English English Polski Polski
Katedra Agronomii - Department of Agronomy
Kontakt > Publikacje  
 
Publikacje

Rok 2017

Monografie i rozdziały w monografiach

Baczewska A.H., Dmuchowski W., Puchalski J. 2017. The effect of big city environment on urban trees growing in Warsaw. (w:) Ravnjak B., Bavcon J., Sharrock S. (red.) Autochtonous Plants in Urban Environment. University Botanic Garden, Ljubljana: 60-69. (MNiSW - 5 pkt.) (rozdział w monografii)

Publikacje recenzowane

Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G., Gozdowski D., Małuszyńska E., Szydłowska A. 2017. Studies on the sensitivity of perennial ryegrass and Kentucky bluegrass on salinity and drought during the seed germination and seedling growth. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (1): 71–78. [IF=0,644; MNiSW - 20 pkt]

 

Dąbrowski P., Kalaji M.H., Baczewska A.H., Pawluśkiewicz B., Mastalerczuk G., Borawska-Jarmułowicz B., Paunov M., Goltsev V., 2017. Delayed chlorophyll a fluorescence, MR 820, and gas exchange changes in perennial ryegrass under salt stress. Journal of Luminescence, 183: 322-333. doi.org/10.1016/j.jlumin.2016.11.031
[IF=2,686; MNiSW - 35 pkt]

 

Gworek B., Dmuchowski W., Baczewska A.H., Brągoszewska P., Bemowska-Kałabun O., Wrzosek-Jakubowska J. 2017. Air Contamination by Mercury, Emissions and Transformations - a Review. Water, Air & Soil Pollution, 228: 123. doi:10.1007/s11270-017-3311-y (IF=1,551; MNiSW-25 pkt.).

 

Mastalerczuk G., Borawska-Jarmułowicz B., Kalaji H. M. 2017. Response of Kentucky bluegrass lawn plants to drought stress at early growth stages. Pakistan Journal of Agricultural Science, 54(4): 811 - 817. DOI: 10.21162/PAKJAS/17.5232  [IF=0,609; MNiSW - 20 pkt]

Mastalerczuk G., Borawska-Jarmułowicz B., Kalaji H. M., Dąbrowski P., Paderewski J. 2017. Gas exchange parameters and morphological features of festulolium (Festulolium braunii K. Richert A. Camus) in response to nitrogen dosage. Photosynthetica 55(1): 20-30. DOI: 10.1007/s11099-016-0665-0 [IF=1,507; MNiSW - 25 pkt]

Mastalerczuk G., Borawska-Jarmułowicz B., Kalaji H.M., Dąbrowski P., Gozdowski D. 2017. Some physiological parameters, biomass distribution and carbon allocation in roots of forage grasses growing under different nitrogen dosages. Chiang Mai Journal of Science 44(4): 1295-1303.[IF=0,437; MNiSW - 20 pkt]

Milewska-Hendel A,, Baczewska A.H., Sala K., Dmuchowski W., Brągoszewska P., Gozdowski D., Jozwiak A., Chojnicki T., Świeżewska E., Kurczyńska E. 2017. Quantitative and qualitative characteristics of cell wall components and prenyl lipids in the leaves of Tilia xeuchlora trees growing under salt stress. PLoS ONE 12(2): e0172682. doi:10.1371/journal.pone.0172682 (IF-3,057, MNiSW-35 pkt)

Sienkiewicz-Paderewska D., Dmuchowski W., Baczewska A.H., Brągoszewska P., Gozdowski D. 2017. The effect of salt stress on the lime aphid abundance on the leaves of the Crimean linden (Tilia 'Euchlora'). Urban Forestry & Urban Greening, 21: 74-79. (IF=2,006, MNiSW=40 pkt.)

 

 Rok 2016

Monografie i rozdziały w monografiach

Artyszak A., Kucińska K. 2016. Silicon Nutrition and Crop Improvement: Recent Advances and Future Perspective. W: Silicon in Plants: Advances and Future Prospects. Durgesh Kumar Tripathi, Vijay Pratap Singh, Parvaiz Ahmad, Devendra Kumar Chauhan, Sheo Mohan Prasad (Eds.) CRC Press Taylor & Francis Group, 293-314

Kucharczyk-Przykaza D., Wyszyński Z., Gozdowski D., Nita Z. 2016. Zmienność cech architektury łanu Avena sativa i Avena Nuda w zależności  od terminu siewu. W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze cz. II. Leśny J., Panfil M., Nyćkowiak J. (red). Młodzi Naukowcy, 76-83

