English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Agrobiol  
 
Agrobiol - strefa studenta

Wnioski na stypendium ministra w roku akademickim 2018/2019

 

Studenci zainteresowani ubieganiem się o stypendium ministra za wybitne osiągnięcia, składają wnioski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2018 do Dziekanatu Wydziału Rolnictwa i Biologii.

Termin składania wniosków nie zostanie przedłużony!!!

 

 

 Wnioski o przyznanie stypendiów w roku akademickim 2018/2019

Proszę jeszcze nie drukować wniosków o przyznawanie pomocy materialnej (stypendia), ponieważ mogą ulec zmianie.

Osoby zainteresowane przyznawaniem pomocy materialnej mogą już rozpocząć kompletowanie dokumentacji (zaświadczenia z US, ZUS, KRUS, dokumenty dotyczące utraty i uzyskania dochodu uzyskiwane w miejscach pracy)

  
Top! Top!
cookies