzarowicz Ł., 2011. The relationship between dissolved solids yield and the presence of snow cover in the periglacial basin of the Obruchev Glacier (Polar Urals) during the ablation season. Quaestiones Geographicae, 30(1), 95-103.
 • Uzarowicz Ł., Łyp M., Wałach P., Wrońska-Wałach D., Płoskonka D., Stachnik Ł., Bregin M., Bajor K., 2009. Na Uralu Polarnym (In the Polar Ural Mts.). [In:] Badania i podróże naukowe krakowskich geografów, tom IV, (red. Z. Górka i J. Więcław-Michniewska). Polskie Towarzystwo Geograficzne Oddział w Krakowie, Kraków, 73-83.
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., Skiba M., Michalik M., 2008. Mineral transformations in soils on spoil heaps of an abandoned pyrite mine in Wieściszowice (Rudawy Janowickie Mts., Lower Silesia). Polish Journal of Soil Science, 41/2, 183-193.
 • Kacprzak A., Drewnik M., Uzarowicz Ł., 2006. Rozwój i kierunki przemian węglanowych gleb rumoszowych na terenie Pienińskiego Parku Narodowego (Development and transformation directions of talus carbonate soils in the Pieniny National Park). Pieniny - Przyroda i Człowiek, 9, Krościenko n. Dunajcem, 41-50.

Links to publication list:
http://scholar.google.com/citations?user=EXOmlpQAAAAJ&hl=pl
https://pbn.nauka.gov.pl/persons/1493555/?siteLanguage=en
 

Conference abstracts:

