English English Polski Polski
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym - Department of Soil Environment Sciences
Strona Główna > Skład osobowy > Wiesław Szulc  
 
prof. dr hab. Wiesław Szulc

 

Stanowisko: Profesor

Kontakt:

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Wydział Rolnictwa i Biologii
Katedra Nauk o Środowisku Glebowym
Zakład Chemii Rolniczej
ul. Nowoursynowska 159
02-776 Warszawa
telefon: (22) 5932628
e-mail: wieslaw_szulc@sggw.pl

 

Wykształcenie:

 • 2008 dr hab. Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW (doktor w dziedzinie agronomia, specjalność chemia rolna)
 • 1995 – dr, Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW (doktor w dziedzinie agronomia, specjalność chemia rolna)
 • 1989 – mgr inż., Wydział Rolniczy SGGW

 

Przebieg kariery zawodowej:

 • 2011 - prof. nadzw. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Chemii Rolniczej
 • 1995–   adiunkt, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolnictwa i Biologii, Katedra Nauk o Środowisku Glebowym, Zakład Chemii Rolniczej
 • 1989–1995 – studia doktoranckie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Rolniczy, Zakład Chemii Rolniczej

 

Zainteresowania badawcze:

 • Wpływ nawożenia mineralnego i organicznego na właściwości fizyczno-chemiczne gleb oraz plonowanie i skład chemiczny roślin
 • Oznaczanie ilości i różnych form siarki w glebach i roślinach
 • Skład chemiczny roztworu glebowego w zróżnicowanych warunkach glebowych i nawozowych
 • Przyrodnicze wykorzystanie odpadów komunalnych i przemysłowych

 

Realizowane projekty badawcze:

 • PROJEKT BADAWCZO – ROZWOJOWY nr pbs1/b8/4/2012 – wykonawca, Tytuł projektu: "Niskonakładowy i bezpieczny dla środowiska system nawożenia i siewu kukurydzy" (termin realizacji 2012-2015), finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • PROJEKT BADAWCZY - N N310 726440 – wykonawca, Tytuł projektu: Opracowanie nowej metody oznaczania potrzeb nawożenia roślin uprawnych mikroelementami (okres realizacji 2011-2013) finansowane przez Narodowe Centrum Nauki
 • PROJEKT BADAWCZO – ROZWOJOWY nr 14-0012-04/2008 – wykonawca, Tytuł projektu: "Opracowanie technologii przetwarzania odpadów popieczarkowych na nawóz organiczny i nawozy organiczno-mineralne" (termin realizacji 2008-2011) finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
 • PROJEKT BADAWCZY nr 3P06R06625 – kierownik, Tytuł projektu "Opracowanie metodyki potrzeb nawożenia siarką" (termin realizacji: 2003-2006) finansowane przez Komitet Badań Naukowych
 • PROJEKT BADAWCZY nr 5 P06H 013 012, Tytuł projektu: "Stężenie mikroelementów w roztworze glebowym w zróżnicowanych warunkach glebowych i nawozowych" – wykonawca, (termin realizacji 1997-1998) finansowane przez Komitet Badań Naukowych
 • PROJEKT BADAWCZY nr 6 P06R 04921- wykonawca, Tytuł projektu: Regeneracja gleb lekkich nadmiernie zakwaszonych i wyczerpanych z dostępnych form fosforu i potasu. (termin realizacji 2001-2005) finansowane przez Komitet Badań Naukowych
 • PROJEKT BADAWCZY SGGW – wykonawca, Tytuł projektu: „Ocena przydatności osadów ściekowych z oczyszczalni miejskich do rolniczego wykorzystania na przykładzie warszawskiej oczyszczalni ścieków Czajka” (termin realizacji 1999-2000) finansowane przez Komitet Badań Naukowych

 

Wdrożenia i patenty:

