English English Polski Polski
Katedra Biochemii
   
 
-Monografie

 

ROK 2016

Kwinta J, Grabowska A. Udział syntetazy glutaminowej i dehydrogenazy glutaminianowej w plonowaniu pszenżyta ozimego. str. 142-151, Konferencja: „Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania”, Krzyżowa 30-31 wrzesień 2016.
http://www.konferencja-rolnictwo.pl/wp-content/uploads/2016/06/rolnictwo-xxi-wieku-problemy-i-wyzwania-2016.pdf

Zdunek-Zastocka E., Fidler J., Prabucka B., Pojmaj M. Wrażliwość na kwas abscysynowy zarodków pszenżyta odmian różniących się podatnością na porastanie, str. 367-377, Konferencja: „Rolnictwo XXI wieku - problemy i wyzwania”, Krzyżowa 30-31 wrzesień 2016.
http://www.konferencja-rolnictwo.pl/wp-content/uploads/2016/06/rolnictwo-xxi-wieku-problemy-i-wyzwania-2016.pdf

ROK 2015

Boguszewska-Mańkowska D., Nykiel M., Zagdańska B. 2015. Protein Oxidation and Redox Regulation of Proteolysis. Basic Principles of Oxidative Stress, ISBN 978-953-51-4223-2

ROK 2012

Boguszewska D., Zagdańska B.ROS as signaling molecules and enzymes of plant response   to unfavorable environmental conditions. W: Oxidative Stress - Molecular Mechanisms and Biological Effects. Lushchak W., H.M. Semchyshyn (eds). InTech 2012, Chapter 18; pp.341-362. ISBN 978-953-51-0554-1

ROK 2011

 Boguszewska D., Zagdańska B. Adenine and Pyridine Nucleotides. Chapter 16 in Section II. Analysis of Soil Allelochemicals. In:Research Methods in Plant Sciences. Vol.1. Soil Allelochemicals. S.S.Narwal, Lech Szajdak, D.A. Sampietro (eds). 2011, pp. 369-393. Studium Press LLC, Houston, TX, USA,ISBN 1-933699-65-6

ROK 2009

 Narwal S.S., Bogatek R., Zagdańska B.M., Sampietro D.A., Vattuone M.A.(eds) 2009. Plant Biochemistry. Studium Press LLC., USA ISBN 1-933699-43-4

  •  Gutman W., Bogatek R. Extraction and Processing of Plant Material in Biochemical Assays. Laboratory Bioassays in Allelopathy. Rozdział 1. s. 3- 24

  •  Miazek A., Zagdańska B. Amino Acids. Rozdział 2. s. 27-39 

  •  Miazek A., Zagdańska B. Proteins. Rozdział 3.  s. 41-67. 
  • Boguszewska D., Grudkowska M., Zagdańska B. Enzymes. Rozdział 4. s. 69-98.
  •  Zagdańska B. Adenine and pyridine nucleotides. Rozdział 17. s. 433-443.

  •  Kwinta J. Nitrate Assimilation. Rozdział 23. s. 601-613

 

 


  
Top! Top!
cookies