Kucharczyk-Przykaza D., Wyszyński Z., Gozdowski D., Nita Z. 2016. Plonowanie i struktura łanu nagoziarnistej formy owsa karłowego (STH 6993) w zależności od terminu siewu i nawożenia azotem. W: Badania i Rozwój Młodych Naukowców w Polsce. Nauki Przyrodnicze cz. II. Leśny J., Panfil M., Nyćkowiak J. (red). Młodzi Naukowcy, 84-90

 

Rauf S., Sienkiewicz-Paderewska D., Malinowski D.P.,Hussain M.M., Niazi I.A.K., Kausar M. 2016. Chapter 5. Forages: Ecology, Breeding Objectives and Procedures. W: Advances in Plant Breeding Strategies: Agronomic, Abiotic and Biotic Stress Traits. Al-Khayri, Jameel M., Jain, Shri Mohan, Johnson, Dennis V (Eds.) Springer, 2, 149-201

Publikacje recenzowane

Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K. 2016. The effect of calcium and silicon foliar fertilization in Sugar beet Sugar Tech, 18(1): 109-114

Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K. 2016. Vliv listové výživy s mořským vápencem na morfologické znaky cukrové řepy/Effect of foliar fertilization with marine calcite on morphological features of sugar beet Listy Cukrovarnicke a Řepařské, 5-6: 176-179

Baczewska A.H., Dmuchowski W., Gworek B., Dąbrowski P., Brągoszewska P. 2016. Porównanie metod bioindykacyjnych w ocenie stopnia zanieczyszczenia środowiska metalami ciężkimi w Warszawie Przemysł Chemiczny, 95(3): 334-338

Brągoszewska P., Gworek B., Dmuchowski W., Gozdowski D., Baczewska A.H 2016. Zanieczyszczenie środowiska metalami ciężkimi (Zn, Pb, Cd, Cr) na terenie miasta Jaworzno
(woj. śląskie) Przemysł Chemiczny, 95(3): 358-362

Gworek B., Dmuchowski W., Koda E., Marecka M., Baczewska A.H., Brągoszewska P., Sieczka A., Osiński P. 2016. Impact of the Municipal Solid Waste Łubna Landfil on Environmental Pollution by Heavy Metals Water, 8(10): 470-485

Samborski S., Gozdowski D., Stępień M., Walsh O. S., E. Leszczyńska. 2016. On-farm evaluation of an active optical sensor performance for variable nitrogen application in winter wheat. European Journal of Agronomy 74, 56-67

Stępień M., Gozdowski D., Samborski S., Dobers E.S., Szatyłowicz J., Chormański J. 2016. Validation of topsoil texture derived from agricultural soil maps by current dense soil sampling. Journal of Plant Nutrition and Soil Science 179, 618-629

Studnicki M., Wijata M., Sobczyński G., Samborski S., Gozdowski D., Rozbicki J. 2016. Effect of genotype, environment and crop management on yield and quality traits in spring wheat. Journal of Cereal Science 72, 30-37

Suwara I., Pawlak-Zaręba K., Gozdowski D., Perzanowska A. 2016. Physical properties of soil after 54 years of long-term fertilization and crop rotation. Plant Soil and Environment, 62, 395-401

Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K. 2016. Effect of foliar fertilization with silicon on the chosen physiological features and yield of sugar beet.  Fragmenta Agronomica  33(2), 7-14

Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K. 2016. Sugar beet morphological traits after foliar application with marine calcite. Fragmenta Agronomica  33(3), 7-17

Artyszak A., Pozsár B., Michalska-Klimczak B., Wyszyński Z. 2016. Sugar and sugar beet production in Hungary and Poland in the years 1995-2014. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu  XVIII(3), 11-16

Baczewska A.H., Dmuchowski W., Dąbrowski P., Brągoszewska P., Gozdowski D. 2015. The impact of urban environment on the phenological phases of Crimean linden (Tilia ‘Euchlora’).  Proceedings of ECOpole  9(2), 405-412 – niewykazane w poprzednim sprawozdaniu

Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G., Janicka M. 2016. Ocena cech biologicznych oraz plonowania odmian wybranych gatunków traw wysokich w siewach czystych i mieszankach. Łąkarstwo w Polsce/Grassland Science in Poland  19 (w druku)

Janicka M., Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G.  2016. Kształtowanie się biomasy oraz plonowanie wybranych odmian traw niskich w siewie czystym i w mieszankach. Łąkarstwo w Polsce/Grassland Science in Poland  19 (w druku)