 • Uzarowicz Ł., Skiba M., Leue M., Zagórski Z., Gąsiński A., Trzciński J., 2017. Mineral transformations in technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and bottom ash from thermal power stations combusting bituminous coal and lignite. Book of abstracts of XXIVth Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Wrocław, Poland. Mineralogia - Special Papers, 47, p. 87.
 • Uzarowicz Ł., Kwasowski W., Śpiewak O., 2017. Properties of technogenic soils (Technosols) developed from ashes from lignite-fired „Bełchatów” thermal power station, Poland. Book of abstracts of the international conference “Degradation and revitalization of soil and landscape”, Olomouc, Czech Republic, 10-13 Spetember 2017, p. 113.
 • Uzarowicz Ł., 2017. Reclamation of disposal sites of ashes from thermal power stations: influence on soil formation. Polish-Russian Conference “Role of Soil Science in Solution of Modern Ecological and Food Problems”, Moscow, Russia, 14-16 June 2017.
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., 2017. Kierunki przemian węglanów wapnia w technogenicznych utworach glebowych wytworzonych z odpadów popiołowo-żużlowych po spaleniu węgla brunatnego. Warsztaty terenowe Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG pt. „Gleby Pienin i Podhala – geneza i klasyfikacja gleb zasobnych w węglany”, 7-10 June 2017, Kluszkowce.
 • Oktaba L., Uzarowicz Ł., Odrobińska D., 2017. The impact of different land use in city area on humus quality. Book of abstracts and field session guide of the 11th International Conference Humic Substances in Ecosystems (HSE 11), Wrocław – Kudowa Zdrój, 29 May – 1 June 2017, p. 79.
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Gąsiński A., Trzciński J., 2016. Micromorphology of Technosols developed from ash derived after bituminous coal and lignite combustion: examples from Poland. Book of abstracts of the 15th International Conference on Soil Micromorphology, Mexico City, 27 November – 5 December 2016, p. 153-154.
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., 2016. Micromorphology of Technosols developed on settling ponds and spoil heaps of the abandoned Fe sulphide mines in Poland. Book of abstracts of the 15th International Conference on Soil Micromorphology, Mexico City, 27 November – 5 December 2016, p. 91-92.
 • Zagórski Z., Uzarowicz Ł., 2016. An explanation of the origin of iron enrichment in relict soils of terra fusca type developed on the upper Miocene (Sarmatian) detrital limestones based on the micromorphological analysis and using EDS microanalysis: an example from the Holy Cross Mts. (middle Poland). Book of abstracts of the 15th International Conference on Soil Micromorphology, Mexico City, 27 November – 5 December 2016, p. 60-61.
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., 2016. WRB classification of Technosols developed from ashes derived after bituminous coal and lignite combustion: examples from Poland. Proceedings of the 4th International Soil Classification Congress, Bloemfontein, South Africa, 5-7 December 2016, p. 37.
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Kwasowski W., 2016. Klasyfikacja technogenicznych utworów glebowych wykształconych na składowiskach odpadów popiołowo-żużlowych z elektrowni węglowych. Warsztaty terenowe Komisji Genezy, Klasyfikacji i Kartografii Gleb PTG „Problemy systematyki gleb przekształconych przez człowieka: deluwialnych, zasolonych i technogenicznych”, 5-8.10.2016, Toruń.
 • Uzarowicz Ł., Kwasowski W., Zagórski Z., Chojnicki J., Oktaba L., Kondras M., Szara E., Wolińska A., Szafranek-Nakonieczna A., Błońska E., Rachwał M., Bartmiński P., Stobiński M., Gołębiewska A., Mazur A., Perkowska K., 2016. Wskaźniki oceny jakości gleb technogenicznych (Technosols) ukształtowanych na składowiskach odpadów poprzemysłowych. Book of abstracts of Warsztaty naukowe „Wskaźniki oceny jakości gleb”, Warszawa, 29 września 2016 r., p. 18.
 • Hulisz P., Uzarowicz Ł., Kwasowski W., 2016. Identyfikacja gleb zawierających siarczki żelaza. Book of abstracts of Warsztaty naukowe „Wskaźniki oceny jakości gleb”, Warszawa, 29 września 2016 r., p. 35.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Oktaba L., Chojnicki J., Uzarowicz Ł., Kwasowski W., Otręba A., 2016. Zastosowanie różnych wskaźników oceny jakości gleb przy bilansowaniu dwutlenku węgla w glebach leśnych. Book of abstracts of Warsztaty naukowe „Wskaźniki oceny jakości gleb”, Warszawa, 29 września 2016 r., p. 18.
