English
Katedra Biometrii - Department of Biometry
Contact > Publications  
 
Publications

Publications in Knowledge Base of Warsaw University of Life Sciences


 

Publications 2016

 

1.       Nguyen K., Sreelatha A., Durrant E., Lopez-Garrido J., Muszewska A., Dudkiewicz M., Grynberg M., Yee S., Pogliano K., Tomchick D., Pawłowski K., Dixon J. 2016. Phosphorylation of spore coat proteins by a family of atypical protein kinases. Proceedings of the National Academy of Sciences USA , 113, 25, 3482–3491.

2.       Rezeli M., Gidlöf O., Evander M., Bryl-Górecka P., Sathanoori R., Gilje P., Pawłowski K., Horvatovich P., Erlinge D., Marko-Varga G., Laurell T. 2016. Comparative proteomic analysis of extracellular vesicles isolated by acoustic trapping or differential centrifugation. Analytical Chemistry, 88, 17, 8577-8586.

3.       Samborski S., Gozdowski D., Stępień M., Walsh O., Leszczyńska E. 2016. On-farm evaluation of an active optical sensor performance for variable nitrogen application in winter wheat. European Journal of Agronomy, 74, 56-67.

4.       Kuchta K., Muszewska A., Knizewski Ł., Steczkiewicz K., Wyrwicz L., Pawłowski K., Rychlewski L., Ginalski K. 2016. FAM46 proteins are novel eukaryotic non-canonical poly(A) polymerases. Nucleic Acids Research, 44, 8, 3534-3548.

5.       Studnicki M, Woźniak G, Stępkowski D 2016. The Calculator of Anti-Alzheimer’s Diet. Macronutrients. PLoS ONE, 11, 12, e0168385.

6.       Lux  S., Wnuk A., Vogt H., Belien T., Spornberger A., Studnicki M. 2016. Validation of individual-based Markov-like stochastic process model of insect behavior and a “virtual farm” concept for enhancement of site-specific IPM. Frontiers in Physiology, 7, Art. 363, 1-20.

7.       Masny A., Masny S., Żurawicz E., Pruski K., Mądry W. 2016. Suitability of certain strawberry genotypes for breeding of new cultivars tolerant to leaf diseases based on their combining ability. Euphytica, 210, 3, 341-366.

8.       Masny A., Pruski K., Żurawicz E., Mądry W. 2016. Breeding value of selected dessert strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) cultivars for ripening time, fruit yield and quality. Euphytica, 207, 2, 225-243.

9.       Puzianowska-Kuźnicka M., Walicka M., Osińska B., Rutkowski D., Gozdowski D., Czech M., Durlik M., Franek E. 2016. In-hospital mortality in a 4-year cohort study of 3,093,254 operations in seniors. World Journal of Surgery, 40, 5, 1068-1074.

10.   Studnicki M., Wijata M., Sobczyński G., Samborski S., Gozdowski D., Rozbicki J. 2016. Effect of genotype, environment and crop management on yield and quality traits in spring wheat. Journal of Cereal Science, 72, 30-37.

11.   Damaziak  K. , Pietrzak D. , Michalczuk M. , Adamczak L. , Chmiel M. , Florowski T. , Gozdowski D. , Niemiec J.  2016. Early and 24 h post-mortem changes in breast muscle quality traits of two turkey genotypes and their reciprocal crosses raised under semiconfined conditions. British Poultry Science, 57, 1, 51-62.

12.   Gworek B., Klimczak K., Kijeńska M., Gozdowski D. 2016. Comparison of PAHs uptake by selected Monocotyledones and Dicotyledones from municipal and industrial sewage sludge. Environmental Science and Pollution Research, 23, 19, 19461–19470.

13.   Javed S., Rauf S., Paderewski J., Malinowski D., Saleem U., Shahzad M. 2016. Evaluation of Egyptian clover (Trifolium alexandrinum L.) germplasm through redundancy analysis for forage yield and its components. Crop Science, 56, 3, 1179-1188.

14.   Piotrowska-Długosz A., Lemanowicz J., Długosz J., Spychaj-Fabisiak E., Gozdowski D., Rybacki M. 2016. Spatio-temporal variations of soil properties in a plot scale: a case study of soil phosphorus forms and related enzymes. Journal of Soils and Sediments, 16, 1, 62-76.

15.   Stępień M., Gozdowski D., Samborski S., Dobers E.S., Szatyłowicz J., Chormański J. 2016. Validation of topsoil texture derived from agricultural soil maps by current dense soil sampling. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, 179, 5, 618-629.

16.   Studnicki M., Mądry W., Noras K., Wójcik-Gront E., Gacek E. 2016. Yield response of winter wheat cultivars to environments modeled by different variance-covariance structures in linear mixed models. Spanish Journal of Agricultural Research, 14, 2, 1-8.

17.   Suwara I., Pawlak-Zaręba K., Gozdowski D., Perzanowska A. 2016. Physical properties of soil after 54 years of long-term fertilization and crop rotation. Plant Soil and Environment, 62, 9, 389-394.

18.   Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K. 2016. The effect of calcium and silicon foliar fertilization in sugar beet. Sugar Tech, 18, 1, 109-114.

19.   Wójcik-Gront E., Bloch-Michalik M. 2016. Assessment of greenhouse gas emission from life cycle of basic cereals production in Poland. Zemdirbyste-Agriculture, 103, 3, 259-266.

20.   Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K. 2016. Vliv listové výživy s mořským vápencem na morfologické znaky cukrové řepy. Listy cukrovarnické a řepařské, 2016, 132, 5/6, 176-179.

21.   Brągoszewska P., Gworek B., Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A. 2016. Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi (Zn, Pb, Cd, Cr) na terenie miasta Jaworzno (woj. śląskie). Przemysł Chemiczny, 2016, T. 95, 3, 358-362.

22.   Buraczyk W., Szeligowski H., Studnicki M., Drozdowski S. Bielak K. 2016. Multivariable evaluation of the early growth performance of European beech (*Fagus sylvatica* L.) provenances from south−eastern Poland. . Sylwan, 160, 12, 981-992.

23.   Derejko A. , Studnicki M. , Mądry W. , Gacek E.  2016. A comparison of winter wheat cultivar rankings in groups of Polish locations. Cereal Research Communications, 44, 4, 628-638.

24.   Goryluk-Salmonowicz A., Piórek M., Rekosz-Burlaga H., Studnicki M., Błaszczyk M. 2016. Endophytic detection in selected European herbal plants. Polish Journal of Microbiology, 65, 3, 369-375.

25.   Gozdowski D. 2016. Relationships between selected soil properties examined by the LUCAS project and satellite-derived vegetation indices for Poland. Fresenius Environmental Bulletin, 25, 2, 641-646.

26.   Kwasowski W., Kozanecka T., Górska E., Gozdowski D., Kowalczyk P. 2016. Application of heavy metals in street dust in the monitoring of changes in environment. Fresenius Environmental Bulletin, 25, 1, 103-112.

27.   Michalczuk M., Jóźwik A., Damaziak K., Zdanowska-Sąsiadek Ż., Marzec A., Gozdowski D., Strzałkowska N. 2016. Age-related changes in the growth performance, meat quality, and oxidative processes in breast muscles of three chicken genotypes. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences, 40, 4, 389-398.

28.   Olczak-Kowalczyk D., Turska A., Gozdowski D., Kaczmarek U. 2016. Dental caries level and sugar consumption in 12-year-old children from Poland. Advances in Clinical and Experimental Medicine, 25, 3, 545-550.

29.   Szeligowski H., Buraczyk W., Drozdowski S., Studnicki M., Bolibok L. 2016. Zmienność sosny zwyczajnej (Pinus sylvestris L.) w doświadczeniu serii IUFRO 1982 w Nadleśnictwie Rogów. Sylwan, 2016, R. 160, 3, 230-237.

30.   Turska-Szybka A., Gozdowski D., Mierzwińska-Nastalska E., Olczak-Kowalczyk D. 2016. Randomised clinical trial on resin infiltration and fluoride varnish vs fluoride varnish treatment only of smooth-surface early caries lesions in deciduous teeth. Oral Health & Preventive Dentistry, 14, 6, 485-491.

31.   Zdanowska-Sąsiadek Ż., Michalczuk M., Damaziak K., Niemiec J. , Poławska E., Gozdowski D. , Różańska E. 2016. Effect of vitamin E supplementation on growth performance and chicken meat quality. European Poultry Science, 80.

 

 Publications 2015

1.       Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K. (2015). Foliar nutrition effectiveness for sugar beet cultivated as a following crop after winter rape. Sugar Industry. 5, nr 9, s. 567-572 (JCR)

2.       Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K. (2015). The effect of silicon foliar fertilization in sugar beet – Beta vulgaris (L.) ssp. vulgaris conv. crassa (Alef.) prov. altissima (Döll). Turkish Journal of Field Crops. 20, nr 1, s. 115-119 (JCR)

3.       Damaziak K.,  Michalczuk M., Zdanowska-Sąsiadek Ż., Niemiec J., Gozdowski D. (2015). Variation in growth performance and carcass yield of pure and reciprocal crossbred turkeys. Annals of Animal Science. 15, nr 1, s. 51-66 (JCR)

4.       Drzazga T., Studnicki M. (2015). Analiza adaptacji środowiskowej rodów hodowlanych w wielokrotnych, jednorocznych doświadczeniach, na przykładzie plonowania rodów pszenicy ozimej. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin. 2015, nr 275, s. 29-38

5.       Filipiak J., Dudkiewicz M.,  Czerwiński J., Kosmala K., Łęczycka A., Malanowski P., Żalikowska-Hołowieńko J., Małkowski P., Danielewicz R. (2015). Organization and Development of Bone Marrow Donation and Transplantation in Poland. Annals of Transplantation. vol. 20, s. 588-595 (JCR)

6.       Gozdowski D., Stępień M., Samborski S., Dobers E.S., Szatyłowicz J., Chormański J. (2015). Prediction accuracy of selected spatial interpolation methods for soil texture at farm field scale. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 15, nr 3, s. 639-650 (JCR)

7.       Gworek B., Dmuchowski W., Gozdowski D., Koda E., Osiecka R., Borzyszkowski J. (2015). Influence of a municipal waste landfill on the spatial distribution of mercury in the environment. PLoS One. 10, nr 7, 12 s. (JCR)

8.       Hussain M.M.,  Rauf S., Paderewski J., ulHaq I., Sienkiewicz-Paderewska D., Monneveux P. (2015). Multitraits evaluation of Pakistani ecotypes of berseem clover (Trifolium alexandrinum L.) under full-irrigation and water restriction conditions. Journal of Applied Botany and Food Quality. 88, s. 127-133 (JCR)

9.       Kołoszko-Chomentowska Z., Sieczko L. (2015). Organizacja i wyniki małych gospodarstw rolnych województwa podlaskiego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2015, T. 102, nr 1, s. 115-122

10.   Kozak M., Hartley J., Wnuk A., Tartanus M. (2015). Multiple pie charts: unreadable, inefficient, and over-used. Journal of Scholarly Publishing. Vol. 46, nr 3, s. 282-289 (JCR)

11.   Kubicka H., Gozdowski D., Skrajna T. (2015). Multivariate evaluation of variability of bromus genotypes from North-Eastern Poland. Applied Ecology and Environmental Research. 13, nr 3, s. 809-818 (JCR)

12.   Mackiewicz A., Grzeczkowicz A., Granicka L., Antosiak-Iwańska M., Godlewska E., Gozdowski D., Olczak-Kowalczyk D. (2015). Cytotoksyczność materiału Nanocare Gold w badaniu in vitro – badanie pilotażowe. Dental and Medical Problems. 2015, T. 52, nr 2, s. 167-174

13.   Mądry W., Studnicki M., Rozbicki J., Golba J.,  Gozdowski D., Pecio A., Oleksy A. (2015). Ontogenetic-based sequential path analysis of grain yield and its related traits in several winter wheat cultivars. Acta Agriculturae Scandinavica. Section B: Soil and Plant Science. 65, nr 7. s. 605-618 (JCR)

14.   Noras K., Sieczko L. (2015). Ocena poziomu oraz sposobu wykorzystania technologii informacyjnych przez uczniów ponadgimnazjalnych szkół rolniczych na podstawie badania ankietowego. Roczniki Naukowe Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2015, T. 102, nr 2, s. 57-66

15.   Olczak-Kowalczyk D., Pyrżak B., Dąbkowska M., Pańczyk-Tomaszewska M., Miszkurka G., Rogozińska I., Swoboda-Kopeć E., Gozdowski D., Kalińska A., Piróg A., Mizerska-Wasiak M., Roszkowska-Blaim M. (2015). Candida spp. and gingivitis in children with nephrotic syndrome or type 1 diabetes. BMC Oral Health. 15, nr 57, 9 s. (JCR)

16.   Paderewski J., Gauch H. G., Mądry W., Gacek E.(2015). AMMI Analysis of Four-Way Genotype× Location× Management× Year Data from a Wheat Trial in Poland. Crop Science. 2015, 55, s. 1–8 (JCR)

17.   Podlaski S., Chrobak Z., Wzorek H., Gozdowski D. (2015). Quality assesment of seeds offered on the Polish market and effect of seed vigour on root yield of sugar beet. Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. 18, nr 1, # 1

19.   Rozbicki J.,  Ceglińska A., Gozdowski D., Jakubczak M.,  Cacak-Pietrzak G., Mądry W., Golba J., Piechociński M., Sobczyński G., Studnicki M., Drzazga T. (2015). Influence of the cultivar, environment and management on the grain yield and bread-making quality in winter wheat. Journal of Cereal Science. 61, s. 126-132 (JCR)

