Katedra Fizjologii Roślin
Strona główna > Granty badawcze  
 
Granty badawcze

Projekty badawcze

Tytuł projektu
Kierownik projektu
Numer projektu Przyznane środki
Okres realizacji
Status projektu Instytucja finansująca Typ projektu
Identyfikacja mechanizmów molekularnych warunkujących podatność Arabidopsis thaliana na mątwika burakowego (Heterodera schachtii). dr inż. Anita Wiśniewska 2015/17/B/NZ9/01767 762 100,00 2016-2019  W trakcie realizacji Narodowe Centrum Nauki OPUS
Rola genów kodujących czynniki transkrypcyjne MYB oraz MYB-like w interakcji pomiędzy Arabidopsis thaliana a mątwikiem burakowym (Heterodera schachtii). dr inż. Anita Wiśniewska 2013/09/B/NZ9/02381  632 180,00 2014-2018  W trakcie realizacji Narodowe Centrum Nauki OPUS
Reaktywne formy azotu i poliaminy w regulacji fitotoksycznego oddziaływania niebiałkowych aminokwasów na wzrost korzeni. dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska prof. nadzw. SGGW 2014/13/B/NZ9/02074  605 084,00 2015-2018 W trakcie realizacji Narodowe Centrum Nauki OPUS
Identyfikacja i zastosowanie fenotypowych i molekularnych markerów tolerancji na stres suszy u buraka cukrowego dr Danuta Chołuj HOR hn-801-2 527 850,00 2014-2018 W trakcie realizacji Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Inne
Indukcja stresu oksydacyjnego jako mechanizm fitotoksycznego działania L-kanawaniny. mgr Paweł Staszek DI2013 012843 172 920,00 2014-2017  W trakcie realizacji Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Diamentowy Grant
 Rola ligaz ubikwitynowych E3 typu CUL4-DDB1 w regulacji kiełkowania i ustępowania spoczynku nasion z rodziny Brasscaceae. dr Krystyna Oracz   2011/03/D/NZ9/04059 937 232,00 2012-2016 Zrealizowany Narodowe Centrum Nauki SONATA
Metabolizm nitrozotioli podczas ustępowania spoczynku i kiełkowania zarodków jabłoni (Malus domestica Borkh.). mgr Katarzyna Ciąćka 2013/09/N/NZ9/01619 100 000,00 2014-2016 Zrealizowany Narodowe Centrum Nauki PRELUDIUM
 Molekularny mechanizm działania tlenku azotu (NO), w podejściu transkryptomicznym i proteomicznym, podczas ustępowania spoczynku i kiełkowania nasion jabłoni. mgr Paulina Andryka-Dudek 2012/07/N/NZ2/01645 100 000,00 2013-2016 Zrealizowany Narodowe Centrum Nauki  PRELUDIUM
 Opracowanie nowego efektywnego sposobu pobudzania nasion buraka cukrowego prof. dr hab. Sławomir Podlaski PBS1/A8/15/2013  502 580,00 2013-2015 Zrealizowany Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych
Analiza biologicznej funkcji białek zawierających domenę WD40 w regulacji ustępowania spoczynku i kiełkowania nasion Arabidopsis. dr Krystyna Oracz HOMING PLUS 5/2012  314 000,00 2012-2015 Zrealizowany  Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej HOMING PLUS
Udział poliamin i tlenku azotu w regulacji ustępowania spoczynku i kiełkowania zarodków jabłoni (Malus domestica Borkh.). dr hab. Agnieszka Gniazdowska-Piekarska prof. nadzw. SGGW N N303 821840 205 500,00 2011-2014 Zrealizowany Narodowe Centrum Nauki Inne

  
Top! Top!
cookies