Janicka M., Pawluśkiewicz B., Dąbrowski P. 2016. Waloryzacja zbiorowisk łąkowych z udziałem Arrhenatherum elatius i Bromus inermis ukształtowanych w wyniku zaniechania użytkowania na terenie rezerwatu „Skarpa Ursynowska”. Polish Journal of Agronomy  (w druku)

Janicka M., Pawluśkiewicz B., Małuszyńska E., Szydłowska A. 2016. The estimation of some wild flowers seed material from the natural-valuable meadow habitats. Annals of Warsaw University of Life Sciences-SGGW – Land Reclamation  48(4), 329-340

Janicka, M. 2016. The evaluation of soil seed bank in two Arrhenatherion meadow habitats in central Poland. Acta Scientiarum Polonorum, Agricultura  15(4), 25-38

Kucharczyk-Przykaza D, Wyszyński Z., Gozdowski D. 2015. Ocena plonowania owsa oplewionego i nagoziarnistego w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych. Episteme 2015 nr 26 t. III, 221-131 – niewykazane w poprzednim sprawozdaniu

Kucharczyk-Przykaza D., Wyszyński Z., Gozdowski D. 2015. Zmienność cech budowy przestrzennej łanu dwóch morfotypów owa w zależności od terminu siewu i nawożenia azotem. Część I. Struktura łanu. Episteme nr 27 t.I, 85-98 - niewykazane w poprzednim sprawozdaniu

Mastalerczuk G., Borawska-Jarmułowicz B., Janicka M. 2016. Zmienność cech wartości użytkowej wybranych gatunków i odmian traw stosowanych na trawniki rekreacyjne. Łąkarstwo w Polsce/Grassland Science in Poland  19 (w druku)

Rozbicki J., Sobczyński G. 2016. Wpływ odmiany i odżywienia roślin azotem na cechy plonotwórcze pszenicy ozimej w doświadczeniu wazonowym. Część II. Wpływ odżywienia roślin azotem na składowe plonu. Fragmenta Agronomica  34(4) (w druku)

Sobczyński G., Rozbicki J., Kozdój J., Golba J. 2016. Wpływ odmiany i odżywienia roślin azotem na cechy plonotwórcze pszenicy ozimej w doświadczeniu wazonowym. Część I. Zaawansowanie wzrostu i rozwoju, krzewienie oraz zróżnicowanie rozwoju kłosa pędu głównego. Fragmenta Agronomica  33(3), 92-106

Suwara I., Pawlak-Zaręba K. 2016. Wpływ wieloletniego nawożenia na wodoodporność różnych frakcji agregatów glebowych. Fragmenta Agronomica 8 33(2), 81-91

Suwara I., Stępień W., Tymińska A., Pruska K. 2016. Wpływ wieloletniego nawożenia mineralnego i zmianowania na zachwaszczenie pszenżyta ozimego. Fragmenta Agronomica  33(3), 107-116