20.   Rutkowska B., Szulc W., Bomze K., Gozdowski D., Spychaj-Fabisiak E. (2015). Soil factors affecting solubility and mobility of zinc in contaminated soils. International Journal of Environmental Science and Technology. 12, nr 5, s. 1687-1694 (JCR)

21.   Samborski S., Gozdowski D., Walsh O., Lamb D., Stępień M., Gacek E., Drzazga T. (2015). Winter wheat genotype effect on canopy reflectance: implications for using NDVI for in-season nitrogen topdressing recommendations. Agronomy Journal. 107, nr 6, s. 2097-2106 (JCR)

22.   Sieczko A., Sieczko L. (2015). Dostęp do informacji dotyczących turystyki wiejskiej za pomocą nowoczesnych narzędzi IT.        Innowacyjność w turystyce wiejskiej a nowe możliwości zatrudnienia na obszarach wiejskich / pod red. Wioletty Kamińskiej. Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN, Warszawa, 167-177

23.   Sieczko L., Masny A., Pruski K., Żurawicz E., Mądry W.(2015). Multivariate assessment of cultivars’ biodiversity among the Polish strawberry core collection. Horticultural Science. 42, nr 2, s. 83-93 (JCR)

24.   Sienkiewicz-Paderewska D., Paderewski J. (2015). Habitat preferences of plant communities : new approach based on the GGE biplot analysis. Polish Journal of Ecology. 63, s. 387-399 (JCR)

25.   Stępień M., Samborski S., Gozdowski D., Dobers E.S., Chormański J., Szatyłowicz J. (2015). Assessment of soil texture class on agricultural fields using ECa, Amber NDVI, and topographic properties. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 178, nr 3, s. 523-536 (JCR)

26.   Stępkowski D., Woźniak G., Studnicki M. (2015). Correlation of Alzheimer’s disease death rates with historical per capita personal income in the USA. PLoS One. 10, nr 5, 14 s. (JCR)

27.   Studnicki M., Mądry W., Derejko A., Noras K., Wójcik-Gront E. (2015). Four-way data analysis within the linear mixed modelling framework. Scientia Agricola. 72, nr 5, s. 411-419 (JCR)

28.   Welinder C., Pawłowski K., Sugihara Y., Yakovleva M., Jönsson G., Ingvar C., Lundgren L.,  Baldetorp B., Olsson H., Rezeli M., Jansson B., Laurell T., Fehniger T., Döme B., Malm J., Wieslander E., Nishimura T., Marko-Varga G. (2015). A protein deep sequencing evaluation of metastatic melanoma tissues. PLoS One. 10, nr 4, 16 s. (JCR)

29.   Wójcik-Gront E. (2015). Territorial analysis of agricultural greenhouse gas emission in Poland. Applied Ecology and Environmental Research. 13, nr 2, s. 417-425 (JCR)

30.   Yakovleva M.E. , Welinder C. , Sugihara Y., Pawłowski K., Rezelib M., Wieslander E., Malm J., Marko-Varga G. (2015). Workflow for large-scale analysis of melanoma tissue samples. EuPA Open Proteomics. 8, s. 78–84

Publications 2014

 

 1. Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K. 2014. The yield and technological quality of sugar beet roots cultivated in mulches. Plant Soil and Environment, 60, 10, 464–469

 2. Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K. 2014. The effect of foliar fertilization with marine calcite in sugar beet. Plant Soil and Environment, 60, 9, 413–417

 3. Baczewska A., Dmuchowski W., Jóźwiak A., Gozdowski D., Brągoszewska P., Dąbrowski P., Świeżewska E. 2014. Effect of salt stress on prenol lipids in the leaves of Tilia "Euchlora". Dendrobiology, 72, 177-186

 4. Boguradzki P., Firley H., Dudkiewicz M. 2014. Przeszczepianie szpiku i komórek krwiotwórczych. Pielęgniarstwo transplantacyjne, 2014. - 307-334

 5. Chmielarz M., Sobkowiak S., Dębski K., Cooke D., Bruberg M., Śliwka J. 2014. Diversity of Phytophthora infestans from Poland. Plant Pathology, 63, 1, 203-211

 6. Chołuj D., Wiśniewska A., Szafrański K., Cebula J., Gozdowski D., Podlaski S. 2014. Assessment of the physiological responses to drought in different sugar beet genotypes in connection with their genetic distance /. Journal of Plant Physiology, 171, 14, 1221-1230

 7. Cieśla M., Jończyk R., Gozdowski D., Śliwinski J., Rechulicz J., Andrzejewski W. 2014. Changes in ide Leuciscus idus (L.) females’ reproductive parameters after stimulation with carp pituitary homogenate (CPH) and Ovopel: the effect of domestication?. Aquaculture International, 22, 1, 77-88

 8. Derejko A., Mądry W. 2014. Przegląd zastosowań metod statystycznych w analizie danych z serii doświadczeń odmianowych i odmianowo-agrotechnicznych. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 273, 101-118

 9. Długosz J., Piotrowski M., Piotrowska-Długosz A., Gozdowski D. 2014. Field-scale spatial autocorrelation of some sodium and potassium forms in a Luvisol humic horizon. Journal of Elementology, 19, 2, 339-350

 10. Dmuchowski W. Baczewska A., Gozdowski D., Rutkowska B., Szulc W. Suwara I., Brągoszewska P. 2014. Effect of salt stress caused by deicing on the content of microelements in leaves of linden. Journal of Elementology, 19, 1, 65-79

 11. Dmuchowski W., Gozdowski D., Brągoszewska P., Baczewska A., Suwara I. 2014. Phytoremediation of zinc contaminated soils using silver birch (Betula pendula Roth). Ecological Engineering, 71, 32-35

 12. Fornal-Pieniak B., Ollik M., Zaraś-Januszkiewicz E. 2013. Zróżnicowanie flory wzdłuż wybranych szlaków turystycznych w Ciężkowicko-Rożnowskim Parku Krajobrazowym /. Acta Scientiarum Polonorum. Formatio Circumiectus, 2013, 12 (4), 49-54

 13. Fornal-Pieniak B., Ollik M., Zaraś-Januszkiewicz E., Żarska B. 2014. Diversity of ancient woody species in urban forests. Folia Forestalia Polonica. Seria A, 56, 2, 116-117

 14. Gozdowski D., Stępień M., Samborski S., Dobers E.S, Szatyłowicz J., Chormański J. 2014. Determination of the most relevant soil properties for the delineation of management zones in production fields. Communications in Soil Science and Plant Analysis, 45, 17, 2289-2304

 15. Górska E., Jankiewicz U., Dobrzyński J., Gałązka A., Sitarek M., Gozdowski D., Russel S., Kowalczyk P. 2014. Production of Ligninolytic Enzymes by Cultures of White Rot Fungi. Polish Journal of Microbiology, 2014; 63(4):461-465

 16. Kazimierczak R., Hallmann E., Lipowski J., Drela N., Kowalik A., Püssa T., Matt D., Luik A., Gozdowski D., Rembiałkowska E. 2014. Beetroot (Beta vulgaris L.) and naturally fermented beetroot juices from organic and conventional production: metabolomics, antioxidant levels and anticancer activity. Journal of the Science of Food and Agriculture, 94, 13, 2618-2629

 17. Kodavali P.K., Dudkiewicz M., Pikuła S., Pawłowski S. 2014. Bioinformatics analysis of bacterial annexins – putative ancestral relatives of eukaryotic annexins . PLoS One, 9, 1, 11

 18. Kołoszko-Chomentowska Z., Sieczko L. 2014. Gospodarstwo rolne jako podmiot w gospodarce narodowej. Ekonomia i Zarządzanie, 1, 97-111

 19. Korczyńska J., Szczuka A., Symonowicz B., Wnuk A., Gonzalez-Szwacka A., Mazurkiewicz P., Studnicki M., Godzińska E. 2014. The effects of age and past and present behavioral specialization on behavior of workers of the red wood ant Formica polyctena Först. during nestmate reunion tests. Behavioural Processes, 107, 29-41

 20. Kozak M., Wnuk A. 2014. Including the Tukey mean-difference (Bland–Altman) plot in a statistics course. Teaching Statistics, 36, 3, 83-87

 21. Kubicka-Matusiewicz H., Gozdowski D., Puchalski J., Wiśniewski M. 2013. Wielocechowa analiza zmienności wybranych cech użytkowych form lokalnych żyta ozimego. Polish Journal of Agronomy, 2013, 15, 54-59

 22. Kubicka-Matusiewicz H., Matusiewicz M., Gozdowski D., Skrajna T. 2014. Zróżnicowanie fenotypowe wybranych taksonów Polygonum w uprawach ziemniaka na glebach luźnych i zwięzłych. Polish Journal of Agronomy, 18, 23–29

 23. Masny A., Mądry W., Żurawicz E. 2014. Combining ability of selected dessert strawberry cultivars with different fruit ripening periods. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 13 (1), 67-78

 24. Masny A., Żurawicz E., Pruski K., Mądry W. 2014. Combining ability analysis in 10 strawberry genotypes used in breeding cultivars for tolerance to Verticillium wilt. Journal of the American Society for Horticultural Science, 139, 3, 275-281

 25. Mądry W., Derejko A. 2014. Metody statystyczne analizy danych w kompletnej klasyfikacji Odmiana x Agrotechnika x Miejscowość x Rok (GxMxLxY) z PDOiR. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, 273, 83-100

 26. Olczak-Kowalczyk D., Krasuska-Sławińska E., Danko M., Popińska K., Banaś E., Gozdowski D., Książyk J., Zadurska M. 2014. Does long term parenteral nutrition in children have an impact on malocclusion? Preliminary report. Developmental Period Medicine, 18, 2, 241-246

 27. Paderewski J. 2013. An R function for imputation of missing cells in two-way data sets by EM-AMMI algorithm. Communications in Biometry and Crop Science , 2013, 8, 2, 60-69

 28. Paderewski J., Rodrigues P. 2014. The usefulness of EM-AMMI to study the influence of missing data pattern and application to Polish post-registration winter wheat data. Australian Journal of Crop Science, 8, 4, 640-645

 29. Pluta S., Żurawicz E., Studnicki M., Mądry W. 2014. Combining ability analysis for selected plant traits in gooseberry. Journal of the American Society for Horticultural Science, 139, 3, 325-335

 30. Robinett P., Anant J., Beksac M., Danielewicz R., Dausend J., Dudkiewicz M., Hwang W., Maiers M., Nazaretyan M., Resche A., Shriki N., Stein J., Rajagopol R. 2013. General organisation of a registry (0,6 ark.). A gift for life, WMDA handbook for blood stem cell donation, 2013. - 23-43

 31. Roszkowska-Mądra B. , Parfieniuk A. , Studnicki M. 2014. Poglądy młodzieży akademickiej studiów ekonomicznych o przedsiębiorczości i determinantach jej rozwoju. Optimum. Studia ekonomiczne. 2014, nr 6 (72), s. 217-235

 32. Sadkowski T., Ciecierska A., Majewska A., Oprządek J., Dasiewicz K., Ollik M., Wicik Z., Motyl, T 2014. Transcriptional background of beef marbling - novel genes implicated in intramuscular fat deposition. Meat Science, 97, 1, 32-41

 33. Samborska I. A., Alexandrov V., Sieczko L., Kornatowska B., Goltsev V., Cetner M., Kalaji, H. M 2014. Artificial neural networks and their application in biological and agricultural research. Signpost Open Access Journal of NanoPhotoBioSciences, 2, 14-30

 34. Sieczko A., Sieczko L. 2014. Wielowymiarowa analiza pozyskiwania środków finansowych w ramach działania 132 PROW 2007-2013 przez kraje członkowskie Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, T. 14 (29), z. 2, 214-225

 35. Sieczko A., Sieczko L. 2014. Dystrybucja usług agroturystycznych poprzez portal aukcyjny Allegro.pl (0,6 ark.). Turystyka i Rozwój Regionalny, 1, 101-110

 36. Sieczko A., Sieczko L. 2014. Dystrybucja usług agroturystycznych poprzez portal aukcyjny Allegro.pl . Turystyka i Rozwój Regionalny, 1, 101-110

 37. Skrajna T., Gozdowski D., Ługowska M. 2014. The transformations of field communities with Illecebrum verticillatum L. (Cariophyllaceae) on the borderlands of its European range (central-eastern Poland). Polish Journal of Ecology, 62, 1, 3-15

 38. Swoboda-Kopeć E., Sikora M., Golas M., Piskorska K., Gozdowski D., Netsvyetayeva I. 2014. Candida nivariensis in comparison to different phenotypes of Candida glabrata. Mycoses, 57, 12, 747-753

 39. Szczepińska T., Kutner J., Kopczyński M., Pawłowski K., Dziembowski A., Kudlicki A., Ginalski K., Rowicka, M 2014. Probabilistic approach to predicting substrate specificity of methyltransferases . PLoS Computational Biology, 10, 3, 10 s

 40. Turska-Szybka A., Andrzejczuk M., Lewandowska M., Gozdowski D., Olczak-Kowalczyk D. 2014. Infiltracja żywicą naturalnych plam próchnicowych na powierzchniach gładkich zębów mlecznych – badania in vitro. Dental and Medical Problems, T. 51, 3, 308-317