 • 2012 - Szulc W. Opracowanie technologii utylizacji odpadów drzewnych na zlecenie Centrum Technologii Użytkowej Sp. z.o.o. Kraków
 • - Zgłoszenie patentowe pt. „Nawóz z podłoża po uprawie pieczarek i sposób jego wytwarzania” Numer P.400123 WIPO ST 10/C PL 400123
 • 2006 - Szulc. W, Rutkowska B. Usuwanie uciążliwych zapachów w fermie trzody chlewnej Gospodarstwo Rolne Jegliński sp. z o.o., Glinojeck
 • 2005 - Szulc. W, Rutkowska B. Ocena zdolności sorpcyjnych podłoża kwarcowego i przydatności tego podłoża do wypełniania złoża w gminnych oczyszczalniach biologicznych – ekspertyza na zlecenie firmy MIKROSIL Sp z o.o.

 

Publikacje w czasopismach recenzowanych i monografiach:

 • Rutkowska B., Szulc W., Bomze K., Gozdowski D., Spychaj-Fabisiak E. 2015. Soil factors affecting solubility and mobility of zinc in contaminated soils. International Journal of Environmental Science and Technology, Vol. 12, nr 5: 1687-1694.
 • Rutkowska B., Szulc W., Hoch M., Spychaj-Fabisiak E. 2015. Forms of Al in soil and soil solution in a long-term fertilizer application experiment. Soil Use and Management, Volume 31, Issue 1, pages 114–120.
 • Szulc W., Rutkowska B., Hoch M., Spychaj-Fabisiak E., Murawska B. 2015. Exchangeable silicon content of soil in a long-term fertilization experiment. Plant, Soil and Environment, Vol. 61, No. 10: 458–461.
 • Dmuchowski W., Baczewska A.H., Gozdowski D., Rutkowska B., Szulc W., Suwara I., Brągoszewska P. 2014. Effect of salt stress caused by deicing on the content of microelements in leaves of linden. Journal of Elementology, Vol. 19, nr 1: 65-79.
 • Hazem M. Kalaji, Gert Schansker, Richard J. Ladle, Vasilij Goltsev, Karolina Bosa, Suleyman I. Allakhverdiev, Marian Brestic, Filippo Bussotti, Angeles Calatayud, Piotr Dąbrowski, Nabil I. Elsheery, Lorenzo Ferroni, Lucia Guidi, Sander W. Hogewoning, Anjana Jajoo, Amarendra N. Misra, Sergio G. Nebauer, Simonetta Pancaldi, Consuelo Penella, DorothyBelle Poli, Martina Pollastrini, Zdzislawa B. Romanowska-Duda, Beata Rutkowska, João Serôdio, Kancherla Suresh, Wiesław Szulc, Eduardo Tambussi, Marcos Yanniccari, Marek Zivcak. 2014. Frequently asked questions about in vivo chlorophyll fluorescence: practical issues. Photosynthesis Research, Vol. 122, nr 2: 121-158.
 • Rutkowska B., Szulc W. 2014. Speciation of Cu and Zn in soil solution in a long-term fertilization experiment. Soil Science Annual, Vol. 65, nr 1: 25-28.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. 2014. Zinc speciation in soil solution of selected Poland’s agricultural soils. Zemdirbyste-Agriculture, Vol. 101, nr 2: 147-152.
 • Rutkowska B., Szulc W., Sosulski T., Stępień W. 2014. Soil micronutrient availability to crops affected by long-term inorganic and organic fertilizer applications. Plant, Soil and Environment, Vol. 60, nr 5: 198-203.
 • Szulc W., Rutkowska B., Sosulski T., Szara E., Stępień W. 2014. Assessment of sulphur demand of crops under permanent fertilization experiment. Plant, Soil and Environment, Vol. 60, nr 3: 135-140.
 • Rutkowska B., Szulc W., Bomze K. 2013. Effects of soil properties on copper speciation in soil solution. Journal of Elementology, Vol. 18, nr 4:  695-703.
 • Rutkowska B., Szulc W., Bomze K. 2013. Plant availability of zinc in differentiated soil conditions. Fres. Environ. Bull. 9: 2542-2546.
 • Szulc W., Rutkowska B. 2013. Diagnostics of boron deficiency for plants in referenceto boron concentration in the soil solution. Soil Plant Environ. Vol 59, No 8: 372-377.
 • Rutkowska B., Szulc W. 2011. Usefulness of compost from mushrooms substrate for fertilization of Miscantus plantation. Nawozy i Nawożenie 42: 91-96.