Publikacje popularnonaukowe i inne

Artyszak A. 2016. Jare z konieczności. Nowoczesna Uprawa 1, 18-21

Artyszak A. 2016. Zbożowa ekstraklasa. Nowoczesna Uprawa 1, 22-25

Artyszak A. 2016. Jęczmienia trzeba zbierać więcej. Nowoczesna Uprawa 2, 34-37

Artyszak A. 2016. Owies jak złoto. Nowoczesna Uprawa 2, 38-41

Artyszak A. 2016. Start Nufarm Polska. Nowoczesna Uprawa 2, 51

Artyszak A. 2016. Co po międzyplonach ozimych?  Nowoczesna Uprawa 2, 72-75

Artyszak A. 2016. Dawki nawozów w sam raz. Nowoczesna Uprawa 3, 34-37

Artyszak A. 2016. Pora na łubiny. Nowoczesna Uprawa 3, 88-91

Artyszak A. 2016. Dobrze przygotuj i zasiej. Nowoczesna Uprawa 3, 80-83

Artyszak A. 2016. Szersza oferta ICL. Nowoczesna Uprawa 4, 74

Artyszak A. 2016. Przesiewać czy nie?  Nowoczesna Uprawa 4, 86-89

Artyszak A. 2016. Nieproszeni goście. Nowoczesna Uprawa 4, 96-97

Artyszak A. 2016. Krzem krzepi buraki. Nowoczesna Uprawa 5, 50-53

Artyszak A. 2016. Taka wiedza o glebie to nie luksus. Nowoczesna Uprawa 5, 60-62

Artyszak A. 2016. Nagrodzona wiedza. Nowoczesna Uprawa 6, 7

Artyszak A. 2016. Zadanie tylko dla najlepszych. Nowoczesna Uprawa 6, 32-35

Artyszak A. 2016. Wspomaganie przez liście. Nowoczesna Uprawa 6, 60-32

Artyszak A. 2016. Bez wapnowania mniej zbierasz. Nowoczesna Uprawa 6, 77-79

Artyszak A. 2016. Przechowaj ziarno jak najlepiej. Nowoczesna Uprawa 7, 8-11

Artyszak A. 2016. Dobrze wykorzystaj swoją słomę. Nowoczesna Uprawa 7, 60-63

Artyszak A. 2016. Zapewnij dobry start. Nowoczesna Uprawa 8, 28-31

Artyszak A. 2016. Tylko mieszanki. Nowoczesna Uprawa 8, 60-63

Artyszak A. 2016. Dokarmianie opryskiwaczem, Nowoczesna Uprawa 9, 40-43

Artyszak A. 2016. Zebrać jak najwięcej. Nowoczesna Uprawa 9, 50-51

Artyszak A. 2016. Wzmocnić zboża przed zimą. Nowoczesna Uprawa 10, 19-21

Artyszak A. 2016. Na późny przerób. Nowoczesna Uprawa 10, 36-37

Artyszak A. 2016. Żeby lepiej działały. Nowoczesna Uprawa 10, 42-44

Artyszak A. 2016. Limity przechodza do historii. Nowoczesna Uprawa 11-12, 34-35

Artyszak A. 2016. Znaj swoje zapasy. Nowoczesna Uprawa 11-12, 50-51

Artyszak A. 2016. Zniesienie limitów cukru już wkrótce. Wieś Jutra 1, 30-31

Artyszak A. 2016. Nowe aspekty uprawy buraka cukrowego. Gazeta Cukrownicza 18-23

Ciesielska A. 2016. Co uprawiać po wymarznniętym  rzepaku? agropolska.pl, 3

Ciesielska A. 2016. Czym odchwaszczać strączkowe? Radzimy jak wybrać preparat. agropolska.pl, 3

Michalska-Klimczak B.  2016. Przegląd wiadomości z rynku wschodniego.  Świat zbóż 30, 18-19

Michalska-Klimczak B.  2016. Przegląd wiadomości z rynku wschodniego.  Świat zbóż  31, 16-17

Michalska-Klimczak B.  2016. Przegląd wiadomości z rynku wschodniego.  Świat zbóż 32, 20-21

Michalska-Klimczak B.  2016. Światowy rynek roślin oleistych.  Nasz Rzepak 2(43), 5-8

Michalska-Klimczak B.  2016. Wiadomości zbożowe ze świata. Świat zbóż 30, 16-17

Michalska-Klimczak B.  2016. Wiadomości zbożowe ze świata. Świat zbóż 31, 12-14

Michalska-Klimczak B.  2016. Wiadomości zbożowe ze świata. Świat zbóż 32, 16-18

Michalska-Klimczak B., Leśniewska J. 2016. Rącznik pospolity-źródło oleju rycynowego. Nasz Rzepak  3(44), 31-33

Wysmułek A. 2016.  Wiosenne zachwaszczenie zbóż ozimych. agropolska.pl, 3

Wysmułek A. 2016. Zwalczanie chwastów wiosną w zbożach ozimych. agropolska.pl, 3

Rok 2015

Monografie i rozdziały w monografiach

Tybińkowska K., Stypiński P. 2014 (druk w 2015). Ocena realizacji programu rolno środowiskowego w latach 2004-2006 i 2007-2013 w powiecie łowickim. W: Współczesne dylematy polskiego rolnictwa” III , tom II Monografia Państwowej Szkoły Wyższej im Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pod red. K Zarzyckiej i S. Kondrackiego, 408-415.

Publikacje recenzowane

Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K. 2015: The effect of calcium and silicon foliar fertilization in sugar beet. Sugar Tech. DOI: 10.1007/s12355-015-0371-4

Artyszak, A., Gozdowski, D., Kucińska, K. 2015. Foliar nutrition effectiveness for sugar beet cultivated as following crop after winter rape. Sugar Industry 140 (65): 567–572.

Artyszak, A., Gozdowski, D., Kucińska, K., 2015. The effect of silicon foliar fertilization in sugar beet – Beta vulgaris (L.) ssp. vulgaris conv. crassa (Alef.) prov. altissima (

Döll). Turkish Journal of Field Crops. 20 (1): 115–119.