 41. Turska-Szybka A., Gozdowski D., Olczak-Kowlaczyk D. 2014. Impact of individual health-oriented parent education on eating and hygienic habits, oral hygiene level, and dentition condition in children with high risk of caries. Developmental Period Medicine, 18, 2, 223-240

 42. Welinder C. , Jönsson G.B., Ingvar C., Lundgren L., Baldetorp B., Olsson H., Breslin T., Rezeli M., Jansson B. , Fehniger T.E., Laurell T., Wieslander E., Pawłowski K., Marko-Varga G. 2014. Analysis of alpha-synuclein in malignant melanoma – development of a SRM quantification assay . PLoS One, 9, 10, 9 s

 43. Welinder C., Jönsson G., Ingvar C., Lundgren L., Baldetorp B., Olsson H., Breslin T., Rezeli M., Jansson B., Laurell T., Fehniger T.E., Wieslander E., Pawłowski K., Marko-Varga G. 2014. Feasibility study on measuring selected proteins in malignant melanoma tissue by SRM quantification. Journal of Proteome Research, 13, 3, 1315–1326

 44. Wnuk A., Górny A., Bocianowski J., Kozak M. 2013. Visualizing harvest index in crops. Communications in Biometry and Crop Science , 2013, 8, 2, 48-59

 45. Wójcik-Gront E., Gront D. 2014. Assessing uncertainty in the Polish agricultural greenhouse gas emission inventory using Monte Carlo simulation. Outlook on Agriculture, 43, 1, 61-65

 46. Żalikowska-Hołoweńko J., Dudkiewicz M., Perenc L. 2014. Dobór niespokrewnionych dawców szpiku w 2013 r.. Poltransplant : biuletyn informacyjny, 1 (22), 68-73


   

  Publications 2013

 1. Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A., Brągoszewska P. 2013. Evaluation of various bioindication methods of measuring zinc environmental pollution. International Journal of Environment and Pollution, Vol. 51, nr 3/4, s. 238-254
 2. Dmuchowski W., Baczewska A., Gozdowski D., Brągoszewska P. 2013. Effect of salt stress on the chemical composition of leaves of different tree species in urban environment. Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 22, nr 4, s. 987-994
 3. Dudkiewicz M., Lenart A., Pawłowski K. 2013. A novel predicted calcium-regulated kinase family implicated in neurological disorders. PloS One, Vol. 8, nr 6, 10 s.
 4. Fornal-Pieniak B., Ollik M. 2013. Diversity of flora in the undergrowth of park afforestations, rural plantings and oak-hornbeam forests. Folia Forestalia Polonica. Seria A , Vol. 55, nr 3, s. 132-136
 5. Golba J., Rozbicki J., Gozdowski D., Sas D., Mądry W., Piechociński M., Kurzyńska L., Studnicki M., Derejko A. 2013. Adjusting yield components under different levels of N applications in winter wheat. International Journal of Plant Production, Vol. 7, nr 1, s. 139-150
 6. Hallmann E., Rembiałkowska E., Derejko A. 2013. Wpływ sposobu pakowania oraz mrożenia na zawartość związków biologicznie czynnych w owocach pomidora z produkcji ekologicznej i konwencjonalnej. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering, Vol. 58, nr 3, s. 204-208
 7. Kodavali P.K., Skowronek K., Koszela-Piotrowska I., Strzelecka-Kiliszek A.,Pawłowski K, Pikula S. 2013. Structural and functional characterization of annexin 1 from Medicago truncatula. Plant Physiology and Biochemistry , Vol. 73, s. 56-62
 8. Krzyśko M., Derejko A., Górecki T., Gacek E. 2013. Principal component analysis for functional data on grain yield of winter wheat cultivars. Biometrical Letters, Vol. 50, nr 2, s. 81-94
 9. Lenart A., Dudkiewicz M., Grynberg M., Pawłowski K. 2013. CLCAs - a family of metalloproteases of intriguing phylogenetic distribution and with cases of substituted catalytic sites . PLoS One, Vol. 8, nr 5, 12 s.
 10. Lenart A., Pawłowski K. 2013. Intersection of selenoproteins and kinase signalling. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Proteins and Proteomics, Vol. 1834, nr 7, s. 1279-1284
 11. Mądry W., Mena Y., Roszkowska-Mądra B., Gozdowski D., Hryniewski R., Castel J. 2013. An overview of farming system typology methodologies and its use in the study of pasture-based farming system: a review. Spanish Journal of Agricultural Research, Vol. 11, nr 2, s. 316-326
 12. Mądry W., Paderewski J., Gozdowski D., Rozbicki J., Golba J., Piechociński M., Studnicki M., Derejko A. 2013. Adaptation of winter wheat cultivars to crop managements and Polish agricultural environments. Turkish Journal of Field Crops, Vol. 18, nr 1, s. 118-127
 13. Michalska K., Studnicki M. 2013. The effect of the presence of quiescent female nymphs, males and their spermatophores on spermatophore placement in two species of eriophyoid mites. Experimental and Applied Acarology, Vol. 35, nr 2, s. 483-500
 14. Orzechowski S., Grabowska A., Sitnicka D., Simińska J., Felus M., Dudkiewicz M., Fudali S., Sobczak M. 2013. Analysis of the expression, subcellular and tissue localisation of phosphoglucan, water dikinase (PWD/GWD3) in Solanum tuberosum L.: a bioinformatics approach for the comparative analysis of two a-glucan, water dikinases (GWDs) from Solanum tuberosum L. /. Acta Physiologiae Plantarum, Vol. 35, nr 2, s. 483-500
 15. Piróg A., Kalińska A., Gozdowski D., Olczak-Kowalczyk D. 2013. Influence of physicochemical parameters of saliva on dentition, gingivae and oral mucosa in healthy children. Czasopismo Stomatologiczna (Journal of Stomatology), Vol. 66, nr 2, s. 154-169
 16. Stępień M., Gozdowski D., Samborski S. 2013. A case study on the estimation accuracy of soil properties and fertilizer rates for different soil-sampling grids. Journal of Plant Nutrition and Soil Science, Vol. 176, nr 1, s. 57-68
 17. Studnicki M., Mądry W., Schmidt J. 2013. Comparing the efficiency of sampling strategies to establish a representative in the phenotypic-based genetic diversity core collection of orchardgrass ( Dactylis glomerata L.) /. Czech Journal of Genetics and Plant Breeding, Vol. 49, nr 1, s. 36-47
 18. Sutkowska B., Rozbicki J. Gozdowski D. 2013. Farming systems in High Nature Value (HNV) farmland : a case study of Wigry National Park, Poland. Polish Journal of Environmental Studies, Vol. 22, nr 2, s. 521-531
 19. Szczepińska T., Pawłowski K. . Genomic positions of co-expressed genes: echoes of chromosome organisation in gene expression data . BMC Research Notes, Vol. 6, nr 229, 13 s.
 20. Szczęsny P., Mykowieska A., Pawłowski K., Grynberg M. 2013. Distinct protein classes in human red cell proteome revealed by similarity of phylogenetic profiles . PLoS One, Vol. 8, nr 1, 8 s.
 21. Śliwka P., Dudkiewicz M. 2013. How to identify laterally transferred genes? Symmetries and groups in contemporary physics : Proceedings of the XXIX International Colloquium on Group-Theoretical Methods in Physics, Tianjin, China, 20 – 26 August 2012 / ed. by Chengming Bai, Jean-Pierre Gazeau, Mo-Lin Ge. - Tianjin, 2013. - s. 237-242
 22. Tartanus M., Wnuk A., Kozak M., Hartley J. 2013. Graphs and prestige in agricultural journals. Journal of the American Society for Information Science and Technology, Vol. 64, nr 9, s. 1946-1950
 23. Turska-Szybka A., Gefrerer M., Gozdowski D., Olczak-Kowalczyk D. 2013. Częstość występowania i rozmieszczenie plam próchnicowych na powierzchniach gładkich zębów mlecznych u dzieci poniżej 6. roku życia. Dental and Medical Problems, T. 50, nr 3, s. 298-307
 24. Wójcik-Seliga J., Wójcik-Gront E. 2013. Evaluation of blackberry and hybrid berry cultivars new to Polish climate – short communication. Horticultural Science, Vol. 40, nr 2, s. 88-91
 25. Żurek G., Wiewióra B., Gozdowski D. 2013. Relations between bioclimatic variables and endophyte colonization of grasses in Poland. Fungal Ecology , Vol. 6, nr 6, s. 554-556

Publications 2012

 

 1. Bokszczanin Kamila, Przybyła Andrzej A, Schollenberger Małgorzata, Gozdowski Dariusz, Mądry Wiesław, Odziemkowski Sławomir, 2012. Inheritance of fire blight resistance in Asian Pyrus species. Open Journal of Genetics, Vol. 2, nr 2, s. 109-120

 2. Brzychcy Sylwia, Zagórski Zbigniew, Sieczko Leszek, Kaczorek Danuta, 2012. Analysis of groundmass colour as a tool for ewaluating the extent of pedogenic processes in chromic soils . Roczniki Gleboznawcze, T. 63, nr 3, s. 3-7

 3. Cieśla Mirosław, Jończyk Robert, Gozdowski Dariusz, Wojda Ryszard, Śliwiński Jerzy, 2012. Porównanie efektów stosowania przysadki mózgowej karpia (CPH), Ovopelu i Ovaprimu w kontrolowanym rozrodzie jazi Leuciscus idus (L.) wychowanych w stawach karpiowych. Roczniki Naukowe Polskiego Związku Wędkarskiego, 2012, T. 25, s. 61-72

 4. Dmuchowski Wojciech, Baczewska Aneta, Gozdowski Dariusz, 2012. Silver birch (Betula pendula Roth) as zinc hyperaccumulator. Heavy Metals in Environment : Selected Papers from the ICHMET - 15 Conference: Progress in Environmental Science, Technology and Management. Vol. 2 / ed. Jerome Nriagu, Jozef Pacyna, Piotr Szefer, Bernd Markert, Simone Wünschmann, Jacek Namiesnik., Marlate BV, Leiden Holandia, vol. 2, s. 19-25

 5. Dudkiewicz Małgorzata, Piszczek Ewa, 2012. Bacterial putative metacaspase structure from Geobacter sulfureducens as a template for homology modeling of type II Triticum aestivum metacaspase (TaeMCAII) . Acta Biochimica Polonica, 2012, Vol. 59, nr 3, s. 401-406

 6. Dudkiewicz Małgorzata, Szczepińska Teresa, Grynberg Marcin, Pawłowski Krzysztof, 2012. A novel protein kinase-like domain in a selenoprotein, widespread in the tree of life. PLoS One, 2012, 7(2), e32138

 7. Franek Edward, Januszkiewicz−Caulier Joanna, Błach Anna, Napora Magdalena, Jedynasty Krystyna, Budlewski Tadeusz, Gozdowski Dariusz, Górska Renata, 2012. Intima−media thickness and other markers of atherosclerosis in patients with type 2 diabetes and periodontal disease. Kardiologia Polska, 2012, T. 70, nr 1, s. 7-13

 8. Gozdowski Dariusz, Wyszyński Zdzisław, Kalinowska-Zdun Maria, Pągowski Krzysztof, Pietkiewicz Stefan, 2012. Zmienność budowy przestrzennej łanu jęczmienia jarego w zróżnicowanych warunkach środowiskowo-agrotechnicznych. Cz. 1. Struktura łanu . Fragmenta Agronomica, R. 29, nr 3, s. 7-19

 9. Gozdowski Dariusz, Wyszyński Zdzisław, Kalinowska-Zdun Maria, Pągowski Krzysztof, Pietkiewicz Stefan, 2012. Zmienność budowy przestrzennej łanu jęczmienia jarego w zróżnicowanych warunkach środowiskowo-agrotechnicznych. Cz. 1. Struktura łanu . Fragmenta Agronomica, R. 29, nr 3, s. 20-30

 10. Kołoszko-Chomentowska Zofia, Sieczko Leszek, 2012. Kapitał ludzki w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. Ekonomia i Środowisko, 2012, nr 1 (41), s. 222-232

 11. Kozak Marcin, Wnuk Agnieszka, Tartanus Małgorzata, Hartley James, 2012. Key variables come first! How best to design a correlation table when there is one key variable. Journal of Information Science, 2012, Vol. 38, nr 4, s. 399-403

 12. Kubicka Helena, Gozdowski Dariusz, Puchalski Jerzy, Łuczak Wiesław, 2012. Wielocechowa ocena zróżnicowania form lokalnych żyta o różnym pochodzeniu geograficznym pod względem cech morfologicznych i użytkowych. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin , 2012, nr 264, s. 105-115

 13. Mądry Wiesław, Iwańska Marzena, 2012. Measures of genotype wide adaptation level and their relationships in winter wheat. Cereal Research Communications, 2012, Vol. 40, nr 4, s. 592-601

 14. Mądry Wiesław, Paderewski Jakub, Rozbicki Jan, Gozdowski Dariusz, Golba Jan, Piechociński Mariusz, Studnicki Marcin, Derejko Adriana, 2012. Plonowanie odmian pszenicy ozimej w różnych środowiskach - jednoroczna seria PDOiR. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin ,  2012, nr 263, s. 189-204

 15. Olczak-Kowalczyk Dorota, Daszkiewicz Marta, Krasuska-Sławińska Ewa, Dembowska-Bagińska Bożena, Gozdowski Dariusz, Daszkiewicz Paweł, Fronc Beata, Semczuk Katarzyna, 2012. Bacteria and Candida yeasts in inflammations of the oral mucosa in children with secondary immunodeficiency. Journal of Oral Pathology and Medicine, 2012, Vol. 41, nr 7, s. 568-576