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J., Stępień W. 2011. Effect of compost from the spent mushroom substrate on maize yield and soil fertility. Nawozy i Nawożenie 43: 39-45.
 • Sosnowski J., Jankowski K., Rutkowska B., Szulc W. 2011. Effect of microbial preparation used in perennial crops on the soil CO2 respiration. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 565: 253-259.
 • Hoch M., Szulc W., Rutkowska B., Kuśmirek E. 2011. Wpływ niezrównoważonego nawożenia na zawartość krzemu w glebie w trwałym doświadczeniu nawozowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 565: 71-75.
 • Hoch M., Szulc W., Rutkowska B., Kuśmirek E. 2011. Wpływ niezrównoważonego nawożenia na zawartość miedzi w glebie i życie w trwałym doświadczeniu nawozowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 565: 77-82.
 • Jankowski K., Jankowska J., Rutkowska B., Szulc W., Kolczarek R. 2011. Effect of iron chelate dose and perennial ryegrass variety on the lawn quality. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 565: 83-89.
 • Jankowski K., Sosnowski J., Rutkowska B., Szulc W., Jankowska J. 2011. Changes of soil chemical properties as a result of the cultivation of grass-legume mixtures and the application of various nitrogen doses. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 565: 91-98.
 • Jodełka J., Jankowski K., Kolczarek R., Rutkowska B., Szulc W. 2011. Cocksfoot (Dactylis glomerata L.) yield under limited phosphorus or potassium fertilization and the method of nitrogen supply. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 565: 109-117.
 • Kuśmirek E., Rutkowska B., Szulc W., Hoch M. 2011. Wpływ wieloletniego niezrównoważonego nawożenia mineralnego na zawartość wybranych mikroskładników w ziarnie kukurydzy. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 565: 185-189.
 • Rutkowska B., Szulc W., Bomze K., Felczyński K. 2010. Usefulness of different extraction solutions for determination of plant availability of heavy metals. Ecological Chemistry and Engineering (seria A) 17, No 4-5: 483-489.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., Pikuła D. 2010. Bioaccumulation index and contamination index as criteria for assessment of accumulation of copper and zinc in biomass of pasture plants. Fresenius Environmental Bulletin 19, No 4: 620-623.
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J., Pikuła D. 2010. Tolerance index as indicator of plant sensitivity to soil pollution with heavy metals in agricultural ecosystems. Fresenius Environmental Bulletin. Vol. 19, No 2a: 397-400.
 • Rutkowska B., Szulc W., Twardowska A. 2010. Wpływ niezrównoważonego nawożenia na zmiany odczynu oraz zawartości glinu wymiennego w glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 556: 923-928.
 • Szulc W., Rutkowska B., Czopowicz A., Felczyński K. 2010. Wpływ monokultury żyta i zróżnicowanego nawożenia na zawartość metali ciężkich w profilu glebowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 556: 995-1001.
 • Rutkowska B., Szulc W. 2009. Dynamika pobierania potasu przez jęczmień jary uprawiany w płodozmianie czteropolowym. Nawozy i Nawożenie 34: 232-234.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. 2009. Influence of soil fertilization on concentration of microelements in soil solution of sandy soil. Journal of Elementology 14(2): 349-355.
 • Rutkowska B., Szulc W., Stępień W. 2009. Znaczenie obornika jako źródła S i Mg we współczesnych systemach nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 538: 201-206.
 • Rutkowska B., Szulc W., Stępień W. 2009. Wpływ nawożenia w warunkach uprawy żyta w monokulturze na zasobność gleby w różne formy fosforu. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 537: 299-304.
