English English Polski Polski
Strefa studenta - Wydział Rolnictwa i Biologii
Start > Studia podyplomowe  
 
Studia podyplomowe

  

STUDIA PODYPLOMOWE

z zakresu

  • Rolnictwo dla absolwentów nierolniczych studiów wyższych
  • Biologii z higieną czlowieka i ochroną środowiska,
  • Przyrody i Biologii

 

Organizator:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Rolnictwa i Biologii 

02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166

tel. 22 59 325 01

fax: 22 59 32 506

wrib_stpod@sggw.pl

 


 

STUDIA PODYPLOMOWE

w zakresie

ROLNICTWO DLA ABSOLWENTÓW NIEROLNICZYCH STUDIÓW WYŻSZYCH

Charakterystyka: 

Podyplomowe Studia Rolnicze organizowane przez Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW w Warszawie, są skierowane do osób, które ukończyły studia wyższe na kierunkach innych niż rolnicze. Ukończenie naszych studiów podyplomowych pozwoli prowadzącemu gospodarstwo rolne sprostać wymogom kwalifikacji zawodowych, jakie stawiane są beneficjentom ubiegającym się o pomoc finansową z programów unijnych „UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM” i „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH”. Studia takie dadzą też odpowiednie kwalifikacje osobom przejmującym gospodarstwa rolne od rolników przechodzących na RENTY STRUKTURALNE.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia: podstawy gleboznawstwa rolniczego, technologie produkcji roślinnej i zwierzęcej, rachunkowość gospodarstw rolnych, podstawy prawa rolnego, rynki rolne w UE, ochrona roślin, organizacja gospodarstw rolnych, podstawy kontroli fitosanitarnej i weterynaryjnej, agroturystyka i alternatywne rodzaje działalności rolniczej oraz innej na obszarach wiejskich, zrównoważony rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich, programy unijne.

Wiedza przekazywana będzie na wykładach i ćwiczeniach przez doświadczonych nauczycieli akademickich SGGW i pracowników Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich MRiRW, w nowoczesnej siedzibie Wydziału oraz w czasie zajęć terenowych w Stacjach Doświadczalnych SGGW. Studia kończą się egzaminem dyplomowym oraz wydaniem świadectwa ukończenia studiów podyplomowych (MEN-I-9bSW).

 


STUDIA PODYPLOMOWE

w zakresie

PRZYRODA I BIOLOGIA

 
Charakterystyka:

Słuchaczami studiów mogą być nauczyciele aktualnie zatrudnieni w placówkach oświatowych, zdobywający nowe kwalifikacje do pracy w zreformowanej szkole podstawowej. Wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia warsztatowe zapewniają:

  • nowelizację treści nauczania przedmiotu, przydatną w zreformowanych szkołach
  • umiejętności metodyczne i warsztatowe

Studia będą prowadzone według programu zaakceptowanego przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje kierunkowe do nauczania przedmiotu - Przyroda oraz Biologia

 

Kierownik studiów: dr hab. Grażyna Garbaczewska, prof. nadzw.

Czas trwania: 3 semestry,350 godzin, zjazdy co najmniej raz w miesiącu (piątek - sobota - niedziela)

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: cały rok

Opłaty: 1500 zł za semestr, płatne przelewem na konto SGGW, szczegóły na I zjeździe

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

 


STUDIA PODYPLOMOWE

w zakresie

BIOLOGIA z HIGIENĄ CZŁOWIEKA I OCHRONĄ ŚRODOWISKA

 

 
Charakterystyka:

Słuchaczami studiów mogą być nauczyciele aktualnie zatrudnieni w placówkach oświatowych, zdobywający nowe kwalifikacje do pracy w zreformowanej szkole ponadpodstawowej. Wykłady, ćwiczenia, seminaria, zajęcia warsztatowe zapewniają:

  • nowelizację treści nauczania przedmiotu, przydatną w zreformowanych szkołach ponadpodstawowych
  • umiejętności metodyczne i warsztatowe

Studia będą prowadzone według programu zaakceptowanego przez Radę Wydziału Rolnictwa i Biologii Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Po pomyślnym zdaniu egzaminu końcowego słuchacze otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające kwalifikacje kierunkowe do nauczania przedmiotu - BIOLOGIA z HIGIENĄ CZŁOWIEKA i OCHRONĄ ŚRODOWISKA

 

Kierownik studiów: dr hab. Grażyna Garbaczewska, prof. nadzw.

Czas trwania: 3 semestry, 350 godzin, zjazdy co najmniej raz w miesiącu (piątek - sobota - niedziela)

Zasady naboru: według kolejności zgłoszeń

Termin zgłoszeń: cały rok

Opłaty: 1500 zł za semestr, płatne przelewem na konto SGGW, szczegóły na I zjeździe

 

Zgłoszenia należy przesyłać na adres:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

02-776 Warszawa, ul. Nowoursynowska 159

 

  
Top! Top!
cookies