 16. Olczak-Kowalczyk Dorota, Gozdowski Dariusz, Grenda Ryszard, Pawłowska Joanna, Górska Renata, 2012. Blastomyces in pathological lesions on oral mucous membrane in children and adolescents after transplant and with kidney or liver diseases. Journal of Stomatology (Czasopismo Stomatologiczne), 2012, Vol. 65, nr 5, s. 676-692

 17. Olczak-Kowalczyk Dorota, Gozdowski Dariusz, Pawłowska Joanna, Grenda Ryszard, 2012. The status of dental and jaw bones in children and adolescents after kidney and liver transplantation. Annals of Transplantation, 2012, 17(4), s. 72-81

 18. Olczak-Kowalczyk Dorota, Piróg Anna, Gozdowski Dariusz, Górska Renata, 2012. Zmiany na błonie śluzowej u dzieci i młodzieży z wtórnymi niedoborami odporności. Magazyn Stomatologiczny, 2012, nr 11, s. 56-60

 19. Paderewski Jakub, Mądry Wiesław, 2012. Zastosowania modelu AMMI do analizy reakcji odmian na środowiska. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin , 2012, nr 263, s. 161-188

 20. Piszczek Ewa, Dudkiewicz Małgorzata, Mielecki Marcin, 2012. Biochemical and bioinformatic characterization of type II metacaspase protein (TaeMCAII) from wheat. Plant Molecular Biology Reporter, 2012, 30, s. 1338–1347

 21. Pluta Stanisław, Mądry Wiesław, Sieczko Leszek, 2012. Phenotypic diversity for agronomic traits in a collection of blackcurrant (Ribes nigrum L.) cultivars evaluated in Poland. Scientia Horticulturae, 2012, Vol. 145, s. 136-144

 22. Przybyła Andrzej A., Bokszczanin Kamila, Schollenberger Małgorzata, Gozdowski Dariusz, Mądry Wiesław, Odziemkowski Sławomir, 2012. Fire blight resistance of pear genotypes from different European countries. Trees-Structure and Functions, 2012, Vol. 26, nr 1, s. 191-197

 23. Samborski Stanisław, Gozdowski Dariusz, Wańkowicz Jarosław, Wilson James, 2012. Zastosowania rolnictwa precyzyjnego w uprawie ziemniaka. Produkcja i rynek ziemniaka / red. nauk. Jacek Chotkowski, Wydawnictwo Wieś Jutra, Warszawa, S. 253-269

 24. Sieczko Anna, Sieczko Leszek, 2012. Dystrybucja tradycyjnych i regionalnych produktów mlecznych poprzez portal Allegro. Zeszyty Naukowe. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 237, 199-210

 25. Sieczko Leszek, 2012. Aplikacja bazodanowa wspomagająca prowadzenie dokumentacji w gospodarstwach ekologicznych starających się o dopłaty rolnośrodowiskowe. Studia Informatica, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 733 (30), s.211-220

 26. Sienkiewicz-Paderewska Dorota, Paderewski Jakub, 2012. Habitat preferences of plant associations from Molinio-Arrhenatheretea class described in the ’The Bug Ravine Landscape Park’ by GGE biplot analysis. Grassland - a European resorce? : proceedings of the 24th General Meeting of the European Grassland Federation : Lublin, Poland, 3-7 June 2012 / ed. by P. Goliński, Marianna Warda, Piotr Stypiński. - Poznań : Oficyna Wydawnicza Garmond, , S. 661-663

 27. Studnicki Marcin, Mądry Wiesław, 2012. Metodyka statystyczna pobierania próby do tworzenia kolekcji podstawowej roślinnych zasobów genowych: przegląd dorobku. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin , 2012, nr 263, s. 129-160

 28. Studnicki Marcin, Mądry Wiesław, Schmidt Jan, 2012. Wielowymiarowa analiza zmienności genotypowej cech rolniczych w kolekcji zasobów genowych kupkówki pospolitej (Dactylis glomerata L.). Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin , 2012, nr 263, s. 105-127

 

 

 Publications 2011

 1. Artyszak A., Gozdowski D. 2010. Wpływ zróżnicowanej uprawy pożniwnej na przydatność dwóch odmian buraka cukrowego do produkcji biogazu. Fragmenta Agronomica, R. 27, nr 4, s. 7-18
 2. Baczewska A., Dmuchowski W., Gozdowski D., Brągoszewska P. 2011. Changes in health status and chemical composition of tree leaves of the Crimean Linden in the years 2000 and 2009. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 49, s. 84-95
 3. Bocianowski J., Kozak M., Liersch A., Bartkowiak-Broda I. 2011. A heuristic method of searching for interesting markers in terms of quantitative traits. Euphytica, Vol. 181, nr 1, s. 89–100
 4. Derejko A., Mądry W., Gozdowski D., Rozbicki J., Golba J., Piechociński M., Studnicki M. 2011. Wpływ odmian, miejscowości i intensywności uprawy oraz ich interakcji na plon pszenicy ozimej w doświadczeniach PDO. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, nr 259, s. 131-146
 5. Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A. 2011. Comparison of four bioindication methods for assessing the degree of environmental lead and cadmium pollution. Journal of Hazardous Materials, Vol. 197, s. 109-118
 6. Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A., Brągoszewska P. 2011. Evaluation of the arsenic environmental pollution on the basis of different bioindicative methods. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 48, s. 391-402
 7. Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A., Brągoszewska P. 2011. The comparison bioindication methods in the assessment of environmental pollution with heavy metals. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych, nr 50, s. 171-179
 8. Dmuchowski W., Gworek B., Gozdowski D., Baczewska A., Maciaszek D. 2011. Ocena zmian zanieczyszczenia powietrza ołowiem, cynkiem i chromem w rejonie huty stali w Warszawie w latach 1993-2008. Przemysł Chemiczny , R. 90, nr 2, s. 218-221
 9. Dmuchowski W., Gworek B., Gozdowski D., Baczewska A., Muszyńska A. 2011. Zanieczyszczenie powietrza metalami ciężkimi w rejonie huty cynku i ołowiu w Bukownie koło Olkusza. Przemysł Chemiczny, R. 90, nr 2, s. 223-228
 10. Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B. 2010. Detection of spatial outliers in rural communes of Podlasie Province (Poland) on the basis of socio-economic attributes. Journal of Central European Agriculture, Vol. 11, nr 4, s. 409-413
 11. Gozdowski D., Sas D., Rozbicki J., Mądry W., Golba J., Piechociński M., Kurzyńska L., Studnicki M., Derejko A. 2011. Visualizing diversity of yield determination by its components for winter wheat cultivar with ternary plot. Colloquium Biometricum, Vol. 41, s. 39-47
 12. Gozdowski D., Sas D., Samborski S., Kapeliński A. 2011. Ocena zmienności przestrzennej zasobności gleby i plonowania pszenicy ozimej z wykorzystaniem pakietu R. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, nr 259, s. 63-72
 13. Hryniewski R., Mądry W., Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B. 2011. Typology of tobacco-based farming systems at the farm level in south-eastern Poland. Acta Scientiarum Polonorum. Seria: Oeconomia, nr 10 (1), s. 21-33
 14. Kociuba W., Mądry W., Kramek A., Ukalski K., Studnicki M. 2010. Multivariate diversity of Polish winter triticale cultivars for spike and other traits. Plant Breeding and Seed Science, Vol. 62, s. 31-42
 15. Kozak M. 2010. Visualizing adaptation of genotypes with a ternary plot. Chilean Journal of Agricultural Research, Vol. 70, nr 4, s. 596-603
 16. Kozak M. 2011. Analiza związków przyczynowo-skutkowych w agronomii i hodowli roślin. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, nr 259, s. 3-21
 17. Kozak M. 2011. Comparison of efficiency of geometric stratification and K-means algorithm in univariate stratification of skewed populations. International Journal of Agricultural and Statistical Sciences, Vol. 7, nr 1, s. 341-344
 18. Kozak M. 2011. Online platform supporting teaching correlation. Model Assisted Statistics and Applications. Vol. 6, nr 1, s. 71-74
 19. Kozak M. 2011. When should zero be included on a scale showing magnitude?. Teaching Statistics, Vol. 33, nr 2, s. 53-58
 20. Kozak M. 2011. Yet another visualization of the Iris data: the bridge plot. Model Assisted Statistics and Applications, Vol. 6, nr 1, s. 11-16
 21. Kozak M., Azevedo R.A. 2011. Does using stepwise variable selection to build sequential path analysis models make sense?. Physiologia Plantarum, Vol. 141, nr 3, s. 197-200
 22. Kozak M., Bocianowski J., Liersch A., Tartanus M., Bartkowiak-Broda I., Piotto F., Azevedo R.A. 2011. Genetic divergence is not the same as phenotypic divergence. Molecular Breeding, Vol. 28, nr 2, s. 277–280
 23. Kozak M., Wnuk A. 2011. Inspecting associations in multivariate data sets with an interactive modified Bland-Altman plot. Romanian Agricultural Research, nr 28, s. 259-262
 24. Mądry W., Gacek E.S., Paderewski J., Gozdowski D., Drzazga T. 2011. Adaptive yield response of winter wheat cultivars across environments in Poland using combined AMMI and cluster analyses. International Journal of Plant Production, Vol. 5, nr 3, s. 299-309
 25. Mądry W., Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B., Hryniewski R. 2011. Typologia systemów produkcji rolniczej: koncepcja, metodologia i zastosowanie. Fragmenta Agronomica, R. 28, nr 3, s. 70-81
 26. Mądry W., Iwańska M. 2011. Ilościowe miary szerokiej adaptacji odmian i ich zastosowanie w doświadczeniach wstępnych z pszenicą ozimą. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, nr 260/261, s. 81-95
 27. Mądry W., Iwańska M. 2011. Przydatność metod oraz miar statystycznych do oceny stabilności i adaptacji odmian: przegląd literatury. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, nr 260/261, s. 193-218
 28. Niemczyk H., Kowalska B., Majewski G. 2010. Analiza zależności między aktualną wilgotnością gleby a wskaźnikiem opadów uprzednich i temperaturą powietrza. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, R. 19, z. 1, s. 13-19
 29. Nowicka A., Szczepankiewicz A., Jaklewicz A., Filipek A., Barcikowska M., Elbaum D. 2011. Ultrafiltrate of Blood Plasma Modulates Amyloid-β Aggregation. Journal of Alzheimer's Disease, Vol. 23, No. 1, s. 1-5
 30. Olczak-Kowalczyk D., Górska R., Matosek A., Klaudel-Dreszler M., Gozdowski D., Zaremba M. 2011. Ocena mikroflory kieszonek dziąsłowych u dzieci z neuropenią wrodzoną. Magazyn Stomatologiczny, nr 10, s.94-100
 31. Olczak-Kowalczyk D., Witt A., Gozdowski D., Ginalska-Malinowska M. 2011. Oral mucosa in children with Prader-Willi syndrome. Journal of Oral Pathology and Medicine , Vol. 40, nr 10, s. 778-784
 32. Paderewski J., Gauch H., Mądry W., Drzazga T., Rodrigues P. 2011. Yield response of winter wheat to agro-ecological conditions using additive main effects and multiplicative interaction and cluster analysis. Crop Science, Vol. 51, nr 3, s. 969-980
 33. Paderewski J., Mądry W., Rozbicki J. 2010. Yielding of old and modern Polish wheat cultivars under different nitrogen inputs as assessed by combined using AMMI and cluster analyses . Plant Breeding and Seed Science, Vol. 61, s. 117-136
 34. Paderewski J., Paderewska-Sienkiewicz D. 2010. Multidimensional scaling for describing the risks for grasslands ecosystems located in the Polish Landscape Parks. Grassland in a changing world. : proceedings of the 23th General Meeting of the European Grassland Federation. s. 723-725
 35. Piszczek E., Dudkiewicz M., Sobczak M. 2011. Molecular cloning and phylogenetic analysis of cereal type II metacaspase cDNA from wheat. Biologia Plantarum , Vol. 55, nr 4, s. 614-624
 36. Plaza E.H.., Kozak M., Navarrete L., Gonzalez-Andujar J.L. 2011. Tillage system did not affect weed diversity in a 23-year experiment in Mediterranean dryland. Agriculture Ecosystems & Environment, Vol. 140, nr 1/2, s. 102-105
 37. Sanwal S.K., Kozak M., Kumar S., Singh B., Deka, B.C. 2011. Yield improvement through female homosexual hybrids and sex genetics of sweet gourd (Momordica cochinchinensis Spreng.). Acta Physiologiae Plantarum , Vol. 33, nr 5, s. 1991–1996
 38. Sanwal S.K., Kozak M., Verma M.R. 2011. Searching for the optimum multivariate profile of an ash gourd [Benincasa hispida (Thunb.) Cogn.] genotype. Acta Physiologiae Plantarum , Vol. 33, nr 2, s. 463–468
 39. Sieczko L., Sieczko A. 2011. Parametryzacja głównych atrybutów ziarna zbóż w aplikacjach bazodanowych w czasie ich przechowywania. Logistyka, nr 6, CD nr 4, s. 5301-5303
 40. Sieczko L., Syta K. 2011. Stan rozwoju społeczeństwa informacyjnego na terenach wiejskich przez pryzmat młodzieży gimnazjalnej w powiecie białobrzeskim. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica, nr 656 (28), s. 445-454
 41. Sienkiewicz-Paderewska D., Paderewski J. 2011. Możliwość zastosowania metody GGE biplot do oceny stanu i identyfikacji zagrożeń zespołu Alopecuretum pratensis opisanego na terenie Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie, T. 11, z. 3, s. 237–252
 42. Soika G.M., Kozak M. 2011. Problems with the taxonomy of Phytoptus tetratrichus Nalepa 1890 (Acari: Eriophyoidea) inhabiting Tilia spp.: Analysis based on morphological variation among individuals. Zootaxa , nr 2988, s. 37–52
 43. Tartanus M., Kozak M., Wnuk A. 2011. Wykorzystanie diagramu łodyga i liście do analizy danych w środowisku R. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, nr 259, s. 73-81
 44. Wnuk A., Kozak M. 2011. Knowledge about and attitudes to GMOs among students from various specializations . Outlook on Agriculture, nr 4, s. 337-342
 45. Wnuk A., Kozak M., Tartanus M. 2011. Wprowadzenie do interaktywnej wizualizacji danych w środowisku R. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, nr 259, s. 83-92

