Katedra Fizjologii Roślin
Strona główna > Pracownicy Katedry > Mgr inż. Karol Kuczerski  
 
Mgr inż. Karol Kuczerski

Pokój: 0/131

Tel: 5932534

E-mail: karol_kuczerski@sggw.pl

Główne zainteresowania: molekularne interakcje roślina-nicień

 

Wykształcenie:                                                                                                                             

2016 – obecnie

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Studia III stopnia w dziedzinie nauk biologicznych w dyscyplinie: biologia

Temat pracy doktorskiej: „Charakterystyka mechanizmów molekularnych warunkujących podatność Arabidopsis thaliana na mątwika burakowego (Heterodera schachtii)” Opiekun naukowy: prof. dr hab. Renata Bogatek-Leszczyńska, opiekun pomocniczy: dr inż. Anita Wiśniewska

 

2014 – 2016

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Studia II stopnia na kierunku biotechnologia, specjalizacja: biotechnologia roślin

Temat pracy dyplomowej: „Ocena przydatności markerów SSR zidentyfikowanych u trzech gatunków roślin dyniowatych do konstrukcji mapy genetycznej dyni olbrzymiej (Cucurbita maxima Duchesne)”

 

2011 – 2014

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Studia I stopnia na kierunku ochrona środowiska

Temat pracy dyplomowej: „Skład pierwiastowy i źródła emisji pyłu zawieszonego PM2,5 na przykładzie dwóch miast w Polsce – Katowic i Zabrza”

 

Realizowane projekty badawcze:

Typ projektu: OPUS 9

Nr projektu: 2015/17/B/NZ9/01767

Tytuł: Identyfikacja mechanizmów molekularnych warunkujących podatność Arabidopsis thaliana na mątwika burakowego (Heterodera schachtii).

Kierownik projektu: dr inż. Anita Wiśniewska

 

Dydaktyka:                                                                                                                             

Genetyka ekologiczna, genetyka eksperymentalna i stosowana, organizmy modelowe

  
Top! Top!
cookies