 • Stępień W., Rutkowska B., Szulc W. 2009. Wpływ stosowania różnych nawozów potasowych na plony i jakość roślin. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 538: 251-256.
 • Szulc W., Rutkowska B. 2009. Dynamika pobierania magnezu przez jęczmień jary w płodozmianie czteropolowym. Nawozy i Nawożenie 34: 241-243.
 • Szulc W., Rutkowska B. 2009. Nawozy mineralne jako źródło siarki w świetle trwałych doświadczeń nawozowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 538: 277-282.
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J. 2009. Ocena potrzeb nawożenia mikroelementami w uprawie zbóż na przykładzie owsa w wieloletnim doświadczeniu nawozowym na glebie lekkiej. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 541: 425-431.
 • Rutkowska B., Szulc W., Stępień W., Jobda J. 2009. Możliwości rolniczego wykorzystania zużytych podłoży po produkcji pieczarek Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 535: 349-356.
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J. 2009. Wartość nawozowa odpadów organicznych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 535: 415-421
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J., Gutowska A. 2009. Wywar gorzelniany - odpad czy nawóz organiczny? Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 535: 423-433.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., Gutowska A. 2008. Possibilities of the agricultural use of decoction from the alcohol-distilling industry. Archives of Environmental Protection 34: 163-168.
 • Bomze K., Rutkowska B., Szulc W. 2008. Wpływ wybranych właściwości gleby lekkiej na zawartość metali ciężkich w roztworze glebowym. Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie 444: 75-80.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., Ożarowski G. 2008. Environmental results of application of city refuse compost “DANO”. Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge – Pawłowska&Pawłowski (eds). Taylor&Francis Group, London. (Selected papers from the International Workshop on Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge, Kazimierz Dolny, Poland, 16-19 September, 2006): 239-243.
 • Stępień W., Rutkowska B., Szulc W. 2008. The possibilities of natural management of the ashes from the Bełchatów power plant. Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge – Pawłowska&Pawłowski (eds). Taylor&Francis Group, London. (Selected papers from the International Workshop on Management of Pollutant Emission from Landfills and Sludge, Kazimierz Dolny, Poland, 16-19 September, 2006): 245-248.
 • Szulc W. 2008. Potrzeby nawożenia roślin uprawnych siarką oraz metody ich wyznaczania. Wydawnictwo SGGW 98 str.(praca habilitacyjna).
 • Rutkowska B., Szulc W., Bomze K., Rosiek A. 2007. Ocena stężenia mikroelementów w roztworze glebowym w warunkach uprawy żyta w monokulturze. Fragm. Agronom. 1(93): 229-235.
 • Rutkowska B., Szulc W., Stępień W. 2007. Ocena wartości nawozowej podłoża po hodowli mikroorganizmów probiotycznych. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 518: 167-174.
 • Szulc W., Rutkowska B., Stępień W. 2007. Ocena przydatności odpadów przemysłu drzewnego do nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 518: 185-194.
 • Jankowska J., Szulc W., Rutkowska B., Kolczarek R. 2007. Oddziaływanie drogi szybkiego ruchu na zawartość cynku w wybranych ziołach. Fragm. Agronom. 1(93): 82-87.
 • Bomze K., Rutkowska B., Szulc W. 2007. Zawartość pierwiastków śladowych w mniszku pospolitym (Taraxacum officinale) w zależności od odległości od trasy komunikacyjnej. Rocz. Gleb., tom LVIII, 3/4: 38-42.