Monografie

 1. Mądry W., Castel J., Ollik M., Roszkowska-Mądra B. 2011. Theoretical and empirical studies on farming systems in Spain and Poland. Wydawnictwo SGGW
 2. Ollik M. 2011, Biodiversity and crop diversity: its assessment and importance in different scales of sustainable farming systems, S. 100-109. w: Theoretical and empirical studies on farming systems in Spain and Poland. Wydawnictwo SGGW
 3. Sieczko A., Sieczko L. 2011, Promotion of regional and traditional products in Poland over the years 1998-2011, S. 23-43. w: Problems of tourism development on rural areas. Wydawnictwo SGGW
 4. Wójcik-Gront E. 2011, A mitigation of greenhouse gases emission in cropland management S. 53-62. w: Theoretical and empirical studies on farming systems in Spain and Poland. Wydawnictwo SGGW


 Publications 2010 

 1. Castel J.M., Mądry W., Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B., Dąbrowski M., Lupa W., Mena Y. 2010. Family dairy farms in the Podlasie province, Poland: farm typology according to farming system. Spanish J. Agric. Res. 8(4), 946-961
 2. Dmuchowski W., Baczewska A.H., Gozdowski D. 2010. Zawartość ołowiu, kadmu i cynku w odpadach z terenów zieleni miejskiej, jako surowcach do produkcji kompostu. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 547, 85-93
 3. Franek E, Napora M, Blach A, Budlewski T, Gozdowski D, Jedynasty K, Krajewski J, Gorska R. 2010. Blood pressure and left ventricular mass in subjects with type 2 diabetes and gingivitis or chronic periodontitis Journal of Clinical Periodontology 37, 875-880
 4. Gozdowski D., Samborski S., Dobers E.S. 2010. Evaluation of methods for detection of spatial outliers in the field data of winter wheat. Colloquium Biometricum 40, 41-51
 5. Jankowski P., Gozdowski D. 2010. Canonical modelling of spring barley growth using dry matter weight data from a field experiment. Ecological Modelling 22, 161-172
 6. Kozak M. A new R function to ease the pain of creating dotplots. 2010. Comm. in Biometry and Crop Sci. 5(2), 69-77
 7. Kozak M. 2010. Asterisks – friends or foes of statistics?  Teaching Statistics 32(3), 88-89
 8. Kozak M. 2010. Basic principles of graphing data. Scientia Agricola 67, 483-494
 9. Kozak M. 2010. Comparison of three types of G × E performance plot for showing and interpreting genotypes’ stability and adaptability. Inter. J. Plant Prod. 4(4), 293-301
 10. Kozak M. 2010. Improved Scatterplot Design IEEE Computer Graphics and Applications 30(6), 3-7
 11. Kozak M. 2010. Use of parallel coordinate plots in multi-response selection of interesting genotypes. Comm. in Biometry and Crop Sci. 5(2), 83-95
 12. Kozak M., Wnuk A., Gozdowski D., Wyszyński Z. 2010. Visualizing bivariate relationships with hexagonally binned data. Colloquium Biometricum 40, 31-40
 13. Kozak M. 2010. Note on two methods of additive yield component analysis.  Biometrical Letters 47(2), 129-132
 14. Kozak M., Bocianowski J., Sawkojć S., Wnuk A. 2010. Call for more graphical elements in statistical teaching and consultancy. Biometrical Letters 47(1), 57-68
 15. Kozak M., Krzanowski W.J. 2010. Effective presentation of data. European Science Editing 36(2), 41-42
 16. Kozak M., Lewandowski M. 2010. Eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) on coniferous trees: is the occurrence of one species associated with the other? Experimental and Applied Acarology 50, 115-122
 17. Kozak M., Wnuk A., Krzanowski W.J. 2010. A simple R function for inspecting multivariate data. Comm. in Biometry and Crop Sci. 5(1), 31-40
 18. Krzyśko M., Mądry W., Pluta S., Skorzybut M., Wołyński W. 2010. Analysis of multivariate repeated measures data. Colloquium Biometricum. 40,117-133
 19. Masny A., Sieczko L., Żurawicz E., Mądry W. 2010. Zmienność i współzależność cech ilościowych u rodzin mieszańcowych truskawki powtarzającej owocowanie. Część I: Związki pomiędzy cechami. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 555, 551-559
 20. Masny A., Sieczko L., Żurawicz E., Mądry W. 2010. Zmienność i współzależność cech ilościowych u rodzin mieszańcowych truskawki powtarzającej owocowanie. Część II: Jedno- i wielowymiarowa analiza zmienności i grupowanie. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 555,561-577
 21. Mądry W., Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B., Dąbrowski M., Lupa W. 2010. Diversity and typology of farms according to farming system: a case study for a dairy region of Podlasie province. Poland Electronic Journal of Polish Agricultural Universities. 13(2), #03
 22. Mądry W., Pluta S., Sieczko L., Studnicki M. 2010. Phenotypic diversity in a sample of blackcurrant (Ribes nigrum L.) cultivars maintained in the Fruit Breeding Department at the Research Institute of Pomology and Floriculture in Skierniewice. Poland. J. Fruit Ornam. Plant Res. 18(2), 23-37
 23. Niedzielski M., Łuczak W., Puchalski J., Gozdowski D., Kubicka H. 2010. Analiza zmienności fenotypowej form żyta ozimego (Secale cereale L.) o zróżnicowanym pochodzeniu geograficznym. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 555, 269-279
 24. Olczak-Kowalczyk D., Wacińska-Drabińska M., Matosek A., Janicha J., Romanowska E., Nadkowska P., Gozdowski D., Kowalczyk W. 2010. Candida spp. in the Oral Cavity in Children Treated for Selected Systemic Diseases. Polish J. Envir. Studies 18 (6A), 69-73
 25. Prędecka A., Russel S., Chojnicki J., Gozdowski D., Dmochowski D. 2010. Wpływ kontrolowanych pożarów lasów na potencjał mineralizacyjny azotu w glebie. Woda, Środowisko, Obszary Wiejskie 10 z. 2 (30), 143-151
 26. Samborski S., Tabor H., Gozdowski D. 2010. Ocena efektywności ekonomicznej odkamieniania pod uprawę ziemniaków. Ziemniak Polski. XX (1), 14-20
 27. Shangodoyin D.H., Ojo J.F., Kozak M. 2010. Subsetting and identification of optimal models in one-dimensional bilinear time series modeling. International J. Manag. Science Eng. Manag. 5, 252-260
 28. Sieczko A., Sieczko L. 2010. Wykorzystanie portalu Allegro w e-biznesie skierowanym do rolników. Acta Scientiarum Polonorum. Seria Oeconomia 9, 211-222
 29. Sieczko L. 2009. Pozyskiwanie wiedzy i jej wykorzystywanie przez rolników korzystających z sieci Internet. Pamiętnik Puławski 151/I,305-314
 30. Singh H.P., Kumar S., Kozak M. 2010. Improved estimation of finite-population mean using sub-sampling to deal with non-response in two-phase sampling scheme. Communications in Statistics-Theory and Methods 39, 791-802
 31. Studnicki M., Mądry W., Kociuba W. 2010. Efektywność metod pobierania próby w tworzeniu kolekcji podstawowej pszenżyta jarego przy użyciu danych fenotypowych. Zesz. Prob. Post. Nauk Roln. 555, 409-418
 32. Studnicki M., Mądry W., Kociuba W. 2010. The efficiency and effectiveness of sampling strategies used to develop a core collection for the Polish spring triticale (× Triticosecale Wittm.) germplasm resources. Commun. Biometry and Crop Sci. 5,127–137
 33. Zagórski Z., Brzychcy S. Sieczko L. 2010.Zastosowanie komputerowej analizy obrazu do mikromorfologicznej charakterystyki niektórych cech mikrostruktury w glebach wytworzonych z iłów dolnego triasu w Górach Świętokrzyskich. Roczniki Gleboznawcze (Soil Science Annual). T. LXI. nr 4, 1-10

Monographs

 1. Mądry W., Makowski D., Karczmarek Z., Krajeński P., Studnicki M. 2010. Metody statystyczne oparte na liniowych modelach liniowych w zastosowaniach do doświadczalnictwa, genetyki i hodowli roślin. Monografie, Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, tom 34, stron 164