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Rachwał M., 2016. Assessment of properties of technogenic soils developed from ash after bituminous coal and lignite combustion: remarks for reclamation. Book of abstracts of the 2nd International Conference of Young Scientists “Soil in the Environment” (SITE 2016), September 11–14 2016, Ślesin, p. 16.
 • Chojnicki J., Kwasowski W., Grabowska K., Uzarowicz Ł., 2015. Typology and directions evolutions of Endogleyic Phaeozems and Umbrisols from White Forest. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 233.
 • Chojnicki J., Kwasowski W., Oktaba L., Uzarowicz Ł., 2015. Pierwiastki śladowe w glebach Pola Doświadczalnego w Miedniewicach. Book of abstracts of the conference „Obieg pierwiastków w przyrodzie: Bioakumulacja – Toksyczność – Przeciwdziałanie”, September 10-11, 2015, Warszawa
 • Oktaba L., Paziewska K., Uzarowicz Ł., Kondras M., Kwasowski W. 2015: Wpływ różnego użytkowania gleb w mieście na zawartość dostępnych form fosforu. Konferencja naukowa "Fosfor – współczesne wyzwania dla rolnictwa i środowiska". Puławy,  15-16 czerwca 2015. Materiały konferencyjne p. 118.
 • Kondras M., Czępińska-Kamińska D., Śmiech D., Baran E., Oktaba L., Otręba A., Kwasowski W., Uzarowicz Ł., 2015. Sequestration of the organic carbon in soils of the fresh coniferous forest and fresh mixed coniferous forest in Kampinos National Park. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 347
 • Kwasowski W., Chojnicki J., Uzarowicz Ł., Oktaba L., Kondras M., 2015. Fractions and mobility of lead, cadmium and nickel in soils on main streets in Warsaw. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 352
 • Oktaba L., Paziewska K., Kondras M., Kwasowski W., Uzarowicz Ł., 2015. Plant-available form of potassium in urban soils. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 378
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., 2015. Mineral composition of technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and slag from hard coal and lignite power plants. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 417
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Kwasowski W., Oktaba L., Kondras M., Chojnicki J., 2015. Selected properties and classification of technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and slag from hard coal and lignite power plants. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 416
 • Uzarowicz Ł., Zagórski Z., Trzciński J., Gąsiński A., 2015. Mineral transformations during natural weathering of fly ash after lignite combustion. Book of abstracts of XXIInd Meeting of the Petrology Group of the Mineralogical Society of Poland, Sandomierz, Poland. Mineralogia - Special Papers, 44, p. 104.
 • Zagórski Z., Kaczorek D., Sieczko L., Uzarowicz Ł., 2015. Identification of influence of the parent rock on the properties and soil genesis based on mineralogical, micromorphological and submicromorphological features of soil substrate. Book of abstracts of the 29th Congress of the Polish Society of Soil Science. Wrocław, Poland, 31 August – 5 September 2015, p. 273.
 • Charzyński P., Hulisz P., Greinert A., Uzarowicz Ł., 2014. Implementation of Polish experiences in the classification of technogenic soils in WRB 2014. Book of abstracts of the XX Latin American Congress Of Soil Science, November 9-15, 2014, Cusco, Peru.
 • Charzyński P., Bednarek R., Greinert A., Hulisz P., Uzarowicz Ł., 2014. Classification of technogenic soils in WRB in the light of Polish experiences. Book of abstracts of the 20th World Congress of Soil Science, June 8-13, 2014, Jeju, Korea, p. 349.
 • Uzarowicz Ł., Szafranek A., Kurbiel M., 2014. Problems of classification and bonitation of agricultural lands in the range of cone of depression of the open-pit lignite mine in Bełchatów, Poland. Book of abstracts of the conference „Ocena gleb użytkowanych rolniczo”, IUNG-PIB, Puławy, Poland, June 26-27, 2014, p. 150.
 • Kwasowski W., Uzarowicz Ł., Wójcik R., Ludwisiak Ł., 2014. Comparison of the properties of natural and anthropogenic soils in the area of ​​natural aggregate mine "Ostrowite" (pomorskie voivodship, Poland). Book of abstracts of the conference „Ocena gleb użytkowanych rolniczo”, IUNG-PIB, Puławy, Poland, June 26-27, 2014, p. 108.
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., Zagórski Z., 2013. Sulphate minerals in initial technogenic soils developed from mine spoils containing iron sulphides. Proceedings of International Soil Science Conference “Soils in Space and Time”. Ulm, Germany, 29 September - 4 October 2013, p. 171-172.
