Katedra Fizjologii Roślin
Strona główna > Pracownicy Katedry > dr inż. Tomasz Krępski  
 
dr inż. Tomasz Krępski

Dane osobowe:

Imię, nazwisko i stopień naukowy: dr inż. Tomasz Krępski

Stanowisko: Asystent Naukowy

Telefon: 225932536

E-mail służbowy: tomasz_krepski@sggw.pl

E-mail prywatny: tomigen@gmail.com

 

Publikacje naukowe:

Publikacje (lista A MNiSW):

Pociecha E., Dziurka M., Waligórski P., Krępski T., Janeczko A. 2,4-Epibrassinolide Pre-Treatment Modifies Cold-Induced Photosynthetic Acclimation Mechanisms and Phytohormone Response of Perennial Ryegrass in Cultivar-Dependent Manner. J Plant Growth Regul (2017) doi:10.1007/s00344-016-9662-6.

Płażek A., Dubert F., Kopeć P., Krępski T., Kacorzyk P., Micek P., Kurowska M., Szarejko I., Żurek G. In vitro-propagated Miscanthus x giganteus plants can be a source of diversity in terms of their chemical composition. Biomass and bioenergy 75 (2015) 142-149.

Jurczyk B., Rapacz M., Krępski T. Photosynthetic apparatus responses to short-term low-temperature flooding may contribute to freezing tolerance changes in forage grasses. Journal of Agronomy and Crop Science 201 (2015) 49-56.

Jurczyk B., Krępski T., Kosmala A., Rapacz M. Different mechanisms trigger an increase in freezing tolerance in Festuca pratensis exposed to flooding stress. Environmental and Experimental Botany 93 (2013) 45-54.

Jurczyk B., Rapacz M., Krępski T. Short-term growth of meadow fescue with atmospheric CO2 enrichment decreases freezing tolerance, modifies photosynthetic apparatus performance and changes the expression of some genes during cold acclimation. Acta Physiol Plant 35 (2013) 1543-1554.

Płażek A., Dubert F., Janowiak F., Krępski T., Tatrzańska M. Plant age and in vitro or in vivo propagation considerably affect cold tolerance of Miscanthus × giganteus. Europ. J. Agronomy 34 (2011) 163-171.

Publikacje (lista B MNiSW):

Kalandyk A., Krępski T., Waligórski P., Dubert F. 2013. The changes of physiological parameters of blue lupine and field pea seedlings caused by drought applied to the mother plants. Episteme: Czasopismo Naukowo – Kulturalne 18 (2013) 1:179-188.

Borek M., Żmuda K., Kopeć P., Krępski T. The influence of 24-epibrassinolide and (22S, 23S) -homobrassinolide on the condition of tobacco (Nicotiana tabacum L.) plants. Episteme: Czasopismo Naukowo – Kulturalne 18 (2013) 1:89-94.

 

Aktywny udział w konferencjach naukowych:

3-6.06.2013: „International Symposium Agriculture and Food” w Elenite (Bułgaria) zorganizowany przez Science and Education Fundation.

Prezentacja posterowa: „Identification the genes encoding homologues of the family of transcription factors CBF in giant Miscanthus (Miscanthus x giganteus)”.

23.03.2012: I Międzynarodowa Konferencja Doktorantów pt. „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie” w Krakowie.

Prezentacja posterowa pt. „Wpływ N-nitrozo-N-metylomocznika (MNU) na zdolność prehartowania i hartowania roślin miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus)”.

17.12.2011: konferencja pt. „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki” zorganizowana przez Creativetime we Wrocławiu.

Wystąpienie pt. „Wpływ N-nitrozo-N-metylomocznika (MNU) na fluorescencję chlorofilu miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus)”.

12.03.2011: V Ogólnopolska Konferencja Doktorantów pt. „Wielokierunkowość badań w rolnictwie i leśnictwie” w Krakowie.

Prezentacja posterowa pt. „Wpływ N-nitrozo-N-metylomocznika (MNU) na indukcję i regenerację kalusa miskanta olbrzymiego (Miscanthus x giganteus)”.

27-28.05.2010: III Warsztaty Biotechnologii w Spytkowicach.

Wystąpienie pt. „Wpływ zalewania systemu korzeniowego wodą na ekspresję genów CBF6, COR14bLOS2 u kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis)”.

8-9.05.2009: XXXVIII Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych pt. „Koła naukowe szkołą twórczego działania” w Olsztynie.

Wystąpienie pt. „Wpływ podwyższonego stężenia CO2 na ekspresję wybranych genów regulonu cbf u kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis)”.

21-22.05.2007: Ogólnopolska Sesja Kół Naukowych w Krakowie.

Wystąpienie pt. „Identyfikacja polimorficznych miejsc insercji transpozonów DcMaster w genomie marchwi (Daucus carota L.)”.

 

Wyróżnienia i nagrody:

2010: Druga nagroda za referat pt. „Wpływ zalewania systemu korzeniowego wodą na ekspresję genów CBF6, COR14b i LOS2 u kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis)”. Nagroda przyznana w ramach Sesji Referatowej podczas III Warsztatów Biotechnologii w Spytkowicach.

2009: Druga nagroda za referat pt. „Wpływ podwyższonego stężenia CO2 na ekspresję wybranych genów regulonu cbf u kostrzewy łąkowej (Festuca pratensis)”. Nagroda przyznana w ramach XXXVIII Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych UWM w Olsztynie.

 

Kursy i szkolenia:

30.06.2013 - 6.07.2013: Szkolenie „EPPN Plant Phenotyping Summer School” organizowane przez Biological Research Centre in Szeged (Węgry), współfinansowane przez UE.

1.10.2010 - 31.01.2012 Udział w projekcie „Droga do komercjalizacji wyników badań nauk biologicznych” realizowanym przez Instytut Fizjologii Roślin im. Franciszka Górskiego PAN w Krakowie, współfinansowanym przez UE (łącznie 80 h).

15.01.2009  Szkolenie z zakresu techniki „Realtime PCR” organizowane przez Cemed Sp. z o.o.

 

Inna działalność naukowa i organizacyjna:

Czynny udział w organizacji Festiwalu Nauki w Krakowie, edycje 2007-2013 (z wyjątkiem 2008).

W roku akademickim 2011/2012 pełnienie funkcji reprezentanta doktorantów do Rady Wydziału na Wydziale Rolniczo-Ekonomicznym.

  
Top! Top!
cookies