Gozdowski D., Stępień M., Samborski S., Dobers E.S., Szatyłowicz J., and J. Chormański. 2015. Prediction accuracy of selected spatial interpolation methods for soil texture at farm field scale. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 15 (3), 639-650. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-95162015005000033

Groszyk J., Samborski, S., Gozdowski, D., Stępień, M., Leszczyńska, E., and Rozbicki, R. 2015. Characterization of winter wheat nitrogen status with vegetation indices under different availability of sulphur. In: John V. Stafford, Precision agriculture ‘15: Papers from the 10th European Conference on Precision Agriculture, Volcani Centre, Israel. 12-16 July 2015. s. 59-66. http://dx.doi.org/10.3920/978-90-8686-814-8_6

Gworek B, Dmuchowski W, Gozdowski D, Koda E, Osiecka R, Borzyszkowski J (2015). Influence of a Municipal Waste Landfill on the Spatial Distribution of Mercury in the Environment. PLoS ONE, 10 (7): e0133130, 1-12.

Huassain M., Rauf S., Paderewski J., ul Haq I. Sienkiewicz-Paderewska D., Monneveux P. 2015. Multitraits evaluation of Pakistani ecotypes of berseem clover (Trifolium alexandrinum L.) under full-irrigation and water restriction conditions. Journal of Applied Botany and Food Quality, 88, 127-133. DOI:10.5073/JABFQ.2015.088.018

Mądry W., Studnicki M., Rozbicki J., Golba J., Gozdowski D., Pecio A., Oleksy A. 2015.Ontogenetic-based sequential path analysis of grain yield and its related traits in several winter wheat cultivars. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil &Plant Science Vol. 65, No. 7, 605-618.

Rozbicki J., Ceglińska A., Gozdowski D., Jakubczak M., Cacak-Pietrzak G., Mądry W., Golba J., Piechociński M., Sobczyński G., Studnicki M., Drzazga T. Influence of the cultivar, environment and management on the grain yield and bread-making quality in winter wheat. Journal of Cereal Science 61 (2015) s.126-132.

Samborski S., Gozdowski D., Walsh O. S, Lamb D., Stępień M., Gacek E., and T. Drzazga. 2015. Winter wheat genotype effect on canopy reflectance: implications for using NDVI for in-season nitrogen topdressing recommendations. Agronomy Journal. 107, 1-10. doi: 10.2134/agronj14.0323.

Sienkiewicz-Paderewska D., Paderewski J. 2015. Habitat preferences of plant communities: New approach based on the GGE biplot analysis.  Pol. J. Ecol. (2015) 63: 387–399 (2015) 63: 387–399.   Doi 10.3161/15052249PJE2015.63.3.009

Stępień M., Samborski S., Gozdowski D., Dobers E.S., Chormański J., and J. Szatyłowicz. 2015. Assessment of soil texture class on agricultural fields using ECa, Amber NDVI and topographic properties. Journal of Plant Nutrition and Soil Science. 178, 523-536. 10.1002/jpln.201400570

Stypiński, P. 2015. Current higher agricultural education in Poland. Threats and challenges (Case Studies Europe 2 ), In: Agricultural Higher Education In the 21st Century, Zaragoza, Spain 15-17 June 2015

Stypiński, P. 2015. Prof. dr  hab. Barbara Rutkowska Wspomnienie, Łąkarstwo w Polsce, 17, 146-149

 

Publikacje popularnonaukowe i inne

Artyszak A. 2015. Dokarmianie dolistne buraka cukrowego krzemem. Wieś Jutra 1(182): 44–

Artyszak A. 2015: Idź z jęczmieniem na „maksa”. Nowoczesna Uprawa 1: 14–15.

Artyszak A. 2015: Postaraj się o sukces. Nowoczesna Uprawa 1: 16–18.

Artyszak A. 2015: Groch na zazielenienie. Nowoczesna Uprawa 1: 44–46.

Artyszak A. 2015: Raczej z konieczności niż „miłości”. Nowoczesna Uprawa 2: 30–33.

Artyszak A. 2015: Gdy buraki są często. Nowoczesna Uprawa 2: 50–53.

Artyszak A. 2015: Ambitne plany Organiki-Sarzyny. Nowoczesna Uprawa 2: 54.

Artyszak A. 2015: Daj się przekonać. Nowoczesna Uprawa 2: 66–68.

Artyszak A. 2015: Nie „zaśpij” z siewem. Nowoczesna Uprawa 3: 32–35.

Artyszak A. 2015: Gotuj się na jare. Nowoczesna Uprawa 3: 36–39.

