English English Polski Polski
Katedra Botaniki - Department of Botany
Botanika > Badania naukowe > Granty  
 
Granty

 • 1993-96 Grant KBN 6P 204 006 05 „Cytologiczna charakterystyka reakcji roślin odpornych i podatnych na porażenie nicieniami”.
 • 1996-99 Grant 4 Programu Ramowego UE nr BIO4-CT96-0318 „Basis and Development of Molecular Approaches to Nematode Resistance” („ARENA”).

 • 1998-2001 Grant KBN 6P04C 037 15 „Anatomiczne i ultrastrukturalne zmiany w morfogenezie syncytiów związane z ich efektywnością w korzeniach roślin krzyżowych porażonych mątwikiem burakowym (H. schachtii)”.

 • 2000-04 Grant 5 Programu Ramowego UE nr QLK5-CT-1999-01501 „Making plants resistant to parasitic nematodes: no access-no feeding” („NONEMA”).

 • 2000-03 SPUB-M 117/E-385/SPUB-M-5PR-UE/DZ168/2000 „NONEMA”.

 • 2003-04-SPB 117/E-385/SPB/5.PRUE/DWM/504/2003 „NONEMA”.

 • 2000-04 Grant 5 Programu Ramowego UE nr QLK5-CT-1999-01462 „Durable resistance management of the soil-borne quarantine nematode pests M. chitwoodi and M. fallax” („DREAM”).

 • 2000-04 SPUB-M 117/E-385/SPUB-M-5PR-UE/DZ167/2000 „DREAM”.

 • 2003-04 SPB 117/E-385/SPB/5.PRUE/DWM/503/2003 „DREAM”.

 • 2006-08 Grant MNiSW 2P06A02230, „Molekularna i biochemiczna charakterystyka oksydazy aldehydu abscysynowego (AO-3) z Pisum sativum”.

 • 2006-10 Program COST Action 872-„Exploiting genomics to understand plant-nematode interactions”

 • 2008-10 Grant MNiSW N302 061 134, „Rola fosforylacji skrobi w procesie jej degradacji w plastydach ziemniaka”

 • 2008-11 Grant MNiSW 116/N-COST/2008/0 „Cytologiczna i molekularna analiza reakcji wybranych genotypów rzodkiewnika, ziemniaka i pomidora podatnych i odpornych na porażenie nicieniami z rodzajów Heterodera Globodera

 • 2010-13 Grant MNiSW N302 593938 „Mechanizmy indukcji degradacji roślinnej ściany komórkowej w patogenezie nicieni cystowych”

 

 

  
Top! Top!
cookies