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., Zagórski Z., 2013. Selected problems with the classification of technogenic soils developed from sulphide-bearing mine wastes. Proceedings of SUITMA 7 international conference. Toruń, 16-20 September 2013, p. 17.
 • Tatur A., Uzarowicz Ł., Żukowska G., 2013. Mineral composition of ornithogenic soil from Haswell Island (East Antarctica) based on XRD and FTIR spectroscopy studies. Proceedings of 6th International Conference on Cryopedology (Frost-affected soils - Dynamic soils in the dynamic world). Kraków, 24-29 August 2013, p. 31.
 • Uzarowicz Ł., 2012. SEM-EDS studies of iron sulfide weathering in technogenic soils (Technosols) developed on mine spoils. Proceedings of 14th International Working Meeting on Soil Micromorphology, Lleida, 8-14 July 2012, p. 16-17.
 • Uzarowicz Ł., Maciejewska A., 2011. Ocena właściwości technogenicznych utworów glebowych (Technosols) zawierających siarczki żelaza w kontekście rekultywacji. Proceedings of 28th Congress of the Polish Society of Soil Science, Toruń, 5-10 September 2011, p. 148.
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., 2011. Przemiany krzemianów warstwowych w technogenicznych utworach glebowych (Technosols) wykształconych na odpadach pokopalnianych zawierających siarczki żelaza. Proceedings of 28th Congress of the Polish Society of Soil Science, Toruń, 5-10 September 2011, p. 149.
 • Uzarowicz Ł., 2011. The effect of the degree of acidification on the formation of swelling clay minerals in acid soils and saprolites. Proceedings of EUROCLAY 2011, Antalya, Turkey, June 26th - July 1st 2011, p. 407.
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., Skiba M., 2011. Mineral transformations in clay fraction during pedogenesis of acid soils developed on pyrite-bearing schists in Wieściszowice (Lower Silesia, SW Poland). Proceedings of EUROCLAY 2011, Antalya, Turkey, June 26th - July 1st 2011, p. 191.
 • Uzarowicz Ł., Kurbiel M., Maciejewska A., 2011. Wpływ leja depresji na gospodarowanie przestrzenią rolniczą w rejonie KWB „Bełchatów” (Influence of cone of depression on agricultural space management in the region of “Bełchatów” lignite mine). Proceedings of the conference entitled „Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju”, Jachranka, 16-17 June 2011, p. 67.
 • Uzarowicz Ł., 2011. Przemiany mineralne w technogenicznych utworach glebowych (Technosols) wykształconych na odpadach poprzemysłowych zawierających siarczki żelaza (Mineral transformations in technogenic soils (Technosols) developed on mine spoils containing iron sulphides). Proceedings of the seminar entitled „Kierunki rozwoju geografii gleb w Polsce”, IGiGP UJ, Kraków, 10 June 2011, p. 88-89.
 • Uzarowicz Ł., 2010. Ocena właściwości i problem powtórnej rekultywacji technogenicznych utworów glebowych wykształconych na terenach nieczynnej kopalni siarczku żelaza w Rudkach (Assessment of properties and a problem of the repeated reclamation of technogenic soils developed in the area of the abandoned iron sulfide mine in Rudki). Proceedings of the 4th international conference „Innowacyjne rozwiązania rewitalizacji terenów uprzemysłowionych”, Ustroń, 6-8 October 2010, p. 27-28.
 • Uzarowicz Ł., Michalik M., Bylina P., 2010. The effect of hydrological conditions and pH on phyllosilicate transformations in pyrite bearing schist weathering zone in Wieściszowice (Lower Silesia, SW Poland). Proceedings of 5th Mid-European Clay Conference (MECC 2010), Budapest, Hungary. Acta Universitatis Szegediensis, Acta Mineralogica-Petrographica, Abstract Series, 6, p. 648.
 • Nadachowski J., Uzarowicz Ł., Płoskonka D., 2010. Problems with the Classification of Permafrost-affected Soils in Mountain Regions. Case Study: Polar Ural Mts., Russia. Proceedings of International Polar Year - Oslo Science Conference, Oslo, Norway.
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., 2008. Mineral transformations in soils on mine spoils (Technosols) of abandoned pyrite mine in Wiesciszowice (Lower Silesia, SW Poland). Proceedings of Eurosoil 2008, Wiedeń, p. 166-167.
 • Uzarowicz Ł., Michalik M., 2008. Clay mineral formation in acid soils in the area of an abandoned pyrite mine in Wieściszowice (Rudawy Janowickie Mts., SW Poland). Proceedings of 4th MECC 2008, Zakopane. Mineralogia - Special Papers, 33, p. 170.
 • Uzarowicz Ł., Skiba S., 2007. Skład mineralny gleb na hałdach dawnej kopalni pirytu w Wieściszowicach (Dolny Śląsk). Materiały konferencyjne, 27. Kongres 70-lecia Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego i Międzynarodowa Konferencja „Gleba w czasie i przestrzeni”, Warszawa, 3-7 September 2007, p. 414.