Artyszak A. 2015: Coraz oszczędniej w burakach. Nowoczesna Uprawa 3: 82–85.

Artyszak A. 2015: Podać mikroskładniki. Nowoczesna Uprawa 4: 14–17.

Artyszak A. 2015: Minimalizuj dawki azotu w buraku. Nowoczesna Uprawa 4: 76–79.

Artyszak A. 2015: „Przegląd techniczny” roślin na polu. Nowoczesna Uprawa 4: 92–95.

Artyszak A. 2015: Zdalne studiowanie? To jest możliwe. Nowoczesna Uprawa 5: 28

Artyszak A. 2015: Poferment nawozem dla rolnictwa. Nowoczesna Uprawa 5: 29.

Artyszak A. 2015: Krzemem na plon. Nowoczesna Uprawa 5: 44–46.

Artyszak A. 2015: Nie ma, nie ma wody. Nowoczesna Uprawa 5: 62–63.

Artyszak A. 2015: Walka z dzikami jak z wiatrakami. Nowoczesna Uprawa 5: 68–71.

Artyszak A. 2015: Powstrzymać pękanie. Nowoczesna Uprawa 6: 36­-39.

Artyszak A. 2015: Boom wymuszony na międzyplony. Nowoczesna Uprawa 6: 60-62.

Artyszak A. 2015: Co wiesz o swojej glebie? Nowoczesna Uprawa 6: 71-73.

Artyszak A. 2015. Zadbaj o ziarno. Nowoczesna Uprawa 7: 6-9.

Artyszak A. 2015. Materiał na próchnicę. Nowoczesna Uprawa 7: 69-71.

Artyszak A. 2015. Wapnowanie to nie luksus. Nowoczesna Uprawa 7: 72-74.

Artyszak A. 2015. Przygotuj stanowisko. Nowoczesna Uprawa 8: 30–33.

Artyszak A. 2015. Zjazd Absolwentów SGGW w Warszawie. Nowoczesna Uprawa 8: 34.

Artyszak A. 2015. Dekagramy na wzmocnienie. Nowoczesna Uprawa 8: 48–51.

Artyszak A. 2015. Ziemniaki w roli głównej. Nowoczesna Uprawa 8: 65.

Artyszak A. 2015. Tylko tam, gdzie jest to konieczne. Nowoczesna Uprawa 8: 76–79.

Artyszak A. 2015. Siej oziminy na czas. Nowoczesna Uprawa 9: 20–23.

Artyszak A. 2015. Nie dopuść, aby brakowało. Nowoczesna Uprawa 9: 24–26.

Artyszak A. 2015. Przechować jak najlepiej. Nowoczesna Uprawa 10: 34–36.

Artyszak A. 2015. Dobrze policz liście. Nowoczesna Uprawa 10: 37–39.

Artyszak A. 2015. Wykorzystaj to, co masz. Nowoczesna Uprawa 10: 50–51.

Artyszak A. 2015. Pod jare przed zimą. Nowoczesna Uprawa 10: 52–53.

Artyszak A. 2015. Innowacyjna technologia dokarmiania buraka cukrowego krzemem. Gazeta Cukrownicza: 24–27.

Artyszak A. 2015. Ostatni taki rok. Nowoczesna Uprawa 11/12: 30–31.

Artyszak A. 2015. Jeść by żyć. Jak wykarmić ludzkość?. Nowoczesna Uprawa 11/12: 33.

Artyszak A. 2015. Kompleksy z klasą. Nowoczesna Uprawa 11/12: 40–42.

Artyszak A. 2015. Najpierw kalkulator, potem zakup. Nowoczesna Uprawa 11/12: 46–47.

Samborski S. 2015. Rolnictwo precyzyjne w optymalizacji uprawy pszenicy. Raport Rolny. IX.

 

Rok 2014

 

Monografie

Bahrynowski D., Barszczewski J.,Bieniaszewski T., Borkowska M., Buchwald W., Ciesielska A., Futa B., Gaweł E., Golinowska M., Grabowski M., Gryszczyńska A., Grzelak M., Grzyb Z. S., Hallmann E., Heller K., Jończyk K., Kruszyński M., Kucharski W. A., Kucińska K., Kuś J., Mendra M., Modralski R., Nowacki W., Piotrowski W., Podleśna A., Podleśny J., Rymarczyk J., Ryniec I., Sas Paszt L., Semkiw P., Skubida M., Szulc M., Wysmułek A. 2014: Wybrane zagadnienia ekologiczne we współczesnym rolnictwie, Monografia, tom 7, wyd. PIMR Poznań 2014.

