English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Start > Studia podyplomowe > - Rolnictwo  
 
Rolnictwo


STUDIA PODYPLOMOWE

 
ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH

Charakterystyka: 

Podyplomowe Studia Rolnicze organizowane przez Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie, są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze. Ukończenie naszych studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom kwalifikacji zawodowych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z programów unijnych „UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM” i „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”. Studia takie dadzą też odpowiednie kwalifikacje osobom przejmującym gospodarstwa rolne od rolników przechodzących na RENTY STRUKTURALNE.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: podstawy gleboznawstwa rolniczego, technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej, rachunkowość gospodarstw rolnych, podstawy prawa rolnego, rynki rolne w UE, ochrona roślin, organizacja gospodarstw rolnych, podstawy kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej, agroturystyka i alternatywne rodzaje działalności rolniczej oraz innej na obszarach wiejskich, zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, programy unijne.

Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach przez doświadczonych nauczycieli akademickich SGGW i pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, w nowoczesnej siedzibie Wydziału oraz w czasie zajęć terenowych w Stacjach Doświadczalnych SGGW. Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (MEN-I-9bSW).

 

Organizator:

Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW

02-787 Warszawa, ul Nowoursynowska 166 

wrib_stpod@sggw.pl 
Top! Top!
cookies