 • Szulc W., Rutkowska B., Bomze K., Felak E. 2007. Wpływ zmianowania i nawożenia na zawartość mikroelementów w glebie. Fragm. Agronom. 1(93): 248-253.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. 2006. Skład granulometryczny gleby jako czynnik determinujący stężenie jonów w roztworze glebowym. Journal of Elementology 1: 89-98.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. 2006. The relationship between ions concentration in soil solution and degree of plants supply with micronutrients. Polish Journal of Environmental Studies Vol.15, no. 2A, part II: 468-473.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. 2006. Nawożenie obornikiem jako czynnik kształtujący równowagę roztworu glebowego w różnych warunkach nawozowych. Nawozy i Nawożenie 4(29): 150-158.
 • Stępień W., Rutkowska B., Szulc W., Górnik A. 2006. Możliwości wykorzystania kompostu z odpadów komunalnych w rolnictwie. Cz. I. Wpływ kompostu na właściwości fizykochemiczne gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 512: 555-56.
 • Stępień W., Rutkowska B., Szulc W., Górnik A. 2006. Możliwości wykorzystania kompostu z odpadów komunalnych w rolnictwie. Cz. II. Wpływ kompostu na kształtowanie wielkości i jakości plonu ziemniaków. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 512: 563-569.
 • Rutkowska B., Szulc W., Cupryś K. 2006. Possibility of utilization of sewage sludge from municipal sewage-treatment plant in agriculture. Humic Substances in Ecosystems 6: 141-145.
 • Szulc W., Rutkowska B., Stępień W., Kocik J. 2006. The influence of storage on sewage sludge composition and possibility of the sewage utilization. Humic Substances in Ecosystems 6: 186-189.
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J., Korc M. 2006. Rola obornika na glebach lekkich w świetle wyników trwałych doświadczeń nawozowych. Nawozy i Nawożenie 4(29): 159-164.
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J. 2005. Działanie nawozowe potasu zależnie od wapnowania i nawożenia obornikiem. Nawozy i Nawożenie 3(24): 415-422.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., Korc M. 2005. Bilans mikroelementów w różnych systemach nawożenia w warunkach trwałego doświadczenia nawozowego na glebie lekkiej. Fragm. Agronom. (XXII) Nr 1(85): 238-243.
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J. 2005. Bilans magnezu w różnych systemach nawożenia w trwałym doświadczeniu nawozowym na glebach lekkich. Journal of Elementology Vol. 10, z.4:1083-1090.
 • Lipiński W., Rutkowska B., Szulc W. 2005. Content of nitrogen mineral forms in soil as a criterion of estimation of soil environment condition. Ecological Chemistry and Engineering (seria A) T. 12 (1-2): 85-92.
 • Łabętowicz J., Majewski E., Rutkowska B., Szulc W., Kalwara A. 2005. Bilans potasu w wybranych gospodarstwach rolniczych w Polsce. Journal of Elementology, vol. 10: 931-938.
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. 2004. The effect of the content of organic carbon in the soil on the chemical composition of the soil solution. Polish Journal of Soil Science t. 37, z.2: 105–112
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J. 2004. Czynniki kształtujące stężenie siarki w roztworze glebowym gleb rolniczych Polski. Rocz. Gleb. t. LV, nr 3: 207-212
 • Rutkowska B., Łabętowicz J., Szulc W. 2004. Stosunek stężenia Ca i Al w roztworze glebowym jako wskaźnik jakości środowiska glebowego. Journal of Elementology, t. 9, nr 4: 735-742
 • Rutkowska B., Łabętowicz J., Laudański Z., Szulc W. 2004. Współczynnik odnowienia roztworu glebowego jako podstawa do opracowania modelu diagnozowania potrzeb nawożenia mikroelementami. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. nr 502: 315-323
