English English Polski Polski
Katedra Botaniki - Department of Botany
Botanika > Badania naukowe > Prace doktorskie obronione w Katedrze Botaniki  
 
Prace doktorskie obronione w Katedrze Botaniki
 • Jakub Tomanek. 1950. Wpływ ściany drzewostanu na mikroklimat poręby; promotor: prof. dr hab. T. Gorczyński.
 • Ludmiła Hausbrandt. 1956. Badania porównawcze nad strukturą drewna niektórych gatunków sosny; promotor: prof. dr hab. T. Gorczyński.
 • Bogusław Molski. 1963. Rola drewna reakcyjnego w regeneracji pędu głównego sosny zwyczajnej (Pinus silvestris); promotor: prof. dr hab. T. Gorczyński.
 • Jadwiga Miszkiel. 1963. Charakterystyka i rozwój aparatów wentylacyjnych w skórce jabłek odmiany Mc Intosh; promotor: prof. dr hab. T. Gorczyński.
 • Zofia Załęska. 1964. Patologiczne zmiany budowy morfologicznej pędu oraz anatomiczno-histologiczne w łodydze fasoli (Phaseolus vulgaris L.) spowodowane brakiem boru w pożywce; promotor: prof. dr hab. T. Gorczyński.
 • Henryka Dalkiewicz-Baranowska. 1964. Badania morfologiczno-anatomiczne kwiatostanów sorgo miotełkowego (Sorghum technicum (Koern) Rosher) w związku z ich właściwościami technologicznymi; promotor: prof. dr hab. T. Gorczyński.
 • Jadwiga Gorczyńska. 1964. Rozwój Viburnum carlesii Hensley ze szczególnym uwzględnieniem ontogenezy elementów drzewnych i drewna tego gatunku; promotor: prof. dr hab. T. Gorczyński.
 • Jadwiga Mazur. 1964. Badania porównawcze nad budową anatomiczną pędów skróconych i wydłużonych u jabłoni; promotor: prof. dr hab. T. Gorczyński.
 • Zofia Ważyńska. 1965. Badania porównawcze nad rozwojem tkanek w perykarpie torebek i jagód u przedstawicieli kilku rodzajów rodziny Solanaceae; promotor: prof. dr hab. K. Kaniewski.
 • Tadeusz Szymanowski. 1967. Introdukcja kilkudziesięciu obcych gatunków drzew w Polsce; promotor: prof. dr hab. K. Kaniewski.
 • Zofia Kiepal. 1968. Anatomia patologiczna łodygi gorczycy polnej (Sinapis arvensis L.). Zmiany histologiczno-anatomiczne wywołane działaniem herbicydów typu auksynowego; promotor: prof. dr hab. T. Gorczyński.
 • Władysław Golinowski. 1970. Anatomiczne badanie zmian jakościowych i ilościowych kory w rozwoju osobniczym jodły pospolitej (Abies alba Mill.); promotor: prof. dr hab. T. Gorczyński.
 • Bogusław Bogaciński. 1972. Badania nad dynamiką tworzenia się podłużnych przewodów żywicznych w rozwoju ontogenetycznym sosny zwyczajnej (Pinus silvestris L.) z uwzględnieniem działania wybranego czynnika patogennego; promotor: prof. dr hab. L. Hausbrandt.
 • Józefa Zaleska. 1977. Badania nad wzrostem i rozwojem, budową morfologiczną i anatomiczną mieszańców powojników wielkokwiatowych; promotor: prof. dr hab. L. Hausbrandt.
 • Grażyna Garbaczewska. 1978. Histogeneza kiełków świetlnych ziemniaka roślin zdrowych i porażonych wirusem liściozwoju – PLRV; promotor: prof. dr hab. W. Golinowski.
 • Anna Rudzińska-Langwald. 1981. Zmiany cytologiczne w komórkach liści porażonych wirusem M ziemniaka (PVM); promotor: prof. dr hab. W. Golinowski.
 • Krystyna Brzezicka-Szymczyk. 1982. Zmiany cytologiczne w komórkach liści porażonych wirusem S ziemniaka (potato virus S – PVS); promotor: prof. dr hab. W. Golinowski.
 • Teresa Borejko. 1983. Powstawanie, dojrzewanie i przechowywanie pyłku ziemniaka; promotor: prof. dr hab. W. Golinowski.
