English English Polski Polski
Katedra Botaniki - Department of Botany
Botanika > Badania naukowe > Aparatura wykorzystywana w Katedrze Botaniki  
 
Aparatura wykorzystywana w Katedrze Botaniki
  • Transmisyjny mikroskop elektronowy Morgani 268D (producent: FEI) z wysokorozdzielczą kamerą cyfrową Morada do wykonywania dokumentacji fotograficznej

  • Skanujący laserowy mikroskop konfokalny Leica TCS SP5 II

  • Mikroskop fluorescencyjny AX70 - Provis (firmy Olympus) z zestawem filtrów wymiennych, przystawkami do mikroskopii polaryzacyjnej, kontrastu fazowego, DIC oraz z kamerą cyfrową do wykonywania dokumentacji fotograficznej

  • Mikroskop fluorescencyjny odwrócony IX71 (firmy Olympus) z zestawem filtrów wymiennych oraz z kamerą cyfrową do wykonywania dokumentacji fotograficznej

  • Ultramikrotomy (firmy Leica) do wykonywania skrawków ultracienkich do mikroskopu elektronowego
  • Mikrotomy (firmy Leica) do wykonywania skrawków półcienkich
  • Aparatura firmy Leica do przygotowywania materiału do mikroskopii z wykorzystaniem niskich temperatur: urządzenie AFS (do prowadzenia „freeze substitution” i zatapiania techniką PLT), zestaw EM CPC (do krioutrwalania i kriopreparacji), komora EM FCS (do utramikrotomowania w niskich temperaturach)
  • Pracownia biologii molekularnej: aparat do elektroforezy, termocykler, wirówki
  • Pracownia do kultur sterylnych roślin wyposażona w komory z laminarnym nawiewem
  • Kamery hodowlane firmy Sanyo (model MLR 350) do prowadzenia kultur w warunkach kontrolowanej temperatury i fotoperiodu

  
Top! Top!
cookies