English English Polski Polski
Katedra Botaniki - Department of Botany
Botanika > Skład osobowy  
 
Pracownicy

Botanika 

siedzą w pierwszym rzędzie od lewej: dr Grażyna Grymaszewska, dr Anna Rudzińska-Langwald,  dr hab. Grażyna Garbaczewska prof. SGGW, prof. dr hab. Władysław Golinowski, dr hab. Barbara Łotocka, dr Joanna Kopcińska, dr Krystyna Brzezicka-Szymczyk

stoją w drugim rzędzie od lewej: dr Wojciech Kurek, Maria Szeląg, inż. Małgorzata Wasilewska-Gomułka, mgr Anna Krawczyk, dr hab. Wojciech Borucki, dr Mirosława Górecka, inż. Ewa Znojek, dr Mirosław Sobczak

stoją w trzecim rzędzie od lewej: dr Łukasz Chachulski, dr Małgorzata Lichocka, dr Magdalena Wiśniewska, dr Marzena Sujkowska, dr Katarzyna Otulak, dr Sylwia Fudali, dr Sławomir Janakowski

  

Kierownik Katedry:

Sekretariat:

Nauczyciele akademiccy:

  

Pracownicy inżynieryjno-techniczni:

Doktoranci:

  
Top! Top!
cookies