English English Polski Polski
Katedra Agronomii - Department of Agronomy
Kontakt > Tematy prac dyplomowych  
 
Tematy prac dyplomowych

Tematy prac dyplomowych - rok akademicki 2017/2018 (wg Promotorów) 

Lp. Promotor Temat Kierunek studiów Rodzaj pracy dyplomowej Numer kontaktowy e-mail
1 Dr Barbara Borawska-Jarmułowicz Struktura biomasy nadziemnej i podziemnej mieszanek bobowato-trawiastych stosowanych na krótkotrwałe użytki zielone w zależności od odżywienia roślin krzemem. ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. 32 710 barbara_borawska_jarmulowicz@sggw.pl
2 Dr Barbara Borawska-Jarmułowicz Wpływ stosowania nawożenia krzemem na plonowanie i strukturę biomasy roślin w mieszankach bobowato-trawiastych na krótkotrwałe użytki zielone. ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. 32 710 barbara_borawska_jarmulowicz@sggw.pl
3 Dr Barbara Borawska-Jarmułowicz Wartość paszowa mieszanek bobowato-trawiastych w warunkach stosowania nawozów zawierających krzem. ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. 32 710 barbara_borawska_jarmulowicz@sggw.pl
4 Dr hab. Maria Janicka Wzrost i rozwój wybranych gatunków ziół łąkowych w drugim roku po podsiewie ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
5 Dr hab. Maria Janicka Zmiany składu gatunkowego runi łąkowej po dwóch latach od przywrócenia użytkowania ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
6 Dr hab. Maria Janicka Bioróżnorodność trwałych użytków zielonych w wybranych gospodarstwach rolnych województwa mazowieckiego (badania ankietowe, badania terenowe) ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
7 Dr hab. Maria Janicka Zagrożenia, ochrona i próby restytucji przyrodniczej zbiorowisk łąkowych na obszarach prawnie chronionych (badania ankietowe) ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
8 Dr hab. Maria Janicka Ocena wartości pokarmowej mieszanek trawiasto – bobowatych w zależności od nawożenia krzemem (badania laboratoryjne) ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
9 Dr hab. Maria Janicka Początkowy wzrost i rozwój wysianych gatunków w początkowym okresie po renowacji łąki metodą podsiewu ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
10 Dr hab. Maria Janicka Ocena rozwoju i plonowania odmian wybranych gatunków traw wysokich w pierwszym roku użytkowania ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
11 Dr hab. Maria Janicka Ocena rozwoju i plonowania odmian wybranych gatunków traw niskich w pierwszym roku użytkowania ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 maria_janicka@sggw.pl
12 Dr Grażyna Mastalerczuk Cechy morfologiczno-biometryczne roślin festulolium i kostrzewy trzcinowej w warunkach niedoboru wody w glebie (doświadczenie wazonowe na Kolekcji Roślin Uprawnych).  ROLNICTWO inż. / mgr   grazyna_mastalerczuk@sggw.pl
13 Dr Grażyna Mastalerczuk Cechy morfologiczno-biometryczne roślin życicy trwałej i kostrzewy trzcinowej w warunkach niedoboru wody w glebie (doświadczenie wazonowe na Kolekcji Roślin Uprawnych). ROLNICTWO inż. / mgr 32 710 grazyna_mastalerczuk@sggw.pl
14 Dr Grażyna Mastalerczuk Zmiany stanu fizjologicznego roślin festulolium i kostrzewy trzcinowej w warunkach stresu suszy. ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. / mgr 32 709 grazyna_mastalerczuk@sggw.pl
15 Dr Grażyna Mastalerczuk Zmiany stanu fizjologicznego roślin życicy trwałej i kostrzewy trzcinowej w warunkach stresu suszy. ROLNICTWO / INŻYNIERIA EKOLOGICZNA inż. 32 710 grazyna_mastalerczuk@sggw.pl
16 Dr Beata Michalska-Klimczak Zmienność kształtu korzeni a plonowanie buraka cukrowego.  ROLNICTWO inż. 32 704 beata_michalska@sggw.pl
17 Dr Beata Michalska-Klimczak Ocena technologii produkcji wybranego gatunku rośliny uprawnej w powiecie X / gminie X. ROLNICTWO inż. 32 704 beata_michalska@sggw.pl
18 Dr Beata Michalska-Klimczak Organizacja przestrzenna i plonowanie łanu buraka cukrowego. ROLNICTWO mgr 32 704 beata_michalska@sggw.pl
19 Dr Beata Michalska-Klimczak Wewnątrzłanowa zmienność warunków glebowych i plonowania wybranego gatunku zboża w łanie produkcyjnym. ROLNICTWO mgr 32 704 beata_michalska@sggw.pl
20 Dr Katarzyna Kucińska Uprawa cukinii w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. ROLNICTWO inż. / mgr   katarzyna_kucinska@sggw.pl
21 Dr Katarzyna Kucińska Uprawa cebuli w systemie ekologicznym i konwencjonalnym. ROLNICTWO inż. / mgr   katarzyna_kucinska@sggw.pl
22 Dr Katarzyna Kucińska
Uprawa ekologiczna pszenicy orkisz i pszenicy samopszy.
ROLNICTWO inż. / mgr   katarzyna_kucinska@sggw.pl
 23  Dr Arkadiusz Artyszak Wpływ terminu dokarmiania dolistnego wybranym nawozem dolistnym zawierającym krzem na plonowanie buraka cukrowego (5 prac) ROLNICTWO  inż.   arkadiusz_artyszak@sggw.pl
 24  Dr Arkadiusz Artyszak Plonowanie i jakość technologiczna korzeni buraka cukrowego w zależności od terminu dokarmiania dolistnego wybrany nawozem dolistnym zawierającym krzem (5 prac)

ROLNICTWO
 mgr    

  
Top! Top!
cookies