 • Janusz Kozdój. 1983. Rytmika organogenezy generatywnej u dwóch odmian pszenicy jarej Triticum aestivum (‘Kaspar’ i ‘Ostka popularna’); promotor: prof. dr hab. L. Hausbrandt.
 • Ewa Kupidłowska. 1984. Histogeneza stolonów wybranych odmian roślin ziemniaka (Solanum tuberosum L.) porażonych wirusem liściozwoju (PLRV); promotor: prof. dr hab. W. Golinowski.
 • Grażyna Grymaszewska. 1989. Histogeneza korzeni pszenicy (Triticum aestivum L.) roślin zdrowych i porażonych mątwikiem zbożowym (Heterodera avenae Wall.); promotor: prof. dr hab. W. Golinowski.
 • Joanna Kopcińska. 1989. Ultrastruktura brodawek seradeli (Ornithopus sativus L.) indukowanych Bradyrhizobium lupini; promotor: prof. dr hab. W. Golinowski.
 • Wojciech Borucki. 1994. Strukturalne podstawy efektywności brodawek korzeniowych grochu powstałych w wyniku infekcji różnymi szczepami Rhizobium leguminosarum; promotor: prof. dr hab. W. Golinowski.
 • Barbara Łotocka. 1997. Tkanka przewodząca i endoderma w rozwoju brodawek korzeniowych łubinu żółtego; promotor: prof. dr hab. W. Golinowski.
 • Sławomir Janakowski.1998. Morfogeneza tkanek korowych jodły pospolitej Abies alba Mill.; promotor: prof. dr hab. W. Golinowski.
 • Łukasz Chachulski. 1999. Zmienność cech morfologicznych jako adaptacyjna odpowiedź rośliny na warunki uprawy; promotor: prof. dr hab. W. Golinowski.
 • Paulina Felczak. 2000. Cytologiczna charakterystyka roślin porażonych wirusem Y ziemniaka; promotor: dr hab. G. Garbaczewska-prof. SGGW.
 • Mirosława Górecka. 2002. Histogeneza korzenia rzepaku Brassica napus L. w warunkach infekcji mątwikiem burakowym Heterodera schachtii; promotor: prof. dr hab. W. Golinowski.
 • Ahmed Hussein Soliman. 2003. Anatomy and ultrastructure of white mustard roots infected with Heterodera schachtii (Reakcje anatomiczne i cytologiczne korzeni gorczycy białej na porażenie Heterodera schachtii); promotor: prof. dr hab. W. Golinowski.
 • Justyna Jupowicz–Kozak. 2005. Histogeneza i ultrastruktura korzenia ziemniaka w warunkach porażenia guzakiem kalifornijskim (Meloidogyne chitwoodi) i guzakiem południowym (Meloidogyne incognita); promotor: prof. dr hab. W. Golinowski.
 • Marzena Sujkowska. 2006. Charakterystyka apoplastu efektywnych i nieefektywnych brodawek korzeniowych grochu; promotor: prof. dr hab. W. Golinowski.
 • Sylwia Fudali. 2006. Rozwój syncytium i ekspresja roślinnych genów kodujących ekspansyny w pomidorze porażonym mątwikiem ziemniaczanym (Globodera rostochiensis); promotor: prof. dr hab. W. Golinowski.
 • Małgorzata Lichocka. 2006. Rozwój syncytium i ekspresja genów endo-1,4-β glukanaz w pomidorze porażonym mątwikiem ziemniaczanym Globodera rostochiensis; promotor: prof. dr hab. W. Golinowski.
 • Katarzyna Otulak. 2008. Cytologiczna charakterystyka patogenezy roślin porażonych wirusem Y ziemniaka (PVY) różniących się szybkością pojawiania się nekroz; promotor: dr hab. G. Garbaczewska – prof. SGGW.
 • Anna Pisarzewska. 2010. Patogeneza roślin porażonych kolumbijskim wirusem bielunia - CDV; promotor: dr hab. G. Garbaczewska – prof. SGGW.
 • Elżbieta Różańska. 2011. Lokalizacja elementów cytoszkieletu w korzeniach Arabidopsis thaliana porażonych Heterodera schachtii; promotor: prof. dr hab. W. Golinowski.
 • Magdalena Górska-Czekaj. 2013. Zmiany w strukturze brodawek korzeniowych roślin Medicago truncatula rosnących w obecności rtęci lub miedzi; promotor: dr hab. W. Borucki. 

 

  
Top! Top!
cookies