Katedra Fizjologii Roślin
Strona główna > Granty badawcze  
 
Granty badawcze

Projekty badawcze

Tytuł projektu
Kierownik projektu
Numer projektu Przyznane środki
Okres realizacji
Status projektu Instytucja finansująca Typ projektu
Analiza roli białek ARGONAUTE w po-transkrypcyjnej regulacji ekspresji genów w kiełkujących nasionach Arabidopsis thaliana dr Krystyna Oracz 2016/23/B/NZ3/03147 847 100,00 2017-2020 W trakcie realizacji Narodowe Centrum Nauki OPUS
Rola tlenku azotu jako cząsteczki poprawiającej zdolność do kiełkowania zarodków izolowanych z nasion jabłoni poddanych stratyfikacji w cieple dr Urszula Krasuska 2016/23/B/NZ9/03462 791 500,00 2017-2020 W trakcie realizacji Narodowe Centrum Nauki OPUS
Rola HFR1 i ROS w zależnym od światła kiełkowaniu nasion Arabidopsis mgr inż. Marlena Stawska 2016/23/N/NZ3/02239 49 920,00 2017-2018 W trakcie realizacji Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM

Rola dysmutazy ponadtlenkowej oraz glutationu w odpowiedzi na toksyczne działanie meta-tyrozyny

Publikacja popularyzująca

mgr inż. Olga Andrzejczak 2016/23/N/NZ9/00264 49 720,00 2017-2018 W trakcie realizacji Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM

Identyfikacja mechanizmów molekularnych warunkujących podatność Arabidopsis thaliana na mątwika burakowego (Heterodera schachtii).

Publikacja popularyzująca

dr inż. Anita Wiśniewska 2015/17/B/NZ9/01767 762 100,00 2016-2019  W trakcie realizacji Narodowe Centrum Nauki OPUS

Rola genów kodujących czynniki transkrypcyjne MYB oraz MYB-like w interakcji pomiędzy Arabidopsis thaliana a mątwikiem burakowym (Heterodera schachtii).

Publikacja popularyzująca

dr inż. Anita Wiśniewska 2013/09/B/NZ9/02381  632 180,00 2014-2018  W trakcie realizacji Narodowe Centrum Nauki OPUS

Reaktywne formy azotu i poliaminy w regulacji fitotoksycznego oddziaływania niebiałkowych aminokwasów na wzrost korzeni.

Publikacja popularyzująca Publikacja popularyzująca Publikacja popularyzująca

dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska prof. nadzw. SGGW 2014/13/B/NZ9/02074  605 084,00 2015-2018 W trakcie realizacji Narodowe Centrum Nauki OPUS
Identyfikacja i zastosowanie fenotypowych i molekularnych markerów tolerancji na stres suszy u buraka cukrowego dr Danuta Chołuj HOR hn-801-2 527 850,00 2014-2018 W trakcie realizacji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inne

Indukcja stresu oksydacyjnego jako mechanizm fitotoksycznego działania L-kanawaniny.

Publikacja popularyzująca

mgr Paweł Staszek DI2013 012843 172 920,00 2014-2017  W trakcie realizacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Diamentowy Grant
 Rola ligaz ubikwitynowych E3 typu CUL4-DDB1 w regulacji kiełkowania i ustępowania spoczynku nasion z rodziny Brasscaceae. dr Krystyna Oracz   2011/03/D/NZ9/04059 937 232,00 2012-2016 Zrealizowany Narodowe Centrum Nauki SONATA
Metabolizm nitrozotioli podczas ustępowania spoczynku i kiełkowania zarodków jabłoni (Malus domestica Borkh.). mgr Katarzyna Ciąćka 2013/09/N/NZ9/01619 100 000,00 2014-2016 Zrealizowany Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM
 Molekularny mechanizm działania tlenku azotu (NO), w podejściu transkryptomicznym i proteomicznym, podczas ustępowania spoczynku i kiełkowania nasion jabłoni. mgr Paulina Andryka-Dudek 2012/07/N/NZ2/01645 100 000,00 2013-2016 Zrealizowany Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM
 Opracowanie nowego efektywnego sposobu pobudzania nasion buraka cukrowego prof. dr hab. Sławomir Podlaski PBS1/A8/15/2013  502 580,00 2013-2015 Zrealizowany Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych
Analiza biologicznej funkcji białek zawierających domenę WD40 w regulacji ustępowania spoczynku i kiełkowania nasion Arabidopsis. dr Krystyna Oracz HOMING PLUS 5/2012  314 000,00 2012-2015 Zrealizowany  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej HOMING PLUS
Udział poliamin i tlenku azotu w regulacji ustępowania spoczynku i kiełkowania zarodków jabłoni (Malus domestica Borkh.). dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska prof. nadzw. SGGW N N303 821840 205 500,00 2011-2014 Zrealizowany Narodowe Centrum Nauki Inne

  
Top! Top!
cookies