English
Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki - Department of Experimental Design and Bioinformatics
Strona główna > Konferencje  
 
Konferencje

Polskie Towarzystwo Biometryczne

oraz

Katedra Doświadczalnictwa i Bioinformatyki
Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Katedra Metod Matematycznych i Statystycznych
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

zapraszają na

XLVII Międzynarodowe Colloquium Biometryczne

Kiry k. Zakopanego, 10-14 września 2017 r. 
Top! Top!
cookies