 • Łabętowicz J., Rutkowska B., Szulc W., Laudański Z. 2004. Ocena potrzeb nawożenia roślin na podstawie składu chemicznego roztworu glebowego. Monogr. AP Siedlce, Nr 54, rozdz. 2: 29-39
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J. 2004. Skład kationowy roślin uprawianych w warunkach stosowania kompostu ze śmieci miejskich „DANO”. Journal of Elementology t. 9, nr 3: 491-498
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. 2004. Ocena zagrożeń dla środowiska glebowego w warunkach wnoszenia metali ciężkich w komunalnym osadzie ściekowym. Rocz. Gleb. t. LV nr. 1: 203-208
 • Stępień W., Szulc W., Rutkowska B. 2004. The content of polycyclic aromatic hydrocarbons in sewage sludge amended soil. Ecological Chemistry and Engineering (seria A) t. 11 (8): 795-802
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J. 2004.Wpływ trzech systemów nawożenia na zawartość ogólnych form siarki i węgla w profilu glebowym. Nawozy i Nawożenie 1(18): 92-98
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J. 2004. Zawartość siarki siarczanowej w profilu gleby w zależności od roztworu ekstrakcyjnego i systemu nawożenia. Nawozy i Nawożenie 1(18): 129-136
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. 2004. Effect of differentiated fertilization on the content of soil organic carbon in the condition of long-term fertilization experiment. Annales UMCS Sec E, 59, 1: 47-53
 • Łabętowicz J., Rutkowska B., Szulc W., Sosulski T. 2004. Ocena wpływu wapnowania oraz gipsowania na zawartość glinu wymiennego w glebie lekkiej. Annales UMCS Sec E, 59, 2: 631-637
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J. 2004. Zawartość siarki organicznej i siarczanowej w profilu glebowym w warunkach różnych systemów uprawy. Annales UMCS Sec E, 1, 59, 1: 55-62
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. 2004. Wpływ trzech sposobów nawożenia selenem na zawartość tego pierwiastka w pszenżycie w warunkach doświadczenia wazonowego. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 502: 325-331
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J. 2004. Bilans mikroelementów w zmianowaniu w trwałym doświadczeniu nawozowym. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 502: 363-369
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J., Ożarowski G. 2003. Ocena składu chemicznego kompostu „DANO” z punktu widzenia kryteriów rolniczych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 494: 383-390
 • Rutkowska B., Ożarowski G., Łabętowicz J., Szulc W. 2003. Ocena zagrożeń dla środowiska glebowego wynikających z wnoszenia metali ciężkich w kompoście ze śmieci miejskich „Dano”. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 493: 839-845
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J., Ożarowski G. 2003. Zmiany właściwości fizykochemicznych gleby w warunkach zróżnicowanego nawożenia kompostem „DANO”. Zesz Probl. Post. Nauk Rol. 494: 445-452
 • Rutkowska B., Łabętowicz J., Szulc W. 2003. Wpływ nawożenia obornikiem i wapnowania na zasobność gleby w przyswajalne formy mikroelementów. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 493: 483-489
 • Rutkowska B., Łabętowicz J., Szulc W. 2003. Zmiany równowagi jonowej gleby lekkiej w różnych systemach nawożenia. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 493: 677-684
 • Rutkowska B., Łabętowicz J., Szulc W. 2002. Stężenie fosforu w roztworze glebowym w zróżnicowanych warunkach glebowych i nawozowych. Nawozy i Nawożenie 4: 285–296
 • Łabętowicz J., Rutkowska B., Szulc W. 2002. Ions equilibrium in soil solution under long-term field experiment on sandy soil. Archives of Agronomy and Soil Science (Arch. Acker-Pfl. Boden.) Vol. 48, number 5: 445-450
