Katedra Fizjologii Roślin
Strona główna > Projekty badawcze  
 
Projekty badawcze

Kierownik projektu:

dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska prof. nadzw. SGGW

Tytuł projektu:

Udział poliamin i tlenku azotu w regulacji ustępowania spoczynku i kiełkowania zarodków jabłoni (Malus domestica Borkh.).

Numer projektu:

N N303 821840

Środki przyznane na realizację projektu [PLN]:

205 500,00

Okres realizacji projektu:

2011-2014

Status projektu:

Zrealizowany

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki


Kierownik projektu:

dr Krystyna Oracz

Tytuł projektu:

Analiza biologicznej funkcji białek zawierających domenę WD40 w regulacji ustępowania spoczynku i kiełkowania nasion Arabidopsis.

Numer projektu:

HOMING PLUS 5/2012

Środki przyznane na realizację projektu [PLN]:

314 000,00

Okres realizacji projektu:

2012-2015

Status projektu:

Zrealizowany

Instytucja finansująca:

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej


Kierownik projektu:

dr Krystyna Oracz

Tytuł projektu:

Rola ligaz ubikwitynowych E3 typu CUL4-DDB1 w regulacji kiełkowania i ustępowania spoczynku nasion z rodziny Brasscaceae.

Numer projektu:

2011/03/D/NZ9/04059

Środki przyznane na realizację projektu [PLN]:

937 232,00

Okres realizacji projektu:

2012-2016

Status projektu:

Zrealizowany

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki


Kierownik projektu:

mgr Katarzyna Ciąćka

Tytuł projektu:

Metabolizm nitrozotioli podczas ustępowania spoczynku i kiełkowania zarodków jabłoni (Malus domestica Borkh.).

Numer projektu:

2013/09/N/NZ9/01619

Środki przyznane na realizację projektu [PLN]:

100 000,00

Okres realizacji projektu:

2014-2016

Status projektu:

Zrealizowany

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki


Kierownik projektu:

mgr Paulina Andryka-Dudek

Tytuł projektu:

Molekularny mechanizm działania tlenku azotu (NO), w podejściu transkryptomicznym i proteomicznym, podczas ustępowania spoczynku i kiełkowania nasion jabłoni.

Numer projektu:

2012/07/N/NZ2/01645

Środki przyznane na realizację projektu [PLN]:

100 000,00

Okres realizacji projektu:

2013-2016

Status projektu:

Zrealizowany

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki


Kierownik projektu:

dr inż. Anita Wiśniewska

Tytuł projektu:

Rola genów kodujących czynniki transkrypcyjne MYB oraz MYB-like w interakcji pomiędzy Arabidopsis thaliana a mątwikiem burakowym (Heterodera schachtii).

Numer projektu:

2013/09/B/NZ9/02381

Środki przyznane na realizację projektu [PLN]:

632 180,00

Okres realizacji projektu:

2014-2018

Status projektu:

W trakcie realizacji

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki


Kierownik projektu:

dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska prof. nadzw. SGGW

Tytuł projektu:

Reaktywne formy azotu i poliaminy w regulacji fitotoksycznego oddziaływania niebiałkowych aminokwasów na wzrost korzeni.

Numer projektu:

2014/13/B/NZ9/02074

Środki przyznane na realizację projektu [PLN]:

605 084,00

Okres realizacji projektu:

2015-2018

Status projektu:

W trakcie realizacji

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki


Kierownik projektu:

mgr Paweł Staszek

Tytuł projektu:

Indukcja stresu oksydacyjnego jako mechanizm fitotoksycznego działania L-kanawaniny.

Numer projektu:

DI2013 012843

Środki przyznane na realizację projektu [PLN]:

172 920,00

Okres realizacji projektu:

2014-2017

Status projektu:

W trakcie realizacji

Instytucja finansująca:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego


Kierownik projektu:

prof. dr hab. Sławomir Podlaski

Tytuł projektu:

Opracowanie nowego efektywnego sposobu pobudzania nasion buraka cukrowego

Numer projektu:

PBS1/A8/15/2013

Środki przyznane na realizację projektu [PLN]:

502 580,00

Okres realizacji projektu:

2013-2015

Status projektu:

Zrealizowany

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju


Kierownik projektu:

dr inż. Anita Wiśniewska

Tytuł projektu:

Identyfikacja mechanizmów molekularnych warunkujących podatność Arabidopsis thaliana na mątwika burakowego (Heterodera schachtii).

Numer projektu:

2015/17/B/NZ9/01767

Środki przyznane na realizację projektu [PLN]:

762 100,00

Okres realizacji projektu:

2016-2019

Status projektu:

W trakcie realizacji

Instytucja finansująca:

Narodowe Centrum Nauki


Kierownik projektu:

dr Danuta Chołuj

Tytuł projektu:

Identyfikacja i zastosowanie fenotypowych i molekularnych markerów tolerancji na stres suszy u buraka cukrowego

Numer projektu:

HOR hn-801-2

Środki przyznane na realizację projektu [PLN]:

527 850,00

Okres realizacji projektu:

2014-2018

Status projektu:

W trakcie realizacji

Instytucja finansująca:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Top! Top!
cookies