  Publications 2009

  Original articles

 1. Mohammady S., Arminian A., Khazaei H., Kozak M. Does water use efficiency explain the relationship between carbon isotope discrimination and wheat grain yield? Acta Agriculturae Scandinavica, Section B: Plant and Soil Science 2009, 59, 385-388
 2. Stępień M., Kozak M. Relationships among indicators of soil acidity Acta Agriculturae Scandinavica, Section B: Plant and Soil Science 2009, 59, 475-480
 3. Durrai A.A., Kozak M., Verma M.R., Gupta S., Pattanayak A Genetic analysis of panicle and physiological traits in hill rice grown in mid altitudes of northeastern India Acta Physiologiae Plantarum 2009, 31, 797-803
 4. Dudkiewicz M., Malanowski P., Czerwiński J., Pawłowski K. An Approach to Predicting Hematopoietic Stem Cell Transplantation Outcome Using HLA-Mismatch Information Mapped on Protein Structure Data Biology of Blood and Marrow Transplantation 2009, 15, 1014-1025
 5. Jakubska-Busse A., Dudkiewicz M., Jankowski P., Sikora R. Mathematical inference of the underground clonal growth of Epipactis helleborine (L.) Crantz (Orchidaceae, Neottieae) Botanica Helvetica 2009, 119, 69–76
 6. Singh S., Singh H.P., Tailor R., Allen J., Kozak M. Estimation of ratio of two finite-population means in the presence of non response Communications in Statistics: Theory and Methods 2009, 38, 3608-3621
 7. Gupta S., Kozak M., Sahay G., Durrai A.A., Mitra J., Verma M.R., Pattanayak A., Thongbam P.D., Das A. Genetic Parameters of Selection and Stability and Identification of Divergent Parents for Hybridization in Rice Bean [Vigna umbellata Thunb. (Ohwi and Ohashi)] in Mid Altitudes of Meghalaya Journal of Agricultural Science 2009, 147, 581-588
 8. Gregorek H., Olczak-Kowalczyk D., Dembowska-Bagińska B., Pietrucha B., Anna Wakulińska A., Gozdowski D., Chrzanowska K.H. Oral findings in patients with Nijmegen breakage syndrome: A preliminary study. Oral Surgery, Oral Medicine Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology 2009, 108, e39-e45
 9. Olczak-Woltman H., Bartoszewski G., Mądry W., Niemirowicz-Szczytt K. Inheritance of resistance to angular leaf spot (Pseudomonas syringae pv. lachrymans) in cucumber and identification of molecular markers linked to resistance Plant Pathology 2009, 59, 145-151
 10. Kozak M. Analyzing one-way experiments: a piece of cake or a pain in the neck? Scientia Agricola 2009, 66, 556-562
 11. Gozdowski D., Mądry W. Charakterystyka i empiryczne porównanie prostej oraz złożonej analizy ścieżek w ocenie determinacji plonu roślin przez ich cechy plonotwórcze Część I. Prezentacja stosowanych metod Biuletyn IHAR 2008, 249, 109-124
 12. Gozdowski D., Mądry W., Wyszyński Z., Kalinowska-Zdun M. Charakterystyka i empiryczne porównanie prostej oraz złożonej analizy ścieżek w ocenie determinacji plonu roślin przez ich cechy plonotwórcze Część II. Przykład z jęczmieniem jarym. Biuletyn IHAR 2008, 248, 125-132
 13. Iwańska M., Mądry W., Drzazga T., Rajfura A. Zastosowanie miar statystycznych do oceny stopnia szerokiej adaptacji odmian pszenicy ozimej na podstawie serii doświadczeń przedrejestrowych. Biuletyn IHAR 2008, 250, 67-86
 14. Paderewski J., Mądry W., Pilarczyk W., Drzazga T. Retrospektywne badanie reakcji plonu odmian pszenicy ozimej na warunki środowiskowe w miejscowościach za pomocą łącznej analizy AMMI i skupień: ocena postępu genetycznego w plonowaniu Biuletyn IHAR 2008, 250, 87-106
 15. Pluta S., Mądry W., Żurawicz E., Kozak M. Analiza statystyczna zależności plonu owoców u porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) od dwóch składowych multiplikatywnych / Biuletyn IHAR 2008, 249, 241-249
 16. Rajfura A., Mądry W., Drzazga T., Iwańska M. Wydzielanie grup miejscowości na podstawie serii doświadczeń wielokrotnych ze zmiennym składem odmian w latach przy użyciu pakietu SEQRET. Część II. Przykład dla plonu ziarna z doświadczeń przedrejestrowych z pszenicą ozimą. Biuletyn IHAR 2008, 250, 145-153
 17. Sieczko L., Masny A., Mądry W., Żurawicz E. Analiza podobieństwa rodzin mieszańcowych truskawki powtarzającej owocowanie pod względem wielkości i jakości plonu owoców Biuletyn IHAR 2008, 250, 297-307
 18. Studnicki M., Mądry W., Śmiałowski T. Porównanie efektywności metod statystycznych tworzenia kolekcji podstawowej na przykładzie pszenicy jarej Biuletyn IHAR 2009, 252, 105-117
 19. Studnicki M., Mądry W., Śmiałowski T. Wielocechowa analiza różnorodności fenotypowej w kolekcji roboczej pszenicy jarej. Biuletyn IHAR 2009, 252, 91-104
 20. Ukalska J., Ukalski K., Śmiałowski T., Mądry W Badanie zmienności i współzależności cech użytkowych w kolekcji roboczej pszenicy ozimej (/Triticum aestivum/ L.) za pomocą metod wielowymiarowych.Część II. Analiza składowych głównych na podstawie macierzy korelacji fenotypowych i genotypowych. Biuletyn IHAR 2008, 249, 45-57
 21. Ukalski K., Ukalska J., Śmiałowski T., Mądry W. Badanie zmienności i współzależności cech użytkowych w kolekcji roboczej pszenicy ozimej (/Triticum aestivum/ L.) za pomocą metod wielowymiarowych. Część I. Korelacje fenotypowe i genotypowe. Biuletyn IHAR 2008, 249, 35-43
 22. Drzazga T., Paderewski J., Mądry W., Kajewski P. Ocena rodzajów reakcji plonowania odmian pszenicy ozimej w doświadczeniach PDO na przestrzennie zmienne warunki przyrodnicze w kraju Biuletyn IHAR 2009, 253, 71-82
 23. Iwańska M., Mądry W., Rajfura A., Drzazga T. Porównanie syntetycznych wskaźników stopnia szerokiej adaptacji odmian na przykładzie serii doświadczeń przedrejestrowych z pszenicą ozimą Biuletyn IHAR 2009, 253, 31-45
 24. Laudański Z., Flaszka M., Gozdowski D. Evaluation of regional variability and spatial correlations of yields for main crops and rates of fertilization Colloquium Biometricum 2009, 39, 33-44
 25. Wnuk A., Kozak M., Rochalska M. Mosaic plots help visualize contingency tables. Example for a questionnaire survey on knowledge of and attitude towards GMO. Colloquium Biometricum 2009, 39, 137-145
 26. Olczak-Kowalczyk D., Ginalska-Malinowska M., Daszkiewicz M., Gozdowski D. Przewlekła pierwotna niedoczynność kory nadnerczy u dzieci i młodzieży w aspekcie stomatologicznym Endokrynologia Pediatryczna 2008, 7, 39-48
 27. Franek E., Wichrowska H., Gozdowski D., Puzianowska-Kuźnicka M. WHO fracture risk calculator (FRAX™) in the assessment of obese patients with osteoporosis Endokrynologia Polska 2009, 60, 82-87
 28. Kozak M. Text-table: an undervalued and underused tool for communicating information. European Science Editing 2009, 35, 103-105
 29. Pawłowski K. Bioinformatyka - w poszukiwaniu nowych leków Kosmos, Problemy Nauk Biologicznych 2009, 58, 127-134
 30. Kozak M. Teaching statistics = Teaching thinking statistically Model Assisted Statistics and Applications 2009, 4, 275-279
 31. Kozak M., Bakinowska E., Paderewski J. Polish agricultural universities students’ graphical perception Model Assisted Statistics and Applications 2009, 4, 281-286
 32. Rutkowska A., Samborski S., Gozdowski D. The effect of nitrogen rate and time of application on winter wheat yield components Nawozy I Nawożenie (Fertilizers and Fertilization) 2008, 32, 22-132
 33. Dmuchowski W., Baczewska A.H., Gozdowski D. Evaluation of the lead environmental pollution in Warsaw on the basis of bioindicative methods Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 2009, 40, 431-438
 34. Górska E. B., Stępień W., Gozdowski D., Gabara M., Trzciński P. Wpływ rodzaju kompostowanych odpadów organicznych na jakość kompostów Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 2009, 40, 586-591
 35. Kozak M., Verma M.R. Multiplicative yield component analysis: what does it offer to cereal agronomists and breeders? Plant, Soil and Environment 2009, 55, 134-138
 36. Napiórkowska L., Budlewski T., Jakubas-Kwiatkowska W., Hamzy V., Gozdowski D., Franek E. Prevalence of low serum vitamin D concentration in an urban population of elderly women in Poland Polskie Archiwum Medycyny Wewnętrznej 2009, 119, 699-703
 37. Kozak M. How to show that sample size matters Teaching Statistics 2009, 31, 52-54
 38. Kozak M. What is strong correlation? Teaching Statistics 2009, 31, 85-86


Monographs

 1. Sieczko A., Sieczko L. Student practical training as an element of agricultural consultancy to promote new information /computer technologies/. In “Sustainable local development, supporting tools”. Stowarzyszenie Naukowe - Instytut Gospodarki i Rynku, 2009, T 3, 93-100

 

Publications 2008

  Original articles

   

  1. Arminian, A., Kang, M.S., Kozak, M., Houshmand, S., Mathews, P. (2008) MULTPATH: A Comprehensive MINITAB Program. Journal of Crop Improvement 22(1), 82-120.
  2. Bekas W., Kowalska D., Gozdowski D., Kowalski B. (2008). Pobór akryloamidu w diecie przez studentów i kandydatów na studia w SGGW. Bromatologia i Chemia Toksykologiczna, 41(3), 495-500.
  3. Bocianowski, J., Łuczkiewicz, T., Kozak, M., Brzeskwiniewicz, H. (2008). Does genetic distance of parental forms affect specific combining ability and heterosis effects in F1 and F2 of spring rape diallel cross? Agriculturae Conspectus Scienticus 73(4), 1-5.
  4. Cieśliński M., Ostrowska D., Gozdowski D. (2007). Wpływ zagęszczenia roślin oraz nawożenia azotem na wybrane cechy morfologiczne i plonowanie rzepaku jarego (Brassica napus var. oleifera f. annua) I. Cechy morfologiczne. Rośliny Oleiste, T. XXVIII Z. 2, 237-250 (not included in the report 2008).
  5. Cieśliński M., Ostrowska D., Gozdowski D. (2007). Wpływ zagęszczenia roślin oraz nawożenia azotem na wybrane cechy morfologiczne i plonowanie rzepaku jarego (Brassica napus var. oleifera f. annua) II. Plon i jego składowe. Rośliny Oleiste,, T. XXVIII Z. 2, 251-260 (not included in the report 2008).
  6. Cieśliński M., Ostrowska D., Gozdowski D. (2008). Wpływ zagęszczenia łanu rzepaku jarego na masę nasion z rośliny i elementy struktury plonu. Acta Scientiarum Polonorum – Agricultura, 7, 31-41.
  7. Dudkiewicz M., Pawłowski K., Simińska S., Orzechowski S. (2008). Bioinformatics Analysis of Oligosaccharide Phosphorylation Effect on the Stabilization of the β-Amylase Ligand Complex. Journal of Carbohydrate Chemistry, 27, 479-495.
  8. Gozdowski D., Martyniak D., Mądry W. (2008). Zastosowanie analizy ścieżek do oceny determinacji plonu nasion życicy trwałej. Biuletyn IHAR, 247, 89-97.
  9. Gozdowski D., Mądry W., Wyszyński Z. (2008). Analiza korelacji i współczynników ścieżek w ocenie współzależności plonu ziarna i jego składowych u dwóch odmian jęczmienia jarego. Biuletyn IHAR, 248, 23-31.
  10. Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B., Mądry W. (2008). Crop diversity at the gmina level and its causes in the Podlasie district of Poland. Communications in Biometry and Crop Science, 3, 72-79.
  11. Gozdowski D., Roszkowska-Mądra B., Mądry W. (2008). Spatial diversity of Podlasie rural communes for environmental conditions and agricultural land use. Colloquium Biometricum, 38, 125-134.
  12. Gozdowski D., Wyszyński Z., Pietkiewicz S., Łoboda T. (2008). Relationship between the leaf area of spring barley canopy and grain yield based on agronomical and environmental factors. Agriculture (Pol’nohospodàrstvo), 54(1), 9-17.
  13. Jakubska A., Dudkiewicz M., Jankowski P., Sikora R. (2008). A mathematical method to estimate the underground development of the clonal species. Colloquium Biometricum, 38, 35-42.
  14. Jankowski P., Gozdowski D. (2008). Modelling spring barley development using canonical functional model. Preliminary results. Colloquium Biometricum, 38, 197-209.
  15. Masny A., Mądry W., Żurawicz E. (2008). Combining ability for important horticultural traits in medium- and late-maturing strawberry cultivars. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research, 16, 133-152.
  16. Mohammady, S., Arminian, A., Khazaei, H., Kozak, M. (2008). Does water use efficiency explain the relationship between carbon isotope discrimination and wheat grain yield? Acta Agriculturae Scandinavica, Section B: Plant and Soil Science (DOI: 10.1080/09064710802154755)
  17. Kozak, M. (2008). Correlation coefficient and the fallacy of statistical hypothesis testing. Current Science, 95 (9), 1121-1122.
  18. Kozak, M. (2008). Finite and infinite populations in biological statistics: Should we distinguish them? The Journal of American Science, 4(1), 59-62.
  19. Kozak, M., Bocianowski, J., Rybiński, W. (2008). Selection of promising genotypes based on path and cluster analyses. Journal of Agricultural Science Cambridge 146, 85-92.
  20. Kozak, M., Gozdowski, D., Wyszyński, Z. (2008). Does number of kernels per spike follow a normal distribution in spring barley? Seed Science and Biotechnology 2(1), 37-41.
  21. Kozak, M., Jankowski, P. (2008). Allocation constraints in stratification. Communications in Statistics: Simulation and Computation 37(9), 1763-1775.
  22. Kozak, M., Scaman, C.H. (2008). Unsupervised classification methods in food sciences: discussion and perspectives. Journal of the Science of Food and Agriculture 88, 115-1127.
  23. Kozak, M., Singh, S. (2007). Application of evolutionary algorithms in multivariate stratification. Journal of the Indian Society of Agricultural Statistics, 61(3), 355-360.
  24. Kozak, M., Zieliński, A., Singh, S. (2008). Stratified two-stage sampling in domains: sample allocation between domains, strata, and sampling stages. Statistics and Probability Letters 78(8), 970-974.
  25. Ledwoń, A., Szeleszczuk, P., Zwolska, Z., Augustynowicz-Kopec, E., Kozak, M. (2008). Occurrence of Mycobacterium in faeces of parrots kept in zoological gardens and private aviaries in Poland. Bulletin of the Veterinary Institute in Pulawy 52(3), 341-346.
  26. Ledwoń, A., Szeleszczuk, P., Zwolska, Z., Augustynowicz-Kopeć, E., Sapierzyński, R., Kozak, M. (2008). Experimental infection of budgerigars (Melopsittacus undulatus, Shaw, 1805) with five Mycobacterium species. Avian Pathology 37(1), 59-64.
  27. Lewandowski, M., Kozak, M. (2008). Distribution of eriophyoid mites (Acari: Eriophyoidea) on coniferous trees. Experimental and Applied Acarology 44, 89-99.
  28. Olczak-Woltman H., Schollenberger M., Mądry W., Niemirowicz-Szczytt K. (2008). Evaluation of cucumber (/Cucumis sativus/) cultivars grown in Eastern Europe and progress in breeding for resistance to angular leaf spot (Pseudomonas syringae pv. lachrymans). European Journal Plant of Pathology, 122, 385-393.
  29. Ostrowska D., Pietkiewicz S., Ciesliński M., Kucińska K., Gozdowski D. (2008). Biomass accumulation and absorption of photosynthetic active radiation by rapeseed plants depending on sulphur fertilization. World Journal of Agricultural Sciences, 4(2), 133-136.
  30. Pawłowski, K. (2008). Uncharacterised / hypothetical proteins in biomedical "omics" experiments: is novelty being swept under the carpet? Brief Funct Genomics Proteomics, 7, 283-90.
  31. Pluta S., Mądry W., Żurawicz E. (2008). General combining ability of selected blackcurrant (Ribes nigrum L.) genotypes in breeding for desert quality fruit. Acta Horticulturae, 777, 57-62.
  32. Samborski, S., Kozak, M., Azevedo, R.A. (2008). Does nitrogen uptake affect nitrogen uptake efficiency, or vice versa? Acta Physiologiae Plantarum 30(4), 419-420.
  33. Samborski S., Gozdowski D., Rozbicki J. (2008). Wpływ nawożenia azotem na jakość ziarna odmian tradycyjnych i krótkosłomych pszenżyta ozimego. Fragmenta Agronomica, 25 (1), 372-390.
  34. Singh, H.P., Singh, S., Kozak, M. (2008). A family of estimators of finite-population distribution function using auxiliary information. Acta Applicandae Mathematicae 104 (2), 115-130.
  35. Stępień, M., Kozak, M. (2008). Relationships among indicators of soil acidity. Acta Agriculturae Scandinavica B: Plant and Soil Science (DOI: 10.1080/09064710802342343).
  36. Subramaniyam, D., Virtala, R., Pawłowski, K., Groth Clausen, I., Warkentin, S., Stevens, T., Janciauskiene, S. (2008). TNF-α- induced self expression in human lung endothelial cells is inhibited by native and oxidized α1-antitrypsin. The International Journal of Biochemistry & Cell Biology, 40, 258-71.

