English English Polski Polski
Katedra Botaniki - Department of Botany
Botanika > Skład osobowy  
 
Pracownicy

 

siedzą w pierwszym rzędzie od lewej: dr Sławomir Janakowski, dr hab. Grażyna Garbaczewska prof. SGGW, dr Mirosław Sobczak, dr Marzena Sujkowska-Rybkowska, dr Edmund Kozieł

stoją w drugim rzędzie od lewej: dr hab. Barbara Łotocka, dr Katarzyna Otulak, dr Grażyna Grymaszewska, dr Mirosława Górecka, dr Łukasz Baranowski, dr Monika Skawińska, dr Łukasz Chachulski

stoją w trzecim rzędzie od lewej: dr hab. Wojciech Borucki prof. SGGW, dr Magdalena Bederska-Błaszczyk, mgr Anna Krawczyk, inż. Ewa Znojek, dr Joanna Kopcińska, dr Wojciech Kurek

  

Kierownik Katedry:

dr inż. Mirosław Sobczak tel. 59 326 65 

Sekretariat:

mgr inż. Anna Krawczyk tel. 59 326 51

Nauczyciele akademiccy:

dr hab. Grażyna Garbaczewska prof. SGGW tel. 59 326 60   

dr hab. Wojciech Borucki prof. SGGW  tel. 59 326 62

dr hab. Marcin Kozak  tel. 59 326 69 

dr hab. inż. Barbara Łotocka tel. 59 326 52

dr Łukasz Baranowski  tel. 59 326 54

dr inż. Magdalena Bederska-Błaszczyk  tel. 59 326 59

dr Łukasz Chachulski tel. 59 326 64  

dr Weronika Czarnocka tel. 59 326 61

dr inż. Mirosława Górecka tel. 59 326 61

dr inż. Sławomir Janakowski tel. 59 326 69  

dr Joanna Kopcińska tel. 59 326 59 

dr Edmund Kozieł  tel. 59 326 57

dr inż. Wojciech Kurek tel. 59 326 64

dr inż. Ewa Muszyńska tel. 59 326 54

dr inż. Katarzyna Otulak-Kozieł  tel. 59 326 57 

dr inż. Marzena Sujkowska -Rybkowska tel. 59 326 59

  

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

mgr inż. Justyna Frankowska-Łukowska

dr Elżbieta Różańska tel. 59 326 63

inż. Ewa Znojek tel. 59 326 63


Doktoranci:

mgr inż. Izabela Sańko-Sawczenko tel. 59 326 52

  
Top! Top!
cookies