 

Awards and scholarships:

 • 2015, the gold badge of the Polish Society of Soil Science
 • 2015, the award for the best poster presented during 29th Congress of Polish Society of Soil Science, Wrocław, Poland; the poster entitled “Wybrane właściwości oraz klasyfikacja technogenicznych utworów glebowych wytworzonych z odpadów popiołowo-żużlowych z elektrowni węglowych (Selected properties and classification of technogenic soils (Technosols) developed from fly ash and slag from hard coal and lignite power plants)”; the authors: Łukasz Uzarowicz, Zbigniew Zagórski, Wojciech Kwasowski, Lidia Oktaba, Marek Kondras, Józef Chojnicki (Wrocław, August-September 2015
 • 2014, individual 3rd degree award of the Rector of the Warsaw University of Life Sciences - SGGW for scientific achievements.
 • 2011, Polish Clay Group Award (2011 edition), sponsored by the Mineralogical Society of Poland, addressed to young scientists wishing to participate in the international conference EUROCLAY 2011; Antalya, Turkey.
 • 2011, the award for the best poster presented during 28th Congress of Polish Society of Soil Science, Toruń, Poland; the poster entitled “Ocena właściwości technogenicznych utworów glebowych (Technosols) zawierających siarczki żelaza w kontekście rekultywacji (The assessment of properties of technogenic soils (Technosols) containing iron sulfides as related to their reclamation)”; the authors: Ł. Uzarowicz and A. Maciejewska.
 • 2010, the award in National Competition for Research Studies on Revitalization of Degraded Areas addressed to Polish students and young scientists - REVITARE 2010. The award in natural-landscape category for the research entitled “Assessment of properties and problem of the repeated reclamation of technogenic soils developed in the area of the abandoned iron sulfide mine in Rudki”; Ustroń, Poland.
 • 2005-2006, the SOCRATES-ERASMUS scholarship, Spain, geological studies at the Universidad de Grenada.

 

 

Membership in scientific societies:

 

 

 

 • From 2010, the member of Clay Minerals Society
 • From 2008, the member of Mineralogical Society of Poland, including the Clay Group - a member of the European Clay Groups Association
 • From 2007, the member of Polish Society of Soil Science and the International Union of Soil Sciences (IUSS)

 

 

Functions:

 

 

 

 • 2015- ; Secretary of the Soil Science Annual journal (formerly Roczniki Gleboznawcze)
 • 2015- ; Secretary of the Polish Society of Soil Science
 • From 2013, the Editor-in-Chief of the Soil Science Annual journal (formerly Roczniki Gleboznawcze)
 • From 2013, the member of the Commission on Genesis, Classification and Cartography of Soils of the Polish Society of Soil Science

 

 

Participation in organization of scientific conferences:

 

 

 

 • Co-chairman of the thematic session entitled “Initial and man-made soils, their formation and classification” during the International Soil Science Conference “Soils in Space and Time”. Ulm, Germany, 29 September - 4 October 2013.
 • Co-chairman of the thematic session entitled “Degradation of SUITMAs and human health” during the SUITMA 7 international conference, Toruń, 16-20 September 2013.
 • Co-organizer of the presentation of the JEOL JCM-6000 NeoScope II scanning electron microscope, Warsaw University of Life Sciences - SGGW, 24 May 2013.
 • Co-organizer of scientific conference entitled “Gospodarka przestrzenna w świetle wymagań strategii zrównoważonego rozwoju”, Jachranka, 16-17 June 2011.
 • Co-organizer of seminar of X-ray fluorescence spectrometry (XRF) connected with a presentation of the S2 RANGER (Bruker) spectrometer 17 March 2011.
 • Co-leader of the field trip in the Tatra Mts. during the 4th Mid-European Clay Conference 2008, Zakopane, 22-27 September 2008.

 

 

Teaching of students:

 

 

 

 • “Environmental impact assessments” - for students of the course ecological engineering
 • “Reclamation” - for students of the course ecological engineering
 • Soil science (laboratories) for students of the following courses: agriculture, ecological engineering, horticulture, biology, environmental protection
 • Threats and conservation techniques of pedosphere (laboratories) for students of the course environmental protection

  
Top! Top!