 • Szulc W., Rutkowska B. 2002. Ocena możliwości wykorzystania w rolnictwie osadu ściekowego z miejskiej oczyszczalni ścieków. Acta Agroph. 70: 317-323
 • Łabętowicz J., Rutkowska B., Ożarowski G., Szulc W. 2002. Możliwości wykorzystania w rolnictwie kompostu ze śmieci miejskich „Dano”. Acta Agroph. 70: 247-256
 • Łabętowicz J., Rutkowska B., Szulc W., Urbanek A. 2002. Fosforyt powlekany siarką jako nawóz fosforowo-siarkowy. Nawozy i Nawożenie 4: 60–66
 • Rutkowska B., Łabętowicz J., Szulc W. 2002. Zawartość azotu mineralnego w profilu glebowym w warunkach wieloletniego trwałego doświadczenia nawozowego. Nawozy i Nawożenie 1 (10): 76–82
 • Szulc W., Rutkowska B., Jaśkowska H. 2002. Występowanie bakterii rodzaju Azospirillum w rizosferze roślin zbożowych. Nawozy i Nawożenie 1: 300-306
 • Rutkowska B., Łabętowicz J., Szulc W., Korc M., Sałajczyk M. 2002. System nawożenia jako czynnik determinujący zasobność gleby w przyswajalne formy składników pokarmowych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 484: 537-548
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J. 2001. Wpływ nawożenia osadem ściekowym na zawartość magnezu w glebie i w roślinach. Biuletyn Magnezologiczny 4: 650-656
 • Szulc W., Rutkowska B., Łabętowicz J. 2001. Ocena wpływu wapnowania na ograniczenie pobierania metali ciężkich przez rośliny w warunkach stosowania osadu ściekowego z warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 476: 319-325
 • Głębowski H., Szulc W., Rutkowska B. 2001. Plonowanie i skład chemiczny gryki na glebach o różnym stosunku Ca:Al. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 480: 215-222
 • Głębowski H., Rutkowska B., Szulc W. 2001. Wpływ magnezu na plonowanie i skład chemiczny owsa w zależności od stopnia zwapnowania gleby. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 480: 223-231
 • Rutkowska B., Szulc W., Łabętowicz J. 2001. Wpływ trwałego niezrównoważonego nawożenia mineralnego na zawartość magnezu w roślinach uprawnych. Biuletyn Magnezologiczny 3: 360-366
 • Łabętowicz J., Ożarowski G., Rutkowska B., Szulc W. 2000. Możliwości wykorzystania kompostu ze śmieci miejskich „Dano” w rolniczej rekultywacji terenów zdegradowanych. Mat. Konferencji „Tereny zdegradowane - Możliwości ich rekultywacji. Szczecin 26-27 X. 2000: 131 – 140
 • Szulc W., Łabętowicz J., Rutkowska B. 2000. Ocena zawartości metali ciężkich w roślinach po zastosowaniu osadu ściekowego z warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka” Mat. Konferencji „Tereny zdegradowane - Możliwości ich rekultywacji. Szczecin 26-27 X. 2000: 191 -200
 • Szulc W., Łabętowicz J., Rutkowska B. 2000. Ocena zawartości metali ciężkich w glebie po zastosowaniu osadu ściekowego z warszawskiej oczyszczalni ścieków „Czajka”. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 472: 635-640
 • Łabętowicz J., Rutkowska B., Szulc W. 2000. Quantitative relations between forms of microelements in arable layer of lessive-type soil under the conditions of many year differentiated fertilization. Roczniki Gleboznawcze. t. LI, nr. 3/4, 47-55
 • Łabętowicz J., Szulc W., Rutkowska B. 2000. Effect of phosphorus fertilization on the level of heavy metals in the soil in the conditions of long-term fertilizing experiment. Ann. Warsaw Agricult. Univ - SGGW, Land Reclamation No. 30: 53–58
 • Łabętowicz J., Korc M., Szulc W., Rutkowska B. 2000. Zmiany zasobności gleby lekkiej w przyswajalne formy mikroelementów w warunkach wieloletniego stosowania obornika. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis 211 Agricultura (84) (Zesz. Naukowe AR w Szczecinie): 241-244