 

Publikacje recenzowane

Artyszak A. 2014. Efektywność nawożenia dolistnego dwóch odmian buraka cukrowego borem.Cz. I. Plonowanie i jakość technologiczna korzeni. Fragm. Agron. 31(3): 7–18.

Artyszak A. 2014. Efektywność nawożenia dolistnego dwóch odmian buraka cukrowego borem. Cz. II. Cechy biometryczne roślin. Fragm. Agron. 31(3): 19–29.

Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K. 2014: The effect of foliar fertilization with marine calcite in sugar beet. Plant Soil Environ. 60 (9): 413–417.

Artyszak A., Gozdowski D., Kucińska K. 2014: The yield and technological quality of sugar beet roots cultivated in mulches. Plant Soil Environ. 60 (10): 464–469.

Baczewska A.H., Dmuchowski W., Jozwiak A., Gozdowski D., Brągoszewska P., Dąbrowski P., Swiezewska E. 2014. Effect of salt stress on prenol lipids in the leaves of Tilia 'Euchlora'. Dendrobiology, 71, 32-35.

Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G., Kalaji H.M., Carpentier R., Pietkiewicz S., Allakverdiev S.I  2014 Photosynthetic Efficiency and Survival of Dactylis glomerata and Lolium perenne Following Low Temparature Stress Russian Journalof Plant Physiology 2014, vol. 61 p.281-288

Borawska-Jarmułowicz B., Mastalerczuk G., Pietkiewicz S.,Kalaji H.M. 2014 Low temperature and hardening effects on photosynthetic apparatus efficiency of forage grass varieties  Plant Soil Environment, vol. 60 No 4. 177-183

Chodkiewicz A., Stypiński P.2014  Changes In Koniks’ diet due to vegetative season, years and social behavior. Grassland Science in Europe , vol.19 p. 364-366

Dmuchowski W., Baczewska A.H., Gozdowski D., Rutkowska B., Szulc W., Suwara I., Brągoszewska P.2014. Effect of sakt stress caused by deicing on the content of microelements in leaves of linden. Journal of Elementology, 19 (1), 65-79.

Dmuchowski W., Gozdowski D., Brągoszewska P., Baczewska A.H., Suwara I. 2014. Phytoremediation of zinc contaminated soils using silver birch (Betula pendula Roth). Ecological Engineering, 71, 32-35.

Golba J., Kazimierczak R., Zając M., Kucińska K., Rembiałkowska E., 2014: Usage and evaluation of the advisory service among Polish organic farmers. Journal of Research and Applications In Agricultural Engineering. Poznań 2014, vol. 59 (3), s. 61 – 69

Gozdowski D., Stępień M., Samborski S., Dobers E.S., Szatyłowicz J., Chormański J. 2014. Determination of the most relevant soil properties for the delineation of management zones in production fields. Communications in Soil Science and Plant Analysis. 45(17), 2289-2304.

Peeters A., Beaufoy G., Canals R M, De Vlieger A., Huyghe C., Isselstein I, Jones G., Kessler W., Kirilov A., Mosquera- Losada MR, Nilsdotter-Linde N, Parente G., Peyraud J., Pickert nJ., Plantureux S. Porquedu C., Rataj D., Stypinski P., Tonn B., van den Pol-van Dasselear A., Vintu V, Wilkins RJ  2014  Grassland term and definitions and classifications adapted to the diversity of European grassland-based systems . Grassland Science in Europe , vol.19 p. 743-750.

 

Publikacje popularnonaukowe i inne

Artyszak A. 2014. Beznakładowe możliwości podniesienia plonowania buraków cukrowych. Materiały konferencyjne „Wyzwania technologiczne i organizacyjne dla plantatorów buraka cukrowego – przygotowanie do uwolnienia rynku cukru”. 13.02.2014 PODR Stare Pole: 9–12.

Artyszak A. 2014. Długotrwałe przechowywanie korzeni buraka a zniesienie limitów produkcji cukru. Gazeta Cukrownicza 1: 24–25.

Artyszak A. 2014. Efektywność dokarmiania dolistnego buraka cukrowego wapniem i krzemem. [w:] Mat. Konf. Konferencja Naukowa: Burak Cukrowy, Cukier, Energia. SGGW Warszawa, 26–27.06.2014: 91–100.

Artyszak A. 2014: Przechowalnictwo korzeni buraka cukrowego. Wieś Jutra 1 (178): 34–35.

Michalska-Klimczak B. Przegląd wiadomości z rynku wschodniego. Świat zbóż, 24: 26.

