English English Polski Polski
Katedra Botaniki - Department of Botany
Botanika > Badania naukowe > Prace habilitacyjne obronione w Katedrze Botaniki  
 
Prace habilitacyjne obronione w Katedrze Botaniki
  • Tadeusz Gorczyński. 1945. Badania anatomiczno-porównawcze nad drewnem buka Fagus silvatica L. w Polsce.
  • Ludmiła Hausbrandt. 1964. Badania anatomiczna nad powstawaniem i rozwojem systemu komórek gutonośnych u trzmieliny brodawkowatej na tle kształtowania się tkanek korzenia.
  • Władysław Golinowski. 1976. Badania floemu ziemniaka (Solanum tuberosum L.) roślin zdrowych i porażonych wirusem liściozwoju (potato leaf roll virus).
  • Grażyna Garbaczewska. 1990. Struktura floemu i organów generatywnych owsa i jęczmienia porażonych wirusem żółtej karłowatości jęczmienia.
  • Wojciech Borucki. 2007. Strukturalne i metaboliczne adaptacje brodawek korzeniowych grochu do funkcjonowania w warunkach stresu abiotycznego.
  • Barbara Łotocka. 2008. Anatomia rozwojowa i ultrastruktura brodawek korzeniowych o nieograniczonym wzroście i jej specyfika u roślin z plemienia Genisteae.


 
Top! Top!
cookies