English English Polski Polski
Katedra Botaniki - Department of Botany
Botanika > Badania naukowe > Techniki badawcze wykorzystywane w Katedrze Botaniki  
 
Techniki badawcze wykorzystywane w Katedrze Botaniki

Techniki laboratoryjne:

  • Standardowa mikroskopia świetlna i elektronowa (mikroskop transmisyjny) z wykorzystaniem skrawków z materiału zatopionego w żywicach epoksydowych i w parafinie; cyfrowa akwizycja obrazów i obróbka dokumentacji
  • Immunoznakowanie na poziomie mikroskopu świetlnego (przeciwciała wtórne sprzężone z fluorochromami) i elektronowego (przeciwciała wtórne sprzężone ze złotem koloidalnym)
  • Hybrydyzacja in situ
  • Techniki mrożeniowe w mikroskopii: PLT (progressive lowering of temperature), technika Tokuyasu (cryosectioning)
  • Cytochemiczna lokalizacja makrocząsteczek i jonów na poziomie mikroskopu świetlnego i elektronowego
  • Analiza morfometryczna obrazów mikroskopowych

 

Techniki fitosocjologii:

  • Zbieranie danych w terenie z zastosowaniem metody Braun-Blanqueta
  • Opracowywanie danych za pomocą analizy podobieństwa gatunkowego i analizy skupień z wykorzystaniem pakietu statystycznego SPSS.


 
Top! Top!
cookies