 

Monographs

 1. Sieczko A., Sieczko L. (2008). Ekonomiczne i społeczne aspekty rozwoju turystyki wiejskiej. W: Internet jako nowoczesny kanał komunikacji i promocji w gospodarstwach agroturystycznych. Wydawnictwo SGGW, 239-249.
 2. Sieczko A., Sieczko L. (2008). Systemy komputerowe wspomagające pracę rolników i doradców rolniczych. W: Komunikowanie w działalności przedsiębiorczej: praca zbiorowa. Wydawnictwo SGGW, 125-134.
 3. Sioma S., Gozdowski D. (2008). Możliwości wykorzystania Systemu Informacji Geograficznej do weryfikacji wniosków o płatności powierzchniowe. W: Studia i raporty IUNG-PIB, “Wybrane zagadnienia systemów informacji przestrzennej i obszarów problemowych rolnictwa w Polsce”, Studia i raporty IUNG-PIB, 12, 21-30.

Publications 2007

 

  • Dudek M. R., Cebrat S., Kowalczuk M., Mackiewicz P., Nowicka A., Mackiewicz D., Dudkiewicz M., 2007. “Information Weights of Nucleotides in DNA Sequences”, Computational Methods in Science and Technology, Vol. 13(1):5-12.

 

  • Gozdowski D, Wyszyński Z., Kalinowska- Zdun M., 2007 Plon i składowe plonu jęczmienia jarego oplewionego i nieoplewionego, Fragmenta Agronomica, 2, 110-118

  • Gozdowski D., Kozak M., Kang M.S., Wyszyński Z. 2007. Dependence of grain weight of spring barley genotypes on traits of individual stems. Journal of Crop Improvement 20 (1/2), s. 223-233

  • Jakubska A., Dudkiewicz M. 2007. “The long-Term dynamics in a population of Epipactis helleborine (Ll.) Crantz (Orchidaceae, Neottieae) in South-Western Poland”, 2007, Opole Scientific Society Nature Journal (40) : 15 – 23.

  • Kociuba W., Ukalska J., Mądry W., Ukalski K. 2007. Zmienność i współzależność cech użytkowych w kolekcji zasobów genowych pszenżyta jarego. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517:389-398

  • Kozak M., Samborski S., Rozbicki J., Mądry W. 2007. Winter triticale grain yield, a comparative study of 15 genotypes. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B - Plant and Soil 57:263-270

  • Kozak M., Zieliński A., Singh S., 2007. Stratified two-stage sampling in domains: Sample allocation between domains, strata, and sample stages. Statistics and Probability Letters (in press)

  • Kozak, M. 2007. Ontogenetic Chain and the Markov Condition in Crop Science. Nature and Science 5(3), 5-8.

  • Kozak, M., Kang, M.S. 2007. R: Modern Tool for Scientific Computing. Nature and Science 5(2), 41-43.

  • Kozak, M., Kang, M.S., Stępień, M. 2007. Causal Pathways when Independent Variables are Co-Related: New Interpretational Possibilities. Plant, Soil and Environment 53(6), 267-275.

  • Kozak, M., Samborski, S., Kang, M.S., Rozbicki, J. 2007. Applying Statistics for nonsequential yield component analysis. Plant, Soil and Environment 53(10), 456-463.

  • Kozak, M., Singh, P.K., Verma, M.R., Hore, D.K. 2007. Causal mechanism for determination of grain yield and milling quality of lowland rice. Field Crops Research 102, 178-184.

  • Kozak, M., Verma, M.R., Zieliński, A. 2007. Modern Approach to Optimum Stratification: Review and Perspectives. Statistics in Transition 8(2), 223-250.

  • Kozak, M., Zieliński, A. 2007. Comparison of efficiency of stratified and unequal probability sampling. Communications in Statistics: Simulation and Computation 36(4), 807-816.

  • Laudański Z., Gozdowski D., Wyszyński Z. 2007 Zawartość azotu w nadziemnej biomasie roślin jęczmienia jarego w zależności od nawożenia azotem i terminu siewu. Fragmenta Agronomica.2, s.183-189

  • Laudański Z., Mańkowski D.R., Sieczko L., 2007. Próba oceny technologii uprawy pszenicy ozimej na podstawie danych ankietowych gospodarstw indywidualnych. Część 1. Metoda wyodrębniania technologii uprawy. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 2007, nr 244, s. 33-43.

  • Laudański Z., Mańkowski D.R., Sieczko L., 2007. Próba oceny technologii uprawy pszenicy ozimej na podstawie danych ankietowych gospodarstw indywidualnych. Część 2. Ocena technologii uprawy. Biuletyn Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin 2007, nr 244, s. 45-57.

  • Mądry W. 2007. Metody statystyczne do oceny różnorodności fenotypowej dla cech ilościowych w kolekcjach roślinnych zasobów genowych. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517:21-41

  • Mądry W., Drzazga T., Talbot M., Iwańska M. 2006. Komponenty wariancyjne efektów genotypowych, środowiskowych i interakcyjnych dla plonu i cech rolniczych pszenicy ozimej. Fragmenta Agronomica 92:144-155 (pozycja nie uwzględniana w 2006)

  • Mądry W., Gozdowski D., Rozbicki J., Pojmaj M., Samborski S. 2007. Związki między plonem ziarna i jego składowymi w populacji rodów hodowlanych pszenżyta ozimego w trzech stacjach doświadczalnych. Biuletyn IHAR, 245, s. 77-94

  • Mądry W., Paderewski J., Drzazga T. 2006. Ocena reakcji plonu ziarna rodów hodowlanych pszenicy ozimej na zmienne warunki środowiskowe za pomocą analizy AMMI. Fragmenta Agronomica 92:130-143 (pozycja nie uwzględniana w 2006)

  • Niemczyk H., Kowalska B., Majewski G. 2007. Kształtowanie się aktualnej wilgotności gleby w zależności od ilości opadów atmosferycznych i temperatury powietrza. Przegląd Naukowy. Inżynieria i Kształtowanie Środowiska. 16, z. 2, s. 11-19

  • Ostrowska D., Cieśliński M., Gozdowski D., Owczarek E. 2007. Obsada roślin rzepaku jarego a jego produktywność. Fragmenta Agronomica, 2, s. 217-226

  • Prończuk M., Bojanowski J., Warzecha R., Laudański Z., 2007. Badania nad odpornością kukurydzy na zgorzel podstawy łodyg. Część I. Ocena podatności odmian i mieszańców liniowych kukurydzy z infekcji naturalnej w latach 1985-2006 w Radzikowie. Biul. IHAR Nr 245/2007, str. 155-169.

  • Prończuk M., Prończuk S., Laudański Z., 2007. Efektywność selekcji ekotypów śmiałka darniowego odpornych na rdzę źdźbłową. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych. Nr 517/II, str. 867-876.

  • Przybylski W., Sieczko L., Jaworska D., Czarniecka-Skubina E., Niemyjski S.; 2007; Estimation of conditionality of pork sensory quality by using multivariate analysis. Archiv für Tierzucht 2007, Vol. 50, Special Issue, s. 125-135.

  • Roszkowska-Mądra B., Gozdowski D., Mądry W. 2006 Diversity of rural less-favoured areas in Podlasie province, Poland. Journal of Central European Agriculture, 7 (4) s. 723-730 ( pozycja nie uwzględniana w 2006)

  • Ukalska J., Mądry W., Ukalski K., Masny A. 2007 Wielowymiarowa ocena różnorodności fenotypowej w kolekcji zasobów genowych truskawki (Fragaria × ananassa Duch.). Cześć I. Analiza zmienności . Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517:749-758

  • Ukalska J., Mądry W., Ukalski K., Masny A. 2007 Wielowymiarowa ocena różnorodności fenotypowej w kolekcji zasobów genowych truskawki (Fragaria × ananassa Duch.). Cześć II. Grupowanie genotypów. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517:759-766

  • Ukalski K., Kociuba W., Mądry W., Ukalska J. 2007. Wielowymiarowa ocena zmienności fenotypowej w kolekcji zasobów genowych pszenżyta jarego. Zeszyty Probl. Post. Nauk Roln. 517:767-774

  • Wyszyński Z., Gozdowski D., Pietkiewicz S., Łoboda T. (2007) Plon ziarna jęczmienia jarego i składowe w zależności od rodzaju i dawki nawozów azotowych. Fragmenta Agronomica, 2, s.418-426.

 

MONOGRAPHS

 

  • Gozdowski D., Samborski S., Sioma S. 2007. Rolnictwo precyzyjne. SGGW, Warszawa. (monografia recenzowana, s. 136)

 

Publications - 2006

Dudkiewicz M., Jankowski P., Nowicka A., Sikora R, Śliwka P, 2006. Application of Markov chains in genome evolution analysis - some hints on Borrelia burgdorferi B31 genome. Proceedings of the XII National Conference “Application of Mathematics to Biology and Medicine”, Koninki, September 26-29, p. 47-52.

Gajowy M, Simon W, Śliwka P. 2006. The process of pair bonding formation ― selected sexual factors. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3, 37-64.

Jakubska A., Dudkiewicz M., Jankowski P., Nowicka A., Sikora R., Śliwka P., 2006. Mathematical estimation of Epipactis helleborine (L.) CRANTZ (ORCHIDACEAE) rhizome’s development. Proceedings of the XII National Conference Application of Mathematics to Biology and Medicine, Koninki, September 26-29, p.71-76.

Jankowski P., Zieliński A., Mądry W. 2006. Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej dla plonu pszenicy ozimej z wykorzystaniem metody graficznej biplot typu GGE. Część I. Metodyka. Biul. IHAR 240/241:51-60

Jankowski P., Zieliński A., Mądry W. 2006. Analiza interakcji genotypowo-środowiskowej dla plonu pszenicy ozimej z wykorzystaniem metody graficznej biplot typu GGE. Część II. Grupy środowisk i stabilność genotypów. Biul. IHAR 240/241:61-74

Kozak, M. (2006). Multivariate sample allocation: application of random search method. Statistics in Transition, 7 (4), 889-900.

Kozak, M. (2006). Note on stratified two-stage sampling under precision constraints. Model Assisted Statistics and Applications 1 (3), 191-194.

Kozak, M. (2006). On sample allocation in multivariate surveys. Communications in Statistics: Simulation and Computation, 35(4), 901-910. (10 pt.)

Kozak, M. (2006). Optimal number of strata in agricultural surveys. Statistics in Transition, 7 (5), 971-979.

Kozak, M. (2006). Two-dimensional partitioning of yield variation: A critical note. Plant Breeding and Seed Science, 53, 37-42.

Kozak, M., Gozdowski, D., Hossain, S., Ahmed, S.E., Laudański, Z., Wyszyński, Z. (2006). Canonical correlations in studying grain yield and protein content as affected by yield components: An ontogenetic approach. Plant Breeding and Seed Science, 54, 17-27.

Kozak, M., Gozdowski, D., Wyszyński, Z. (2006). An Approach to Analyzing a Response Variable as Affected by its Additive Components: Example for Spring Barley Grain Yield. Cereal Research Communications, 34(2-3), 981-988. (10 pt.)

Kozak, M., Mądry, W. (2005) Pierwotne cechy rozwojowe w analizie składowych plonu. Część I. Opis metody. Fragmenta Agronomica 26, 4(88), 71-83. [nie uwzględnione w sprawozdaniu za 2005 rok]

Kozak, M., Mądry, W. (2006). Note on yield component analysis. Cereal Research Communications, 34(2-3), 933-940. (10 pt.)

Kozak, M., Paderewski, J., Zieliński, A. (2006). Numerical Problems Connected with Accuracy of Variance Estimation. Model Assisted Statistics and Applications, 1(2), 101-105.

Kozak, M., Stępień, W., Joarder, A.H. (2005). Relationships between available and exchangeable potassium content and other soil properties. Polish Journal of Soil Science Vol. XXXVIII (2), 179-186. [nie uwzględnione w sprawozdaniu za 2005 rok]

Kozak, M., Verma, M.R. Geometric versus optimization approach to stratification: comparison of efficiency. Survey Methodology 32(2), 157-163.

Lange A., Polak M., Dudkiewicz M., Kościńska K., Pietraszek E., 2006. Patients fully matched (A*,B*,C*,DRB1*&DQB1*) at high resolution level have highest probability of survival post HSCT. Bone Marrow Transplantation, EBMT Annual Meeting, Hamburg. (Suplement, str. 233)

Laudański Z., Mańkowski D. R., Rozbicki J., Samborski S., 2006. Próba oceny interakcji ze środowiskiem wybranych odmian pszenżyta ozimego (XTriticosecale Wittmack). Folia Universitas Agriculturae Stetinensis, Agricultura 247(100), 97-122.

