English English Polski Polski
Katedra Biochemii
   
 
Pracownicy i Doktoranci

 

 

 

Pracownicy Katedry Biochemii 2013 
 
 
 


Kierownik Katedry

 

dr inż. Sławomir Orzechowski
pok. P/12B tel. 22/59 325 60
e-mail:
slawomir_orzechowski@sggw.pl
zainteresowania naukowe: metabolizm skrobi w roślinach wyższych,
wpływ mutacji na cechy jakościowe skrobi uzyskiwanej z roślin uprawnych

 

Profesorowie i doktorzy habilitowani

 

prof. dr hab. Wiesław Bielawski
pok. P/8A
tel. 22/59 325 80
e-mail:
wieslaw_bielawski@sggw.pl

zainteresowania naukowe:
metabolizm związków azotowych
organicznych i nieorganicznych roślin i mikroorganizmów, enzymologia

 

dr hab. Jolanta Dzik 
pok. P/118 tel. 22/59 325 68
e-mail: jolanta_dzik@sggw.pl

 

dr hab. Urszula Jankiewicz
pok. P/138 tel. 22/59 325 58
e-mail:
urszula_jankiewicz@sggw.pl
zainteresowania naukowe: enzymy proteolityczne mikroorganizmów 

 

Nauczyciele akademiccy (w porządku alfabetycznym)

 

mgr Justyna Fidler

pok. P/128, tel. 32570

e-mail: justyna_fidler@sggw.pl

 

mgr Marta Gietler

pok. P/128, tel. 32570

e-mail: marta_gietler@sggw.pl

 

dr inż. Agnieszka Grabowska
pok. P/133 tel. 22/59 325 77
e-mail:
agnieszka_grabowska@sggw.pl
zainteresowania naukowe: biologia molekularna roślin

 

dr Joanna Jasnos

pok. 9/139 tel. 22/59 325 59

e-mail: joanna_jasnos@sggw.pl

dr Joanna Kwinta
pok. P/120 tel. 22/59 325 70
e-mail:
joanna_kwinta@sggw.pl
zainteresowania naukowe: enzymologia, metabolizm azotu u roślin uprawnych
w warunkach działania stresu abiotycznego

 

dr Anna Miazek
p
ok. P/129 tel. 22/59 325 75
e-mail:
anna_miazek@sggw.pl
zainteresowania naukowe: reakcja roślin na stres wodny
 

 

dr Małgorzata Nykiel

pok. p/129 tel.22/59 325 75

e-mail: malgorzata_nykiel@sggw.pl

dr inż. Beata Prabucka
pok. P/132 tel. 22/59 325 76
e-mail:
beata_prabucka@sggw.pl
zainteresowania naukowe: enzymy proteolityczne, degradacja białek zapasowych ziarniaków zbóż

  

mgr Dorota Sitnicka

pok. P/139 tel. (+48) 22/59 325 59

e-mail: dorota_sitnicka@sggw.pl

zainteresowania naukowe: biologia molekularna, metabolizm skrobii

 

dr Joanna Szewińska
pok. P/121 tel. 22/59 325 71
e-mail:
joanna_szewinska@sggw.pl
zainteresowania naukowe: regulatory aktywności enzymów proteolitycznych, biologia molekularna

 

dr Edyta Zdunek-Zastocka
pok. P/133 tel. 22/59 325 77
e-mail:
edyta_zdunek_zastocka@sggw.pl
zainteresowania naukowe: enzymologia, biologia molekularna, hormony roślinneSekretariat Katedry   

mgr inż. Agnieszka Koch 

sekretariat P/12A
 
GODZINY PRACY SEKRETARIATU: poniedziałek-piątek: 7:30 -15:30

tel.: 22/59 325 61, fax: 22/59 325 62 e-mail: agnieszka_koch@sggw.pl; kbioch@sggw.pl;

 

Pracownicy techniczni: 

mgr Agnieszka Gałązka

pok. P/122, tel. 22/59 325 72/67

e-mail: agnieszka_galazka@sggw.pl


mgr inż. Dorota Marecka  

pok. P/122, tel. 22/59 325 72/67

e-mail: dorota_marecka@sggw.pl

 

mgr inż. Beata Michniewska

pok. P/122, tel. 22/59 325 72/67

e-mail: beata_michniewska@sggw.pl

 

Emerytowani pracownicy Katedry Biochemii:

dr Katarzyna Bartoszewicz

dr hab. Maria Toczko

dr Janina Droese

dr Janina Andrzejczuk-Hybel

dr Stanisław Niziołek

dr inż. Jerzy Rogoziński

prof. dr hab Barbara Zagdańska
 

Doktoranci 

mgr Mateusz Labudda e-mailmateusz_labudda@sggw.pl

mgr Ewa Kutryn e-mail: ewa_kutryn@sggw.pl

 

 

 

 

 

  
Top! Top!
cookies