  

Nagrody, wyróżnienia i stypendia naukowe:

 • 2011 - Srebrny Medal Za Długoletnią Służbę, nr legitymacji 358-2011-83
 • 2008 - Zasłużony Dla Rolnictwa, nr legitymacji 31484
 • 2009 - Nagroda Rektora SGGW II stopnia za działalność naukową
 • 2007 - Złota Odznaka PTG
 • 2005 - Brązowy Krzyż Zasługi, nr legitymacji 156-2005-36
 • 2004 - Srebrna odznaka PTG
 • 2001 - Medal Komisji Edukacji Narodowej, nr legitymacji 75657

 

Przynależność do Rad Programowych i Towarzystw Naukowych:

 • 2013 - przewodniczący Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Inżynierii Ekologicznej
 • 1992 – 2011 sekretarz Oddziału Warszawskiego Polskiego Towarzystwa Gleboznawczego
 • 1999 – 2001 członek zarządu Polskiego Towarzystwa Nawozowego
 • 2002-2011 roku członek komisji rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Nawozowego
 • 1991 – 2003 sekretarz Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Agroekologicznego Nauki i Kultury

 

Pełnione funkcje lub zajmowane stanowiska:

 • Od 2012     Pełnomocnik dziekana do kontaktów ze szkołami średnimi
 • Od 2008     Członek Rady Wydziału
 • Od 1995     Opiekun roku na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych
 • 2005 - 008  Członek Senatu Akademickiego w latach
 • 2002 - 2007 Pełnomocnik J.M. Rektora SGGW ds. konkursu „ Jak zreformować gospodarstwo mojego Ojca” w latach (konkurs o zasięgu ogólnopolskim).
 • od 1992        sekretarz okręgu warszawskiego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 • 2007- 2013    Wiceprzewodniczący Komitetu Okręgowego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych
 • 1999 – 2001   sekretarz Rady Wydziału

 

Promotorstwo prac doktorskich:

 • 2013 „Formy krzemu w glebie w różnych warunkach nawozowych” Michał Hoch
 • 2013 „Pożary jako czynnik kształtujący właściwości fizykochemiczne środowiska glebowego w ekosystemach leśnych” Małgorzata Majder - Łopatka

 

Recenzje prac doktorskich:

 • 2013 recenzja pracy doktorskiej Małgorzaty Koncewicz-Baran pt. „Przydatność osadu ściekowego przekształconego biologicznie i termicznie do wykorzystania przyrodniczego, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Wydział Rolniczo-Ekonomiczny 
 • 2012 recenzja pracy doktorskiej Grzegorza Paula pt „Rola osadów ściekowych i wapna poflotacyjnego w zagospodarowaniu gruntów z okolic kopalni siarki”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Agrobioinżynierii
 • 2011 recenzja pracy doktorskiej Zygmunta Piotra Adrianka pt. „Oddziaływanie niektórych właściwości gleby na zawartość kadmu i ołowiu w wybranych roślinach uprawnych na obszarze antropopresji przemysłowej”, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Wydział Nauk Rolniczych w Zamościu 
 • 2011 recenzja pracy doktorskiej Łukasza Pacholczyka pt. „Oddziaływanie międzyplonu i zastosowanego nawożenia na plonowanie i jakość buraka cukrowego”, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy
 • 2010 recenzja pracy doktorskiej Karoliny Bomze pt. „Specjacja metali ciężkich w roztworze glebowym jako metoda oceny zanieczyszczenia gleb”, SGGW w Warszawie Wydział Rolnictwa i Biologii

 

Udział w organizacji konferencji naukowych i innych wydarzeń:

 • Współorganizator Konferencji Naukowej „Wieloletnie Doświadczenia Nawozowe”, Warszawa 1999
 • Współorganizator Konferencji Naukowo-Technicznej „Integracja Służb Agrochemicznych w Europie Środkowej”, Warszawa 2000
 • Współorganizator Konferencji Naukowej „Potas i Magnez w Rolnictwie”, Rogów 2001
 • Współorganizator Konferencji Naukowej „Biogeochemia potasu w systemach rolniczych”, Warszawa 2005
 • Współorganizator Konferencji Naukowej „Wieloletnie i Krótkotrwałe Doświadczenia Nawozowe”, Warszawa-Skierniewice 2005
 • Współorganizator Konferencji Naukowej „Biogeochemia Potasu”, Skierniewice 2008
 • Współorganizator Konferencji Naukowej „Chemia Rolna w Rolnictwie i Ochronie Środowiska”, Warszawa-Skierniewice 2011 

 

Prowadzone zajęcia dydaktyczne:

 • Przyrodnicze Wykorzystanie Odpadów - IV rok niestacjonarne studia inżynierskie (kierunek rolnictwo) Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, ćwiczenia
 • Przyrodnicze Wykorzystanie Odpadów - IV rok stacjonarne studia inżynierskie (kierunek rolnictwo) Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW , ćwiczenia
 • Chemia Rolna – II rok stacjonarne studia inżynierskie (kierunek rolnictwo) Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, ćwiczenia.
 • Chemia Rolna – II rok niestacjonarne studia inżynierskie (kierunek rolnictwo) Wydział Rolnictwa i Biologii SGGW, wykład i ćwiczenia

  
Top! Top!