Mądry W., Talbot M., Ukalski K., Drzazga T., Iwańska M. 2006. Podstawy teoretyczne znaczenia efektów genotypowych i interakcyjnych w hodowli roślin na przykładzie pszenicy ozimej. Biul. IHAR 240/241:13-31

Masny A., Mądry W., Żurawicz E. 2005. Combining ability analysis of fruit yield and fruit quality in ever-bearing strawberry cultivars using an incomplete diallel cross design. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 13:5-16.

Paderewski J., Mądry W. 2006. Addytywno-multiplikatywny model AMMI do statystycznej analizy danych z serii doświadczeń genotypowych. Coll. Biom. 36:125-148

Roszkowska-Mądra B., Mądry W., Gozdowski D. Diversity of rural less-favoured areas in Podlasie province, Poland. Proceedings of IX ESA Congress Warsaw 709-710

Samborski S., Peskovski G., Rozbicki J., Mądry W. 2005. Effect of differences in macronutrient availability on chlorophyll meter readings with winter wheat. 13th International Fertiliser Society Annual Conference and 2005 Dahlia Greidinger Symposium. “Efficient Crop nutrition: Challenges and Opportunities”. p. 48-49.

Samborski, S., Kozak, M., Mądry, W. and Rozbicki, J. (2005). Pierwotne cechy rozwojowe w analizie składowych plonu. Część II. Zastosowanie dla plonu ziarna pszenżyta ozimego. Fragmenta Agronomica 26, 4(88), 84-97. [nie uwzględnione w sprawozdaniu za 2005 rok]

Samborski, S., Kozak, M., Rozbicki, J. (2006). The usefulness of chlorophyll meter SPAD-502 for winter triticale grain yield estimation. Folia Universitas Agriculturae Stetinensis, Agricultura 247(100), 157-162.

Simon W., Gajowy M., Śliwka P. 2006. The effectiveness of attenuation of disadvantageous pair bonding from the past: a pilot study. Archives of Psychiatry and Psychotherapy, 3, 65-84.

Śliwka P. 2006. System bonus-malus - mierniki tempa zbieżności modelu do stanu stacjonarnego. Monografia: Statystyka aktuarialna - stan i perspektywy rozwoju w Polsce. Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 1108, 403-423.

Ukalska J., Mądry W., Ukalski K., Masny A., 2006. Patterns of variation and correlation among traits in a strawberry germplasm collection (Fragaria x ananasa Duch.). Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 14, 5-22.

van Santen E., Mądry W., Rozbicki J. Peskovski G. 2006. Multivariate analysis of agronomic responses in Polish winter wheat cultivars released from 1880-2001. Proceedings of IX ESA Congress Warsaw 227-228

Żurawicz E., Mądry W., Masny A. 2006. Usefulness of some strawberry (Fragaria x ananassa) genotypes for breeding of late ripening cltivars. Acta Horticulturae 708:501-505

 

MONOGRAPHS

Dmochowski W, Sołtykiewicz E, Gozdowski D, (2005) Reakcja Quercus rubra L. na zakłócenie równowagi jonowej spowodowanej różnym stopniem zasolenia gleby. w: Monografia - Obieg Pierwiastków w Przyrodzie, Bioakumulacja - Toksyczność -Przeciwdziałanie Integracja Europejska B. Gworek (red.), Tom III, 506-511. (w roku 2005 nie została uwzględniona)

Lange A., Polak M., Dudkiewicz M., Kościńska K., Nowicka A., Bogunia-Kubik K., 2006. Standardization of Donor-Recipient Matching in Transplantation”, Nova Science Publishers, Inc., Hauppage (USA). Section II: NATIONAL BONE MARROW DONOR REGISTRIESChapter 11 ACTIVITY OF THE NATIONAL POLISH BONE MARROW DONOR REGISTRY, pp. 93-101;

Mądry W. 2006 Miary stabilności i adaptacji obiektów - podstawy teoretyczne i interpretacja. Podręcznik użytkownika programu EKSPLAN wersja 2, Dodatek C2: 40-48. Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu

 Publications - 2005

Bryś J., Gruczyńska E., Wirkowska M., Kowalski B. Gozdowski D.; Właściwości enzymatycznie przeestryfikowanych mieszanin tłuszczu mlecznego z olejem rzepakowym.; Tłuszcze Jadalne; 2005; tom 40, nr 3/4; 80-90.

H. Niemczyk, B. Kowalska, G. Majewski; Analiza zależności między aktualną wilgotnością warstwy ornej gleby lekkiej i wskaźnikami opadów uprzednich. Przegląd Naukowy - Inżynieria i Kształtowanie Środowiska; 2005, R. XIV, z. 2(32), str. 111-119.

Kozak M., Mądry W.; Metody statystyczne analizy składowych plonu. Postępy Nauk Rolniczych; 2005, tom 1(313), str. 33-46.

Kozak, M., Stępień, W.; Application of Path Analysis to Assess Affecting Spring Triticale Grain Yield by Soil Properties in Acid Soil Environment. Colloquium Biometryczne; 2005, tom. 35, 187-196.

Kozak, M., Wieczorkowski, R.; ΠPS Sampling versus Stratified Sampling - Comparison of Efficiency in Agricultural Surveys. Statistics in Transition; 2005, 7(1), 5-12.

Kozak, M., Zieliński, A.; Sample Allocation between Domains and Strata. International Journal of Applied Mathematics & Statistics; 2005, 3, 19-40.

Kozak, M.; On Stratified Two-Stage Sampling: Optimum Stratification and Sample Allocation between Strata and Sampling Stages. Model Assisted Statistics and Applications; 2005, 1, 23-29.

Laudański Z., Sieczko L.; Porównanie miar bliskości i odległości dla obiektów wielocechowych opisanych zmiennymi zerojedynkowymi. Colloquium Biometryczne; 2005. tom 35, str. 127-140.

Mądry W., Kang M.S. Scheffé-Caliński and Shukla Models: Their Interpretation and Usefulness in Stability and Adaptation Analyses. Journal of Crop Improvement; 2005, vol. 14, N 1/2, 325-369.

Mądry W., Kozak M., Pluta S., Żurawicz E. 2005. A New Approach to Sequential Yield Component Analysis (SYCA): Application to Fruit Yield in Blackcurrant (Ribes nigrum L.). Journal of New Seeds; 2005, vol. 7(1), str. 85-107.

Mądry W., Łabętowicz J., Gozdowski D. Naukowa i aplikacyjna rola długotrwałych doświadczeń polowych. Aktualne kierunki badawcze oraz stosowane w nich metody statystyczne Fragmenta Agronomia; 2005, tom XXXII, nr.1(85),str. 171-188.

Mądry W., Śmiałowski T., Ukalski K.; Przewidywanie średnich cechy w populacjach potomstwa na podstawie parametrów biometryczno-genetycznych rodziców: modele i ich zastosowanie dla żyta ozimego. Biuletyn IHAR; 2005, tom 235, str. 251-268.

Sikora A., Sikora R.; Mikrobiologiczne ogniwa paliwowe. Biotechnologia - Monografie; 2005, 2(2), str. 68-77.

Wirkowska M., Bryś J., Tarnowska K., Kowalski B. Gozdowski D.; Wpływ przeestryfikowania na stabilność przeciwutleniającą mieszanin oleju słonecznikowego z tłuszczem mlecznym.; Tłuszcze Jadalne; 2005; tom 40, nr 3/4; 91-98.

Zieliński A., Jankowski P., Mądry W.; Biplot typu GGE jako narzędzie do graficznej analizy danych z serii doświadczeń odmianowych. Colloquium Biometryczne; 2005, tom 35, str. 207-224

 

Publications - 2004

 

Kozak M., Laudański Z., Zieliński A. Biometrical Computing with R. Coll. Biom. nr 34a/2004. Str. 43-55.

Kozak M., Mądry W. Statystyczna analiza multiplikatywnych składowych plonu roślin - podstawy modelowania. Post. Nauk Roln. 5/2004. Str. 13-25.

Kozak M. Efektywność schematów losowania w badaniach gospodarstw rolnych. Wiadomości Statystyczne. 9/2004. Str. 20-26. Lista H02 - (B).

Kozak M. Method of Multivariate Sample Allocation in Agricultural Surveys. Coll. Biom. 34/2004. Str. 241-250.

Kozak M. Modyfikacja metody Daleniusa i Hodgesa wyznaczania przybliżonych granic warstw. Wiadomoœci Statystyczne. 10/2004. Str. 10-16. Lista H02 - (B).

Kozak M. Multivariate Sample Allocation problem in Two Schemes of Two-Stage Sampling. Statistics in Transition. 2004, 6 (7). Str. 1047-1054. Lista H02 - (A).

Kozak M. New concept of yield components analysis.Biometrical Letters. 41(1)/2004. (w druku). Lista P03 - 3 pkt.

Kozak M. Nowe podejście do warstwowania wielowymiarowej populacji. Wiadomości Statystyczne. 12/2004. Str.12-20. Lista H02 - (B).

Kozak M. Optimal Stratification Using Random Search Method in Agricultural Surveys. Statistics in Transition. 2004, 6 (5). Str. 797-806. Lista H02 - (A).

Kozak M. Przydatność modelu liniowego w analizie składowych plonu. Coll. Biom. 34/2004, str. 117-126;

Kozak M. Wielowymiarowa alokacja próby w losowaniu dwustopniowym. Wiadomości Statystyczne. 11/2004. Str. 1-11. Lista H02 - (B).

Kubicka H., Mądry W., Sieczko L., Komar A., Puchalski J. Wielowymiarowa analiza różnorodności genotypowej linii wsobnych żyta ozimego (Secale cereale L.) dla cech rolniczych i fenologicznych. Zesz. Probl. Post. N. Roln. 497/2004. Str. 375-389.

Łabętowicz J., Rutkowska B., Szulc W., Laudański Z. Ocena potrzeb nawożenia roślin na podstawie składu chemicznego roztworu glebowego. Monografie nr 54, Akademia Podlaska, Siedlce, 2004, str. 29-38.

Laudański Z., Prończuk M., Prończuk M. Propozycja syntezy cech użytkowych w ocenie wartości trawnikowej odmian Festuca spp. Biul. IHAR. 233/2004, str. 181-193.

Mądry W., Drzazga T., Laudański Z., Rajfura A., Krajewski P., Sieczko L. Statystyczna analiza adaptacji genotypów pszenicy ozimej na podstawie mieszanych modeli genotypowo-środowiskowych. Fragmenta Agronomica. 4 (80)/2003, str. 10-31.

Mądry W., Krajewski P., Pluta S., Żurawicz E. Wielocechowa analiza wartości hodowlanej i zróżnicowania genetycznego odmian porzeczki czarnej (Ribes nigrum L.) na podstawie efektów ogólnej zdolności kombinacyjnej. Acta Scient. Polon. Hortorum. Cultus. 3/2004. Str. 93-109.

Mądry W., Krajewski P., Sieczko L. Zastosowanie analizy zmiennych kanonicznych do wielocechowej charakterystyki zdolności kombinacyjnej odmian porzeczki czarnej (ribes nigrum l.). Coll. Biom. 34/2004. Str. 251-265

Mądry W., Laudański Z., Kozak M., Rozbici J. Empiryczne porównanie sekwencyjnej analizy składowych plonu i analizy ścieżek pojedynczych dla plonu ziarna pszenżyta ozimego i jego składowych. Biul. IHAR 230/2003, str. 147-156.

Mądry W. Modele i metody statystyczne analizy interakcji genotypowo-środowiskowej, stabilności i adaptacji genotypów. Post. Nauk Roln. 2/2004. Str. 29-43.

Niemczyk H., Kowalska B., Majewski G. Współzależność między aktualną wilgotnością warstwy ornej czarnej ziemi a wskaźnikiem opadów uprzednich. Przegląd Naukowy Inżynierii Kształtowania Środowiska SGGW. 1 (28)/2004. Str. 88-95.

Oleksiak T., Mańkowski D. R., Laudański Z. Metodyka oceny postępu hodowlanego w warunkach produkcyjnych. Coll. Biom. nr 34a/2004, str. 111-123.

Rozbici J., Laudański Z., Peskowski G. Produkcyjność pszenżyta ozimego na Mazowszu i Podlasiu w zależności od czynników siedliskowych i agrotechnicznych. Folia Universitas Agriculture Stetinesis 231 (92), 2003, str. 177-182.

Rutkowska B., Łabętowicz J., Laudański Z., Szulc W. Współczynnik odnowienia roztworu glebowego jako podstawa do opracowania modelu diagnozowania potrzeb nawożenia mikroelementami. Zeszyty Problemowe Postępu Nauk Rolniczych. Nr 502, 2004, str.

Sieczko L., Mądry W., Zieliński A., Paderewski J., Urbaś-Szwed K. Zastosowanie analizy składowych głównych w badaniach nad wielocechową charakterystyką zmienności genetycznej w kolekcji zasobów genowych pszenicy twardej (Triticum durum L.). Coll. Biom. 34/2004. Str. 223-239

Ukalska J., Skórnik-Pokarowska U., Masny A. Ocena zróżnicowania wielocechowego w kolekcji odmian truskawki (Fragaria x ananassa): Cechy plonu owoców i jego jakości. Coll. Biom. 34a/2004. str.

Wyszyński Z., Roszkowska-Mądry B., Kalinowska-Zdun M., Gozdowski D., Laudański Z. Sugar beet yielding and sugar content in the background of Polish regions and nutritional factors. Scientia Agriculturae Bohemica, 35, 2004, str. 92-98.

Zieliński A. Estimating missing observations using the EM algorithm applied to transformed data. Coll. Biom. 34/2004. Str. 279-282. 
Top! Top!
cookies