Michalska-Klimczak B. Przegląd wiadomości z rynku wschodniego. Świat zbóż, 25: 18-19

Michalska-Klimczak B. Przegląd wiadomości z rynku wschodniego. Świat zbóż, 26: 12-13.

Michalska-Klimczak B. Rośliny strączkowe – źródło białka Nasz Rzepak, 3 (38): 42-43.

Michalska-Klimczak B. Światowy rynek roślin oleistych – przegląd analiz na lipiec 2014r. Nasz Rzepak, 3 (38): 9-11.

Michalska-Klimczak B. Wiadomości zbożowe ze świata. Świat zbóż, 24: 24-25.

Michalska-Klimczak B. Wiadomości zbożowe ze świata. Świat zbóż, 25: 22-24.

Michalska-Klimczak B. Wiadomości zbożowe ze świata. Świat zbóż, 26: 18-20.

Michalska-Klimczak B. Wiosenna ocena stanu plantacji rzepaku ozimego. Nasz Rzepak, 1(36): 34-35.

Michalska-Klimczak B. Wymagania co do jakości ziarna pszenicy. Świat zbóż, 26: 44-45.

Michalska-Klimczak B. Wymagania jakościowe wobec korzeni buraka cukrowego do przerobu na cukier. Poradnik Plantatora Buraka Cukrowego, 3(65):  57-59.

Michalska-Klimczak B., Bilski P., Wyszyński Z. Impact of canopy traits on sugar beet root mass. Book of Abstracts. XIIIth Congress of the European Society of Agronomy. Debrecen, Hungary, 25-29 August 2014.

Michalska-Klimczak B., Wyszyński Z., Kamińska S. cechy roślin w łanie a końcowa masa korzeni. Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt.: „Nauka dla gospodarki i środowiska” połączona z Jubileuszem 70-lecia Wydziału Agrobioinżynierii. Lublin, 15-16.09.2014 r.

Samborski S., Gozdowski D. 2014. Zastosowanie narzędzi rolnictwa precyzyjnego
w uprawie ziemniaka. Materiały konferencyjne. VIII Konferencja Naukowa „Ziemniak spożywczy i przemysłowy oraz jego wykorzystanie. „Ziemniak roślinną uprawną XXI wieku; teraźniejszość i perspektywy”. Brunów k/Lwówka Śląskiego 12-14 maja 2014r, 25-31.

Samborski S., Gozdowski D., Leszczyńska E., Stępień M., Rozbicki J., Sobczyński G. 2014. Bilans azotu na poziomie pola jako metoda oceny środowiskowych skutków stosowania zmiennej daw

ki azotu w uprawie pszenicy ozimej. Materiały konferencyjne. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Produkcja roślinna w wielofunkcyjnym rozwoju rolnictwa”. Baranów Sandomierski. 11-13 czerwca 2014, 59-60.

Samborski S.M., Leszczyńska E., Gozdowski D., Stępień M., Rozbicki J. 2014. Does nitrogen balance surplus done at field level help to assess environmental effects of variable nitrogen  application in winter wheat? CD-ROM. In Proc. of the 12th Int. Conf. on Precision Agriculture, Sacramento, USA. July 20–23.

Solarska E., Artyszak A., Solarski T. Marzec M. 2014. Dobre praktyki i rola pożytecznych mikroorganizmów w uprawie zbóż z zastosowaniem innowacyjnych, naturalnych technologii. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi/Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA: ss. 90.

Stypiński P. 2014  Optymaizacja jakości paszy dla pastwiskowego żywienia krów mlecznych w „ Pastwiskowe żywienie krów  a produkcja mleka w Polsce: walory- możliwości – problemy. Przysiek 19 maja 2014, 15-16.

Stypiński P. 2014  Wpływ pastwiskowego żywienia krów na ilość i jakość mleka . w  „Współczesne dylematy polskiego rolnictwa” III Konferencja Naukowa Biała Podlaska 24-25 czerwca 2014, 15.

Stypiński P. , Tybińkowska K. 2014 Ocena realizacji programu rolno środowiskowego w latach 2004-2006 i 2007-2013 w powiecie łowickim. w Współczesne dylematy polskiego rolnictwa” III Konferencja Naukowa Biała Podlaska 24-25 czerwca 2014, 147.

Stypiński P. 2014 Sylwetka naukowa Pani Profesor dr hab. Barbary Rutkowskiej w „ 90- lecie urodzin Prof. dr hab. Barbary Rutkowskiej Wydawnictwo SGGW, 87-93.

 


 

 

 

  
Top! Top!
cookies